Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Tiskové zprávy - červenec 2022

 
 
 • Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí má stoletou obyvatelku (29.7.2022)

  Obyvatelka Domova pro seniory Velké Meziříčí oslavila sté narozeniny. V domově od roku 1984 žilo celkem devět obyvatel, kteří dosáhli a přesáhli věku sto let. A nyní na konci července 2022 se stala desátou oslavenkyní tohoto jubilea právě paní Marta Javůrková.

   
 • Jednání krajského krizového štábu: Klesají volné kapacity pro ubytování uprchlíků (28.7.2022)

  Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Jihlavě je v době prázdnin v provozu dva pracovní dny – pondělí a středa, vždy od 8 do 17 hodin. Do dnešního dne prošlo jihlavským KACPU 13063 osob. Kraj Vysočina v červenci naplní kvótu rozložení kapacit ubytovaných ukrajinských uprchlíků v rámci jednotlivých krajů, která vychází z nařízení vlády. Vysočina se podle platných čísel má postarat o 2348 osob. Většina osob je však ubytována v soukromí formou solidárního podnájmu.

   
 • Od 1. srpna začíná příjem žádostí o kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti (27.7.2022)

  V pondělí 1. srpna od 8.00 přijímá Kraj Vysočina žádosti o dotace na výměnu starých kotlů s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu, za nové ekologické zdroje vytápění. Příjemcem podpory mohou být majitelé rodinných domů a bytů nebo majitelé trvale obývaných rekreačních staveb, kteří však splňují podmínku nízkopříjmové domácnosti. V rámci této výzvy rozdělí Kraj Vysočina 119 milionů korun, žádosti lze podávat od 1. do 31. srpna 2022 pouze v elektronické podobě – prostřednictvím datové schránky, s elektronickým podpisem nebo ve formě konvertované žádosti.

   
 • Ze zámeckých oken v Budkově zmizí mříže, fasádě se vrátí původní barvy (27.7.2022)
  Budkov

  Začátkem srpna začne dlouho připravovaná a plánovaná oprava fasády a kompletní výměna oken na objektu zámku v Budkově. V současné době zde sídlí dětský domov. „Opravy za téměř 20 miliónů korun bude platit Kraj Vysočina. Hotovo by mělo být za půldruhého roku,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

   
 • Zemědělské podniky na Vysočině se obávají o svou konkurenceschopnost (27.7.2022)
  Hrotovice

  Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek se tento týden sešli se zástupci okresních organizací a krajského vedení Zemědělského svazu i Agrární komory. Jednání byl přítomen i prezident Agrární komory Jan Doležal.

   
 • Od příštího roku se na Vysočině změní ceny jízdného. Cestující si připlatí v řádech korun, většinu zvýšených nákladů na dopravu ale uhradí kraj (26.7.2022)

  Kraj Vysočina od Nového roku připravuje změny v ceníku jízdného ve veřejné regionální dopravě. Ceny základního jízdného by mohly vzrůst v průměru o 15 % v závislosti na tarifní vzdálenosti. Kraj tak reaguje na extrémní zdražování vstupů, především pak cen pohonných hmot, elektrické energie, mezd, na inflaci a rostoucí provozní náklady dopravců. Toto opatření bude také nutnou reakcí na avizované změny tarifů Českých drah a podobné kroky, ke kterým přistupuje část ostatních krajů.

   
 • Personální změny ve vedení krajských organizací. Domov bez zámku povede nová ředitelka, jméno ředitelky Krajské knihovny Vysočiny není překvapením (26.7.2022)

  Domov bez zámku v Náměšti nad Oslavou bude mít od září letošního roku nové vedení. Dosavadní ředitelku Hanu Šerákovou vystřídá ve funkci Petra Tučková z Třebíče, která dosud působila jako ředitelka Denního centra Barevný svět. Kromě toho Rada Kraje Vysočina dnes do funkce ředitelky Krajské knihovny Vysočina, s účinností od 7. listopadu 2022 a na dobu neurčitou, jmenovala dosavadní zastupující ředitelku Jitku Hladíkovou. Šlo pouze o formální změnu, poté co stávající ředitelka knihovny Veronika Peslerová rezignovala na svoji funkci.

   
 • Lesní pedagogika pokračuje i o prázdninách (25.7.2022)
  les

  O tom, jak vzniká les, jak se o něj lesníci starají a co lze v lese najít, se mohly dozvědět děti z letního tábora Kamarád v Lovětíně. Lesní pedagogika je realizována nejen během školního roku, ale i o prázdninách a lesní pedagogové z Krajského úřadu Kraje Vysočina z oddělení lesního hospodářství a myslivosti ji uspořádali v minulém týdnu pro 60 dětí na letním táboře a dále jej připravují na srpen ve Stanici Pavlov u Ledče nad Sázavou.

   
 • Kraj Vysočina je v transformaci sociálních služeb lídrem mezi kraji (22.7.2022)
  Kraj Vysočina je v transformaci sociálních služeb lídrem mezi kraji

  Transformace sociálních služeb, kdy lidé s postižením přecházejí z velkých ústavů do bytů nebo domů rodinného typu v běžné zástavbě, začala v Kraji Vysočina před 15 lety a se stěhováním klientů z velkých pobytových zařízení do menších objektů se počítá i do budoucna. Úplná transformace se dosud podařila dokončit v Domově bez zámku Náměšť nad Oslavou, Domově Jeřabina Pelhřimov, Domově Kamélie Křižanov a Domově Háj u Ledče nad Sázavou. Částečná transformace proběhla u Domova ve Zboží, kdy šest klientů už bydlí v lokalitě Jihlava –Pávov. Se zkušenostmi Kraje Vysočina a s konkrétními výstupy procesu transformace na Vysočině se v tomto týdnu přijela seznámit místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Olga Richterová, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová a radní pro sociální oblast Jihomoravského kraje Jana Leitnerová.

   
 • Kraj a jeho nemocnice plánují v pobytových sociálních zařízeních další nasazení mobilních očkovacích týmů (22.7.2022)
  očkování

  „Předběžný zájem o podání čtvrté posilující dávky očkování proti COVID-19 má v našem regionu k dnešnímu dni více než pět stovek klientů využívající pobytové a další sociální služby. Číslo každým dnem roste, “ uvedl dnes po jednání s koordinačním týmem očkování náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Krajské nemocnice proto v následujících týdnech postupně zaktivují své mobilní očkovací týmy a začnou postupně domovy s vakcínou proti COVID-19 objíždět.

   
 • Inovované půdoochranné postupy u brambor a jejich vliv na stav porostů na Vysočině (21.7.2022)
  Inovované půdoochranné postupy u brambor a jejich vliv na stav porostů na Vysočině

  Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod prezentoval v minulém týdnu na farmě Valečov inovované půdoochranné postupy u brambor a jejich vliv na stav porostu v roce 2022. K dispozici byla ukázka porovnání sázení brambor po vrstevnici a možná rizika vodní eroze s ukázkou sázení brambor po spádnici, a to od roku 2020 po současnost.

   
 • Jan Břížďala: Víceletá gymnázia mají na Vysočině své pevné místo (21.7.2022)
  Jan Břížďala: Víceletá gymnázia mají na Vysočině své pevné místo

  V reakci na nedávné vyjádření ministra školství Vladimíra Balaše o fungování víceletých gymnázií v Česku, ujišťuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala, že kraj v žádném případě neplánuje rušit ani redukovat kapacity na 8 a 6letých gymnáziích. „Na víceletá gymnázia odchází v našem regionu přibližně 10 % žáků, tedy v průměru 2 až 3 žáci z příslušného ročníku, což je velmi nízké číslo a na kvalitu výuky i motivovanost žáků na druhém stupni základních škol nemá nijak zásadní vliv,“ říká Jan Břížďala. Sami ředitelé potvrzují, že pro nadané žáky je to vhodná vzdělávací cesta, širší nabídku vzdělávání navíc oceňují i představitelé jednotlivých měst.

   
 • Parlamentní delegace z Tchaj-wanu na Vysočině (21.7.2022)
  Tchaiwan

  Tento týden se hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek spolu s náměstkyní Hanou Hajnovou a náměstkem Vladimírem Novotným účastnili části diplomatické návštěvy delegace Legislativního dvora Tchajwanu v čele s jeho předsedou You Si-kunem. V rámci oficiálního programu připraveného kanceláří předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila proběhla také návštěva Telče.

   
 • Hlídač státu: Vysočina je jediným krajem, který získal v analýze hospodaření nejvyšší hodnocení (21.7.2022)

  Nezisková organizace Hlídač státu pravidelně zveřejňuje výsledky hodnocení indexu korupčního rizika tzv. K- Index. Kraj Vysočina opakovaně získal rating A, což znamená, že hodnocený subjekt nevykazuje téměř žádné rizikové faktory. Je teprve druhým krajem, který toto vysoké hodnocení získal, a prvním, který nejvyšší hodnocení obhájil. Hlídač státu shromažďuje a analyzuje pro index korupčního rizika data získaná z veřejného registru smluv.

   
 • Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace šetří energiemi. Své úsilí i úspory chtějí v příštích letech znásobit (20.7.2022)

  Kraj Vysočina je od roku 2019 držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 50001:2018 Systémy managementu hospodaření s energií. V souladu s požadavky kladenými touto certifikací se dlouhodobě zaměřuje na realizaci investičních i měkkých opatření s cílem snižování spotřeb energií na majetku kraje, který v současnosti čítá přes 800 budov využívaných krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. „Snižování spotřeb energií je v současné době vysoce aktuálním tématem nejen z pohledu ochrany životního prostředí a udržitelného využívání zdrojů, ale především z důvodu stávajících a budoucích cen energií,“ připomíná hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • Očkování čtvrtou dávkou proti COVID-19 na Vysočině (20.7.2022)
  očkování

  Ministerstvo zdravotnictví tento týden informovalo o možnosti podání čtvrté dávky očkování proti COVID-19 bez registrace ve vybraných očkovacích místech po celé republice i u zapojených praktických lékařů. „V případě krajských nemocnic na Vysočině je možné čtvrtou dávku bez registrace absolvovat prozatím na čtyřech pracovištích. Zájemci o očkování musí být plnoletí a minimálně čtyři měsíce po třetí dávce. V každém případě je nutné si očkování ve vybraném centru nebo u praktika raději předem ověřit,“ upozorňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

   
 • Fotografka Delphine Gatinois přijela pro letní inspiraci na Vysočinu (19.7.2022)
  Fotografka Delphine Gatinois přijela pro letní inspiraci na Vysočinu

  Na dvouměsíční rezidenční pobyt přijela do Telče francouzská umělkyně Delphine Gatinois. Během letních prázdnin bude čerpat inspiraci pro svoji uměleckou činnost zejména v oblasti konceptuálního umění, kdy spojuje dlouhodobý projekt s fotografickými výstupy, videi a textilními předměty. S její tvorbou vycházející z ambice být „nejmenším zemědělcem na světě“, ale i s africkými inspiracemi z Mali a Senegalu, se lze seznámit až do 15. srpna v telčské galerii Gamoneum. Rezidence umělců z partnerského regionu Grand Est pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci s městem Telč a Oblastní galerií Vysočiny Jihlava už třetím rokem. Časově a místně jsou rezidence propojeny s letní školou klasické hudby Music Academy Telč i osobností malíře a grafika Jana Vičara.

   
 • Stavba Jamné – Zhoř kopíruje časový harmonogram. Bezpečný úsek se otevře koncem října (18.7.2022)
  Zhoř - Jamné

  Od dubna letošního roku prochází modernizací páteřní silnice II/353 na hlavním tahu mezi Jihlavou a Žďárem na 5,5 km úseku mezi obcemi Jamné – Zhoř směrem k obci Stáj. „Do konce prázdnin budou dokončeny hlavní práce na podkladních vrstvách silnice. Z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést velké množství sanací podloží. Aktuálně probíhají intenzivní práce v prostoru křižovatky Na Lipině, která je v uzavírce od července. Po dohodě se zhotovitelem bude umožněn průjezd autobusů se začátkem školního roku,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška.

   
 • Setkání se zástupci Společnosti pro Moravu a Slezsko (14.7.2022)

  Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek se setkal se zástupci Společnosti pro Moravu a Slezsko, kteří mají zájem fyzicky označit historickou hranici Moravy a Čech.

   
 • Muzeum Vysočiny Jihlava má otevřeno 7 dní v týdnu (13.7.2022)

  „I pro letošní prázdninové dva měsíce zavedlo Muzeum Vysočiny Jihlava pondělí jako otevírací den. Až do konce srpna bude mít tedy otevřeno každý den včetně víkendů,“ zve do muzea na jihlavském Masarykově náměstí Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že plánované uzavření přízemních výstavních prostor se zatím posouvá. O přesném termínu budete včas informováni. I přes venkovní lešení kvůli úpravě fasády probíhá prozatím provoz muzea jako obvykle.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 28 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2022 > Tiskové zprávy - červenec 2022

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 5598

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek