Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce


 

Program Obnova venkova Vysočiny 2023

 

 
 

Dovolte nám, abychom vás informovali, že zastupitelstvo kraje minulý týden vyhlásilo program Obnova venkova Vysočiny pro rok 2023.

Nezbytné poklady (výzvu, formuláře, apod.) k programu najdete na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02867

 

V rámci programu byly meziročně provedeny tyto změny:

1)    zvýšení max. dotace na jednu obec na 150 000 Kč (v roce 2022 bylo 127 000 Kč)

2)    zkrácení lhůty na podávání žádostí do konce května 2022

3)    výběr projektů je prováděn dle času podání žádosti (nenechávejte tedy podání žádosti na poslední chvíli, nemusí na vaši obec dotace již vyjít)

 

Žádat opět mohou všechny obce v kraji s tím, že:

1)    obce do 1500 obyvatel mohou žádat na projekty, které mohou být realizovány kdekoliv na území obce

2)    obce nad 1500 obyvatel mohou žádat pouze na projekty umístěné v oficiálních částech obce dle číselníku ČSÚ. POZOR tato část obce musí být zároveň stavebně oddělená od mateřské obce (na webu visí pomůcka v kterých částech obcí je to možné).

 

Žádosti se přijímají v termínu od 1.2. od 8:00 hod. do 31.5. 2023 prostřednictvím krajského úřadu (osobně, poštou, datovkou).  

 

Obec dokládá:

1)   vyplněnou žádost (žádost se otvírá on-line přímo ve webovém prostředí)

2)   zákres místa realizace projektu v mapě (již se nepředkládá povinně výpis z katastru nemovitostí)

3)   stavební nebo vodoprávní povolení vč. nabytí právní moci nebo příp. čestné prohlášení, že akce nepodléhá povolení (vzor čestného prohlášení visí na webu)

 

Žádosti budou předkládány krajskému zastupitelstvu ve vlnách. První várku žádostí bude schvalovat krajské ZK dne 14.3. (stihneme zpracovat žádosti doručené cca do poloviny února), následně 9.5. (žádosti doručené do poloviny dubna) a dále 13.6. (žádosti doručené do poloviny května).

Pokud předložení žádosti necháte až na konec května, je třeba počítat s tím, že jejich projednání provede ZK až v září (12.9.). Následně bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.

 

Kontaktní osoby: Dušan Vichr; vichr.d@kr-vysocina.cz; tel: 564 502 541, Luděk Hrůza; hruza.l@kr-vysocina.cz; tel: 564 602 543.

V případě dotazů k podání žádosti nás můžete kdykoliv kontaktovat.

 

 
 
Zodpovídá: Luděk Hrůza
Vytvořeno / změněno: 19.12.2022 / 19.12.2022

Počet návštěv: 694
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek