Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Světový den vody a vodní hospodářství na Vysočině

voda
Tento týden patřil připomenutí Světového dne vody. Význam vody v celosvětovém měřítku neustále roste. Valné shromáždění OSN proto od roku 1993 vyhlásilo 22. březen za Světový den vody. Více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody. Katastrofální záplavy, znečištění velkých řek a vodních nádrží a ztráta biologické rozmanitosti vodních ekosystémů ukazují na nutnou změnu přístupu k vodním zdrojům. Hlavním cílem Světového dne vody je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů.
 

 
 

„Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinnost každého člověka je užívat vodu účelně a ekonomicky. Světový den vody oslavme proto symbolicky tím, že si připijeme na zachování jejího množství a čistoty právě vodou. Společnost by si měla více uvědomovat, jaký význam má čistá voda pro život, životní prostředí, hospodářství nebo kulturu, a zamezit jejímu znečišťování a zbytečnému plýtvání,“ říká Josef Matějek, radní pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

 

Vodní hospodářství na Vysočině:

Vysočinou prochází hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Konkrétně se zde nachází rozvodí mezi řekami Doubravou (povodí Labe), Sázavou a Želivkou (povodí Vltavy) a Svratkou, Oslavou, Jihlavou, Rokytnou a Moravskou Dyjí (povodí Dyje). 

Na řadě vodních toků na území kraje byly vybudovány významné údolní vodní nádrže, z nichž některé jsou významnými zdroji pitné vody nejen z hlediska krajského, ale i celorepublikového. Na území okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod se nachází povodí vodárenské nádrže Švihov (Želivka), ze které je zásobováno pitnou vodou hlavní město Praha a na území okresu Žďár nad Sázavou se nalézá vodárenská nádrž Vír, z níž je prostřednictvím Vírského oblastního vodovodu zásobováno pitnou vodou Brno. Nejvýznamnějšími zdroji povrchových vod v kraji Vysočina jsou vodní nádrže Hubenov, Mostiště, Nová Říše, Švihov a Vír. Na řece Jihlavě se nachází vodní dílo Dalešice tvořené nádržemi Kramolín a Mohelno. Nádrž Kramolín má nejvyšší hráz v ČR (100 m).

V rámci infrastruktury vodovodů na území kraje kromě velkých vodovodních soustav vázaných zejména na zdroje vod povrchových existují i méně rozsáhlé a často i lokální soustavy využívající místní zdroje vody, především podzemních vod. V rámci České republiky kraj Vysočina patří ke krajům s mírně nadprůměrným podílem obyvatel zásobovaných vodou z veřejného vodovodu (více než 93 %, více než 478 tisíc obyvatel). Množství vyrobené vody je cca 26,5 milionu m3. Množství vody fakturované domácnostem je cca 94 litrů na osobu a den.


Historie dotací kraje Vysočina na výstavbu a rekonstrukce veřejných kanalizací a ČOV

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

V rozpočtu kraje schváleno (mil. Kč)

45,43

50,7

46,7

46,7

53,0

66,7

Obce žádaly (mil. Kč)

88,7

66,7

60,7

62,3

53,0

100,5

Počet žádostí (ks)

 22

 13

 19

 14

 14

22

Počet podpořených žádostí (ks)

 13

 10

 12

 11

 14

18

 

Historie investic kraje Vysočina na spolufinancování staveb vodovodů v rámci programů Ministerstva zemědělství 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ a 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

 

 

2006

2007

2008

2009

 Poskytnutá podpora (mil. Kč)

 10,9

 13,2

 3,3

12,6

 Počet podaných žádostí (ks)

14

13

3

17

 Počet podpořených žádostí (ks)

14

13

3

17

 

Pozitivní skutečností pro oblast vodního hospodářství je, že dotace kraje Vysočina v této oblasti se zatím dařilo každoročně zvyšovat.

 

Grantový program Fondu Vysočiny (Čistá voda) k podpoře zpracování studií a  projektových dokumentací určených k řešení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

 

Čistá voda (zásobování vodou, čištění odpadních vod)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Finanční alokace a poskytnutá podpora (mil. Kč)

2,0

 3,0

 3,8

 5,0

 5,5

 6,5

10

10

Požadovaná podpora (mil. Kč)

 3,4

8,2

 10,3

12,1

12,0

 14,9

 18,3

13,8

Počet přijatých žádostí (ks)

30

75

61

73

73

108

106

81

Počet podpořených žádostí (ks)

18

41

12

21

25

39

54

61

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.3.2010 / 25.3.2010

Počet návštěv: 26188
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek