Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce


 

Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce

Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce
V závěru letošního roku se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář pro zástupce krajského úřadu a Státního pozemkového úřadu ke Studii proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Výstupy ze studie představili zástupci Povodí Vltavy a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy ve spolupráci s projektovými partnery – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Sweco Hydroprojekt.
 

 
 

Seminář byl organizován za účelem představení návrhů opatření a hledání cest a prostředků pro jejich realizaci. Kraj Vysočina považuje přítomné výše uvedené státní instituce za nejdůležitější a důvěryhodné partnery při hledání cest pro zlepšení stavu vodních útvarů mimo jiné v povodí vodárenských nádrží.

Studie navrhuje celkem 1 037 konkrétních opatření zpracovaných do podoby listů opatření typu A. Z těchto opatření je 255 opatření snižujících znečištění z podpovrchových zdrojů (drenáží), 681 opatření protierozních, 68 opatření kombinovaných a 33 opatření doprovodných. Po realizaci všech opatření by došlo ke snížení erozního smyvu o 10 357 tun za rok (6 %), v některých částech povodí až o 25 %. Ještě větší význam mají opatření na vnos dusičnanového dusíku, který by mohl poklesnout o 96 tun za rok (17 %), v některých lokalitách až o 58 %.

 

Po představení studie proběhla diskuse k možnostem  financování navržených opatření, řešení souhlasů vlastníků nemovitostí a k možným úpravám legislativy, aby opatření bylo možné realizovat. „Jsem rád, že výstupy Studie byly poprvé představeny na půdě Krajského úřadu Kraje Vysočina. Klademe velký důraz na zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatele a zadržování vody v půdě i v programovém prohlášení Rady Kraje Vysočina, kde je konkrétně uvedeno – Zachováme vysokou jakost pitné vody pro obyvatele kraje, zajistíme ochranu vody a jejího zadržování v krajině, včetně efektivního čištění odpadních vod,“ doplňuje radní Kraje Vysočina Pavel Hájek za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství, životní prostředí. „Možnosti realizaci jednotlivých navržených opatření budeme ve spolupráci s Povodím Vltavy a Státním pozemkovým úřadem diskutovat po novém roce s obcemi a se zemědělci, kteří hospodaří v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov,“ dodává závěrem radní Hájek.VN Švihov

 

  • Více informací Ing. Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 564 602 512, email: horna.e@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.12.2022 / 20.12.2022

Počet návštěv: 573
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek