Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Postup při předkládání žádostí do rejstříku škol a školských zařízení

školský rejstřík
 
 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina (dále jen „KrÚ“) vede ve školském rejstříku údaje o mateřských školách, zařízeních školního stravování (tj. školní jídelna, školní jídelna vývařovna, školní jídelna výdejna), školských zařízení pro zájmové vzdělávání (tj. školní družina, školní klub, dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností), školských výchovných a ubytovacích zařízeních (tj. domov mládeže, internát, škola v přírodě), školských poradenských zařízeních (tj. pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a školských účelových zařízeních (tj. středisko služeb školám, školní knihovna, plavecká škola, přípravný stupeň základní školy speciální).

 

MŠMT vede ve školském rejstříku údaje o mateřských školách a školských zařízeních zřízených MŠMT, ostatních školách (tj. základních školách, středních školách, vyšších odborných školách a základních uměleckých školách), školských zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči, školských účelových zařízeních, v nichž se uskutečňuje praktické vyučování.

 

Účastníkem řízení o žádosti je navrhovatel, tj. právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení a v případě příspěvkové organizace a školské právnické osoby i jejich zřizovatel. Pokud je navrhovatelem žádosti příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele. Před vznikem právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení je účastníkem řízení i její zřizovatel, zakladatel či jiná osoba, která je oprávněna jednat za právnickou osobu do jejího vzniku. Úloha zřizovatele školy nebo školského zařízení zřízeného v jiné právní formě než příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby končí vznikem této právnické osoby.

 

Termíny pro předkládání žádostí o zápis a zápis změny v údajích školy nebo školského zařízení do školského rejstříku či výmaz školy nebo školského zařízení ze školského rejstříku:

 

Řádný termín - žádost je předkládána podle ustanovení § 146 odst. 1 školského zákona navrhovatelem tak, aby byla doručena KrÚ nejpozději do 30. září kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, v němž má škola nebo školské zařízení zahájit činnost. 

 

Mimořádný termín - žádost ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může být podle ustanovení § 146 odst. 2 školského zákona podána i v jiném termínu.

 

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Informační servis > Postup při předkládání žádostí do rejstříku škol a školských zařízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 372453

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek