Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - březen 2012

 
 
 • Žďár hostí výstavu loveckých trofejí (30.3.2012)
  Žďár hostí výstavu loveckých trofejí

  Sál Hasičské vzájemné pojišťovny ve Žďáře nad Sázavou zdobí od dnešního dne do 1. dubna 2012 výstava trofejí zvěře ulovené v roce 2011 v tamějším okresu. Tuto výstavu při příležitosti chovatelské přehlídky trofejí uspořádala Českomoravská myslivecká jednota – okresní myslivecký spolek Žďár nad Sázavou ve spolupráci s městskými úřady Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Krajským úřadem Kraje Vysočina. V rámci této výstavy se také uskuteční chovatelská přehlídka trofejí z oblasti chovu jelena evropského „Žďárské vrchy“. Tuto oblast chovu vymezil Krajský úřad Kraje Vysočina na základě návrhu držitelů honiteb Světnov LDO, Zámek Žďár a Staré Ransko v roce 2003. V roce 2011 bylo v oblasti chovu jelení zvěře „Žďárské vrchy“ celkem uloveno 24 kusů jelení zvěře. Z toho jelenů bylo odloveno 8 kusů a jejich trofeje byly na výstavě prezentovány.

   
 • Poděkování všem, kteří učí (29.3.2012)
  Poděkování všem, kteří učí

  Před 420 lety se narodil Jan Amos Komenský. Muž, který ve svých didaktických dílech prosazoval zásadu všemu se učit ve spojitosti s příkladem, pravidlem a praxí. Jeho nesmazatelná stopa je zřejmá v základech moderní pedagogiky. S Komenského jménem je spojena nejen definice školního roku, ale i školních prázdnin, a kromě jiného také nutnost učit stejné látce žáky stejného věku. Den jeho narození 28. března je v kalendářích označen jako Den učitelů.

   
 • Krajští zastupitelé vyhlásili další grantové programy za téměř 22 miliónů korun. Nejvíce peněz je připraveno pro rozvoj podnikatelů (29.3.2012)
  Krajští zastupitelé vyhlásili další grantové programy za téměř 22 miliónů korun. Nejvíce peněz je připraveno pro rozvoj podnikatelů

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání vyhlásilo osm nových grantových programů z Fondu Vysočiny zaměřených na nakládání s bioodpadem, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů, na podporu neprofesionálního umění, rozvoj zážitkové turistiky, na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a rozvoj ICT.

   
 • Hrady a zámky znovu otevřou své brány (29.3.2012)
  Hrady a zámky znovu otevřou své brány

  Přichází jaro a spolu s ním se na Vysočině vrací rušný život i do prostředí hradů a zámků. Na mnoha z nich v těchto dnech vrcholí úklidové práce a příprava na první letošní návštěvníky.

   
 • Projekt Zásah bez hranic pokračoval výměnou zkušeností (28.3.2012)
  Projekt Zásah bez hranic pokračoval výměnou zkušeností

  Příslušníci Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a pracovníci Krajského úřadu Kraje Vysočina se v rámci přeshraničního projektu Zásah bez hranic setkali 26. března 2012 se svými projektovými partnery z Dolního Rakouska. Celodenní program zaměřený na činnost hasičů a na krizové řízení se uskutečnil jak v sídle Kraje Vysočina, tak na základně krajských hasičů. Došlo k porovnávání systémů a struktur aplikovaných v Rakousku a v České republice.

   
 • Mladá univerzita Waldviertel 2012 (28.3.2012)
  Mladá univerzita Waldviertel 2012

  V srpnu 2012 se počtvrté uskuteční aktivita Mladá univerzita Waldviertel. Celý týden budou moci žáci ve věku od 11 do 14 let zažít univerzitní atmosféru. Letošní Mladá univerzita Waldviertel se zaměří na téma „Naše země – naše odpovědnost“. Pro mladé studenty je připraven každodenní dopolední i odpolední program, který nabídne teoretickou i praktickou část. Díky tomu získají účastníci povědomí, že každý jednotlivec může přispět k zachování naší Země a společnosti. Přeshraniční Mladá univerzita Waldviertel se bude konat v období od 6. do 10. srpna 2012 v Raabs an der Thaya v Dolním Rakousku a v Kraji Vysočina v Třebíči.

   
 • Petr Krčál: Převodem správních agend na úřady práce prodělají hlavně občané (28.3.2012)
  Petr Krčál: Převodem správních agend na úřady práce prodělají hlavně občané

  Po dvaceti letech fungování mění úřady práce v ČR svoji organizační strukturu a uspořádání. Postupně by také měly převzít některé další agendy spojené s výkonem státní správy, které zabezpečují v současné době města, obce a kraje. Nová legislativní úprava je dána zákonem o Úřadu práce ČR, který byl publikován ve sbírce zákonů 25. března 2011 s účinností od 1. dubna 2011. Nové organizační členění úřadů práce je strukturováno do 14 krajských poboček, úřady práce budou působit celkem na 409 místech ČR. Náklady na přechod kompetencí z obcí, měst a krajů by podle propočtů měly stát přijít na 6 miliard korun.

   
 • Krajské zastupitelstvo souhlasí s pokračováním Integrovaného systému nakládání s odpady (28.3.2012)
  Krajské zastupitelstvo souhlasí s pokračováním Integrovaného systému nakládání s odpady

  Krajští zastupitelé dnes vzali na vědomí analytickou, návrhovou a směrnou část dokumentace Integrovaného systému nakládání s odpady a souhlasili s pokračováním prací na projektu, která je zárukou dlouhodobě funkčního a udržitelného systému zajišťujícího stabilitu cen nakládání s odpady, energií a plateb všech svých uživatelů. Svým rozhodnutím zastupitelé kraje jednohlasně deklarovali, že problematiku nakládání s komunálními odpady vnímají jako jednu z klíčových oblastí rozvoje Kraje Vysočina. Zároveň si uvědomují, že je potřeba ji řešit ve spolupráci všech měst, městysů, obcí, Kraje Vysočina a firem podnikajících v dané oblasti a majících zájem na vytvoření komplexního integrovaného systému nakládání s odpady.

   
 • Peníze z Vysočiny pomohou urychlit opravy škol na Zakarpatí (27.3.2012)
  Peníze z Vysočiny pomohou urychlit opravy škol na Zakarpatí

  Za podpory Kraje Vysočina bude letos v partnerském regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny realizováno dalších osm projektů zaměřených na zlepšení poskytování základního vzdělání a zdravotnické péče. Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo uvolnění pětimilionového daru, který v následujících měsících pomůže především ke zlepšení technického stavu vybraných veřejných budov v partnerském regionu. Od roku 2008, kdy bylo partnerství mezi Vysočinou a Zakarpatskou oblastí uzavřeno bylo ze strany Vysočiny investováno do modernizace nejpotřebnějších rezortů na Ukrajině zhruba 25 miliónů korun. „Pomoc Vysočiny je vždy adresná, projekty jsou vybírány pečlivě a vždy společně se zakarpatskou stranou. Respektujeme priority jejich předvýběru, ale vždy s tím, že o náklady na projekty se dělíme rovným dílem,“ uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a předseda Dobročinného fondu ViZa.

   
 • Zdeněk Ryšavý bude neuvolněným členem Rady Kraje Vysočina (27.3.2012)
  Zdeněk Ryšavý bude neuvolněným členem Rady Kraje Vysočina

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes na svém zasedání stanovilo s účinností od 1. dubna 2012 nový počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina. Nově bude ve výkonném orgánu kraje zasedat osm uvolněných členů a jeden neuvolněný, kterým je Zdeněk Ryšavý, radní pro oblast informatiky, uzemního plánování a životního prostředí. Na fungování gesčně příslušných oblastí řízených Zdeňkem Ryšavým nemá nové uspořádání rady kraje žádný vliv.

   
 • Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek zahájil mezinárodní kongres pro zdravotníky (27.3.2012)
  zdravotnictvis

  Pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a České společnosti pro sterilizaci pořádá Nemocnice Nové Město na Moravě i letos další ročník vyhledávaného mezinárodního kongresu Vysočina XI. centrální sterilizace. Odborné setkání se koná 27. a 28. března tradičně v Hotelu SKI u Nového Města na Moravě. Vzdělávací akce je určena pro zdravotnické pracovníky, kteří zde mají jedinečnou příležitost k získání informací o novinkách ve sterilizaci nástrojů, či si mohou vzájemně vyměnit zkušenosti se sterilizační technikou a celkovým provozem sterilizačních oddělení v nemocnicích.

   
 • Rodinné pasy Kraje Vysočina oslavily své páté narozeniny plesem a karnevalem (27.3.2012)
  Rodinné pasy Kraje Vysočina oslavili své páté narozeniny plesem a karnevalem

  Pátý rok své existence slavily Rodinné pasy Kraje Vysočina nejen s dětmi, ale i dospělými. Narozeninová oslava začala v sobotu 17. Března odpoledním karnevalem pro děti a pokračovala večerním plesem pro dospělé a mládež. První společenský ples Rodinných pasů dopadl na výbornou.

   
 • Soutěž Poznej Vysočinu: Čtyřicítka nejlepších pojede na poznávací výlet (26.3.2012)
  Trojice nejúspěšnějších

  Třetí ročník soutěže pro žáky základních škola a víceletých gymnázií s názvem Poznej Vysočinu vyšel nejlépe studentům Gymnázia Chotěboř. První Tadeáš Brabec a třetí Kristýna Krulíková studují právě tuto krajskou školu. Trojici nejúspěšnějších řešitelů krajského kola soutěže doplnila stříbrná Veronika Mácová ze ZŠ Třebíč, Týnská. Do krajského kola soutěže se v letošním roce postoupilo 109 žáků z rekordního počtu 56 základních škol a gymnázií.

   
 • Reprezentanti Kraje Vysočina obhájili loňské vítězství v celostátním kole ENERSOLu (26.3.2012)
  Reprezentanti Kraje Vysočina obhájili loňské vítězství v celostátním kole ENERSOLu

  Reprezentační družstvo Kraje Vysočina obhájilo v minulém týdnu v Pardubicích loňské vítězství v projektu ENERSOL. V Domě techniky Pardubice se sešli reprezentanti všech 14 krajů České republiky, aby ve třech kategoriích - hlavní, tvůrčí a doprovodné a ve znalostním testu s otázkami vztahujícími se k tématu celého projektu, tedy k obnovitelným zdrojů energie, úsporám energie a snižováním emisí v dopravě, prokázali své znalosti a um. Kromě celkového vítězství v celostátním kole patří družstvu z Vysočiny i další medailová místa v doprovodných kategoriích.

   
 • Kraj plánuje výstavbu nového stanoviště záchranářů v Moravských Budějovicích (22.3.2012)
  Kraj plánuje výstavbu nového stanoviště záchranářů v Moravských Budějovicích

  Na svém úterním zasedání Rada Kraje Vysočina odsouhlasila záměr vybudovat nové výjezdové stanoviště krajské zdravotnické záchranné služby v Moravských Budějovicích. Pro výstavbu na zelené louce se kraj rozhodl z důvodu nevyhovujících parametrů aktuálního stanoviště zdravotníků v budově polikliniky. Do nových prostor odhadem za 22 milionů korun by se mohli záchranáři stěhovat už v roce 2013. „Důležitým faktorem pro realizaci stavby je dobrá kondice krajského rozpočtu. Nic jiného by budování nové záchranky nemělo ohrozit,“ uvedl Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku.

   
 • Čtenářka roku 2012 si půjčila první knihu před 72 lety (22.3.2012)
  Čtenářka roku 2012 si půjčila první knihu před 72 lety

  Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě udělila 21. března 2012 ocenění Čtenář roku 2012. Absolutní vítězkou se stala Svata Frühbauerová z Havlíčkova Brodu, která si svoji první knihu vypůjčila už v roce 1940. Druhý ročník „soutěže“ milovníků četby byl zaměřen na nejvěrnější čtenáře knihoven po celém Kraji Vysočina.

   
 • Telč slaví dvacet let od zapsání do seznamu Unesco (21.3.2012)
  Telč slaví dvacet let od zapsání do seznamu Unesco

  Na seznamu světového dědictví UNESCO figurují hned tři skvosty, které může veřejnost navštívit na Vysočině - Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou a historické jádro města Telče. Rok 2012 je pro město Telč rokem oslav. Tamější obyvatelé si připomínají dvacáté výročí od zapsání městských památek do prestižního seznamu Unesco. V roce 1992 se město objevilo společně s Prahou a Českým Krumlovem na elitním listu kulturního světového děditství. V rámci celoročních oslav je připraven bohatý kulturní program v podobě festivalů, koncertů a výstav. Náročnější zájemce o historii a kulturu města zvou zástupci města také na sérii besed a odborných přednášek.

   
 • Starost a odpovědnost každého občana: Budoucí nakládání s odpady na území Kraje Vysočina (21.3.2012)
  Třídění odpadů

  V těchto dnech se seznamují zástupci obcí spolupracujících společně na přípravě integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina se zněním směrné části dokumentace Integrovaného systému nakládání s odpady na území Kraje Vysočina. Dokument obsahuje doporučení, jak řešit budoucnost odpadů vyprodukovaných na území regionu. Producentem neboli původcem komunálních odpadů, který je zodpovědný za řešení budoucnosti nakládání s komunálním odpadem, jsou právě města a obce, která na projektu spolupracují a rozhodují o jeho realizaci. Prognóza vývoje produkce komunálního odpadu není příznivá. „Vývoj produkce komunálních odpadů má mnoho neznámých, na základě zkušeností z let minulých lze předpokládat, že produkce odpadů bude mírně narůstat. Zatím co v roce 2010 vyprodukoval region Vysočiny přes 222 tisíc tun komunálního odpadu, v roce 2020 to bude podle propočtu odborníků přes 278 tisíc tun, což je o cca 25 % více. Čísla za Vysočinu v roce 2020 se blíží k dnešní produkci vyspělých zemí EU

   
 • Předávání cen tvůrcům nejlepších webových stránek v kraji (21.3.2012)
  Zlatý erb

  Dnes probíhalo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě v rámci krajského kola soutěže Zlatý erb 2012 předávání cen tvůrcům nejlepších webových stránek a elektronických služeb. Nejlepší webové stránky má Dobronín, Nemocnice Jihlava a město Jihlava. Www krajského města v letošním ročníku krajského kola soutěže o Zlatý erb zabodovaly. S portálem výběrová řízení uspěla u poroty Jihlava ještě v kategorii elektronická služba. „Nejlepší webovou stránkou spravovanou dobrovolnými hasiči má sbor Žďár nad Sázavou 2 – Zámek,“ doplnil Zdeněk Ryšavý, radní kraje pro oblast informatiky s tím, že celkem se do čtyř kategorií přihlásilo 67 soutěžících.

   
 • Hospodaření nemocnic Kraje Vysočina (20.3.2012)
  Hospodaření nemocnic Kraje Vysočina

  Hospodaření krajských nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina skončilo v roce 2011 přebytkem ve výši 12,95 miliónu korun. Vyplývá to z přehledů, které dnes projednala Rada Kraje Vysočina. Celkové výnosy nemocnic a ostatních krajských zdravotnických zařízení činily vloni 4,19 miliard korun, náklady na provoz a poskytování služeb dosáhly částky 4,17 miliard korun. „Loňský krajský příspěvek na provoz zdravotnických zařízení zřizovatel vyčísluje na 276,4 milionů korun,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že potěšující výsledky hospodaření jsou výsledkem respektování všech úsporných opatření, které kraj nemocnicím doporučil. Krajská zdravotnická zařízení se v černých číslech drží už druhým rokem. Je to jasný signál o jejich životaschopnosti a kompetentnosti nejen pro zdravotní pojišťovny, ale i pro občany – klienty nemocnic.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 45 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2012 > Tiskové zprávy - březen 2012

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 194421

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek