Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - červen 2012

 
 
 • Kraj vydal výroční zprávu za rok 2011 (29.6.2012)
  Kraj vydal výroční zprávu za rok 2011

  Tato, již v pořadí šestá, výroční zpráva, která je vydaná v elektronické podobě ve formátu PDF shrnuje 12 měsíců práce – bilanci toho, co kraj dosáhl, kam směřuje. V 22 kapitolách najdou čtenáři informace o nejdůležitějších událostech v jednotlivých oborech nebo např. soubory zajímavých informací ze života kolem nás.

   
 • Studenti na Vysočině obdrželi Certifikát podnikatelských dovedností (29.6.2012)
  Studenti na Vysočině obdrželi Certifikát podnikatelských dovedností

  Prvních 67 úspěšných studentů středních škol z Kraje Vysočina převzalo Certifikát podnikatelských dovedností. Prokázali tak znalosti a dovednosti získané studiem podle nových učebních dokumentů a postupů odvozených z mezinárodně uznávaného rakouského modelu.

   
 • Procestujme společně Vysočinu křížem krážem na kole (28.6.2012)
  Procestujme společně Vysočinu křížem krážem na kole

  Zítra o půl desáté bude odstartováno na náměstí v Jihlavě tradiční putování Krajem Vysočina na kolech. Pro účastníky je připraven osmidenní cyklistický maratón po celém regionu. Po absolvování kompletního programu by měli mít cyklisté v nohách necelých pět set kilometrů. „Skupina bude vyrážet každé ráno okolo deváté hodiny a dojezdy do cílů se plánují před pátou hodinou odpolední. Každý den je připraven pro účastníky i kulturní program v podobě návštěv zámků nebo muzeí,“ uvedl Tomáš Škaryd, radní kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu s tím, že chybět nebudou ani tradiční soutěže.

   
 • Senioři jsou v Novém domově ve Ždírci spokojeni (28.6.2012)
  Senioři jsou v Novém domově ve Ždírci spokojeni

  Při svých pravidelných cestách po Kraji Vysočina a krajských sociálních zařízeních navštívil radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál domov důchodců ve Ždírci u Jihlavy. V obci byla na konci května dokončena první etapa rekonstrukce areálu. Prozatím 54 klientů se v Novém domově, jak je v současnosti zařízení pojmenováno, těší špičkové péči

   
 • Přes osm desítek dětí základních škol navštívilo den lesní pedagogiky v Jihlavě (28.6.2012)
  les

  Kraj Vysočina uspořádal v minulém týdnu se svými partnery akci „Do lesa s lesníkem“ se zaměřením na žáky základních škol. Do lesů v jihlavské části Bedřichov našlo cestu přes osmdesát školáku. Pro mladé návštěvníky bylo připraveno několik informativních stanovišť i s praktickými ukázkami jako např. zalesňování nebo myslivost a péče o zvěř. „Je důležité, aby mladá generace byla v kontaktu s přírodou a učila se o ni pečovat a měla základní povědomí o životě fauny a flóry,“ uvedl Josef Matějek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

   
 • Mládež i pedagogové šli do toho (27.6.2012)
  Mládež i pedagogové šli do toho

  Počátkem tohoto týdne se konala pod záštitou Marie Kružíkové, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, akce s názvem „Jdi do toho!“. Takto netradičně pojmenovaná prezentace měla za cíl mládež a pedagogy seznámit s programy, které je mohou inspirovat k projektům pro své okolí nebo i další aktivity ve škole.

   
 • Petr Krčál: Novela se dotkne náhradní rodičovské péče (27.6.2012)
  Petr Krčál

  V těchto měsících projednává Poslanecká sněmovna novelu Zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Obce a kraje hrají v systému ochrany práv dětí klíčovou roli. Jakým způsobem se jejich postavení touto novelou změní a budou mít tyto změny dopad na rozpočty?

   
 • V loňském roce bylo z Fondu Vysočiny podpořeno více než 400 regionálních projektů (26.6.2012)
  V loňském roce bylo z Fondu Vysočiny podpořeno více než 400 regionálních projektů

  Kraj Vysočina přerozdělil v roce 2011 prostřednictvím Fondu Vysočiny 38,2 milionu korun a podpořil celkem 418 žadatelů. Díky 14 grantovým programům se v kraji podařilo zrealizovat projekty v celkové hodnotě 111,4 milionů korun. Průměrná výše vlastních prostředků žadatelů na jednu korunu vydanou z Fondu Vysočiny dosáhla tedy v minulém roce 1,92 korun.

   
 • Marie Bohuslavová se stala zastupitelkou Kraje Vysočina (26.6.2012)
  Marie Bohuslavová se stala zastupitelkou Kraje Vysočina

  Členové zastupitelstva Kraje Vysočina na dnešním zasedání vzali na vědomí ukončení mandátu svého kolegy Jiřího Maděry, který se rozhodl odstoupit z funkce krajského zastupitele. Na jeho místo nastoupila podle platné právní úpravy Marie Bohuslavová z Havlíčkova Brodu. Nová členka zastupitelstva složila slib a zapojila se do úterního programu zastupitelstva. Zastupitelstvo Kraje Vysočina má tak stále 45 členů.

   
 • Pátý ročník soutěže „Bezpečná nemocnice“ (26.6.2012)
  Bezpečná nemocnice

  Tradiční odborná aktivita Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ vstupuje letos do svého pátého ročníku. Od 1. července do 31. října bude možné zasílat přihlášky a účastí v soutěži upozornit odbornou veřejnost na projekty i na projektové záměry v nemocničních zařízeních, které zvyšují bezpečnost zdravotní péče. „Jedná se o celostátní soutěž, která je zaměřena na lůžková zdravotnická zařízení se sídlem na území ČR,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina s tím, že vítězové z každé sekce se mohou těšit kromě ocenění z rukou hejtmana kraje i na finanční příspěvek na odborné vzdělávání od společnosti Johnson & Johnson s. r. o. ve výši 100 tisíc korun. Jeden ze spolupracujících subjektů, společnost Johnson & Johnson s. r. o., vnímá soutěž jako velmi přínosnou a od 5. ročníku soutěže navýšila celkovou částku určenou na vzdělávání na celkem 200 tisíc korun.

   
 • Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek přijal horolezce Radka Jaroše (25.6.2012)
  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek přijal horolezce Radka Jaroše

  Sídlo Kraje Vysočina dnes navštívil nejúspěšnější český horolezec Radek Jaroš. Novoměstského rodáka přivítal Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina společně s dalšími členy rady. Radek Jaroš zdolal 6. května 2012 dalšího himalájského giganta - Annapurnu, která měří 8 091 metrů. Stejně jako všechny předchozí vrcholy ji pokořil bez kyslíkových přístrojů. Z výpravy si však odvezl silné omrzliny dolních končetin. Právě nepříjemné zranění se stalo, krom jiného, předmětem debaty. Extrémním mrazem zničené prsty u nohou odborně zkontroloval a doporučil další postupy léčby hejtman a lékař Jiří Běhounek.

   
 • Michal Hašek: Hejtmani navrhují zvýšit platy lékařům ze zisků zdravotních pojišťoven (25.6.2012)
  Michal Hašek: Hejtmani navrhují zvýšit platy lékařům ze zisků zdravotních pojišťoven

  Rada Asociace krajů České republiky (AKČR) koncem minulého týdne se na svém jednání v Přerově zabývala mimo jiné i otázkou navyšování platů lékařů, ke kterému se zavázalo v tzv. „Memorandu“ ministerstvo zdravotnictví pod vedení Leoše Hegera při řešení akce „Děkujeme, odcházíme“. Tato akce ze závěru roku 2010 a 2011 poukázala na nespokojenost v oblasti odměňování lékařů, ale fakticky na nespokojenost odměňování celého zdravotního personálu zejména zdravotních zařízení lůžkového typu. Ve skutečnosti však k naplnění této části Memoranda nedošlo a problém ministerstvo zdravotnictví vytěsnilo v čase do roku 2012, aniž by činilo kroky k naplnění ustanovení Memoranda.

   
 • Vysočina zlepšuje kvalitu svých zařízení sociální péče (25.6.2012)
  Vysočina zlepšuje kvalitu svých zařízení sociální péče

  Kraj Vysočina věnuje výraznou pozornost péči o klienty v domovech pro seniory. Za poslední období tří let investoval do rekonstrukcí, oprav a výstavby nových sociálních zařízení přes půl miliardy korun. Změnu v kvalitě, prostředí a standardu bydlení pocítili klienti v nově postavených domovech pro seniory ve Velkém Meziříčí, Havlíčkově Brodě a v neposlední řadě i Žďírci u Jihlavy. Významné jsou i investice do přeměny ústavů sociální péče v bydlení rodinného typu. I v těchto případech se částky pohybují v řádech stamilionů.

   
 • Cena hejtmana pro nejlepší studenty Vysočiny byla udělena letos třikrát (22.6.2012)
  Cena hejtmana pro nejlepší studenty Vysočiny byla udělena letos třikrát

  Tečkou na konci školního roku v Kraji Vysočina je tradiční oceňování talentovaných žáků studujících na základních i středních školách v regionu. Dnes bylo ve Žďáře nad Sázavou předáno 92 ocenění Talent Vysočiny a 3 studenti získali ocenění nejvyšší – Cenu hejtmana. Za nominacemi každoročně stojí studijní i volnočasové aktivity žáků i studentů. Odborná porota hodnotí jejich úspěchy, ale i osobnostní rozvoj nominovaných. Není totiž nic nového, že se stejná jména mezi oceněnými několik let po sobě opakují.

   
 • Rozpočet pro rok 2012 zachová podporu obcím, městům a neziskovým organizacím (25.6.2012)
  Rozpočet pro rok 2012 zachová podporu obcím, městům a neziskovým organizacím

  Přes všechna úsporná opatření rozpočtu Kraje Vysočina zachováme základní dotace. Fondy nebo pomoci pro samosprávu Kraje Vysočina a neziskové organizace. Bylo to velmi složité, protože i kraj bude v roce 2012 ve velmi svízelné situaci. Kraj Vysočina je krácen v mnoha dotačních titulech a tlak ze strany státu na rozpočty obcí, měst a krajů je velmi intenzivní.

   
 • Regionální operační program Jihovýchod sbírá úspěchy už šest let (22.6.2012)
  ROP

  Při příležitosti šestiletého výročí úspěšného fungování Regionálního operačního programu Jihovýchod se ve středu tohoto týdne konala konference s názvem Co se osvědčilo a má smysl pro budoucnost? Aneb hodně jsme se poučili a použijeme to příště! Za účasti Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina a předseda Regionální rady Jihovýchod přítomní odborníci, příjemci dotací, zástupce krajů, měst a obcí diskutovali o tom, co se díky evropským dotacím podařilo, ale také padaly návrh co udělat v budoucnu jinak a lépe.

   
 • Energetický Oskar pro Nemocnici Nové Město na Moravě (22.6.2012)
  Energy gloube

  Nemocnice v Novém Městě na Moravě uspěla se svým dlouhodobým projektem efektivního hospodaření s energií v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2012. Zvítězila na základě hlasování odborné poroty v kategorii Oheň a postoupila tak do celonárodního finále.

   
 • Zemědělské školství u kulatého stolu (22.6.2012)
  Zemědělské školství u kulatého stolu

  Tento týden se v Jihlavě konal Kulatý stůl pořádaný Krajem Vysočina a Zemědělským svazem ČR. Hlavním tématem byla problematika zemědělského středního školství v návaznostech na požadavky pracovního trhu. Skupinového jednání se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, ředitelů zemědělských škol a příslušných odborů krajského úřadu.

   
 • Areál letního tábora v Mladých Bříštích ovládli mladí záchranáři (21.6.2012)
  Soutěž mladých zdravotníků Mladá Bříště 2012

  Nedaleko Humpolce se ve středu a čtvrtek tohoto týdne utkali studenti středních zdravotnických škol nejen z České republiky, ale i z Německa, Norska a také z partnerských regionů Kraje Vysočina - Nitranského samosprávného kraje a Dolního Rakouska. V areálu letního tábora Zálesí u Mladých Bříšť připravili pedagogové i studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Jihlavě již osmnáctý ročník soutěže v poskytování první pomoci. Dvoudenní soutěže se zúčastnilo 34 družstev. Čtyřčlenné týmy předvedly znalosti při ošetřování různě komplikovaných poranění. K vidění byla například péče o raněné při srážce traktoru a motocyklu nebo pomoc raněným horolezcům. Na reálně nalíčeným figurantům poskytovanou péči pozorně dohlíželi odborní rozhodčí z řad záchranářů Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

   
 • „Klimatour“ propojí Jemnicko, Moravskobudějovicko, Jaroměřicko a Hrotovicko se sousedními regiony Dolního Rakouska (21.6.2012)
  Ohlédnutí za cyklistickým putováním

  25. – 27. června 2012 se můžete v obcích výše zmíněných regionů setkat s pelotonem cyklistů, kteří se hlásí ke í propagaci zdravého pohybu a udržitelného způsobu přepravy. „Klimatour je mezinárodní cyklistická štafeta, která má na území spolkové země Rakouska už dvanáctiletou tradici, a která v letošním roce poprvé překročí hranice i Kraje Vysočina (více o akci na http://www.klimastaffel.at). Smyslem konání akce je snaha upozornit na zhoršující se klimatické podmínky vlivem nadprodukce emisí oxidu uhličitého do ovzduší z motorové dopravy. Organizaci aktivity se věnuje tým pracovníků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina a pracovníků Úřadu Dolnorakouské zemské vlády. Do akce budou zapojeni také obyvatelé obcí, kterými bude trasa procházet.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 71 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2012 > Tiskové zprávy - červen 2012

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 207127

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek