Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Silniční hospodářství

 
 
 • Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF, 398 kB] (14.12.2022)

  Dokument je uložen v archivu

  Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu I/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky III/406 15. Jedná se o přeložku silnic I/23 a III/406 15 z důvodu odstranění bodové závady v prostoru stávající stykové křižovatky silnici I/23 a III/406 15 u Mrákotína, okr. Jihlava.

   
 • Veřejná vyhláška - společné povolení (12.12.2022)

  Dokument je uložen v archivu

  Stavba řeší úpravu křižovatky vycházející z bezpečnostní inspekce. Ta spočívá v přeložce silnice II/400 tak, aby osy obou silnic svíraly pravý úhel. Jedná se o osový posun bodu křížení cca o 55 m blíže k Moravským Budějovicím. Nova křižovatková větev se v délce 90 m napojí zpět na stávající komunikaci II/400. Nové napojení vedlejší komunikace se provede šířkově v kategorii S7,5 se šířkou jízdních pruhů 3,0 m + 0,60 m rozšíření ve směrovém oblouku. Trasa silnice I/38 zůstává dle stávajícího stavu.

   
 • Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání [PDF, 486 kB] (7.10.2022)

  Dokument je uložen v archivu

  Rozhodnutí Ministerstva dopravy o odvolání proti rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 86790/2018 ze dne 21. 11. 2018, kterým byla povolena stavba „I/38 Havlíčkův Brod JV ochvat“.

   
 • Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání (15.12.2021)

  Dokument je uložen v archivu

  Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Chotěboř č. j. MCH-50059/2019/ODAP/BJ ze dne 13. 11. 2019 ve věci deklarace veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p. č. 562 v k. ú. Kohoutov u Ždírce nad Doubravou.

   
 • Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 461 kB] (3.5.2021)

  Dokument je uložen v archivu

  Stavební povolení pro stavbu I/19 Pohled - průtah. Předmětná stavba představuje opravu stávající silnice I/19 v délce 1,04 km v průtahu obcí Pohled. Účelem stavby je zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak k prodloužení životnosti vozovky.

   
 • Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 446 kB] (1.4.2021)

  Dokument je uložen v archivu

  Stavební povolení pro stavbu "I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Santiniho". Jedná se o změnu dokončené stavby – opravu komunikace ve Žďáru nad Sázavou na ulici Santiniho v průtahu silnice I/37 městem Žďár nad Sázavou, tj. od stávající příčné spáry ve vozovce cca 80 m před vjezdem na čerpací stanici UNICORN na začátku města Žďár nad Sázavou po křižovatku se sil. II/353 (km 103,465 až 105,903). Délka úpravy je 2,438 km.

   
 • Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 510 kB] (17.2.2021)

  Dokument je uložen v archivu

  Předmětem stavby je vybudování protihlukové stěny (PHS) u silnice I/38 a současně obnovení sjezdu ze silnice I/38 ze směru od D1 a nájezdu na silnici I/38 ve směru na Znojmo do/z místní části Jihlava Pávov pro vozidla do 3,5 tuny. V místě stavby bude nově osazeno svodidlo, provedena normová krajnice a osazena protihluková stěna. V místě obnovy sjezdu bude dále rozšířena komunikace I/38 o odbočovací a připojovací pruh v šířce 3,25 m. Stávající sjezd bude v blízkosti křižovatky rozšířen pro plynulé napojení odbočovacího a připojovacího pruhu

   
 • Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání [PDF, 341 kB] (4.6.2020)

  Dokument je uložen v archivu

  Rozhodnutí o odvolání Václava Slavíka proti rozhodnutí Městského úřadu Chotěboř, Odboru dopravy a přestupků, kterým byla deklarována veřejně přístupná účelové komunikace na pozemcích v k.ú. Sedletín.

   
 • Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 341 kB] (20.5.2020)

  Dokument je uložen v archivu

  Stavební povolení stavby I/38 Zvěrkovice, úprava křižovatky. Stavba spočívá v úpravě křižovatky silnice I/38 se silnicí II/400 tak, aby osy obou silnic svíraly pravý úhel. Současně dojde k rozšíření silnice I/38 pro zřízení levého odbočovacího pruhu.

   
 • Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení [PDF, 284 kB] (16.4.2020)

  Dokument je uložen v archivu

  Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby I/38 Zvěrkovice, úprava křižovatky. Stavba spočívá v úpravě křižovatky silnice I/38 se silnicí II/400 tak, aby osy obou silnic svíraly pravý úhel. Současně dojde k rozšíření silnice I/38 pro zřízení levého odbočovacího pruhu.

   
 • Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání (15.1.2020)

  Dokument je uložen v archivu

  Rozhodnutí o odvolání - deklarace veřejně přístupné účelové komunikace, Kohoutov u Ždírce nad Doubravou

   
 • Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání [PDF, 310 kB] (18.10.2019)

  Dokument je uložen v archivu

  Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru dopravy č.j.: OD/737/19/LK ze dne 23. 7. 2019, kterým byl omezen veřejný přístup na veřejně přístupné účelové komunikaci ve vlastnictví obce Rosička, a to v úseku mezi komunikací vedoucí k rozhledně (ve směru od Rosičky) a komunikací před Gigantským rybníkem za Agrofarmem a.s. (ve směru od Nížkova).

   
 • Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu (19.6.2019)

  Dokument je uložen v archivu

  Vyznačení objízdné trasy v rámci akce:" Tradiční Bítešské hody 2019"

   
 • Rozhodnutí o odvolání [PDF, 92 kB] (15.2.2019)

  Dokument je uložen v archivu

  Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Krásněves ve věci zařazení komunikací do sítě místních komunikací.

   
 • Veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podanému odvolání (8.1.2019)

  Dokument je uložen v archivu

  Výzva k vyjádření k odvolání proti stavebnímu provolení pro stavbu „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“

   
 • Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 193 kB] (21.11.2018)

  Dokument je uložen v archivu

  Stavební povolení pro stavbu I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat

   
 • Rozhodnutí o odvolání [PDF, 110 kB] (5.11.2018)

  Dokument je uložen v archivu

  Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odboru dopravy a silničního hospodářství, kterým byla povolena stavba Dopravní a technická infrastruktura pro lokalitu „Příhoří“ na pozemcích parc.č. 1320, 1307, 638/1, 600/1, 603, 604, 605/1, 608/8, 609/1, 610/1, 615 a 618 v katastrálním území Náměšť nad Oslavou.

   
 • Oznámení o možnosti seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí [PDF, 101 kB] (2.10.2018)

  Dokument je uložen v archivu

  Oznámení o možnosti seznámení v podklady pro vydání stavebního povolení I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat.

   
 • Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF, 123 kB] (4.7.2018)

  Dokument je uložen v archivu

  Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“

   
 • Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost [PDF, 66 kB] (28.5.2018)

  Dokument je uložen v archivu

  Oznámení pro Petra Svítila o možnost převzít rozhodnutí o odvolání.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 187 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 10  další stránka >
 
V archivu je: 185 záznamů

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Odbor dopravy a silničního hospodářství > Silniční hospodářství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 712470

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek