Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Stanovisko kraje Vysočina k výstavbě větrných elektráren

Větrná elektrárna
Se zájmem jsme si pročetli stanovisko resp. tiskovou zprávu předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka k regulaci výstavby vysokých větrných elektráren na území kraje Vysočina orgány kraje. Je pochopitelné, že pan předseda obhajuje zájem svůj i společnosti, kterou zastupuje, a zájmy firem, pro něž je výstavba nebo provozování větrníků (popřípadě oboje) byznysem.
 

 
 

Dovolujeme si však podotknout, že je třeba brát v úvahu i jiné faktory, které svědčí velmi významně proti těmto zdrojům elektřiny. Panem předsedou zmíněná studie (strategie krajinného rázu) má za účel chránit krajinný ráz Vysočiny. Ten patří nepochybně k nejvýznamnějším hodnotám území kraje, k hodnotám, které je třeba opatrovat a zachovat pro příští generace. Krásná, malebná krajina s mnohými kopci, poli a loukami lemovanými lesy, protkaná tisíci potůčky, dotvořená stovkami vesniček citlivě usazených do kraje, je možná vedle poctivých a pracovitých lidí to nejcennější, co v našem drsnějším kraji máme. Proto jsme reagovali na společenskou objednávku a rozhodli jsme se pro nutnost podřizovat krátkodobý ekonomický prospěch investorů a energovýrobců  zájmům obecnějším. Mimochodem, vždy, když v minulosti došlo k necitlivým zásahům do krajiny, vznikly následně těžko řešitelné situace, s nimiž se potýkáme po desetiletí. Např. budování meliorací, scelování pozemků, likvidace remízků a rozorávání mezí bylo motivováno podobnými pohnutkami, jako v současnosti větrná dobrodružství.

 

Nevýhod výroby elektřiny s využitím větru je však daleko více. Větrná energie není tak ekologická, jak by se na prvý pohled zdálo, započítáme-li také náročnost výroby, dopravy a instalace zařízení včetně jeho napojení na distribuční síť. Samostatnou problematikou je zatížení přenosové soustavy a vlivy na její stabilitu. Kde vzít elektrickou energii ke krytí spotřeby, když zrovna nefouká? Nechat v pohotovosti „zahřáté“ a personálně zajištěné jiné běžné zdroje? Ani ekonomika produkce není nejvýhodnější. Pro soukromé investory a provozovatele jde o velmi zajímavé hospodářské aktivity, ovšem především proto, že stát garantuje odběr i výkupní cenu a všichni spotřebitelé takovou výrobu v úhradě za spotřebovanou elektřinu dotují. Za pozornost stojí jistě i další zápory, jako jsou např. významná ohrožení pro člověka a zejména silniční dopravu v blízkosti zařízení (především v zimním období, kdy opakovaně zaznamenáváme odlétání námrazy z listů rotorů větrníků) i nebezpečí pro ptactvo a netopýry. Na srdci nám leží i vnímání obyvatel, odborníci polemizují o zdravotních rizicích. Mnozí lidé pociťují z blízké přítomnosti monster s pohybujícími se chapadly tíseň a ztrácejí pohodu bydlení. Pochopitelně pak mají obavy i z poklesu hodnoty svých nemovitostí.

 

Je tedy dobře, že se kraj Vysočina snaží výstavbu větrných elektráren regulovat. Závazek vůči Evropě, který možná byl potvrzen za naši zemi trochu neuváženě, je možné splnit i tak, že prosadíme přesun jaderné energetiky do „čistých“ technologií, do výroby z obnovitelných zdrojů. Takové řešení by bylo velmi žádoucí z hlediska obecného zájmu, nejen pro Vysočinu, ale pro Českou republiku i celý středoevropský prostor.

 

Jiří Běhounek

hejtman kraje Vysočina

 

Zdeněk Ryšavý

radní kraje pro oblasti informatiky, životního prostředí a územního plánování

 

Zdeněk Kadlec

ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 7.4.2009 / 7.4.2009

Počet návštěv: 61845
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek