Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Rozvoj ICT v organizacích zřizovaných krajem – dotace poskytované nemocnicím – vyúčtování

Pokud jste uspěli se svou žádostí, je třeba po realizaci projektu zaslat závěrečnou zprávu a vyúčtování, nejdéle však 30. 11. 2010.
 

 
 

Po realizaci projektu, prosím, zaktualizujte stav vybavenosti HW a SW organizace v aplikaci eKraj a to do konce roku 2010. Závěrečná zpráva a vyúčtování se budou předkládat opět elektronicky prostřednictvím služby eDotace na příslušném elektronickém formuláři, který odešlete elektronicky podepsaným emailem (zaručený el. podpis – kvalifikovaný certifikát) na adresu podatelny KrÚ posta@kr-vysocina.cz a v kopii na rojkova.m@kr-vysocina.cz včetně povinných příloh. Je možné i odeslání prostřednictvím ISDS. Do předmětu zprávy uveďte „Poskytování dotací na podporu rozvoje ICT Standardu 2010 – vyúčtování“.

Vyúčtování bude obsahovat následující položky:

  • elektronický formulář závěrečné zprávy
  • kopie účetních dokladů k celkové pořizovací ceně předmětu dotace (faktury)
  • kopie dokladů prokazujících úhradu předmětu dotace (výpis z účtu)
  • fotodokumentaci v případě pořízení HW (doporučujeme pořízený majetek označit samolepícími štítky odkazujícími na ICT Standard, v případě potřeby zašlete emailem M. Rojkové (rojkova.m@kr-vysocina.cz) požadovaný počet a štítky Vám doručíme poštou, následně zhotovíte fotodokumentaci)
 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 28.7.2010 / 28.7.2010

Počet návštěv: 36719
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek