Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - březen 2009

 
 
 • Diskusní večer s diváky v Horáckém divadle (31.3.2009)
  HDJ

  Včera v podvečer se na Malé scéně Horáckého divadla v Jihlavě uskutečnilo setkání s diváky s názvem „Vy se ptáte, my odpovídáme“. U příležitosti Světového dne divadla, které připadá na 27. března, a před nadcházející jubilejní 70. divadelní sezónou mohli diváci a příznivci divadelního umění diskutovat s vedením Horáckého divadla, zástupci kraje Vysočina i města Jihlavy o budoucnosti a směřování divadla.

   
 • Krajský odbor dopravy a silničního hospodářství bude řídit Hana Strnadová (31.3.2009)
  Ing. Hana Strnadová

  Krajská rada jmenovala s účinností od  1. dubna 2009 do funkce vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina Ing. Hanu Strnadovou. Odbor dopravy a silničního hospodářství administruje veškeré krajské projekty obnovy dopravní infrastruktury z ROP a prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic spravuje více než 4,5 tisíce kilometrů krajských komunikací.

   
 • Na skládce v Pozďátkách se čistí voda (31.3.2009)
  mobilní stanice

  Začala další etapa prací na odstraňování jedné z nejvýznamnějších ekologických zátěží na území kraje Vysočina. Státní podnik DIAMO zahájil tento týden na skládce nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky čerpání a čištění kontaminované podzemní vody.

   
 • Kontroly chladících zařízení zimních stadionů a vybraných potravinářských podniků (30.3.2009)

  Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný úřad podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, společně s Českou inspekcí životního prostředí a Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina uskutečnil kontrolu význačných chladících zařízení na základě podnětu Kanceláře veřejného ochránce práv.

   
 • Jihlavské oddělení radiační onkologie je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání lékařů (27.3.2009)
  stetoskop

  Onkologické oddělení a Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava získalo akreditace na postgraduální vzdělávání lékařů v oboru radiační onkologie a klinická onkologie. "Akreditace je udělena na dobu osmi let a umožní absolvovat celý vzdělávací program na domácích pracovištích, bez nutnosti dlouhodobých stáží na klinikách v Praze nebo Brně. Schválením návrhu akreditačních komisí obou oborů tak zároveň Ministerstvo zdravotnictví ČR vyjadřuje uznání dlouhodobé kvalitě práce jihlavské onkologie," uvedl MUDr. Lubomír Slavíček, primář oddělení Radiační onkologie.

   
 • Horácké divadlo Jihlava dnes oslaví Světový den divadla (27.3.2009)

  Národní střediska Mezinárodního divadelního ústavu již od roku 1961 slaví 27. březen jako Světový den divadla. Jeho smyslem a cílem je vést divadelníky na jevištích i obecenstvo v sálech k zamyšlení nad posláním a úlohou divadla. Horácké divadlo Jihlava si dnes na své scéně tento svátek připomene derniérou scénické montáže Figarovy svatby pod názvem Figaro.

   
 • Den s hejtmanem v Bystřici nad Pernštejnem (27.3.2009)
  Bystřice nad Pernštejnem

  Mikroregion Bystřicko a město Bystřice nad Pernštejnem byly další oblastí, kterou ve středu 25. března navštívil hejtman Jiří Běhounek v rámci svých pravidelných cest po kraji Vysočina. Hejtman Běhounek společně s prvním náměstkem Vladimírem Novotným se setkali nejen s představiteli města a městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem, ale navštívili také firmu Wera Werk, místní zemědělskou školu a debatovali s bystřickými seniory. Na závěr návštěvy se uskutečnilo jednání se starosty celého Mikroregionu Bystřicko.

   
 • Kraj Vysočina má smlouvu o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava (24.3.2009)

  Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Ladislav Jirků dnes svými podpisy stvrdili budoucí spolupráci vysoké školy a kraje Vysočina. Tento krok oficiálně potvrdil vážný zájem kraje spolupracovat s vysokou školou především v oblasti aktivního zapojení se školy a studentů do problematiky kraje Vysočina. „Velký prostor bude dán i zástupcům kraje a krajského úřadu, kteří uplatní možnost předávat zkušenosti z práce ve veřejné správě na akademické půdě i spolupracovat na společných tématech,“ uvedla radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Marie Kružíková.

   
 • Krajský úřad chce ušetřit na spotřebované energii (24.3.2009)
  vedení

  Dalším hmatatelným krokem ke zmírnění dopadů finanční a ekonomické krize, které realizuje Krajský úřad kraje Vysočina je rozhodnutí jeho vedení o vyhledání nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie pro všechna svá současná jihlavská pracoviště. Důvodem je snaha ušetřit finanční prostředky.

   
 • Cesta podnikatelů z Vysočiny do Bruselu (24.3.2009)
  Trone

  V minulém týdnu se početná výprava podnikatelů z Vysočiny v doprovodu krajských radních zúčastnila společné pracovní cesty do Bruselu. Cílem podnikatelské mise bylo navázat kontakty s tamními hospodářskými komorami, státními a regionálními agenturami pro podporu podnikání a zástupci českých podnikatelských komor v Belgii a při Evropské unii. Návštěvu zakončili podnikatelé setkáním s hospodářskou komorou v Liege ležící ve valonské části Belgie.

   
 • Odborný seminář „Jak řešit zpracování bioodpadu v obci“ (23.3.2009)

  Seminář, který je specificky zaměřen na proces projektové přípravy, realizace výstavby a provozu zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů, včetně povolovacího procesu a možností získání finančních prostředků na realizaci se uskuteční v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě dne 8. dubna od 9 – 15 hodin.

   
 • Vyhlášení krajského kola Zlatého erbu a soutěže Mladý web Vysočiny (23.3.2009)
  Zlatý erb1

  Dnes probíhalo v Jihlavě předávání cen tvůrcům nejlepších webových stránek dvou soutěží z oblasti informačních technologií – krajského kola soutěže Zlatý erb a soutěže Mladý web Vysočiny. Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly předány na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana kraje Jiřího Běhounka, předávání cen se rovněž zúčastnili další zástupci kraje Vysočina radní Tomáš Škaryd, Vladimír Novotný a Zdeněk Ryšavý. Mezi gratulanty patřil i ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina, Zdeněk Kadlec, věcné ceny předali zástupci sponzorských firem a Petr Pavlinec, jako předseda krajské poroty.

   
 • Dolnorakouská zemská výstava: V Telči už více než 200 skupinových rezervací (20.3.2009)
  Mokka souprava &guot;Melouny&guot;, Josef Hoffmann

  Dolnorakouská zemská výstava má svůj oficiální tištěný materiál. Po plakátech a webových stránkách www.dolnorakouska-vystava.cz v typické oranžovo-modré barvě je hotová i šestnáctistránková info brožura v českém a německém jazyce. Dnes technici v Telči finišovali s přípravou technického zázemí české části výstavy a v pondělí začnou kurátoři výstavy navážet první exponáty do prostor Zámku Telč i do Městské galerie Hasičský dům.

   
 • „Variantní studie pro naplňování Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina“ (19.3.2009)
  PET

  Kraj Vysočina uspořádal v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina dne 18. března 2009 seminář určený pro starosty obcí, jejich zástupce a odborné pracovníky firem působících v odpadovém hospodářství, jehož účelem bylo představení „Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina“.

   
 • Jihlavské KÁČKO slaví 10 LET (18.3.2009)
  K

  Jihlavské kontaktní centrum „Centrum U Větrníku“ připravilo k 10. výročí své existence výstavu Jindřicha Štreita „Cesta ke svobodě“. Jedná se o autora, který se již dlouhou řadu let věnuje fotografii se sociální tématikou. Výstava je přístupná až do 30. dubna 2009 od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin, v prostorách kontaktního centra, na adrese U Větrníku 17, Jihlava.

   
 • Standardy ICT vybavení u organizací zřizovaných krajem Vysočina (17.3.2009)

  Dne 10. března 2009 byly schváleny Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina (č. 06/09). Tyto Zásady jsou ke stažení na webových stránkách kraje Vysočina v sekci „Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana“, odrážka „Zásady“. Žadatelem o dotaci a současně příjemcem dotace může být pouze příspěvková organizace zřízená krajem Vysočina.

   
 • Fond Vysočiny: Doprovodná infrastruktura (17.3.2009)
  Fond Vysočiny

  Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém březnovém zasedání vyhlásilo grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009“. Cílem tohoto grantového programu je rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na území kraje Vysočina využitelné pro pobytově-rekreační turistiku.

   
 • Náměstí v Bystřici nad Pernštejnem změní podobu (17.3.2009)

  Symbolickým poklepáním na základní kámen byla v sobotu 14. března zahájena rozsáhlá rekonstrukce Masarykova náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. Za účasti představitelů města, kraje Vysočina v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem a několika desítek přihlížejících bystřických občanů odstartovala kompletní přestavba za přibližně 75 milionů korun.

   
 • Na skládce v Pozďátkách se začíná montovat technologie k čištění vod (16.3.2009)
  skládka Pozďátky

  Dnes krajský odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad vydal rozhodnutí, kterým státnímu podniku DIAMO povolil nakládání s podzemními vodami (čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich zpětné vypouštění do vod podzemních) na předmětné skládce Pozďátky. Vlastní realizace je možná až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Příprava osazení mobilního čistícího zařízení, které se nepovoluje, samozřejmě začít může.

   
 • Rozšíření sítě stanovišť Zdravotní záchranné služby kraje Vysočina (16.3.2009)
  sanitka

  Vysočina postupně realizuje navrhovaná opatření schválené Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize. Bod 1.9 zmiňuje urychlení plánované a finančně zajištěné investiční činnosti kraje a urychlení rozhodování o dosud neodsouhlasených investicích. V souladu se zmíněným rozhodla Rada kraje Vysočina o předsunutí realizace připravených projektů výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služba kraje Vysočina (ZZS KV) v Přibyslavi a Velké Bíteši.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 47 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2009 > Tiskové zprávy - březen 2009

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 274922

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek