Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Povinnosti právnických osob v souvislosti s účinností zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

1. června 2021 nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Mezi hlavní změny, které přináší, patří zpřesnění definice skutečného majitele, částečná veřejnost evidence, automatický průpis informací z obchodního rejstříku a zavedení řízení o nesrovnalostech. V neposlední řadě evidenční zákon zakotvuje i vysoké finanční a korporátní sankce při porušení stanovených povinností o evidenci skutečných majitelů.
 

 
 

Z pohledu kraje se změny související s účinností zákona č. 37/2021 o evidenci skutečných majitelů, dotýkají především oblasti dotační politiky (změny související s prokazováním skutečného majitele ve vazbě na formulář Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) a oblasti veřejných zakázek. Dnem 1. 6. 2021 nabývá účinnosti také novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která ukládá zadavateli povinnost vyloučit vybraného dodavatele ze zadávacího řízení v případě, kdy nelze údaje o jeho skutečném majiteli zjistit z evidence skutečných majitelů („Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží“).


V praxi to znamená, že Kraj Vysočina nebude moci po 1. 6. 2021 v rámci zadávacích řízení vedených postupy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu s právnickou osobou, která nebude mít ke dni výběru nejvhodnější nabídky zapsaného majitele v evidenci skutečných majitelů.

Kraj Vysočina důrazně doporučuje všem potencionálních účastníkům zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, aby provedli zápis své společnosti do evidence skutečných majitelů.

 

Informace o problematice evidence skutečného majitele z pohledu podnikatelského subjektu jsou k dispozici např. v tomto článku Hospodářské komory ČR.


  • převzaté sdělení www.komora.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.5.2021 / 27.5.2021

Počet návštěv: 2082
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek