Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Petr Krčál: Nové technologie podporují domácí dlouhodobou péči

Petr Krčál: Nové technologie podporují domácí dlouhodobou péči
Jak může obec podpořit kvalitní, důstojný a samostatný život podstatné části svých občanů, seniorů? To je stále častější otázka, kterou si kladou starostové, radní a zastupitelé nejen největších aglomerací, ale také menších měst a obcí v Kraji Vysočina. Důvody jsou jasné. Stárneme. Nejen my osobně, ale celá ČR a pochopitelně i Evropa. Poměrně značně se tím odlišujeme od jiných, dynamicky se rozvíjejících regionů světa. V celé Evropě se dramaticky zvětšuje podíl osob, které jsme si zvykli označovat jako starší, staré a případně i velmi staré, na celkovém počtu obyvatel. Pochopitelně se to projevuje v každé obci.
 

 
 

„Příčiny jsou dvě. První je pozitivní, žijeme déle. Díky lepším životním a pracovním podmínkám, díky větším možnostem zdravotní péče se dožíváme v průměru vyššího věku, než kdykoli dříve. Druhý důvod je méně pozitivní, totiž rodí se méně dětí. V tomto ukazateli je ČR bohužel na jednom z čelních míst i v Evropské unii, podobné ukazatele jsou i na Vysočině,“ dodává rádní pro sociální politiku Petr Krčál.

 

V jednotlivých obcích a regionech tak přibývá starších spoluobčanů. Tato skutečnost se nutně musí promítnout i do života obcí a kraje. Proto vedení Kraje Vysočina podniká takové kroky v oblasti rodinné politiky, ale i zavedení systému slev a výhod pro seniory, které výrazně pomohou seniorům ke zlepšení jejich životních problémů. V letošním roce dostává konkrétní podobu také opatření rodinné politiky, které se týká seniorů. Na území Kraje Vysočina vznikají Senior pointy, a to jako místa, kde mohou senioři najít nejenom užitečné rady a informace, ale kde se mohou přirozeně scházet a potkávat.

 

Často vnímáme seniora jako toho, kdo něco potřebuje. Je namístě odmítnout tuto mylnou šablonu. Většina, a to zásadní většina starších a starých lidí jsou lidé aktivní, soběstační, lidé, kteří se umí postarat sami o sebe a jsou prospěšní své rodině a svému okolí. Životní moudrost a zkušenosti, které mají, mohou být prospěšné pro všechny. Samozřejmě si zaslouží pozornost ti staří a velmi staří, kteří skutečně pomoc potřebují. Solidarita a pomoc slabším jsou základními etickými hodnotami lidské společnosti již mnoho tisíc let. Běžnou praxí jsou domy s pečovatelskou službou a domovy seniorů. V obou případech jde o typicky institucionální péči, kdy jsou méně či více nesoběstační senioři soustředěni do jednoho místa a tam jsou jim poskytovány služby. V těchto zařízeních současně pracují většinou vynikající lidé, kteří v rámci instituce odvádějí skvělou práci a upřímně si přejí klientům opravdu pomáhat. I oni však někdy cítí, že to, co ústavy svým klientům nabízí, není to, co by si klienti ve skutečnosti přáli.

 

„Co si tedy staří, méně soběstační lidé, vlastně přejí a čeho se obávají? Existuje mnoho studií, které ukazují, že nejčastěji se lidé obávají bezmocnosti, samoty, ztráty důstojnosti, nesoběstačnosti. Obávají se i toho, že nebudou užiteční, stanou se nepotřebnými, ba dokonce přítěží ostatním (z toho pramení i vysoký počet sebevražd seniorů). Uvedené obavy jsou mnohem výraznější, než obavy z nemoci, bolesti, smrti, nebo dokonce chudoby“, dodává radní pro sociální věci Petr Krčál.

 

Chceme-li poskytovat skutečně služby, které naši senioři žádají, měli bychom poskytovat takové služby, které jim pomáhají splnit jejich přání a představy. Logicky jsou to takové služby, které podporují důstojný život seniora v jeho domově a poskytují mu nejvyšší možnou míru soběstačnosti. Senior by měl v každém případě mít právo rozhodovat o tom, kde bude žít a jaké služby žádá. Při poskytování úplně všech služeb by měla být respektována a podporována důstojnost seniora. Takovými službami bezesporu jsou terénní a ambulantní služby, které musí do budoucna dostat ještě větší podporu. Pečovatelská a ošetřovatelské služba se přeci může dostat ke každému seniorovi přímo do jeho domova.

 

Moderní komunikační a informační technologie jsou nástrojem, který může podpořit seniora v tom, aby prožíval důstojný život ve svém domově, mezi svými, tam, kde chce žít. Tyto technologie podporují domácí dlouhodobou péči jako alternativu umístění seniora do ústavu. Moderní technologie umožní seniorovi přivolat pomoc v případě potřeby nejen z jeho bytu, ale i mimo něj. Umožňují dohledání osob trpících poruchou paměti a orientace. Umožňují zjistit pád seniora a vyslat mu rychlou pomoc. Dovolí odhalit změny v běžném denním rytmu seniora a odhalit závažné zhoršení jeho zdraví a potřebu pomoci. Komunikační technologie, telefon, mobilní telefon a především internet jsou účinnou pomocí proti osamělosti seniora. Stále větší počet starých osob žije v samotě, často jsou to ženy. Pokud nemohou žít se svými dětmi, zůstávají opuštěni. V případech, kdy se mohou hůře nebo jen velmi omezeně pohybovat se samota zoufalá. Právě v těchto případech je možnost komunikace s jinými lidmi podstatným přínosem ke kvalitě života těchto lidí.

 

Jak můžeme svým seniorům, kteří potřebují podporu, pomoci? Na prvním místě je to podpora služeb, které seniorům dovolí zůstat co nejdéle doma. „Není to jednoduché, ale musí se více investovat namísto do domovů důchodců do pečovatelských služeb a rozšiřovat moderní technologie a služby, které na ně navazují. Překvapivě mnoho se dá dokázat s vynaložením nevelkých investic. Boj s osaměním, obavami z toho, že senior zůstane bez pomoci, prevence a rychlá pomoc při pádech starších osob, možnost vyhledání těch, kdo mají problém s pamětí“, říká na závěr krajský radní Petr Krčál.

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.12.2012 / 19.12.2012

Počet návštěv: 14543
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek