Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2017
V polovině měsíce června 2018 ukončili kontroloři Krajského úřadu Kraje Vysočina přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) za rok 2017. Z celkového počtu 704 obcí a 63 DSO v kraji krajský úřad přezkoumal hospodaření 625 obcí a 46 DSO. Ostatní obce a DSO si nechaly své loňské hospodaření prověřit profesionálními auditory.
 

 
 

Od srpna do konce roku 2017 vykonali krajští kontroloři dílčí přezkoumání hospodaření u 435 obcí a 46 DSO. Z tohoto počtu si 334 obcí vyžádalo provedení dílčího přezkoumání dobrovolně nad rámec zákonné povinnosti, neboť tak získaly čas pro nápravu případně zjištěných chyb a nedostatků ještě do konce aktuálního účetního období. Využilo toho 18 obcí, které zjištěné chyby v hospodaření stačily v roce 2017 napravit. Při dílčích přezkoumáních za rok 2017 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky v hospodaření 76 % obcí a 96 % DSO. Od konce ledna do poloviny června 2018 provedli kontroloři krajského úřadu druhá dílčí nebo jednorázová (tzv. konečná) přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2017. Chyby a nedostatky v hospodaření byly uvedeny ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření u 201 obcí, a tedy 32 % obcí, jejichž hospodaření přezkoumával krajský úřad, a u tří DSO.

 

Proti předchozímu roku bylo celkově zjištěno více nedostatků v oblasti účetnictví a inventarizací majetku a závazků. Relativně největší meziroční zhoršení zaznamenali kontroloři, když ověřovali plnění povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jednalo se zejména o nezveřejňování schválených rozpočtových opatření, návrhů rozpočtu nebo závěrečných účtů. Často zjistili, že obce nehospodaří podle schváleného rozpočtu, protože orgány obce neschvalují rozpočtová opatření před provedením příslušného rozpočtového výdaje. Za neplnění povinností podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převážně spočívající v nezveřejňování dokumentů, uložil krajský úřad pokuty 45 obcím (prokázáno bylo více než sto přestupků).

 

Pokud jde o další zákonné povinnosti, které nejsou plněny, obce opomínají zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací nebo na profilu zadavatele nezveřejňují smlouvy uzavřené podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Stále se vyskytují případy, kdy zasedání zastupitelstva obce neprobíhají nejméně jednou za tři měsíce, nejsou dostatečně zveřejňovány informace o konání a programu jednání zastupitelstva obce nebo zápisy z těchto jednání postrádají některé z povinných náležitostí.

 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 krajský úřad ověřil, že 22 obcí dosud neodstranilo nedostatky zjištěné v předchozích letech. Kromě toho kontroloři v závěru zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření upozornili dvě obce na rizika, která by mohla mít negativní dopad na jejich budoucí hospodaření, a dalších 37 obcí a devět DSO na některé potenciálně rizikovější skutečnosti v jejich hospodaření, a to především na překročení standardních hodnot vybraných poměrových ukazatelů hospodaření.

 

Poprvé za rok 2017 bylo předmětem přezkoumání hospodaření fiskální pravidlo, a tedy ověřování, zda dluh územních celků nepřekročil 60 % průměru jejich příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle stavu ke dni 31. 12. 2017. Ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 krajský úřad uvedl u 36 obcí, že dluh obce k 31. 12. 2017 překročil 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Současně byly tyto obce ve zprávách upozorněny, o jakou částku jsou povinny snížit v roce 2018 svoje zadlužení (musí to být 5 % rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky). Ve většině případů se jedná o relativně malé částky.

 

Celkově lze konstatovat, že při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2017 zjistil krajský úřad ve srovnání s přechozím obdobím větší počet chyb a nedostatků, a to zejména v účetnictví, v provádění inventarizací a v rozpočtovém procesu. Zvýšil se také počet obcí, jimž byly uloženy pokuty za přestupky spočívající v nezveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (návrh rozpočtu, schválený rozpočet, návrh závěrečného účtu, závěrečný účet, schválená rozpočtová opatření i veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací). Na druhou stranu však nebyla zjištěna tak závažná rizika, aby mohla významným způsobem nepříznivě ovlivnit budoucí hospodaření obcí a DSO. Shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obcí a DSO v Kraji Vysočina za rok 2017 je zveřejněno na internetových stránkách Kraje Vysočina v sekci Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor kontroly. Zde jsou rovněž k dispozici přehledy o možných přestupcích obcí a DSO podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO.

 


 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.7.2018 / 30.7.2018

Počet návštěv: 4522
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek