Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - březen 2015

 
 
 • Vysočina na EXPO 2015: Studenti soutěží o návštěvu na světové výstavě (31.3.2015)
  Kraj Vysočina zvažuje účast na světové výstavě EXPO v Miláně

  Studenti Akademie Světlá nad Sázavou a studenti Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín mohou zasáhnout do podoby dílčích částí vysočinské expozice na světové výstavě EXPO 2015 v italském Miláně. Kraj pro ně vyhlásil autorskou soutěž o nejoriginálnější návrh skleněného výrobku vystihujícího region a o návrh kompletního dámského i pánského oděvu pro obsluhu prezentace. „Obě školy mají velký potenciál expozici obohatit o zajímavé a neotřelé aspekty. Navíc jsme přesvědčeni, že práce mladé generace do prezentace regionu patří a mají v ní své místo,“ zdůvodnil vyhlášení soutěže hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Posouzení Studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov z hlediska zájmů Kraje Vysočina (31.3.2015)

  Rada Kraje Vysočina dnes projednala závěry posouzení Studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov (dále jen Studie proveditelnosti), která byla na žádost vedení kraje doručena začátkem února. Jedná se o materiály, na základě kterých loni v prosinci vláda ČR vydala souhlas se schvalovacím procesem umožňujícím přístup státu k exploataci ložiska uranu ložiska Brzkov - Horní Věžnice. Rada kraje považuje ochranu ložiska rudy obsahující uran za přirozený a odůvodněný příspěvek strategického významu k zajištění budoucí energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky a k udržení jaderné energetiky v zemi. Upozorňuje však, že akceptací ochrany ložiska rudy obsahující uran NENÍ vyslovena podpora zahájení těžby ani příprav na otevření ložiska, neboť rozhodování o zahájení těžby by muselo předcházet vyřešení celé řady velmi závažných problémů a otázek (např. týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nákladní i osobní dopravy).

   
 • Vysočina na EXPO 2015: Kraj nabízí uplatnění studentům Vysoké školy polytechnické Jihlava (31.3.2015)
  Vysočina má namířeno na EXPO 2015

  Kraj Vysočina nabízí studentům Vysoké školy polytechnické Jihlava oboru cestovní ruch možnost reprezentovat region na světové výstavě EXPO 2015 v italském Miláně. „Pro zajištění expozice Kraje Vysočina v době konání regionálních dnů hledá kraj čtyři studenty nebo studentky, kteří budou průvodci a informátory pro návštěvníky přicházející do vysočinské expozice, jejich úkolem bude dále nabízet regionální produkty, rozdávat upomínkové předměty, poskytovat informace o kraji,“ popsal konkrétní aktivity studentů krajský radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.

   
 • Statistika petic a stížností za rok 2014 (31.3.2015)

  Kraji Vysočina bylo v roce 2014 adresováno méně stížností spadajících do samostatné působnosti než v předchozím roce. Podle statistiky vedené Krajským úřadem Kraje Vysočina naopak přibylo anonymních podání a doručených petic - těch bylo dokonce nejvíce od vzniku Kraje Vysočina. „Většina z nich byla tematicky zaměřena proti plánované trase vysokorychlostní trati Praha – Brno. Občané také oznámili tři případy korupčního jednání, ani jeden se však netýkal zaměstnanců nebo představitelů Kraje Vysočina, všechny tyto případy byly předány k prošetření Policii ČR,“ uvedl dnes na tiskové konferenci Kraje Vysočina náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

   
 • Stále rostoucí požadavky na administrativu zatěžují obce i na Vysočině (31.3.2015)
  Stále rostoucí požadavky na administrativu zatěžují obce i na Vysočině

  V závěru minulého týdne se Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina setkal se zástupci hned čtyř obecních samospráv na Havlíčkobrodsku. Jednohlasně na všech jednáních zaznívá nespokojenost s přesunem administrativy a nepřiměřenými požadavky centrálních orgánů a institucí na malé obce. Vše samozřejmě bez finančních kompenzací.

   
 • Ples Rodinných pasů Kraje Vysočina ve stylu 20. let (30.3.2015)
  Ples Rodinných pasů Kraje Vysočina

  Ples Rodinných pasů Kraje Vysočina se letos nesl v duchu kabaretu dvacátých let. Čtvrtý ročník se konal v tradičních prostorách jihlavského hotelu Gustav Mahler, kde se taneční parket zaplnil do posledního místa. Společenskou akci si nenechali ujít ani krajští radní Jana Fialová, Petr Krčál a Zdeněk Chlád. „Ples potvrdil pověst rodinné akce, atmosféra byla vynikající a důstojně jsme tak zakončili sérii březnových karnevalů, které po celé Vysočině navštívilo několik tisíc rodin s dětmi,“ říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky.

   
 • V Jaroměřicích se sešli majitelé lesů z celé Vysočiny (30.3.2015)

  Zástupci Regionálního sdružení Vysočina jednali v Jaroměřicích nad Rokytnou se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Účastníci setkání hovořili o aktuálních tématech lesního hospodářství, zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina při této příležitosti prezentovali Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a zejména jejich dodatek, který mimo jiné reagoval na aktuální legislativní změny.

   
 • Jana Fialová na návštěvě slovenských partnerských škol (30.3.2015)

  Dvě slovenské partnerské střední školy, jejichž praxe funguje v režimu blížícímu se duálnímu vzdělávání, navštívila v březnu při své pracovní návštěvě Slovenské republiky radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová.

   
 • Nejlepší mladou kadeřnicí je v Pelhřimově Viktorie Kryštůfková (30.3.2015)
  Kadeřnice

  Nejlepší začínající kadeřnicí Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Pelhřimově je Viktorie Kryštůfková. V tradiční školní soutěži kadeřnic byl účes, který připravila během šedesáti minut vyhodnocen pětičlennou porotou jako nejpovedenější. „Porota měla mezi sedmnácti přihlášenými soutěžícími resp. jejich výtvory vybrat nejoriginálnější vytvořený účes. Při hodnocení jsme zohledňovali čistotu provedení, originalitu a nositelnost. Vítězství Viktorie bylo zasloužené,“ informovala Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, která v závěru minulého týdne zasedla v odborné porotě.

   
 • Lesní výstava míří do Náměště nad Oslavou (30.3.2015)
  Voda, les a včely v sídle Kraje Vysočina

  Po celý březen byla v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě k vidění tradiční výstava na téma lesní hospodářství. Letos se stala součástí výstavy zaměřené na problematiku vodního hospodářství a včelařství. Tématem byla mimoprodukční funkce lesa. Po několika letech tématicky zaměřených na funkce produkční si tak letos návštěvníci výstavy díky ilustračním fotografiím provázeným komentářem uvědomili, jaké požitky kromě produkce dřeva lesy přinášejí.

   
 • Evropské peníze podpořily služby sociální prevence (30.3.2015)

  Prostřednictvím individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina II. byla financována síť služeb sociální prevence – azylových domů a sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním a zrakovým a kombinovaným postižením. „Projektem byla zajištěna podpora patnácti sociálních služeb od dubna 2013 do konce roku 2014,“ říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro sociální oblast. V letošním roce navazuje individuální projekt s pořadovým číslem tři.

   
 • Na Hradě Kámen začala nová turistická sezóna (29.3.2015)
  Historické motocykly

  Třináctinásobný mistr ČR v trialu Martin Křoustka otevřel svou exhibicí už v pátek novou turistickou sezónu na Hradě Kámen. Už o tomto víkendu prošly branou původně gotického hradu postaveného v nadmořské výšce 606 m n. m desítky návštěvníků. „Prohlídky hradu nově zahajujeme ve sklepení vestavěného do kalní rozsesliny, kde jsme umístili přehledný model hradu. Prvních 14 dnů navíc hradní expozici motocyklů zdobí jeden z posledních modelů značky ČZ XC 300,“ láká návštěvníky na novinky ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, které hrad spavuje Ondřej Hájek.

   
 • Jana Fialová o Mezinárodním dni učitelů (28.3.2015)
  Jana Fialová

  Dvacátý osmý březen je Dnem učitelů. V roce 1592 se v tento den na jihovýchodní Moravě narodil Jan Ámos Komenský. Tehdy ještě netušili, že se v rodině uznávaného měšťana a člena Jednoty bratrské houpe budoucí učitel národů a zakladatel moderní pedagogiky. Obvykle se v den sváteční přeje hodně zdraví, životního elánu, pohody a další příjemné skutečnosti, ale to potřebujeme každý den ve svém životě. Momentálně se nacházíme v druhém pololetí, vidina zaslouženého odpočinku v podobě prázdnin se přibližuje, ale ještě je nejen před pedagogy i spousta úkolů a výzev, se kterými se musí vypořádat.

   
 • Filmové ozvěny poprvé ve francouzské Champagne-Ardenne (27.3.2015)
  Kraj přidá další peníze na mezinárodní festival dokumentárních filmů

  Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava se letos v březnu poprvé představily ve francouzském partnerském regionu Kraje Vysočina – v Champagne-Ardene. Na třech místech byl za přítomnosti režiséra a scénáristy Petra Hátleho promítnut snímek z bouřlivého pražského nočního života s názvem Velká noc. Ozvěny do Francie přivezla skupina lidí spojená s projektem Kouzelný karavan. Jde o kočovný promítací sál migrující po Francii a nabízející alternativní filmovou tvorbu.

   
 • Školení digitálních technologií pro učitele (27.3.2015)

  Vzdělávací společnost EDULAB připravila pro učitele mateřských, základních a středních škol prakticky orientovaná školení na práci s digitálním vzdělávacím obsahem, aplikacemi a moderními technologiemi. V rámci něj se pedagogové mimo jiné seznámí se vzdělávacím portálem eKabinet.cz, s digitálním vzdělávacím obsahem, nástroji na tvorbu příprav na hodiny a domácích úloh pro žáky.

   
 • Jindřichohradecké místní dráhy budou dál jezdit jihem Vysočiny (26.3.2015)

  Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl dnes podepsal dodatek smlouvy o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy. Dodatek respektuje platné znění smlouvy na zajištění drážní dopravy na úzkokolejné trati 228 a úhrada za realizovanou veřejnou službu vychází z jejího znění. Dodatek č. 10 smlouvy na rok 2015 byl oběma stranami navržen v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem Kraje Vysočina na dopravní obslužnosti s částkou ve výši 10 087 862 Kč, což představuje proti roku 2014 v přepočtu na jednotku výkonu nárůst o 0,5 %. Výše smluvní částky byla koordinována s Jihočeským krajem, a je pro rok 2015 stanovena na 61,029 Kč/vlkm.

   
 • Hejtman podpořil Třebíčskou výzvu (26.3.2015)
  Třebíčská výzva

  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se včera v Třebíči zúčastnil konference Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?, na které podepsal tzv. Třebíčskou výzvu. Dokument adresovaný Vládě České republiky shrnuje požadavky zástupců regionu na jeho budoucnost v souvislosti s dostavbou Jaderné elektrárny Dukovany. „I když tady v Třebíči přesvědčujeme přesvědčené, je dobré, že hlas z regionu je stále silněji slyšet,“ řekl na středeční konferenci Jiří Běhounek. K výzvě se přidali i někteří vysočinští poslanci a senátoři.

   
 • Kraje pro bezpečný internet: Projektem prošlo za rok více než 25 tisíc účastníků (26.3.2015)
  Kraje pro bezpečný internet

  Hejtman Kraje Vysočina a předseda Komise Asociace krajů ČR pro informační technologie ve veřejné správě Jiří Běhounek dnes představil novou podobu preventivního projektu Kraje pro bezpečný internet. Po druhém roce existence, kdy se do aktivit zaměřených na děti, rodiče, sociální pracovníky a příslušníky Policie ČR, zapojilo více než 25 tisíc aktivních účastníků, budou aktivity projektu směřovány také na seniory a učitele. „Z původního záměru sdílet informace a zkušenosti mezi kraji na téma elektronické bezpečnosti vznikla funkční platforma, kdy kraje vytvořily a BEZPLATNĚ zpřístupnily eLearningové kurzy a pro děti a mládež uspořádaly v jednotlivých krajích soutěže. Největší zájem v Kraji Vysočina byl o e-learningové kurzy, do kterých se v našem regionu registrovalo více jak 2500 žáků a studentů,“ informoval na dnešní tiskové konferenci hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Mladí kuchaři a číšníci z Třebíče bodovali ve slovenské Nitře (26.3.2015)
  Ilustrační foto

  Čtyřčlenné družstvo studentů Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč reprezentuje v těchto dnech společně s Hotelovou školou Ostrava Českou republiku na Gastrofestivalu ve slovenské Nitře. Několikaměsíční intenzivní přípravu a ladění chuťové vyváženosti vysočinského soutěžního menu ocenila porota soutěže bronzem. Zlato si do Třebíče přivezou za perfektní servis číšníci. „Inspirací pro přípravu oceněného menu bylo v případě nejen třebíčského družstva MS ve fotbale. Tématika kopané se během soutěže skloňovala na každém kroku. Celé snažení se neslo v duchu slov britského šéfkuchaře Gordona Ramsay, který se nechal slyšet, že vaření je jako fotbal. Není to práce, je to vášeň. Když se v ní stanete dobří, je to práce snů,“ vzkazuje z místa konání soutěže krajská radní pro oblast školství Jana Fialová.

   
 • Kraj Vysočina se bude prezentovat na veletrhu cyklistiky (26.3.2015)
  FOR BIKES

  Kraj Vysočina se letos už po několikáté zúčastní veletrhu cyklistiky For Bikes, který se koná od 27. do 29. března v PVA EXPO Praha. „Pro návštěvníky jsme připravili unikátní stánek, na kterém budeme prezentovat cyklistické trasy a turistické cíle v našem regionu,“ říká radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče Marie Kružíková.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 72 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2015 > Tiskové zprávy - březen 2015

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 102740

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek