Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina

Žižkova 57, 586 01 Jihlava
Tel: 564 602 111, 564 602 100
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
 

 
 

Odbor sociálních věcí zejména

 • zabezpečuje plnění funkce zřizovatele odvětvových příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby, metodicky je řídí a kontroluje (jde o pobytová zařízení, zejména domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením)
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území kraje
 • rozhoduje o registraci poskytovatelů sociálních služeb na území Kraje Vysočina a vede registr poskytovatelů sociálních služeb
 • zajišťuje inspekce sociálních služeb u poskytovatelů sociálních služeb na území Kraje Vysočina
 • vyřizuje stížnosti a další podněty obcí a občanů v oblasti sociálních služeb, v oblasti sociálních dávek a sociálně právní ochrany dětí
 • rozhoduje v odvolacím řízení na úseku sociálních služeb (příspěvek na péči), dávek pomoci v hmotné nouzi, sociální péče, státní sociální podpory a sociálně právní ochrany dětí
 • zajišťuje zprostředkování náhradní rodinné péče v součinnosti s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, Ministerstvem práce a sociálních věci ČR a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a vytváří podmínky pro zřizování zařízení sociálně právní ochrany dětí
 • rozhoduje o zařazení a vyřazení žadatele do evidence osob vhodných stát se pěstounem nebo osvojitelem a vede tuto evidenci
 • zpracovává strategii protidrogové politiky Kraje Vysočina a dále strategii boje proti sociálnímu vyloučení

 

Oddělení Odboru sociálních věcí

 • Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
 • Oddělení sociální ochrany a prevence
 • Oddělení sociální správy
 • Oddělení sociálních služeb

 

Vedoucím odboru je JUDr. Věra Švarcová.


Telefonní seznam na pracovníku odboru sociálních věcí - kontakt

 
 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 28.5.2013 / 28.5.2013

Počet návštěv: 49206
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek