Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - březen 2022

 
 
 • Silnice pod Šeptouchovem v Ledči zůstává uzavřená, další postup ukáže odborný průzkum (8.3.2022)
  Silnice pod Šeptouchovem v Ledči zůstává uzavřená, další postup ukáže odborný průzkum

  V důsledku nestability skalního masivu a vysokému riziku pádu skalních bloků a kamení zůstává zcela uzavřená silnice vedoucí pod svahem Šeptouchov v Ledči nad Sázavou. Město Ledeč nad Sázavou nyní objednalo u Akademie věd ČR inženýrskogeologický průzkum, jehož výsledky by měly být známé na přelomu dubna a května. „Na základě průzkumu zvolí pak město, kraj a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, jako správce komunikace, další postup sanace svahu,“ upřesnil technicko-správní náměstek KSUSV Tomáš Mátl.

   
 • Souhrnná zpráva o fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině pro Kraj Vysočina (7.3.2022)
  výs

  Dnes časně ráno se pod vedením hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka operativně sešel řídící tým KACPU pro Kraj Vysočina. Níže uvádíme závěry schůzky.

   
 • Elektrocentrály z Vysočiny jsou už na Zakarpatí. Připravuje se krajský humanitární dar léků a zdravotnického materiálu (7.3.2022)
  Elektrocentrály z Vysočiny jsou už na Zakarpatí. Připravuje se krajský humanitární dar léků a zdravotnického materiálu

  Partnerský region Zakarpatí aktuálně prochází humanitární krizí doprovázenou uprchlickou vlnou. Na základě naléhavé prosby vedení tamního regionu vypravil Kraj Vysočina o víkendu přímo do Užhorodu mimořádnou zásilku 15 kusů různě výkonných benzínových elektrocentrál a dalšího materiálu. Nákup elektrocentrál, které byly darovány přes fond ViZa, finančně podpořily společnosti Jopp Automotive Velké Meziříčí a částečně i firma Autocentrum BUPI Loket-Brzotice.

   
 • Začal jubilejní 20. ročník Stavba Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina 2021 (7.3.2022)
  Začal jubilejní 20. ročník Stavba Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina 2021

  Jste-li investor, architekt, projektant nebo stavební firma, která se chce pochlubit novostavbou nebo rekonstrukcí, z období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, tak neváhejte s účastí. Registrace stavebních realizací už probíhá. Ti, kdo stavbu zaregistrují do konce března, mohou počítat se sníženým účastnickým poplatkem.

   
 • Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině funguje od 5. 3. 2022 v nepřetržitém provozu (5.3.2022)

  Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), Tolstého 15, Jihlava rozšiřuje provoz - od 5. 3. 2022 bude fungovat NONSTOP 24 hodin 7 dní v týdnu. Děkujeme všem, kteří zajišťují jeho provoz.

   
 • Prohlášení Kraje Vysočina k současné finanční situaci (4.3.2022)

  Kraji Vysočina byly zablokovány finanční prostředky uložené na účtech české pobočky Sberbank ve výši 2,4 mld. korun. A to přesto, že kraj - ještě před zahájením kroků k odejmutí bankovní licence - zadal na převod těchto prostředků příkazy k úhradě. Česká národní banka, která provádí dohled nad bankovním sektorem v České republice, zahájila 28. 2. 2022 kroky k odejmutí licence bance Sberbank. Důvodem byl významný odliv vkladů v posledních dnech, způsobený náporem klientů, kteří chtěli vybrat svoje finanční prostředky v souvislosti s vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu. Protože má kraj uložené prostředky ještě v jiných bankách a nadále dostává podíl na daňových příjmech, má v tuto chvíli dost finančních prostředků k tomu, aby plnil svoje závazky, a to jak k externím, tak interním subjektům. Kraj má toto tvrzení podložené i analýzou cash flow a finančních zdrojů a předpokládá, že bude schopen financovat i realizaci rozvojových projektů.

   
 • Průzkum zájmu o Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti (4.3.2022)

  V souvislosti s novým kolem kotlíkových dotací, které bylo vyhlášeno ze strany Ministerstva životního prostředí dne 25.2.2022, zjišťuje Krajský úřad Kraje Vysočina zájem obyvatel o připravovaný program „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti“. Vyplnění formuláře Vám určitě nezabere více než 5 minut a nezavazuje Vás k následnému podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce 2022, nezavazuje však ani Kraj Vysočina k poskytnutí dotace. Jde pouze o předběžný průzkum zájmu o připravovaný dotační program. Informace získané z tohoto průzkumu budou použity za účelem stanovení výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace, o které bude Kraj Vysočina žádat z Operačního programu Životní prostření.

   
 • Populární přednáškový cyklus Muzea Vysočiny Třebíč je zpět (4.3.2022)
  Populární přednáškový cyklus Muzea Vysočiny Třebíč je zpět

  Dny se sice pomalu prodlužují, ale dosud jsou stále poměrně chladné. Na venkovní aktivity si ještě chvilku počkáme. „Přijďte strávit volný čas v době předjaří do Muzea Vysočiny Třebíč, které přichystalo pro všechny zájemce cyklus přednášek. I letos je ponechán volný vstup. Jedinou změnou je místo konání. Z Centra tradiční lidové kultury se vrací zpět do zámeckých prostor,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Roman Fabeš.

   
 • Kraj Vysočina veze elektrocentrály pro partnerské Zakarpatí (4.3.2022)
  elektrocentrály

  „Podle hejtmana partnerského Zakarpatí Volodymyra Čubirka, se kterým jsem dnes ráno telefonicky mluvili, potřebuje západní část Ukrajiny velice naléhavě elektrocentrály. Dodávka elektrické energie ze sítě kolísá a území se připravuje na delší výpadky v důsledku obsazení největší ukrajinské elektrárny,“ uvedl dnes ráno během přípravy strategické nakládky vyžádané techniky ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a předseda dobročinného fondu ViZa Zdeněk Kadlec.

   
 • Byla vyhlášena výzva pro kraje k podání projektů „Kotlíkové dotace pro sociálně slabé domácnosti“ (3.3.2022)

  25. února 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu pro krajské úřady k podávání žádostí o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.2, Opatření 1.2.3. Projekt bude financován z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 a v rámci tohoto projektu bude podporována výměna kotlů na tuhá paliva pro nízkopříjmové domácnosti.

   
 • Krizový štáb Ukrajina: Asistenčním centrem prošlo první den 218 osob (3.3.2022)
   
 • Krizový štáb Kraje Vysočina: Dnešním dnem ukončena činnost směrem k pandemii COVID (3.3.2022)
   
 • Termín pro výměnu kotlů v rodinných domech a bytech se blíží (3.3.2022)

  Od 1. září letošního roku nabude účinnost zákaz používat kotle na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy. „Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy byl stanoven již před devíti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší, zvyšování účinnosti a snižování energetické náročnosti lokálního vytápění,“ připomíná krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Pavel Hájek. Kotlíkové dotace pomohly nastartovat proces povinné výměny neekologických zdrojů tepla pro vytápění domácností, nicméně jich je v Česku v provozu ještě okolo tři sta tisíc.

   
 • V Humpolci začíná fungovat první PPP projekt v sociální oblasti v ČR. Do domova pro seniory se přestěhovali všichni klienti (3.3.2022)
  DD HU

  Klienti domova pro seniory v Humpolci se přestěhovali do nově postaveného SeniorCentra, které je prvním PPP projektem v oblasti sociální péče v České republice. Moderní domov vznikl díky partnerství veřejného a soukromého sektoru, Kraje Vysočina a skupiny SeneCura. Stavba trvala jeden a půl roku a postupně nabídne místo až 203 klientům. SeniorCentrum zaměstná více než 100 lidí z řad pečovatelek, pečovatelů, zdravotních sester, pracovnic a pracovníků úklidu, kuchařek, kuchařů a dalších.

   
 • Stále je možné přihlásit Vaše webové stránky do soutěže Zlatý erb (2.3.2022)

  Soutěž Zlatý erb 2022 je stále otevřena a do 14. března 2022 do 14:00 hod. je možné přihlašovat webové stránky do právě probíhajícího krajského kola. Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí. Jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje také zpětnou vazbu, užitečné informace a inspirace pro další zlepšování webů.

   
 • Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině zahájilo činnost v Jihlavě. Na místo prvního kontaktu pro uprchlíky dorazily během dopoledne stovky lidí (2.3.2022)
  Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině zahájilo činnost v Jihlavě. Na místo prvního kontaktu pro uprchlíky dorazily během dopoledne stovky lidí

  Nově příchozí uprchlíci z Ukrajiny mohou od dnešního dne využívat pracoviště Krajského asistenčního centra pomoci, které bylo otevřeno v Jihlavě. „Předpokládáme, že občané Ukrajiny se budou chtít zapojit do běžného života a začít v České republice pracovat, v tom případě je nutné požádat o speciální dlouhodobé vízum a vyřídit veškeré doklady pro bezproblémový pobyt,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek s tím, že kompletní agendu je možné od 2. března 2022 vyřídit na jednom místě i v Kraji Vysočina – v Jihlavě na adrese Tolstého 15.

   
 • Hejtman Vítězslav Schrek: S ministrem vnitra jsme řešili fungování asistenčních center pomoci Ukrajině v jednotlivých krajích (1.3.2022)

  V Praze dnes proběhlo jednání hejtmanů v rámci zasedání Asociace krajů ČR. Běžnému programu byla předřazena dvouhodinová diskuze s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a generálním ředitelem HZS České republiky Vladimírem Vlčkem. „Hlavním tématem bylo zřízení a fungování registračních míst pro uprchlíky tzv. KACPU, tedy Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v jednotlivých krajích, které se pro Vysočinu otevírá zítra ve 12.00 hodin v Jihlavě na Tolstého ulici. Důležitá bude součinnost všech potřebných složek - hasičů, policistů, migračních pracovníků, ale také třeba tlumočníků či psychologa,“ říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • V Jihlavě se otevře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (1.3.2022)
  azil

  Přízemí administrativního objektu na Tolstého ulici 15 v Jihlavě bude od středy 2. března 2022 fungovat jako Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Provoz zahájí v pravé poledne. V dalších dnech včetně víkendů bude prozatím fungovat od 7 do 19 hodin. „Centrum postupně nabídne kompletní servis od zajištění víza, na které je navázána možnost využívat systém sociální pomoci a dávek, přes koordinaci ubytování, nabídnuty zde budou služby Všeobecné zdravotní pojišťovny tedy zdravotního pojištění,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje s tím, že služby centra budou postupně doplňovány dle aktuálních potřeb, například o služby Úřadu práce. V místě je zajištěno tlumočení.

   
 

Zobrazeno je 18 z celkem 58 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3-  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2022 > Tiskové zprávy - březen 2022

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 10581

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek