Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - červenec 2009

 
 
 • Rozhodněte o Stromu roku 2009 (31.7.2009)
  Lípa v Kamenici nad Lipou

  Od 1. srpna do 10. října můžete vybrat jednoho ze dvanácti finalistů oblíbené celostátní ankety Strom roku 2009, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství. Kraj Vysočina v anketě zastupuje tvarem koruny ojedinělá Lípa v Kamenici nad Lipou. Podpořte své favority a přispějte tak do veřejné sbírky, jejíž výtěžek směřuje na výsadby nových stromů.

   
 • Prezentace výrobců českých potravin a nápojů na velvyslanectví ve Vídni (31.7.2009)
  Chléb

  Dne 30. září 2009 proběhne na půdě Velvyslanectví ČR ve Vídni akce s názvem Svatováclavské posvícení. Jedná se o tradiční prezentaci českých potravin a nápojů, kterou pod záštitou velvyslance České republiky v Rakousku pořádá Obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví ČR ve Vídni. Kraj Vysočina byl požádán organizátory o oslovení a pozvání případných zájemců z našeho kraje.

   
 • Studenti v Pelhřimově začnou školní rok v nových dílnách (29.7.2009)
  Ilustrační foto

  Kraj Vysočina dokončil rozsáhlou rekonstrukci a přístavbu dílen praktické výuky řemeslných oborů Střední školy Pelhřimov na Křemešnické ulici. Rekonstrukce probíhala téměř rok a kraj za ni zaplatil více než 34 milionů korun. Střední škola tak soustředila většinu své praktické výuky do jednoho areálu. Přemístění praktické výuky střední školy vyřešilo vlekoucí se problémy s organizací výuky a přesuny žáků po městě.

   
 • Číchovem po novém mostě (29.7.2009)
  Most Číchov

  Dnes byl v Číchově na Třebíčsku slavnostně otevřen nový most přes řeku Jihlavu, který po deseti měsících opět propojil obě části obce. Železobetonový most vznikl na místě původního přemostění, které v dubnu 2006 strhla ničivá povodeň. Celkové náklady na stavbu dosáhly 22 milionů korun, přičemž 80% částky uhradí státní dotace a o zbývajících 4,2 milionů korun se podělí kraj Vysočina a obec Číchov.

   
 • Přírodní památka Ouperek o kus větší (28.7.2009)

  Rada kraje Vysočina dnes rozhodla o převyhlášení přírodní památky Ouperek, která byla původně ustanovena již v roce 1978. Chráněné je významné mineralogické naleziště s výskytem celé řady minerálů.

   
 • Vladimír Novotný: Propad v daňových příjmech zatím ustojíme (28.7.2009)
  Ilustrační foto

  Rozpočet kraje Vysočina se v důsledku dopadů hospodářské krize nemění. Propad plánovaných příjmů za sedm měsíců letošního roku dosahuje zhruba 50 milionů korun, což je zatím částka, kterou je kraj schopen pokrýt z vnitřních rezerv a rozumně nastavenými úsporami.

   
 • Kraj rozjíždí šestý ročník projektu První pomoc do škol (28.7.2009)
  lékárnička

  Během pěti let prošlo v kraji Vysočina praktickým školením první pomoci více než 30 tisíc žáků a studentů. Projekt "První pomoc do škol" začal být znám i mimo náš kraj, stal se vyhledávaným tématem diplomových prací a dal vznik odbornému manuálu výuky.

   
 • Press trip pro italské novináře (27.7.2009)
  press trip

  Příspěvková organizace Vysočina Tourism připravila ve dnech 22. - 24. července třídenní press trip pro novináře z italského internetového časopisu z oblasti cestování. "Hlavním motivem press tripu bylo představit a přiblížit turisticky zajímavá místa Vysočiny a nabídnout tak prostřednictvím tohoto média další alternativu pro možnost trávení dovolené italskému trhu ," upřesnil krajský radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský

   
 • Obchvat Bohdalova předán o měsíc dříve (27.7.2009)
  obchvat Bohdalova

  Řidičům dnes začal s měsíčním předstihem sloužit tři kilometry dlouhý nový obchvat obce Bohdalov. Stavba trvala 22 měsíců a kraj Vysočina a Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod za ni zaplatily téměř 112 milionů korun. Nová komunikace výrazně uleví průtahu obcí, kterou denně projede více než tři tisíce vozidel.

   
 • Vyhlášeno druhé kolo příjmu žádosti na realizaci Standardu ICT vybaveni organizací zřizovaných krajem Vysočina! (27.7.2009)
  PC

  Dne 10. 03. 2009 byly schváleny Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina (č. 06/09). Tyto Zásady jsou ke stažení na webových stránkách kraje Vysočina v sekci „Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana“, odrážka „Zásady“.

   
 • Strategický plánovací dokument státu zatím ustoupil od vymezení výběru konkrétních lokalit úložišť vyhořelého jaderného paliva (24.7.2009)

  Vláda ČR tento týden na svém jednání schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008. Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008) byl zpracováván a připravován v nadstandardní a dlouhodobé spolupráci krajů, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. Do procesu pořízení návrhu PÚR ČR 2008 měla možnost se aktivně zapojit i veřejnost, a to již od počáteční fáze jeho přípravy. Vládě se povedlo překonat celý soubor přetrvávajících rozporů a schválit PÚR ve shodě, přitom odstranit neodůvodněné předurčování řešení otázek, pro které budou zjišťovány další potřebné informace, např. v otázce lokalit pro budoucí úložiště jaderných odpadů. V původním pracovním návrhu totiž bylo vyjmenováno šest lokalit pro výběr hlubinných úložišť vysokoradioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, mezi kterými figurovala i dvě místa z Vysočiny – Rohozná a Budišov.

   
 • Vzniká už druhá série minidokumentů o držitelích krajských medailí (23.7.2009)
  medaile

  O sedmi držitelích dalších nejvyšších ocenění kraje Vysočina se během prázdnin budou točit osobní medailonky. Režisér Theodor Mojžíš už se svým štábem natáčel u horolezce Radka Jaroše na umělé stěně v Novém Městě na Moravě. Do konce prázdnin budou natočeny a sestříhány všechny několikaminutové portréty. Poprvé budou krátké dokumenty k vidění na slavnostním večeru u příležitosti předání medailí 8. října v Horáckém divadle Jihlava.

   
 • Všechny krajské nemocnice mají akreditaci (22.7.2009)

  Všech pět krajských nemocnic na Vysočině už má potvrzení kvality péče. Do Nemocnice Třebíč dorazilo oficiální osvědčení o splnění kritérií národních akreditačních standardů koncem června.

   
 • Ministr práce a sociálních věcí: Hledám 800 milionů na dofinancování sociálních služeb (21.7.2009)
  Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka

  Krajům chybí v letošním roce na dofinancování sociálních služeb minimálně 800 milionů korun. S příslibem řešení dnes přijel na Vysočinu ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka. Do poloviny září chce ve svém rozpočtu najít odpovídající zdroje, což má situaci v sociálních zařízeních uklidnit.

   
 • Informační seminář pro předkladatele grantových projektů v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (20.7.2009)
  logo

  Kraj Vysočina, který realizuje již tři globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání, obdržel začátkem července od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina, oblasti podpory 3.2. Vyhlášení 1. výzvy v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina je plánováno na konec srpna 2009.

   
 • Seniorům začal sloužit nový Domov pro seniory v Pelhřimově (17.7.2009)
  Dps Pelhřimov

  Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a starosta Pelhřimova Leopold Bambula dnes slavnostně zahájili provoz nového městského Domova pro seniory v Pelhřimově. Moderní komplex zasazený v klidném prostředí městských sadů poskytne zázemí pro chodící, ležící i imobilní občany v počtu celkem 101 osob. Stavba nového stylového komplexu trvala 24 měsíců a přišla na 170 milionů korun.

   
 • Tip na výlet: Ceny portálu Kudy z nudy (16.7.2009)
  www.kudyznudy.cz

  Veřejnost a odborná porota vybrala nejatraktivnější turistické nabídky portálu www.kudyznudy.cz tohoto roku. Z více než 6,5 tisíců nominací se do užšího soutěžního výběru dostalo 290 nabídek ve 14 kategoriích z 15 turistických regionů. V celostátní kategorii „Za zábavou" získala druhé místo nabídka z Vysočiny „Zřícenina hradu Orlík".

   
 • Evropské peníze na další vzdělávání (15.7.2009)
  skola

  Vzdělávací instituce, vysoké školy, neziskové organizace a další instituce budou moci získat v následujícím období (tj. až do roku 2015) až 155 mil. korun z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Aktivity, které zlepší kvalitu a rozsah nabídky dalšího vzdělávání a umožní provázanost dalšího a počátečního vzdělávání, bude možné financovat z prostředků poskytnutých na globální grant s názvem „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina“ v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

   
 • Kraj Vysočina finančně pomůže obcím postiženým povodní (14.7.2009)
  Ilustrační foto

  Krajská rada dnes rozhodla, že Vysočina pomůže pěti obcím z Olomouckého kraje, které postihly koncem června bleskové povodně. Rovným dílem se o dar ve výši půl milionu korun rozdělí Velká Kraš, Skorošice, Uhelná, Javorník a Vlčice.

   
 • Rozptylová studie města Jihlavy (14.7.2009)

  cMinulý týden předal zpracovatel odborné studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ zástupcům kraje Vysočina a města Jihlavy další důležitou část studie, emisní a imisní analýzu.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 34 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2009 > Tiskové zprávy - červenec 2009

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 228342

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek