Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Současné počasí i příznivá situace na trhu se dřevem jsou dobrou šancí pro lesy na Vysočině

kůrovec
Dlouhotrvající deštivé a chladné dny, zlepšení dostupnosti kapacit na těžbu a přibližování dřeva, pokles cen za tyto služby, zvýšený zájem o téměř všechny sortimenty dřeva i růst výkupních cen – to jsou hlavní charakteristiky současného lesního hospodářství v celé České republice. Současná situace je zároveň obrovskou šancí pro zdejší lesy na Vysočině v pokračujícím boji s kůrovcem. K útlumu jeho šíření došlo už v loňském roce, letošní rok vypadá zatím stejně příznivě. „Je třeba, aby vlastníci lesů, státní správa, ale i další zainteresovaní konali a využili dostupné prostředky k dalšímu utlumení kůrovcové kalamity. Tento apel k razantnímu postupu proti šíření kůrovce zazněl na jednání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina, které proběhlo v květnu v sídle kraje, a to mimo jiné i z úst členů Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR,“ popsal průběh jednání náměstek hejtmana pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství, životního prostředí Lukáš Vlček.
 

 
 

„S tímto postojem se zcela ztotožňuji a přidávám se k těm, kteří vnímají, že je třeba udělat vše pro to, aby se alespoň na části Vysočiny uchovaly i starší smrkové lesy. K tomu je však třeba, aby každý na své pozici plnil své povinnosti, aby postupy, které se mají dodržovat, se také dodržovaly“, doplnil Lukáš Vlček a dodává: „Aktivní zapojení Kraje Vysočina se odráží i na množství administrovaných žádostí o dotace do lesního hospodářství v posledních letech. Převažujícím předmětem dotací, a to až z 95 %, byly stavby oplocenek a podle statistik se jich za krajské peníze postavilo celkem 1 365 km“.

Tento apel odráží současnou situaci v lesích. V žádném z předchozích přibližně šesti let nebyla na jaře čistota lesa na Vysočině na tak dobré úrovni, jako je ta letošní. Z celkového pohledu zpracovali vlastníci lesa v předjarním období vysoké procento kůrovci napadených stromů. Ne všichni ale dokázali zareagovat včas. Na ně se nyní soustřeďuje pozornost státy správy lesů, která činí oprávněně kroky k nápravě, včetně případného ukládání sankcí.     

 

V letošním roce byl zaznamenán v nejnižších polohách počátek rojení lýkožrouta smrkového v 19. týdnu, vlivem ochlazení došlo po několika dnech k jeho přerušení. Jde tedy o stav výrazně lepší, než v předchozích letech. Pro zajímavost například v roce 2018 probíhalo v Kraji Vysočina rojení od 13. týdne. Odchyty lýkožrouta smrkového byly relativně vysoké po celé sledované období, do jisté míry lze konstatovat, že zde bylo rojení prakticky kontinuální. První zvýšení bylo zaznamenáno v 15.–17. týdnu, což bylo zřejmě první rojení a částečně i sesterské přerojování. Druhé rojení proběhlo mezi 22.–24. týdnem se silným sesterským přerojováním ve 28. týdnu. Třetí rojení pak proběhlo v 31.–32. týdnu. V 37. až 39. týdnu se opět projevila mírně zvýšená letová aktivita lýkožrouta smrkového. Mohlo to být chápáno jako začátek čtvrtého rojení, které se dosud na území ČR nikdy nevyskytlo.

 

DT

Počet žádostí přijatých v ks

Počet proplacených žádostí

Požadovaná částka v Kč

Proplaceno v Kč

Proplaceno v %

v ks

v %

Zásady 2018

64

60

93,8

3 414 370

2 353 567

68,9

Hospodaření v lesích 2019

479

429

89,6

26 246 890

17 677 161

67,3

Hospodaření v lesích 2019 II

927

713

76,9

63 534 790

32 916 871

51,8

Hospodaření v lesích 2020

1048

748

71,4

70 191 450

33 145 744

47,2

Celkem

2518

1950

77,4

163 387 500

86 093 343

52,7

 

 

  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.5.2021 / 27.5.2021

Počet návštěv: 2004
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek