Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

SFDI - dotace na výstavbu a opravy cyklostezek 2021

SFDI_logo
Výbor SFDI schválil na svém zasedání dne 4. září 2020 "Pravidla na financování opatření k výstavbě nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021".
 

 
 
Výše příspěvku pro rok 2021 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, případně 90 % celkových uznatelných nákladů akce, pokud se jedná o výstavbu cyklostezky o délce min. 1 km na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy.

Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2021 byl nově stanoven na 1. února 2021, alokace 200 mil. Kč.

Oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám:
- Žádost lze podat třemi způsoby: elektronicky prostřednictvím datové schránky, osobně na podatelnu SFDI nebo zasláním doporučeně. Pozor na specifika každého ze způsobu podání!
- V návaznosti na změnu způsobu financování příspěvků schválenou Výborem SFDI v dubnu letošního roku budou moci oprávnění žadatelé předkládat žádosti o příspěvek nejpozději dne 1. února 2021. Přibližně do poloviny roku 2021 budou tyto žádosti posouzeny a budou předloženy Výboru SFDI ke schválení.
Příspěvek může být poskytnut pouze k úhradě skutečně vzniklých uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s realizací akce, které vznikly v období po schválení příspěvku na akci Výborem SFDI.
Dále byly provedeny dílčí změny spíše formálního charakteru, byly upřesněny některé pojmy, zejména v příkladech neuznatelných nákladů, specifikovány uznatelné náklady pro cyklopruhy, doplněna vyjádření dotčených orgánů.

Kompletní znění Pravidel  a aktuální informace najdete na webu SFDI: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/ 
 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 2.11.2020 / 2.11.2020

Počet návštěv: 1270
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek