Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Registrace informačnícho systému

Informační systém, který bude přistupovat k základním registrům musí být registrován v IS o ISVS
 

 
 

1.     Jako statutární orgán organizace určete pověřenou osobu správce (dále jen „POS“), která provede zaevidování údajů do IS. Vámi určený POS musí být vybaven kvalifikovaným certifikátem, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

 

2.     Vstup do IS o ISVS je na adrese: http://www.sluzby-isvs.cz  - Provozní verze Is o ISVZ (https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/Applets/DefaultSSL.aspx)

 

3.     Postup přihlášení do IS o ISVS naleznete na str. 10 příručky zveřejněné na webu Ministerstva vnitra na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-systemy-is-o-isvs-a-isdp.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d

 

4.     Po přihlášení POS do IS o ISVS je potřeba nastavit přístup jako administrátor systému IS o ISVS (tedy MV). Proto následně zašlete e-mailem na adresu marketa.bittnerova@mvcr.cz identifikační číslo (IČO) Vašeho orgánu veřejné správy. POS bude zpětně vyrozuměn e-mailem, že již může v systému pracovat – zadávat údaje o ISVS. Pokud nemáte roli administrátora, můžete prohlížet, ale nemůžete nové záznamy editovat.

 

5.     POS zapisuje údaje o ISVS do elektronického formuláře v systému IS o ISVS a podepisuje jej elektronickým podpisem. POS zodpovídá za správnost zapsaných údajů, MV kontroluje úplnost záznamu a formální správnost.

 

 

Práce se záznamem v IS o ISVS

1.    Připravovaný záznam může POS opakovaně editovat. Nakonec jej předloží administrátorovi IS o ISVS ke zveřejnění.

 

2.    Záznam se zařadí do fronty ostatních předložených záznamů k vyřízení.

 

3.    Administrátor jej poté buď zveřejní a systém zašle tuto zprávu POS, nebo záznam vrátí do přípravy s žádostí o doplnění údajů.

 

4.    Zprávy z IS o ISVS jsou zasílány na e-mailovou adresu, která je uvedena v certifikátu POS.

 

 

Případné nejasnosti, náměty či dotazy k evidování IS do IS o ISVS můžete řešit telefonicky nebo zaslat elektronicky na níže uvedenou kontaktní adresu.

Bohužel není jasný smysl některých vyplňovaných údajů - např. omezení přihlášení. Důležité je systém registrovat

 
 
Zodpovídá: Ing. Karel Žák
Vytvořeno / změněno: 17.5.2012 / 17.5.2012

Počet návštěv: 21456
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek