Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - červen 2010

 
 
 • Propagační film o Vysočině uspěl na Evropském filmovém festivalu Arts&Film 2010 (30.6.2010)
  Propagační film o Vysočině uspěl na Evropském filmovém festivalu Arts&Film 2010

  Nový propagační film kraje Vysočina získal cenu poroty v kategorii Multimédia na VI. Evropském filmovém festivalu o umění Arts&Film 2010. Zástupci kraje Vysočina převzali 26. června ocenění z rukou předsedy filmové poroty pana Jana Prokopce a předsedy dolnorakouského mikroregionu "Zukunftsraum Thayaland" pana Reinharda Deimla.

   
 • Kraj podporuje diskusi o použití Open Source softwaru ve veřejné správě (30.6.2010)
  Kraj podporuje diskusi o použití Open Source softwaru ve veřejné správě

  V letošním roce zahájil kraj Vysočina s podporou Evropského fondu regionálního rozvoje práci na projektu EU OSEPA (Používání Open Source softwaru evropskou veřejnou správou). Projekt se snaží poukázat na potenciální přínosy Open Source softwaru ve veřejné správě a zmapovat důvody, které doposud použití tohoto softwaru brání. Projektu EU OSEPA se účastní 13 partnerů s celkem 11 zemí EU.

   
 • Nový most v Naloučanech vydrží stoletou vodu (30.6.2010)
  Nový most v Naloučanech vydrží stoletou vodu

  Nový most za více než 26 miliónů korun mezi obcemi Naloučany a Ocmanicemi přes řeku Oslavu už vydrží i stoletou vodu. Projekt, podle kterého byl jednopolový most bez středového pilíře postaven, počítal s mohutností jarních povodní, se kterými mají zdejší obyvatelé špatné zkušenosti. "Rozhodující pro náročnou stavební akci byla v tomto případě dotace EU a státu ve výši 24 mil. Kč, která byla kraji Vysočina poskytnuta prostřednictvím ROP Jihovýchod. Důležité je i to, že místo dlouhých devíti kilometrů po hlavní silnici to mají k sobě Ocmaničtí a Naloučanští zase pouze pár metrů," uvedl hejtman kraje Vysočina při slavnostním předání stavby.

   
 • Kolem krajských silnic na Vysočině budou pachové ohradníky (29.6.2010)
  Pachové ohradníky

  Speciální pachové kolíky mají do budoucna zabránit srážkám zvěře s auty na vybraných úsecích silnic Vysočiny. Statistiky krajských mysliveckých hospodářů vykazují v minulých dvou letech více než osm stovek kolizí s lesní zvěří. Kraj spustí na konci prázdnin projekt, na kterém spolupracuje s Nadací pojišťovny Generali, která poskytla startovací příspěvek 100 tisíc korun na ošetření prvních desítek kilometrů krajnic. „Podle zkušeností lesních hospodářů, kteří už s pachovými ohradníky již v jiných regionech pracují, je jejich účinnost 80 až 90 procent,“ uvedl krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství Josef Matějek.

   
 • Kraj Vysočina nabízí dary za uhrazené regulační poplatky do 30. června (29.6.2010)
  Poplatky

  Kraj Vysočina ukončí k 30. červnu 2010 dosavadní nabídku poskytování darů za uhrazené regulační poplatky pro klienty zdravotnických zařízení na území kraje Vysočina. Vysočina tímto krokem kopíruje situaci v sousedních krajích.

   
 • V Olomouci zasedala Rada Asociace krajů ČR (29.6.2010)
  V Olomouci zasedala Rada Asociace krajů ČR

  Spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, boj proti hazardu, protipovodňová opatření a čerpání peněz z evropských fondů byly hlavními body dnešního jednání Rady Asociace krajů ČR v Olomouci. Radu tvoří hejtmani všech krajů, v jejím čele stojí předseda Michal Hašek reprezentující Jihomoravský kraj.

   
 • 4. Česká Street Party v Bruselu (29.6.2010)
  4. Česká Street Party v Bruselu

  V pátek 25. června 2010 se již počtvrté v Bruselu konala Česká Street Party. Jedná se o tradiční prezentaci regionů, organizací a firem z České republiky, které zde mají svá zastoupení. Mezi stánky regionů ani letos nechyběla prezentace kraje Vysočina.

   
 • Vysočina chce propojit rodinné pasy s Dolním Rakouskem (28.6.2010)

  Držitelům rodinných pasů v kraji Vysočina se brzy otevře cesta ke spolupráci s Dolním Rakouskem. Přeshraniční spolupráce držitelů rodinných pasů kraje Vysočina vychází ze schváleného projektu s názvem „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“, který čerpá z programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“. Současně bude kraj Vysočina spolupracovat i se sousedním Jihomoravským krajem a jeho projektem, který byl svého času pro Vysočinu klíčovým.

   
 • Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2010 (25.6.2010)

  Konec školního roku je již tradičně vyhrazen oceňování talentovaných žáků našeho kraje. Slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2010 proběhlo 24. června 2010 tradičně ve Žďáře nad Sázavou.

   
 • Nově otevřená pobočka Institutu Ludwiga Boltzmanna (25.6.2010)

  Problematice soužití Čechů a Rakušanů, která byla prezentovaná na Dolnorakouské zemské výstavě 2009, se i nadále bude věnovat nová pobočka Institutu Ludwiga Boltzmana v rakouském Raabsu. Podle slov Philippa Lesiaka, vedoucího pracovníka pobočky, bude hlavním tématem její vědecké činnosti „Hranice“ a to ve všech svých významech.

   
 • Na Vysočině je připraveno k rozdání téměř osmdesát tisíc vysvědčení (25.6.2010)
  vysvědčení

  Pouze hodiny dělí žáky a studenty na všech školách v kraji Vysočina od předání letošních vysvědčení. Ti šťastnější ho dostanou už dnes, ostatní během příštího týdne. „Celkem hodnocení své celoroční práce v podobě vysvědčení obdrží v našem regionu 41 878 žáků základních škol, 26 503 studentů středních škol a 11 141 žáků základních uměleckých škol,“ informovala krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková.

   
 • Slavnostní vyřazení v Mateřské škole v Bobrové (25.6.2010)

  Slavnostní atmosféra a současně i jiskřička krásných vzpomínek panovaly na slavnostním vyřazení dětí z Mateřské školy v Bobrové na Žďársku. Po letních prázdninách totiž osmnáct z nich půjde do prvního ročníku zdejší základní školy. Slavnostního vyřazení se zúčastnil člen rady kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál a  starostka Bobrové Jaroslava Straková.

   
 • Dětské centrum v Jihlavě zabydluje nový rehabilitační pavilon (24.6.2010)
  Dětské centrum jihlava- nový pavilon

  Během devíti měsíců vyrostl v areálu Dětského centra v Jihlavě nový rehabilitační pavilon. Veškeré náklady spojené se stavbou a vybavením dvoupodlažního moderně navrženého objektu ve výši 26 milionů korun uhradil kraj Vysočina ze svého rozpočtu. Centrum nyní disponuje uceleným komplexem péče o děti se zdravotním nebo sociálním handicapem. Vedle místností pro rehabilitační cvičení, odborných zdravotnických pracovišť a úseku vodní rehabilitace vznikly i nové prostory pro výukové centrum rodičů majících zájem o náhradní rodinnou péči, eventuelně k jiným edukačním potřebám.

   
 • Třebíčská vyšší odborná škola bude znovu obhajovat studijní program (24.6.2010)

  Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická v Třebíči požádala v lednu o akreditaci studijního programu vyšší odborné školy Účetnictví a finanční hospodaření. Akreditační komise žádost projednala a neschválila. Z tohoto důvodu nebude ve škole v akademickém roce 2011/12 otevřen první ročník studia.

   
 • Olympionici za odměnu jedou do Rakouska (23.6.2010)
  Slovník 2

  Kraje Vysočina, Jihočeský, Jihomoravský a Dolní Rakousko se dohodly na základě dohody o vzájemné spolupráci na společné organizaci krajských kol olympiády v německém jazyce. „Touto cestou bychom chtěli zatraktivnit nejen její průběh, ale také dát možnost učitelům německého jazyka, kteří se pravidelně na přípravě krajského kola německé olympiády podílí, seznámit se se svými kolegy z Rakouska, načerpat nové zkušenosti či naučit se další metodické postupy,“ uvedla důvody společného postupu krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková.

   
 • Dobrovolníci pomáhají sociálním službám (23.6.2010)
  Petr Krčál

  Rada kraje vyhlásila na svém jednání dne 18. 5. 2010 Výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby (dále jen “Výzva“). Výzva i kritéria, která v ní byla stanovena, byla určena k tomu, aby kraj ze svého rozpočtu podpořil projekty, které nabízejí rozvoj dobrovolnictví směřující ke zlepšení a posílení sociální soudržnosti obyvatel regionu a k rozšíření sociálních služeb o nabídku činností, které nelze zabezpečit prostřednictvím profesionálních pečovatelů, ale znamenají přínos pro kvalitu života uživatelů.

   
 • Nejlepší webové stránky SDH – zástupci kraje Vysočina uspěli v celostátní konkurenci! (23.6.2010)
  PC

  Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic a Ministerstvo vnitra vyhlásili 3. ročník soutěže O nejlepší internetové stránky sboru dobrovolných hasičů. Cílem soutěže bylo zlepšení dostupnosti elektronických informací o dobrovolných hasičích, podpora komunikace občanů a dobrovolných hasičů, přiblížení hasičských tradic veřejnosti, výběr nejlepších webů jako příklad ostatním sborům a navázání užšího kontaktu s mladou generací, která s počítači vyrůstá.

   
 • Tisková zpráva k I. krajské konferenci Individuálního projektu (22.6.2010)

  Dne 24. června 2010 od 9.00 hod. se v sídle kraje Vysočina v Jihlavě na Žižikově ulici koná I. krajská konference Individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina. Konference je určena pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb a pracovníky státní správy a samosprávy. Tématy konference bude perspektiva financování sociálních služeb, dále zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb s realizací projektu a speciálním tématem bude dopad krize v rodině na sociální vyloučení jedince, jehož dopady uvedený projekt pomáhá řešit. Zveme všechny případné zájemce.

   
 • Kraj Vysočina letos podpoří rekordními 17 miliony střední a malé podnikatele (22.6.2010)
  Fond Vysočiny

  Prioritami vedení kraje Vysočina je v současné době mimo jiné podpora resp. udržení zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionálních firem. Letošní rekordně vysoké podpory přerozdělované v rámci grantů Fondu Vysočiny mají malým a středním podnikům pomoci překlenout období hospodářské recese. Kraj uvolnil za tímto účelem v letošním roce rekordních 17 milionů korun.

   
 • Konference Škola a firma: Příležitost pro pedagogy i zaměstnavatele (22.6.2010)
  oprava, ilustrační foto

  25. srpna 2010 se bude v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě konat vzdělávací konference „Škola a firma“. Obsah odborného setkání se zahraniční účastí je již dán názvem. Kraj Vysočina a jeho partner Nitranský samosprávný kraj budou na konferenci prezentovat fungující partnerství mezi školami, dalším tématem bude podpora technických oborů a řemesel ze strany zřizovatelů. Na tuto konferenci se mohou zájemci z řad pedagogů i zástupci firem přihlásit prostřednictvím přihlášky nejdéle do 30. 6. 2010.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 54 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2010 > Tiskové zprávy - červen 2010

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 233438

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek