Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - červen 2021

 
 
 • Letošní krajské Skutky roku ovládly projekty řízené ženami (7.6.2021)
  Skutek roku

  Většina oceněných v letošní soutěži Skutek roku, o kterých rozhodla jak odborná tak veřejná porota, má už cenu v podobě kovaného šneka na čestném místě. Mezi čerstvě oceněnými projekty a aktivitami figurují ty, které nesou rukopis aktivních a cílevědomých žen. Mezi inspirativní skutky patří jistě aktivity Hany Novákové z Malče, která v malé obci provozuje sociální podnik formou soběstačné prodejny, kavárny a zázemí pro turisty. Nepřehlédnutelné mezi oceněnými projekty jsou i stopy zanechané Klubem českých turistů, který v Humpolci už řadu let vede vitální Marie Vincencová. Oceněné osoby i spolky, jejichž činnost byla oceněna cenou Skutek roku 2020, nabízíme ve fotoreportáži pod tiskovou zprávou.

   
 • Kybernetická bezpečnost je pro Vysočinu jednou z priorit. Potvrdilo to ocenění v soutěži eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2021 (4.6.2021)

  Manažer kybernetické bezpečnosti Kraje Vysočina Dominik Marek získal 3. místo v soutěži eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2021. Soutěž každoročně vyhlašuje Magazín Egovernment s cílem ocenit osobnosti, které se zasloužily o rozvoj elektronizace veřejné správy v České republice. „Bezpečnost v oblasti IT je pro kraj jednou z důležitých priorit. Nejen, že máme nastavené certifikované procesy kybernetické bezpečnosti v rámci krajského úřadu, ale zároveň pomáháme našim příspěvkovým organizacím nastavit funkční opatření a realizovat požadavky nutné k zajištění vlastní ochrany a bezpečnosti informací,“ říká náměstek hejtmana Vladimír Novotný, který je zároveň členem Komise Rady AKČR pro bezpečnost.

   
 • Zapojte všechny smysly a „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“ (4.6.2021)
  Zapojte všechny smysly a „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“

  Kraj Vysočina vyhlásil v letošním roce na podporu cestovního ruchu soutěž s názvem „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“. Po dobu jejího vyhlášení se Vás pokusíme nasměrovat k některým opomíjeným turistickým cílům. Vydejte se na cesty za poznáním a čerpejte energii na méně známých, ale o to kouzelnějších místech Kraje Vysočina.

   
 • Na očkování proti COVID-19 se mohou hlásit lidé od 16 let (4.6.2021)
  očkování

  Registrace k očkování proti COVID-19 se dnes brzy ráno otevřela pro další věkovou skupinu. Nově se mohou registrovat lidé ve věku od 16 let. U skupiny nezletilých 16+ není nutná přítomnost zákonného zástupce při aplikaci očkování (s výjimkou osob s mentálním postižením). Zájemce o očkování udělí informovaný souhlas s očkováním (písemná forma není nutná, avšak očkovací místo si ho může v této formě vyžádat).

   
 • Kraje chtějí více peněz na investice pro střední školy (3.6.2021)
  Kraje chtějí více peněz na investice pro střední školy

  Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a sport dnes zasedala v Univerzitním centru v Telči. Zástupci jednotlivých krajských samospráv, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního pedagogického institutu ČR, České školní inspekce a ČR i dalších oborových organizací a institucí v oblasti školství jednali například o připravenosti na čerpání evropských dotací v novém programovém období nebo o strategickém plánování v oblasti školství. „Největší prostor jsme věnovali diskuzi o alokaci prostředků z evropských fondů na investice mezi mateřské, základní a střední školy. Všeobecná shoda panovala na záměru zvýšit podporu středních škol s ohledem na finanční náročnost pořizovaných technologií a kladení důrazu na celoživotní vzdělávání v těchto typech škol,“ sdělil radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala.

   
 • Vysočina dětem nabízí soutěže. Za fotky můžete vyhrát rodinný pobyt (3.6.2021)
  Vysočina dětem nabízí soutěže. Za fotky můžete vyhrát rodinný pobyt

  Přijeďte, bavte se, poznávejte Vysočinu, soutěžte a vyhrajte hodnotné ceny. Vysočina Tourism dětem připravil léto plné soutěží. Ve spolupráci se Seznam Native či s Cestovatelským deníkem o víkendové pobyty pro celou rodinu a s Igráčkem o vstupenky na Igráčkův festival plný zábavy.

   
 • Vysočina má své šampiony mezi chovateli (3.6.2021)

  V květnu proběhlo pravidelné roční setkání Kraje Vysočina se zástupci okresních organizací Českého svazu chovatelů. Svaz sdružuje chovatele králíků, drůbeže, holubů, zpěvných (harckých) kanárů, okrasného ptactva, hlodavců, koček a kožešinových zvířat. Chovatelé v zájmovém spolku rozvíjí své znalosti, pořádají výstavy a soutěže, proškolují posuzovatele (hodnotitele) zvířat a intenzívně se podílí na výchově mladé chovatelské generace. Členové Českého svazu chovatelů rovněž udržují genetické zdroje, tzn. původní národní plemena, králíků a drůbeže; tyto chovy jsou navíc podporovány Ministerstvem zemědělství České republiky. „Také Kraj Vysočina podporuje finančně činnost chovatelů a hlavně zájmovou výchovnou činnost mládeže a to roční částkou 250 000 korun,“ sdělil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

   
 • Horácké divadlo Jihlava opět hraje divákům a zve na 82. divadelní sezónu! (3.6.2021)
  Horácké divadlo Jihlava opět hraje divákům a zve na 82. divadelní sezónu!

  Na postupné rozvolňování vládních opatření nastavených v souvislosti s pandemií covid-19 trpělivě čekali nejen příznivci muzeí, galerií, památek, knihoven, ale i divadel. Díky zlepšující se situaci na našem území se návratu divadelních představení na jeviště a diváků do hlediště dočkala i divadla, mezi nimi i krajská divadelní scéna Horácké divadlo Jihlava. Je však nutné plně respektovat aktuálně platné státem stanovené podmínky pro návštěvu divadelních představení (uvnitř i venku). Všechny důležité informace zveřejňuje a pro své návštěvníky pravidelně aktualizuje Horácké divadlo Jihlava na svých webových stránkách.

   
 • Kraj posílí rozpočet krajských silničářů – dofinancuje zimní údržbu a přidá na opravy silnic po zimě (2.6.2021)
  silnice

  Téměř 50 miliónů korun pošle Kraj Vysočina na účet Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Částka má pokrýt především vícenáklady na zimní údržbu. Ty od začátku letošního roku překročily až o polovinu pětiletý sledovaný průměr. „Část mimořádného příspěvku využijí silničáři i na posílení lokálních výsprav vozovek po zimě. V tomto případě je třeba uvést, že se jedná o částku 11, 9 miliónů korun, které krajská správa silnic kraji vrátila jako nevyčerpaný příspěvek na provoz organizace v loňském roce,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška.

   
 • Na krajské dotace v programu Venkovské služby 2021 dosáhnou všichni žadatelé (2.6.2021)
  Prodejny

  Dotaci až padesát tisíc na vybranou obecní službu letos od Kraje Vysočina získá všech 157 obcí, které podaly žádost o dotaci. „O krajskou podporu mohly požádat obce do 500 obyvatel. Zatímco v minulých letech bylo možné z programu získat peníze pouze na podporu venkovských prodejen, nyní jsme záběr podporovaných služeb rozšířili. Obce mohly požádat o příspěvek například i na pobočky pošt a pošt Partner, knihovny, služby turistického ruchu nebo zdravotní péče. Některé požádaly i o kombinaci podpory různých služeb,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová. Kraj Vysočina letos v rámci dotačního titulu Venkovské služby 2021 rozdělí více než 6,8 miliónu korun.

   
 • Evropský region Dunaj Vltava představuje novou brožuru na téma „Digitální zdravotní péče - zaměření na telemedicínu“ (1.6.2021)

  „Digitální zdravotní péče - zaměření na telemedicínu“ – to je nová dvacetistránková brožura, kterou vydalo Regionální kontaktní místo Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) při Horní Falci ve spolupráci se všemi partnerskými regiony, a tedy i s Krajem Vysočina.

   
 • Největší krajský depozitář má vyrůst v Pelhřimově. Stavbě bude předcházet demolice (1.6.2021)

  Areál bývalých dílem pelhřimovské střední školy v okrajové části Pelhřimova využije Kraj Vysočina k výstavbě nového depozitáře pro krajské sbírkotvorné organizace. „Stávající objekt dílen na ulici K Silu je vzhledem ke svému současnému stavu určen kompletně k demolici. Nový depozitář včetně technického zázemí je navržen jako dvoupodlažní novostavba, a to jak s kapacitou pro administrativu, odbornou činnost, tak s velkorysým depozitním prostorem,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek. Realizace výstavby je navázána na zatím neznámý termín vyhlášení výzev IROP. Pokud projekt uspěje, kraj by rád do dvou let zahájil stavební práce.

   
 • Vysočina je i letos připravena pomoci partnerskému regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Podpoří opravy školských a zdravotnických zařízení (1.6.2021)

  Červnové jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina bude rozhodovat o schválení finančního daru dobročinnému fondu ViZa, prostřednictvím kterého podporuje Kraj Vysočina investiční projekty v partnerském regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny. V letošním roce bylo opět vybráno devět projektů v potřebných oblastech, jejich stav byl vyhodnocen jako havarijní nebo se jedná o rozpracované projekty. „Částka 4,8 miliónu korun pokryje až polovinu nákladů na připravené práce. Ty budou podle harmonogramu probíhat celý letošní rok a ve většině případů zásadním způsobem ovlivní kvalitu zázemí pro poskytování zdravotních i vzdělávacích služeb hned v několika okresech,“ popsal situaci hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • Fond Vysočiny: Kraj přispěje na modernizaci 11 autobusových zastávek (1.6.2021)

  Na začátku února vyhlásilo krajské zastupitelstvo v rámci Fondu Vysočiny program Bezpečná silnice 2021. Program je pravidelně určen pro obce a města na Vysočině na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích a v letošním roce se zaměřil na výstavbu a modernizaci zastávek veřejné linkové dopravy. Do uzávěrky programu v polovině dubna podalo žádosti 11 místních samospráv v celkovém finančním objemu 923 520 korun, schválená alokace programu byla jeden milion korun. O poskytnutí dotace pro obce bude rozhodovat krajské zastupitelstvo na svém nejbližším jednání 15. června 2021.

   
 • AKTUALIZACE: Důležité upozornění: Očkování cizinců bude možné od 11. 6. 2021 na objednání a po předložení platného pasu (1.6.2021)

  AKTUALIZACE k 11. 6. 2021: Na základě pokynu ministerstva zdravotnictví bylo k očkování cizinců nebo občanů bez českého zdravotního pojištění (samoplátci, nepojištěnci), kteří si budou očkování hradit, určeno v Kraji Vysočina od 11. června 2021 Velké očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory. I tomuto očkování MUSÍ předcházet registrace (bude otevřena 11. 6. 2021) a následná rezervace resp. výběr nabídnutých termínů. Podmínkou pro podání vakcíny v očkovacím místě je u těchto osob předložení platného cestovního pasu. Bez povinného ověření totožnosti nebude možné vložit osoby do systému a zajistit podání obou dávek vakcíny. Očkování cizinců bude probíhat v souladu s aktuálními prioritami věkových skupin.

   
 

Zobrazeno je 15 z celkem 75 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 3 -4-  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2021 > Tiskové zprávy - červen 2021

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 18850

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek