Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Projekt FoCus elearningovým projektem měsíce září 2008

Na portálu www.elearningeuropa.info se každý měsíc vyhlašuje nejlepší elearningový projekt, který byl vytvořen na podporu celoživotního učení s využitím informačních technologií. V měsíci září 2008 toto ocenění získal projekt FoCus, do něhož byla prostřednictvím Agentury pro evropské projekty & management zapojena i Česká republika.
 

 
 

Plný název projektu FoCus by se dal přeložit jako "Podpora transferu inovačních politik eBusinessu mezi regiony". Cílem projektu bylo navázat na výsledky projektu SYNEBIS, který se věnoval posílení synergií mezi veřejnými politikami na podporu eBusinessu v rámci spolupráce evropských regionů. FoCus napomáhal podobnému cíli, avšak zaměřil se více na výměnu příkladů nejlepší praxe z různých regionů a vytvoření standardizovaného školícího modulu pro celoživotní učení v oblasti prosazování  politických opatření na podporu elektronického podnikání a jejich implementace do praxe. Partnery projektu byly 4 organizace, MFG Baden-Württemberg (Německo), DGM (Španělsko), CSP (Itálie) a EPMA (ČR). Projekt byl finančně podpořen Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím Podnikání a průmysl v rámci programu CIP.

 

Koncept školení byl pilotně odzkoušen ve 3 regionech: v kraji Vysočina (ČR), v regionu Puglia (Itálie) a v regionu Riga (Lotyšsko). Ohlasy ze školení, které se uskutečnilo v Jihlavě na začátku července 2008, byly velmi pozitivní. Zúčastnilo se ho 11 účastníků, od členů krajského zastupitelstva přes zaměstnance krajského úřadu, hospodářské komory, vládních i regionálních rozvojových agentur, zájmových sdružení i soukromých poradců. „Nemyslela jsem si, že lze na téma rozvojových politik udělat vůbec nějaké školení, natož takto zajímavé“, prohlásila Dagmar Vránová z agentury EPMA. Školení totiž vedly zkušené projektové manažerky organizace MFG, která funguje jako nositel a realizátor inovací ve prospěch rozvoje informační společnosti ve Spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Výklad „teorie“ byl prokládán pasážemi z konkrétního praktického projektu na podporu zavádění eBusinessu v malých a středních podnicích Bádenska-Württemberska s názvem ebigo.de. Atraktivním a zcela novým prvkem bylo i zprovoznění pracoviště „Help desk“ v prezentaci MFG ve virtuálním internetovém světe Second life.

 

Výstupy z projektu FoCus, kterými jsou multimediální tutoriál, kvízy a kontrolní seznamy, relace „Help desk“ na Second life, obsáhlá příručka dostupná on line a shrnutí zkušeností z pilotních tréninkových programů, mohou posloužit dalším organizacím při vytváření školících programů zaměřených na regionální rozvoj, tvorbu strategií a politik a jejich zavádění do praxe. Toto dosud málo pokryté téma bude jistě vítanou příležitostí pro celoživotní učení všech aktérů zapojených do přípravy a realizace plánů regionálního rozvoje. 

 

Odkazy:

www.focus-project.eu

http://www.epma.cz/focus.html

http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?lng=en&page=doc&doc_id=12148&doclng=6

http://www.ebigo.de/ 


Zdroj: agentura EPMA – European Projects & Management Agency

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.9.2008 / 30.9.2008

Počet návštěv: 28781
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek