Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ: Kraj ocenil 23 originálních produktů cestovního ruchu

V dubnu letošního roku vyhlásil Kraj Vysočina soutěž ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ na podporu regionálního cestovního ruchu a na něj bezprostředně navázaných podnikatelských subjektů. Cílem soutěže bylo přijít s novými, originálními, lákavými a k životnímu prostředí šetrnými produkty pro konkrétní cílové skupiny. „Navazujeme na loňský soutěžní program Vysočina – nejlepší dovolená, kam se přihlásilo 30 subjektů s 42 soutěžními příspěvky, letos byl zájem ještě větší a hodnotící komise vybírala z 53 nových produktů od 38 subjektů,“ informoval krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Roman Fabeš. Finanční bonus ve výši dva miliony korun si nakonec mezi sebe rozdělilo 23 nejzajímavějších záměrů, které se už během letošní sezony mohou objevit v nabídce turistické destinace Vysočina.
 

 
 

Do soutěže se přihlásily jak oblastní destinační agentury, turistická informační centra, tak i podnikající fyzické osoby, mikroregiony nebo spolky působící v oblasti cestovního ruchu. Hodnotící komise jmenovaná krajskou radou kladla důraz zejména na originalitu produktů a vytvořený marketingový plán s ohledem na plánované zapojení produktu do nabídky nadcházející turistické sezony. Další body navíc se daly získat za autenticitu produktu a jeho spojení s danou oblastí, místními obyvateli a atmosférou, za počet zapojených poskytovatelů služeb do jednoho produktu i propagaci držitelů certifikátu Vysočina – regionální produkt nebo Regionální potravina. Celkem 22 produktů získalo finanční dar ve výši 88 tisíc korun, jeden produkt nazvaný ZA VĚTRNÍK NA VĚTRNÍK propagující nedávno renovovaný větrný mlýn v Třebíči obdržel 64 tisíc korun za originální propojení turistické atraktivity s místními podnikateli.

 

Soutěž ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ je jedním z nástrojů, kterým se kraj snaží oživit turistický ruch na Vysočině. Kromě finančního daru mohou ocenění počítat také s nabídkou propagace jejich nových produktů prostřednictvím krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism. Navíc i letos se mohou turisté těšit na poloviční vstupné do krajských hradů, muzeí a galerií, přičemž děti a studenti budou mít vstup úplně zadarmo. Akce startuje 1. července a potrvá až do 30. září.


Více v tiskové zprávě: Vysočina snižuje vstupné do svých muzeí, galerií, hradů a zámků. Děti zdarma, dospělí za polovic

 

Přehled oceněných v soutěži ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ:

Žadatel

Název produktu

Charakteristika produktu

Koruna Vysočiny, z.s.

Zpívající studánky Koruny Vysočiny

Produkt se zaměřením na mladé lidi a aktivní seniory nabízí tipy na výlety v přírodě s nosným tématem studánek.  Reaguje na aktuální poptávku ze strany návštěvníků, propaguje méně známá místa a přispívá k prevenci přetížení hojně navštěvovaných lokalit v destinaci. Jeho součástí je poukázat na důležitost ochrany životního prostředí v destinaci.

Koruna Vysočiny, z.s.

Santiniho šifra

Produkt v podobě dobrodružné hry pro děti ve věku 6 –12 let pracuje s fenoménem typickým pro Korunu Vysočiny. Edukační a současně zábavnou formou cílí na dětského návštěvníka. Hra plně v offline verzi za pomocí mystických šifer seznamuje děti s památkou UNESCO a jejím stavitelem.

Koruna Vysočiny, z.s.

Gastrokarta Koruny Vysočiny (GKKV)

Produkt vytváří ucelenou nabídku doporučených restaurací (s deklarací využívání místních a regionálních produktů) v turistické destinaci Koruna Vysočiny a rozvíjí jejich spolupráci. Cílovou skupinou jsou turisté 45+, kteří vyhledávají klidnější typ dovolené spojený s prožitkem. Produkt počítá se zapojením provozů formou sběru razítek a prostřednictvím soutěže motivuje k delšímu pobytu v území. Gastrokarta je vhodným prostředkem, jak si vytvořit vztah se zákazníky a nabídnou jim ekonomickou výhodu.

Koruna Vysočiny, z.s.

Oživlé umění Koruny Vysočiny

Produkt s edukačními prvky svým neotřelým nápadem propojuje fenomén regionálních malířů a místní krajiny. Cílovou skupinou jsou aktivní senioři a osoby 45+. Připravené turistické trasy zvou k objevování míst vzniku konkrétních obrazů. Přidaná hodnota produktu spočívá v propojení s kulturní institucí v destinaci. 

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Turistická karta Poznej-ochutnej-hraj si

Karta sdružuje nabídku 4 měst v turistickém regionu Humpolecka a Světelska a prostřednictvím výhod, slev a aktivit zdarma motivuje k prodloužení pobytů v daném území. Komplexní produkt prezentuje místní atraktivity, podnikatelské subjekty a sportovní aktivity členěné dle oblastí se zaměřením na rodiny s dětmi.

Koruna Vysočiny, z.s.

Na pár dní broučkem aneb seznamte se s krajem Jana Karafiáta

Produkt se zaměřením na rodiny s dětmi nápaditě využívá fenoménu místního spisovatele a přispívá k propagaci neobjeveného potenciálu regionu Jimramovska. Prostřednictvím 5 celodenních tematických výletů seznámuje návštěvníky s osobností Jana Karafiáta a pohádkovým příběhem Broučků.

KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou

Výlety s panem Íčkem

Produkt se zaměřením na rodiny s dětmi využívá autenticity regionu a potenciálu místních producentů. Zábavnou formou motivuje k návštěvě 16 turistických cílů uvedených v herní kartě.  

Ing. Bronislav Vala

PRÁZDNINOVÝ reSTART NA VYSOČINĚ

Pobytový balíček pro rodiny s dětmi s pestrým týdenním programem spojuje zajímavé turistické, sportovní a gastronomické atraktivity na Hrotovicku a v okolí. Doplňkové volnočasové aktivity nabízené poskytovatelem jsou sestaveny přímo pro využití cílovou skupinou.

Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace

Dobrodružné putování malého poutníka

Produkt zaměřený na rodiny s dětmi v podobě hrací karty dostupné přímo u zapojených ubytovatelů nabízí dětem možnost stát se "moderním poutníkem" a po splnění úkolů získat certifikát Malého poutníka. Zvolené aktivity motivují návštěvníka k přožití 5 dní spojených s návštěvou 5 míst, ochutnávkou 5 dobrot a zdoláním alespoň 55 km na Pelhřimovsku.

Městské kulturní středisko Třebíč

ZA VĚTRNÍK NA VĚTRNÍK

Produkt originálním způsobem zviditelňuje místní technickou památku a propojuje ji s nabídkou místních podnikatelů. V souvislosti s dokončenou revitalizací větrného mlýna vytvořili místní provozovatelé kaváren a cukráren nový zákusek s názvem Třebíčský větrník. Zakoupením zákusku a předložením vlaječky s logem větrného mlýna získá návštěvník vstupenku do interiérových expozic zdarma.

Harrach gastro, s.r.o.

Vysočina všemi smysly

Pobytový balíček maximálně využívá potenciálu lokálních producentů a poskytovatelů služeb ve Velkém Meziříčí a okolí. Aktivity zvolené v rámci týdenního programu svým zaměřením cílí na prožitek a autenticitu z návštěvy jednotlivých míst.

SE.S.TA, z.s.

Žďárskými vrchy bez bariér

Produkt jedinečný svým zaměřením na specifickou cílovou skupinu návštěvníků, které umožňuje zažít dovolenou v okolí Zámku Žďár nad Sázavou a přizpůsobit ji různým typům handicapů (především pohybově, zrakově a sluchově postiženým).

SE.S.TA, z.s.

CykloCROSS - Luštíme na kole

Produkt zaměřený na rozvoj udržitelného cestování a jím spojeným předcházením overtourismu v okolí zámku v hlavní sezóně počítá se zapojením poskytovatelů ubytovacích služeb s certifikátem "Cyklisté vítáni". Připravené výlety motivují k návštěvě Zámku Žďár nad Sázavou na kole s cílem limitovat nápor cestujících autem.

První zámecká, s.r.o.

Dovolená na barokním zámku Úsobí v srdci Vysočiny - přijďte k nám ochutnat život v historii

Pobytový balíček jedinečný pro zažitek z autentického ubytování na zámku Úsobí. Charakterem doprovodných aktivit vhodně propojuje historii a současnost.

Spolek - "Chraňme dědictví"

Putování po Liběcké stezce

Produkt s originálním námětem nabízí aktivní trávení volného času v neotřelé destinaci. Přispívá k popularizaci historického potenciálu území v méně známé turistické destinaci a odráží historický lokální fenomén místa. Je určen pro rodiny s dětmi a turisty vyhledávající klidnější dovolenou bez větší koncentrace lidí.

Ing. Bronislav Vala

Tajemství předávaná po staletí...

Pobytový balíček nejen pro rodiny s dětmi inspirovaný historickými souvislostmi zajímavým způsobem propojuje využití bylinkářství a wellness služby hotelu.

Mikroregion Telčsko

Karavanem s dětmi do Geoparku Vysočina

Produkt zahrnující území s výrazným turistickým potenciálem reaguje na aktuální trend v cestovním ruchu. Vhodně rozvíjí spolupráci partnerů v destinaci a přispívá k propagaci regionálních produktů. Kombinuje ucelenou nabídku legálních míst pro přenocování v karavanu s výlety a atrakcemi pro děti včetně gastro zážitků na území geoparku a jeho okolí.

Mikroregion Telčsko

Rodinná dovolená v "Kraji kameníků"

Produkt maximálně využívá genia loci území geoparku a svým zaměřením velmi nápaditě propojuje edukační i zážitkovou formu cestovního ruchu.

Křemešnický hotel, s.r.o.

Týden na Křemešníku 2021

Pobytový balíček se zážitkovými prvky pro děti a propojením turistické nabídky partnerů v dané destinaci.

PENZION ZUBR, s.r.o.

Kolem kolem Bystřicka

Pobytový balíček propojuje historické a kulturního dědictví v destinaci s využitím nabídky regionálních producentů. Svým zaměřením na cykloturistiku přispívá k rozvoji udržitelného cestovního ruchu.

PENZION ZUBR, s.r.o.

Vysočinou s dětmi v pohybu

Produkt zaměřený na rodiny s dětmi s prvky venkovského cestovního ruchu přibližuje nejen dětem místní zvyky a tradice. 7denní program kombinuje aktivní turistiku typickou pro dané území a domácí kuchyni z kvalitních regionálních produktů.

Hotel ATOM, s.r.o.

Týdenní dovolená s dětmi na Třebíčsku bez auta

Pobytový balíček se zaměřením na rodiny s dětmi jedinečný svým přístupem k minimalizaci ekologické zátěže.

SE.S.TA, z.s.

Dovolená s chytrou rukou

Produkt je ojedinělý svým zaměřením na zachování tradičních řemesel a předávání potřebných dovedností dalším generacím. Poskytuje návštěvníkům dokonalý zážitek ze společné tvorby.  • Veronika Švarcová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2021 / 22.6.2021

Počet návštěv: 2623
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek