Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Parky u Domova důchodců ve Ždírci a u Domova ve Věži jsou v novém

Parky u Domova důchodců ve Ždírci a u Domova ve Věži jsou v novém
Kraj Vysočina v letošním roce realizoval a v minulých týdnech převzal hotová díla projektů: Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Domov důchodců Ždírec a Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Ústav sociální péče – Věž (projekt se připravoval již v roce 2010 a proto má název podle původního jména organizace, která se nyní jmenuje Domov ve Věži). Na oba projekty Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z Evropských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 

 
 

V areálu Domova důchodců Ždírec, p.o. je revitalizován park. Revitalizace parku navazuje na rekonstrukci budov a otevření nové budovy v loňském roce. Principem revitalizace parku je zejména obnova stávající a návrh nové vhodně doplňující zeleně. Práce se zahájily pěstebními opatřeními, jako jsou kácení neperspektivních dřevin (výchovné probírky náletových dřevin, odstraňování starých odumřelých dřevin, kácení nevhodných/neperspektivních popřípadě nebezpečných přestárlých dřevin, popřípadě konkurujících si stromů) a hlavně ošetřování hodnotných a perspektivních dřevin (zdravotní a výchovné řezy). Náhradou za odstraněnou zeleň jsou vysázeny nové stromy a keřové skupiny, doplněny jsou výsadbami trvalek. Revitalizovány jsou též trávníky.

 

Monitorovací indikátory revitalizace parku ve Ždírci jsou: 60 kusů ošetřených dřevin, 3 128 vysázených dřevin (stromů, keřů a polokeřů), celková plocha zakládané a regenerované zeleně je 0,725 ha. Celkové způsobilé výdaje na projekt dle rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou ve výši 881 132,00 Kč. Dotace z Operačního programu životní prostředí může dosáhnout až 75 % způsobilých výdajů (z toho pak podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj 616 792,40 Kč, podpora ze SFŽP ČR 44 056,60 Kč).

 

V rámci areálu Domova ve Věži, příspěvková organizace, je též revitalizován park. Park u Domova ve Věži je nemovitou kulturní památkou (předmětem památkové ochrany je zachování jedinečného krajinářského parku z části založeného na přelomu 18. a 19. století). Projekt revitalizace parku i zde zahájil pěstebními opatřeními, jako jsou kácení neperspektivních dřevin (výchovné probírky dřevin, odstraňování starých odumírajících dřevin, kácení nebezpečných přestárlých dřevin, popřípadě konkurujících si stromů) a hlavně ošetřování hodnotných a perspektivních dřevin (zdravotní a redukční řezy a zejména statické zajištění korun vzrostlých stromů). Náhradou za odstraněnou zeleň jsou vysázeny nové stromy (zejména buky a tisy), keře (zejména podrostové druhy: např. brsleny, ptačí zoby, pustoryly ad.) a polokeřů (dřevnatících trvalek jako jsou levandule, šalvěje, brčály, břečťany apod.). Jsou revitalizovány (obnoveny či nově založeny) trávníky.

 

Monitorovací indikátory jsou: 177 kusů ošetřených dřevin, 20 553 kusů vysázených dřevin (stromů, keřů a polokeřů), celková plocha regenerované zeleně je 1,776 ha. Celkové způsobilé výdaje na projekt dle rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou ve výši 1 759 020,00 Kč. Dotace z Operačního programu životní prostředí může dosáhnout až 75 % způsobilých výdajů (z toho pak podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj 1 231 314,00 Kč, podpora ze SFŽP ČR 87 951,00 Kč).

 

Kraj Vysočina věří, že krásné nové (revitalizované) prostředí v parcích uvítá jak personál a obyvatelé Domova důchodců ve Ždírci a Domova ve Věži, tak i široká veřejnost.

 

 

  • Více informací:
    Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.12.2014 / 10.12.2014

Počet návštěv: 3150
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek