Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Podpora specializačního vzdělávání praktiků - archiv dokumentů

 
 
 
Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

Kraj Vysočina zavedl motivační opatření, zaměřené na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů. V Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 09/19 ze dne 10. 12. 2019 je stanoven závazný postup Kraje Vysočina při poskytování finančních prostředků jako nástroje motivace pro účast ve specializačním vzdělávání ve zmíněných oborech. Vzdělávání probíhá v zařízení akreditovaném Ministerstvem zdravotnictví a zároveň se dostává ocenění i Akreditovanému zařízení za realizaci tohoto specializačního vzdělávání. Žadatel o finanční podporu se uzavřením smlouvy o finanční podpoře zavazuje působit jako poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pediatrie min. 5 let v Kraji Vysočina v úvazku min. 20 hod. týdně.

Postup žádosti o finanční podporu

1) Žádost o poskytnutí finančních prostředků lze podat:


a) papírově (osobně nebo poštou na adresu Kraj Vysočina - Krajský úřad Kraje  Vysočina, Odbor zdravotnictví, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava)


b) elektronicky prostřednictvím e-mailu (elektronicky podepsaný formulář či e-mail  se zaručeným  elektronickým podpisem na adresu  posta@kr-vysocina.cz)


c) elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID ksab3eu)


2) Povinné přílohy jsou:

a) platný doklad o akreditaci Akreditovaného zařízení

b) pracovní smlouva mezi Akreditovaným zařízením a žadatelem

c) vzdělávací plán žadatele


3) Kraj Vysočina poskytne při splnění všech podmínek finanční prostředky:

a) ve výši 7 300 Kč za měsíc žadateli

b) ve výši 5 000 Kč za měsíc Akreditovanému zařízení


4) V případě rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků, bude se žadatelem uzavřena Smlouva o finanční podpoře a s Akreditovaným zařízením Darovací smlouva:

a) Smlouva o finanční podpoře

b) Darovací smlouva


Kontaktní osoba je Bc. Zuzana Smolíková, 564 602 453, smolikova.z@kr-vysocina.cz .

Podrobné informace k finanční podpoře Kraje Vysočina najdete v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 09/19 ze dne 10. 12. 2019.


Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro zdravotníky > Podpora specializačního vzdělávání praktiků

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 2928

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek