Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Stanovisko kraje Vysočina k zajištění veřejné drážní dopravy

dráha
Kraj Vysočina vynaloží v roce 2010 na financování základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě více než 258 milionů korun, na prokazatelnou ztrátu u veřejné linkové autobusové dopravy je z krajského rozpočtu vyčleněno téměř 257 milionu korun. Podpora veřejné drážní osobní dopravy je cílem schváleného Memoranda mezi Českou republikou resp. ministerstvem dopravy a všemi kraji. Vláda ČR tímto potvrdila svůj závazek poskytovat krajům, mimo zdroje z rozpočtového určení daní, dotace na léta 2010 – 2019 v souhrnné výši 2,649 miliardy korun na financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou. Pro Vysočinu z tohoto memoranda ročně plyne dotace přesahující 123 milionů korun. Memorandum navíc vytváří základní předpoklad pro stabilizaci jízdních řádů regionální železniční osobní dopravy pro následujících deset let.
 

 
 

V této souvislosti je třeba veřejnost otevřeně seznámit se všemi relevantními okolnostmi, které kraj Vysočina vedly k uzavření desetiletého výhodného kontraktu na zajištění závazku veřejné drážní dopravy s Českými drahami. V případě podpisu desetileté smlouvy mezi kraji a Českými drahami Vysočina postupovala v souladu s výše uvedeným srpnovým usnesením vlády o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční dopravou. Je třeba doplnit, že současná domácí legislativa nestanoví zákonnou povinnost vypisovat výběrová řízení ve veřejné železniční osobní dopravě. Tento postup je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007. Kraj Vysočina tento postup respektuje. Na území kraje Vysočina v současné době zajišťují závazky veřejné služby v drážní regionální dopravě České dráhy a Jindřichohradecké místní dráhy.  Z toho je zřejmé, že kraj Vysočina spolupracuje s vícero subjekty.  


Jediná další nekonkrétní nabídka na zajištění veřejné drážní dopravy v našem regionu byla kraji Vysočina předložena společností RegioJet letos na jaře:

- z ústně doplněných informací se nabídnutá cena společností RegioJet za odjetý vlakokilometr pohybovala kolem 80 korun. ČD nám nyní garantují cenu 59 korun/vkm (zvyšovanou pouze o inflaci). Při čtyřech milionech smluvně odjetých vlakokilometrech ročně kraj Vysočina s ČD ušetří osmdesát milionů korun ročně, což je při desetiletém kontraktu úspora minimálně osmset milionů korun;

- ČD krajům garantují zajištění závazku základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě po dobu 10 let (bez ohledu na výnosnost konkrétní tratě), zatím co prezentovaná nabídka společností RegioJet popisovala pouze tři tratě kraje Vysočina;

- podle nám dostupných veřejných informací nevlastní společnost RegionJet dosud žádné vlakové soupravy. České dráhy mají v současné době v našem regionu nasazeno 10 nových souprav Regionava, od 13. 12. 2009 bude nasazena další desítka nových Regionov. S pomocí prostředků ROP a desetileté smlouvy s ČD bude nejpozději do konce roku 2012 nakoupeno dalších 17 souprav;

- společnosti RegioJet neposkytla žádnou konkrétní informaci vztahující se k technickému vybavení nutnému k zajištění drážní dopravy (informace o provozně - technickém zabezpečení - depa, zpřístupnění nástupišť – budovy, odbavovací haly a pozemky v okolí nástupišť jsou zpravidla ve vlastnictví ČD), nejsou známy žádné informace o personálním zajištění drážní dopravy ani o smlouvách (např. budoucích), které by tyto vztahy upravovaly;

- v době podpisu smlouvy (1.10.2009 ) mezi krajem Vysočina a Českými drahami neměla společnost RegioJet ještě k dispozici nutné osvědčení dopravce (tzv. bezpečnostní certifikát). Nabízí se pak otázka, kdy měl kraj připravit a podepsat případnou smlouvu, když nový jízdní řád platí od 13. 12. 2009 a před podpisem musí být nový jízdní řád projednán se zpracovatelem (SŽDC) 120 dní před platností.

 

Kraj Vysočina s ohledem na výše uvedený výčet nezodpovězených skutečností a pod vahou vlastní odpovědnosti neohrozí fungování veřejné drážní dopravy a nedovolí, aby se cestující na dráze stali pokusnými králíky při zavádění dosud neodzkoušeného a nekonkrétního podnikatelského záměru.

 

Poznámka:  

Diskuzi na téma zajištění veřejné služby v osobní drážní dopravě se samospráva kraje Vysočina nebrání, naopak, je na ni připravena. Bude ji však vést pouze v profesionální věcné rovině, poté, co dozní avizovaná tendenčně vedená soukromá kampaň společnosti RegioJet postrádající argumentační rámec relevantní pro region Vysočiny.

 

Ministr dopravy Gustáv Slamečka podespal 2. 12. 2009 s generálním ředitelem Českých drah Petrem Žaludou obdobnou smlouvu jako kraje, týkající se provozu na rychlíkových tratích v příštích deseti letech. Nabízí se tedy otázka, proč se společnost RegioJet tak hlasitě nehlásí i o tuto část dopravního trhu. Nabízí se jednoduchá odpověď: Tyto dálkové spoje na sebe neváží možnost čerpání evropských prostředků na nákup nových drážních vozů. A to evropské peníze pravděpodobně v komerční kampani zmíněné společnosti jde.

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 8.12.2009 / 8.12.2009

Počet návštěv: 26045
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek