Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Regionální operační program NUTS2 Jihovýchod (ROP JV)

 
 
 
Loga EU
 
 • Dopravní obslužnost Větrného Jeníkova se výrazně zlepšila (22.9.2015)

  Obyvatelům Větrného Jeníkova se výrazně zlepšilo dopravní spojení všemi směry. Na začátku září se otevřela komunikace II/523 vedoucí do krajského města, po zhruba dvou měsících byla v minulém týdnu otevřena další část této silnice směrem na Humpolec. „Došlo zde k modernizaci povrchu, místním sanacím, obnovení odvodnění, doplnění a zpevnění krajnic a doplnění vodorovného a svislého dopravního značení,“ popsal náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl, který si úsek osobně prohlédl za doprovodu zástupců dodavatele.

   
 • Otevřen další modernizovaný úsek komunikace mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím (17.9.2015)

  Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl si prohlédl zmodernizovaný úsek silnice II/360 mezi Třebíčí a Pocoucovem. Za účasti místostarosty Třebíče Vladimíra Malého a médií došlo i na neformální diskusi s občany. „Lidé si stěžovali, že narovnání zhruba dvoukilometrového úseku silnice spojující jih kraje s dálnicí D1 zrychlilo provoz. Místní by chtěli raději obchvat, ten ale není v územním plánu a nejsou ani vykoupené pozemky,“ vysvětlil náměstek Joukl.

   
 • Trasa Větrný Jeníkov – Humpolec od středy průjezdná (15.9.2015)

  Od středy 16. září 2015 bude průjezdná komunikace II/523 mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem. Řidiči však přechodně musí počítat s dílčími omezeními kvůli provádění dopravního značení. V předchozím týdnu byla provedena pokládka finálních asfaltových vrstev za úplného vyloučení veřejného provozu. Modernizace úseku od napojení na komunikaci II/131 za Větrným Jeníkovem až na začátek města Humpolec byla provedena v délce 9,95 km s vynecháním průjezdních úseků obcí Kalhov a Krasoňov.

   
 • Druhá etapa průtahu Chotěboře dokončena (15.9.2015)

  Dnes byl zprovozněn průtah městem Chotěboř. „Silnice si žádala rekonstrukci zejména kvůli nevyhovující parametrům a četným dopravním závadám. V úseku dlouhém 2,27 kilometru byla provedena částečná výměna konstrukčních vrstev vozovky a místy byla provedena rekonstrukce asfaltového krytu včetně sanací neúnosných míst pod vozovkou. Z důvodu vyšší bezpečnosti provozu byl v křižovatce ulic Krále Jana, Žižkova a Herrmannova vybudován kruhový objezd. V současné době je stavba v režimu předčasného užívání, dokončena by měla být do konce září,“ říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl.

   
 • Řidiči už projedou po obchvatu Příseky (14.9.2015)

  Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl si dnes osobně zkontroloval nový obchvat Příseky na Jihlavsku. „Výstavba tříkilometrové přeložky silnice II/405 výrazně zrychlí a zkomfortní cestu z krajského města do Třebíče. Po nové komunikaci se řidiči projeli poprvé dnes ráno, ještě do konce měsíce ale musí počítat s nárazovými omezeními kvůli dokončovacím pracím,“ uvedl Joukl. Celkové náklady projektu II/405 Příseka - obchvat se vyšplhaly na 167 milionů, z větší části je pokryla dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

   
 • Obchvat Příseky zrychlí cestu z Jihlavy do Třebíče (11.9.2015)

  Už v pondělí 14. září 2015 ráno projedou řidiči na silnici II/405 mezi Jihlavou a Třebíčí po novém obchvatu Příseky. „Stavba za 167 milionů korun výrazně zrychlí a zkomfortní cestování mezi dvěma největšími městy regionu. Na tříkilometrovém úseku byly v údolí Příseckého potoka postaveny dva nové mosty. Řidiči budou moci novou komunikaci využívat v režimu předčasného užívání bez zásadnějších dopravních omezení. Kompletně bude stavba předána do konce září,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl.

   
 • Dokončená modernizace další části Severojižního propojení Kraje Vysočina (11.9.2015)

  V pondělí 14. září 2015 bude v pozdějších odpoledních hodinách zprovozněn další modernizovaný úsek komunikace mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím. Jde o stavbu II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov o délce 1,88 km, na jejímž financování se podílí Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Celkové výdaje včetně výkupů pozemků dosáhly téměř 130 miliónů korun, očekávaná výše dotace je 90 miliónů korun.

   
 • Zprovoznění nově modernizovaných komunikací v severozápadní části Kraje Vysočina (28.8.2015)

  Na řadě úseků v těchto dnech probíhá předávání modernizovaných komunikací do režimu předčasného užívání. V severozápadní části našeho kraje budou od 1. září otevřeny modernizované úseky frekventovaných silnic II/523 mezi Jihlavou a Větrným Jeníkovem a II/347 mezi Světlou nad Sázavou a Dolním Městem.

   
 • Úseky silnice II/602 mezi Jihlavou a východní částí kraje jsou připraveny ke zprovoznění (28.8.2015)

  Už v úterý 1. září 2015 se otevřou všechny zmodernizované úseky frekventované silnice II/602 mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím. „Kraj Vysočina v letošním roce realizuje modernizace za více než jednu miliardu korun. Jen v tomto případě byly realizovány práce za 164 milionů korun, takto rozsáhlá modernizace mohla být zahájena i díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl, který dnes modernizované úseky těsně před předáním do předčasného užívání osobně projel a zkontroloval.

   
 • Silnice mezi Golčovým Jeníkovem a Chotěboří otevřena (31.7.2015)

  Silnice II/345 mezi Golčovým Jeníkovem a Chotěboří byla v pátek odpoledne předána po modernizaci do režimu předčasného užívání s tím, že ji mohou začít využívat motoristé. Práce na silničním tahu o délce více než 15 kilometrů s generální modernizací tří mostů a dalších propustků začala před rokem. Na nákladech spojených se stavebními pracemi ve výši 205 miliónů korun se očekává podpora z ROP Jihovýchod ve výši 195 miliónů korun. Novou silnici si dnes prohlédl v celé její délce náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Libor Joukl.

   
 • Chystá se uzavření silnice II/523 Jihlava – Větrný Jeníkov (29.6.2015)

  Minulý týden byly zahájeny práce na rekonstrukci silnice II/523 z Jihlavy do Větrného Jeníkova. Do pondělí 6. července 2015 bude provoz na komunikaci omezen pouze částečně. Za provozu zde bude probíhat frézování vozovky a přípravné práce. Od úterý 7. července 2015 bude komunikace II/523 v úseku od křižovatky na obec Plandry do Větrného Jeníkova uzavřena pro veškerý provoz. Křižovatka se silnicí III/13112 na obec Plandry zůstane průjezdná. Objízdné trasy pro osobní dopravu budou vedeny po silnici III/13112 přes Plandry, dále po silnici III/13111 přes Hlávkov do Šimanova a po silnici II/131 do Větrného Jeníkova a zpět.

   
 • Pokračování modernizace silnice II/602 (25.5.2015)

  V průběhu května byly zahájeny stavební práce na modernizaci dalších úseků krajské páteřní komunikace II/602 mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím. Na investici s rozpočtem 65 miliónů korun má Kraj Vysočina přislíbenu finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Předmětem projektu s názvem „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1“ je modernizace úseků od křižovatky se silnicí II/351 (směr Kamenice) po Řehořov a dále průtahy Řehořovem a Měřínem s celkovou délkou 4,09 km.

   
 • Ještě před prázdninami začne modernizace silnice mezi Jihlavou a Humpolcem (19.5.2015)

  Už v polovině června začnou stavební práce na komunikaci II/523 mezi Jihlavou a Humpolcem. Modernizace prvního úseku Jihlava – Větrný Jeníkov v délce cca devět kilometrů bude dokončena do konce září. Na dalším úseku silnice Větrný Jeníkov – Humpolec začnou stavební práce v polovině prázdnin a budou trvat do poloviny října letošního roku. Obě akce jsou realizovány za podpory ROP Jihovýchod. „Další stavba na silnici II/523 si nyní vyžádala uzavření komunikace na ulici Na Dolech a Humpolecké v Jihlavě. Od 18. května je v úseku mezi železničním přejezdem a mlékárnou stanovena obousměrná objížďka,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný.

   
 • Zprůjezdnění mostu ve Vilémově (12.12.2014)

  Po půl roce intenzivních stavebních prací bude v neděli 14. prosince 2014 zprůjezdněn most ve Vilémově, jehož modernizace je součástí projektu II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř, spolufinancovaného z fondů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Na stavbu, která je rozplánována na dva roky s celkovým rozpočtem 205 miliónů korun by Kraj Vysočina rád vyčerpal dotaci ve výši 195 miliónů korun.

   
 • Průtah Zašovicemi prošel rekonstrukcí (3.12.2014)
  Průtah Zašovicemi prošel rekonstrukcí

  Po třech měsících intenzivních stavebních prací byla dokončena modernizace průtahu obcí Zašovice na hlavním silničním tahu mezi Jihlavou a Třebíčí. Stavební úpravy v celkové délce 1,26 km jsou součástí širšího konceptu postupné přestavby krajské silnice II/405 a přímo navazují na již zrealizované úseky Brtnice - Zašovice a Zašovice - Okříšky.

   
 • ROP Jihovýchod informuje: Schválena dotace na modernizaci dalšího úseku II/602 (30.11.2014)
  ROP

  Výbor Regionální rady Jihovýchod 28. Listopadu 2014 schválil dotaci ve výši 71 milionů korun na projekt silnice hranice kraje – Pelhřimov 7. stavba. Tentokrát se jedná o průtah Měřínem, Řehořovem a úsek komunikace za obcí Řehořov směrem na Jihlavu. V obcích zůstanou zachovány směrové, šířkové i výškové parametry komunikace, v úseku za Řehořovem dojde k rozšíření silnice na 9,5 metru v souladu s koncepcí páteřní sítě Kraje Vysočina.

   
 • Modernizace silničního spojení Jihlavy s Pelhřimovem s podporou evropských peněz (21.11.2014)
  Modernizace silničního spojení Jihlavy s Pelhřimovem s podporou evropských peněz

  V těchto dnech jsou do režimu předčasného užívání předávány poslední části rekonstruovaných úseků silnice II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Více než sedm kilometrů modernizované silnice včetně nové okružní křižovatky umožňuje řidičům komfortnější a bezpečnější jízdu po této krajské páteřní komunikaci.

   
 • Stavební práce na obchvatu Příseky zahájeny (19.11.2014)
  Stavební práce na obchvatu Příseky zahájeny

  V průběhu listopadu byly zahájeny zemní práce na výstavbě obchvatu Příseky na Jihlavsku. Stavba přeložky silnice II/405 je součástí postupně rekonstruovaného silničního tahu mezi Jihlavou a Třebíčí, který je součástí Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Přeložka silnice II/405 povede jihozápadně od Příseky mimo zastavěné území členitým terénem s překonáním údolí Příseckého potoka. Výstavbou obchvatu bude nahrazen stávající průjezd Přísekou, která je místní částí města Brtnice.

   
 • Končí většina uzavírek, modernizované krajské silnice budou bezpečnější (29.10.2014)
  Silnice

  Letošní rozsáhlé modernizace krajských silnic, do kterých Kraj Vysočina a EU investovaly stovky miliónů korun, skončí ve většině případů už koncem října. „Nejpozději 1. listopadu se vrátí provoz na frekventovaný Pražský most v Jihlavě, otevřena bude po generální opravě Žižkova ulice v Havlíčkově Brodě a dokončeny jsou opravy v Okrouhlici na silici II/150 nebo na mostě v Černovicích. Ve Velkém Meziříčí se doprava vrátí do ulic Sokolovská a Karlov, stejně jako na Hrotovickou ulici v Třebíči,“ informoval dnes náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

   
 • Pokračování modernizace silničního spojení Jihlavy a Třebíče (25.8.2014)
  Pokračování modernizace silničního spojení Jihlavy a Třebíče

  Dnes budou zahájeny stavební práce na modernizaci průtahu obcí Zašovice na silnici II/405 mezi Jihlavou a Třebíčí. Na investici s rozpočtem téměř 23 mil. Kč kraj požádal o finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. „Už dnes jsou v terénu geodeti, kteří zaměřují a vytyčují stavbu, tak aby bylo vše připraveno na další fáze modernizace. V rámci plánovaných prací bude srovnána šířka vozovky, zajištěno její odvodnění a upraveny autobusové zastávky,“ uvedl Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 60 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 324834

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek