Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Ovzduší v roce 2020 bylo na Vysočině ve výjimečné formě

Ovzduší v roce 2020 bylo na Vysočině ve výjimečné formě
„Druhý projekt Kraje Vysočina, monitorující kvalitu ovzduší s názvem Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018–2023, tedy ISKOV II se v roce 2020, který byl z pohledu kvality ovzduší zcela výjimečný, zaměřil na Bystřici nad Pernštejnem, Pacov, Golčův Jeníkov a Hrotovice,“ uvedl k výstupům projektu náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček. Realizátoři projektu Konsorcium – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia, s. r. o., rozmístili svou měřící techniku v dalších čtyřech z celkem 20 vybraných lokalit a sledovali, jaké množství škodlivin se v ovzduší nachází.
 

 
 

Měření probíhalo v každé lokalitě nepřetržitě celý kalendářní rok a stejně, jako v předchozím roce byly sledovány tyto znečišťující látky: PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, O3 a PAU (odběry a analýzy pro PAU byly prováděny v Bystřici nad Pernštejnem a Golčově Jeníkově).


O průběhu měření byla zpracována zpráva, která obsahuje kromě srozumitelných závěrů také hodnocení zdravotních rizik. Zpráva navazuje i na závěry ČHMÚ, o tom, že v roce 2020 nebyla vyhlášena žádná smogová situace a regulace a že v roce 2020 poklesly koncentrace všech hodnocených polutantů, a to suspendovaných částic PM10, PM2,5, přízemního ozonu O3 i oxidu dusičitého NO2. Ze závěrů roční zprávy vyplývá, že průměrné roční koncentrace prachových částic, jak PM10, tak PM2,5, pro které byl od roku 2020 emisní limit zpřísněn na hodnotu
20 μg∙m–3, nepřekročily na žádné ze sledovaných lokalit imisní limit. Nejvyšší koncentrace pro obě tyto frakce prachových částic byly naměřeny v Golčově Jeníkově a nejnižší v Pacově. Průměrné roční koncentrace NOx rovněž nepřekročili stanovené imisní limity. Nejvyšší hodnoty pro tuto škodlivinu byly naměřeny v Pacově a i zde naměřené hodnoty dosahují zhruba 1/4 hodnoty imisního limitu. V Golčově Jeníkově byl naměřen nejvyšší 8hodinový klouzavý průměr koncentrací přízemního ozónu, čímž došlo k překročení imisního limitu pro ochranu zdraví obyvatel. Přízemní ozón je škodlivinou, která nemá vlastní zdroj, vzniká v atmosféře jako sekundární látka řadou fotochemických reakcí, typicky během letních dní s delším slunečním svitem, kdy jsou v ovzduší zaznamenávány jeho nejvyšší koncentrace.


Zcela opačný průběh koncentrací v průběhu roku je, jak vyplývá také ze zprávy za rok 2020, zaznamenáván u ostatních sledovaných škodlivin. Vysoké koncentrace prašnosti, oxidů dusíku a polycyklických aromatických uhlovodíků byly naměřeny výhradně při nízkých teplotách, v období topné sezóny. Další rok monitoringu kvality ovzduší tak opět potvrdil skutečnost, že nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší v Kraji Vysočina, stejně jako v celé České republice jsou lokální topeniště.


Podrobné informace o projektu, aktuálně měřená data i zprávy z předchozích let monitoringu lze nalézt na webové stránce www.ovzdusivysocina.cz.  • Kateřina Žáková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.4.2021 / 23.4.2021

Počet návštěv: 1779
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek