Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Plánování v oblasti vod

 
 
 

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. Plánování v oblasti vod je hlavním nástrojem pro řízení vodní politiky, který byl zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů přijat jako reakce na požadavky evropského práva. V roce 2007 schválila vláda Plán hlavních povodí ČR.
Proces plánování v oblasti vod je navržen na období 2004 – 2027. Toto období je rozděleno do 3 období:
I. plánovacího období 2009 – 2015 s plány oblastí povodí, ke kterému přípravné práce probíhaly v letech 2004 – 2009. Plány oblastí povodí nahradily směrný vodohospodářský plán.
II. plánovacího období 2015 – 2021 s plány dílčích povodí, ke kterému přípravné práce probíhaly v letech 2009 – 2015.
III. plánovacího období 2021 - 2027, ke kterému přípravné práce probíhají v letech 2015 – 2021, kdy se provádí druhá aktualizace plánů povodí. Jejich výsledkem budou plány platné pro období 2021 – 2027.
Tyto plány jsou v jednotlivých obdobích platnosti podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení.

Na území Kraje Vysočina se jedná o oblast dílčího povodí Dolní Vltavy, Dyje, Horní Vltavy a Horního a středního Labe. Plány pořizují státní podniky Povodí jako příslušní správci povodí, kterými jsou Povodí Labe, státní podnik,  Povodí Moravy, s. p. a Povodí Vltavy, státní podnik, ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady.

Konečné plány dílčích povodí jsou umístěny v níže uvedených odkazech nebo na webových stránkách http://www.pmo.cz/, http://www.pvl.cz/ a http://www.pla.cz/.

 

Kontaktní osoby za Krajský úřad Kraje Vysočina:

Plán hlavních povodí České republiky – Mgr. Jaroslav Mikyna

Území povodí Dyje – Ing. Pavlína Pokorná

Území povodí Dolní Vltavy a povodí Horního a středního Labe – Ing. Jana Bláhová

Území povodí Horní Vltavy – Ing. Jaroslava Pavouková

   
 
 • Oznámení o zveřejnění přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a povodí Dunaje na území České republiky (18.12.2019)

  Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona zpracování a zpřístupnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti. V souladu s § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Dunaje na území České republiky od 20. prosince 2019 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2020) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministe

   
 • Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek (1.10.2018)

  Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
  V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. října 2018 po dobu 6 měsíců (do 31. března 2019) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické po

   
 • Plánování v oblasti vod - II. plánovací období 2015 - 2021 (14.12.2016)
   
 • Plánování v oblasti vod - I. plánovací období 2009 - 2015 (19.11.2009)
   
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostředí > Voda > Plánování v oblasti vod

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 270329

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek