Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Poplatky při registraci do spolkového rejstříku

 

 
 

 Při registraci do spolkového rejstříku nemusí spolky platit do 30. 6. 2016 poplatky. Ve spolkovém rejstříku jsou od 1. ledna 2014 i občanská sdružení, která se považují za spolky. Do tří let od účinnosti nového občanského zákoníku tj. do 1. 1. 2017 musí spolky doplnit do rejstříku informace o své činnosti, organizační struktuře a rovněž jména členů statutárního orgánu (viz § 122 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.). Spolkový rejstřík vedou krajské soudy. K řízení o návrhu na zápis spolku je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je sídlo spolku, kterého se zápis do rejstříku týká. K návrhu na zápis je nutné doložit listiny, kterými navrhovatel prokáže zapisované skutečnosti. Jedná se zejména o stanovy, v nichž musí být uveden název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popř. určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, určení statutárního orgánu a jeho prvních členů. Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, popř. zkratku „z. s.“ a nesmí být klamavý a zaměnitelný s názvem jiné právnické osoby.

V souvislosti s rejstříkem se setkáváme se dvěma druhy poplatků. Jedná se o poplatek soudní při registraci nebo přeregistraci, dále jsou vybírány poplatky správní, které se platí za ověření podpisů na listinách, jež jsou podkladem pro zápis do rejstříku. Dne 29. 12. 2014 nabyla účinnosti novela zákona o soudních poplatcích č. 335/2014 Sb., kterou se spolky osvobozují od soudních poplatků ve věcech spolkového rejstříku a od správních poplatků za ověření podpisu nebo otisku razítka. Samotný zápis spolku do rejstříku či změna údajů v rejstříku tak bude zdarma. Kromě poplatku za ověření podpisu na souhlasu zapisované osoby a na souhlasu s umístěním sídla, na které se osvobození nevztahuje. Zákon pozbývá platnosti posledním dnem 18. měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení tj. 30. 6. 2016.

Josef Loveček, oddělení regionálního rozvoje
Krajský úřad Kraje Vysočina
tel.: 564 602 564, e-mail:
lovecek.j@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Miroslava Marková
Vytvořeno / změněno: 30.1.2015 / 30.1.2015

Počet návštěv: 17130
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 



Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek