Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Stipendijní program Kraje Vysočina pro nelékaře

 
 
 


Kraj Vysočina zavádí od 1. 1. 2018 motivační opatření z důvodu zajištění kvalifikovaných zdravotních služeb a posílení zájmu studentů nelékařských zdravotnických oborů o poskytování zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. (Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč). Formou podpory jsou motivační stipendia poskytovaná studentům studujícím programy, určené k získání odborné způsobilosti nelékařského zdravotnického pracovníka, akreditované MŠMT ČR.


Stipendium je stanoveno ve výši 50 000,- Kč na školní/akademický rok. Stipendium může být poskytováno po dobu standardní délky studia a žadatel se zavazuje vykonávat u vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina nelékařské zdravotnické povolání, tolik let, na kolik let mu bylo poskytnuto stipendium.


Postup při zařazování do stipendijního programu:


1) Žádost o zařazení do stipendijního programu      


2) Povinnými přílohami jsou:

a) potvrzení o studiu ne starší 30 dnů, které vydá příslušná škola,

       

b) podepsaný návrh Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy.        


Žádost o stipendium, musí být podána pro první rok poskytnutí stipendia nejpozději 31. 3.  školního/akademického roku na adresu Kraj Vysočina - Krajský úřad, odbor zdravotnictví, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava nebo elektronicky na adresu posta@kr-vysocina.cz popř. datovou schránkou ID ksab3eu. Kontaktní osoba Ing. Vítková Renata, 564 602 457, vitkova.r@kr-vysocina.cz.      

Podrobné informace ke stipendijnímu programu Kraje Vysočina najdete v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání v Kraji Vysočina (stipendijní program NLZP).


Pravidla stipendijního programu Kraje Vysočina pro nelékaře [PDF]


  Postup pro výplatu stipendia na další školní/akademický rok           


1) Formulář prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia

2) Povinnou přílohou prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia je:

a) potvrzení o studiu na aktuální školní/akademický rok, které vydala příslušná škola, ne starší 30 dnů.

Prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia pro další školní/akademický rok, ve kterém může být stipendium poskytnuto, musí být podáno nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 21567

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek