Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - duben 2010

 
 
 • Špičkové zdravotnické přístroje byly nově instalovány v Nemocnici Havlíčkův Brod (29.4.2010)
  ROP Jihovýchod

  V Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o., se blíží k závěru projekt rekonstrukce budovy interny. Významnou součástí projektu bylo i její dovybavení komplexem nejmodernějších přístrojů. Projekt vylepšení přístrojového potenciálu nemocnice je hrazen z prostředků EU z programu Veřejné služby regionálního významu s podporou Kraje Vysočina. Celkové náklady činí 30,28 milionů Kč. Z toho se zdroje Evropské unie (ROP) podílely 9,67 miliony Kč (cca 32%), kraj Vysočina investoval 20, 64 milionů Kč (cca 68%).

   
 • Dočasné omezení činnosti odboru školství, mládeže a sportu (30.4.2010)

  Z důvodu noční havárie vodovodního potrubí nebude dnes fungovat odbor školství, mládeže a sportu, který sídlí ve Věžní ulici č. 28 v Jihlavě. Zaměstnanci odboru se zapojili do odstraňování následků havárie a stav jednotlivých kanceláří a společných prostor dnes neumožňuje výkon běžné agendy. V pondělí 3. května by mělo dojít k obnovení standardního provozu, ale v omezeném rozsahu. Někteří úředníci odboru školství budou pracovat ve stávajících kancelářích, někteří se přesunou do vedlejší budovy, kde sídlí odbor zdravotnictví. Prosíme proto veřejnost o pochopení a trpělivost při vyřizování svých záležitostí.

   
 • Datové schránky ušetřily kraji letos už 350 tisíc korun (28.4.2010)
  datové schránky

  Za první čtyři měsíce letošního provozu datových schránek ušetřil kraj Vysočina na poštovních službách 350 tisíc korun. Doručení datové zprávy je na rozdíl od komunikace e-mailem garantováno státem, je levnější a rychlejší než například doručování listovních zásilek poštou. Od září, kdy kraj Vysočina aktivoval vlastní schránku, již odeslali úředníci 27600 zpráv, 5500 jich krajská podatelna přijala.

   
 • Finalisté soutěže Poznej Vysočinu vyrazili do Prahy (28.4.2010)
  Praha

  Čtyřicet nejlepších žáků z finálového kola vědomostní soutěže Poznej Vysočinu strávilo dva jarní dny v Praze. V nabitém programu byla pro děti připravena například návštěva muzikálového představení nebo prohlídka Pražského hradu a budov parlamentu. Finále soutěže Poznej Vysočinu určené pro regionální základní školy se uskutečnilo v sídle kraje Vysočina v Jihlavě na konci letošního března.

   
 • Domov důchodců ve Velkém Újezdu předá kraj Vysočina už příští rok Kongregaci Milosrdných sester řádu sv. Františka (27.4.2010)
  DD Velký Újezd

  Sociální služby ve Velkém Újezdu budou od 1. ledna 2011 poskytovat klientům řádové sestry. Kraj Vysočina, kterému v letošním roce končí smluvní nájem církevních budov, se dohodl s Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně na převodu zřizovatelských kompetencí k místnímu domovu důchodců. Kongregaci budou navráceny také budovy, které měla příspěvková organizace kraje v nájmu od roku 2003 vč. jejich investičního zhodnocení.

   
 • Trampský širák zopakoval loňské vítězství v krajské Zlaté jeřabině (27.4.2010)
  ilustrační foto

  Veřejnost v minulých týdnech svými hlasy rozhodla o výsledcích v anketě Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009. Do dvou kategorií Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví bylo zasláno celkem 8543 hlasů. V každé kategorii soutěžila třicítka počinů. Výsledky hlasování jsou k dispozici na stránkách kraje Vysočina v sekci kultura a památky.

   
 • Kraj rozdělí 670 tisíc mezi 92 obcí na údržbu příkopů kolem silnic (27.4.2010)
  ilustrační foto

  Více než 670 tisíc korun z krajského rozpočtu si rozdělí 92 obcí na Vysočině. Použijí je na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd. Na údržbu příkopů a náspů kolem silnic kraj Vysočina obcím přispívá už třetím rokem. "Zájem obcí o tuto účelovou dotaci roste. Oproti loňskému roku jsme rozpočet na tuto aktivitu o 200 tisíc navýšili. Mohli jsme tedy rozdělit až jeden milion korun," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Libor Joukl.

   
 • Putovní výstava dokumentuje historii jinošovského ústavu (27.4.2010)

  Velice zajímavou putovní výstavu zorganizoval Ústav sociální péče v Jinošově, který v současné době prochází transformačním procesem a připravuje se na opuštění původního Zámku v Jinošově. Zahájení výstavy v Náměšti nad Oslavou a v Kralicích se zúčastnili krajští radní Petr Krčál a Zdeněk Ryšavý.

   
 • Krajská správa a údržba silnic aktivovala svoji datovou schránku (26.4.2010)
  ilustrační foto

  Koncem dubna 2010 aktivovala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny svoji datovou schránku. ID datové schránky je 3qdnp8g. V případě dotazů na téma komunikace prostřednictvím datové schránky mezi Vámi a KSÚS Vysočiny kontaktujte Ing. Dalibora Tomšů (vedoucí oddělení IT a analýzy KSÚSV), tel. 567 117 185, email: tomsu.d@ksusv.cz.

   
 • Příčinou každé 17. dopravní nehody na Vysočině je střet se zvěří. Kraj hledá preventivní opatření (26.4.2010)
  plot

  Podle informací z policejních nehodových map vyplývá, že v loňském roce došlo na Vysočině k 268 střetům s lesní zvěří či domácím zvířectvem. Nejvíce tohoto druhu nehod je hlášeno na Pelhřimovsku, nejméně jich hlásí řidiči na Třebíčsku. Preventivní opatření popř. možná řešení představili odborníci na krajském semináři Střety vozidel se zvěří, ochrana komunikací. Svou roli ohlašovatele podle přednášejících často zanedbávají i sami účastníci nehod.

   
 • Vysočinu čistilo celý týden více než 14 tisíc lidí (26.4.2010)
  odpadky

  Letošního jarního úklidu Vysočiny se aktivně zúčastnilo 14 534 registrovaných účastníků. Další stovky dobrovolníků čistily náš region samostatně bez krajské záštity. "Během týdne Čisté Vysočiny jsme vedli v evidenci 215 oficiálních úklidů, denně 20 až 30 akcí s různou podporou veřejnosti, škol a neziskových organizací," uvedl radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý.

   
 • Pracovníci sociálních služeb z Ukrajiny se chystají na Vysočinu pro nové zkušenosti (25.4.2010)

  Sociální systémy Zakarpatské Ukrajiny, postavení sociálních služeb a spolupráce kraje Vysočina v oblasti výměnných pobytů sociálních pracovníků, to byla hlavní témata pracovní návštěvy Zakarpatské Ukrajiny, které se zúčastnili radní kraje Vysočina Petr Krčál, ředitel Domova pro seniory Proseč u Pošné Jiří Hormandl a Roman Sýkora z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

   
 • Kraj Vysočina pokračuje v e-aukcích a šetří na nákupech energií (23.4.2010)
  zasuvka

  Vysočina pokračuje v elektronických aukcích na komplexní služby k výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2011. Dalším aukcím bude předcházet zhruba půlroční audit současné spotřeby plynu nejen u úřednických budov, ale i u všech krajských příspěvkových organizací. Pokud jde o přípravu soutěže na dodávku elektrické energie, kraj bude aktualizovat již pořízená data. Na základě auditů a e-aukcí, které proběhly v roce 2009 a 2010, je předpokládaná úspora podle docílené nákupní ceny na předpokládané množství odběru přibližně 32 mil. Kč.

   
 • Slovenský prezident pochválil studenty tradičních oborů z Vysočiny (22.4.2010)
  Malování na sklo

  Čtyři krajské střední školy reprezentují ještě dnes tradiční obory na největším veletrhu vzdělání Slovenské republiky Mladý tvorca v Nitře. Střední škola obchodu a služeb Jihlava představuje obor hodinář, Střední škola stavební Jihlava vyslala do partnerského regionu studenty projektující budovy v CAD, Akademie Světlá nad Sázavou prezentuje broušení a malby na sklo a Stření škola technická Jihlava spoluvystavuje se svým nitranským partnerem.

   
 • Radní Zdeněk Ryšavý oslavil Den Země v Pelhřimově (22.4.2010)
  Středisko ekologické výchovy Mravenec

  Středisko ekologické výchovy Mravenec z Pelhřimova dnes uspořádalo tradiční oslavy Dne Země. V Děkanské zahradě připravili organizátoři pro školáky i širokou veřejnost program plný soutěží zaměřených na přírodu a ochranu životního prostředí. Na třiceti soutěžních stanovištích si děti i dospělí mohli vyzkoušet své znalosti z fauny a flory. Den Země si v Pelhřimově připomněli už podvanácté.

   
 • Vysočina připravila regionální kampaň na podporu turistiky za evropské peníze (21.4.2010)
  turistka

  Kraj Vysočina plánuje už na začátek letošního léta velkou kampaň na podporu domácí turistiky. Prostřednictvím inzerátů a spotů chce zvýšit zájem o dovolenou v regionu na pomezí Čech a Moravy u domácích rekreantů, kteří už teď tvoří rozhodující část návštěvníků. Náklady na dvouletou propagaci dosáhnou téměř 10 milionů korun, více jak 9 milionů korun pokryje dotace z ROP Jihovýchod.

   
 • Silnice na jižní Moravě už nebudou na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina (20.4.2010)
  Silnice

  Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes v obci Lubné (JMK) společně podepsali memorandum o majetkoprávním vypořádání pozemků. V praxi to znamená, že v dohledné době bude dokončen bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi, které jsou od 1. ledna 2005 po změně hranic krajů na území Jihomoravského kraje a dosud mají původního vlastníka – Vysočinu. Řádově jde o 780 tisíc m2 pozemků v hodnotě přesahující 15 miliónů korun.

   
 • Francouzsky bude středoškoláky na Vysočině učit nový lektor z partnerského regionu (20.4.2010)
  slovníky

  V novém školním roce bude na Vysočině spolupracovat při výuce francouzského jazyka nový rodilý mluvčí. K nám do regionu jej vyšle samospráva francouzského partnerského regionu Champagne Ardenne. Roční spolupráce se bude týkat minimálně čtyř krajských středních škol se zařazenou výukou francouzského jazyka.

   
 • Obce Vysočiny získaly další miliony na nové bytové jednotky (19.4.2010)
  klic

  Ministerstvo pro místní rozvoj v minulých dnech schválilo dotace z rozpočtu ministerstva na bydlení v roce 2010. Obce z Vysočiny byly nejúspěšnější v oblasti čerpání na výstavbu technické infrastruktury. Z celkem 108 projektů vybraných k podpoře pro rok 2010 v celé České republice je 24 z našeho kraje.

   
 • Nejlepší webové stránky SDH – změřte svoje síly v celostátní konkurenci! (19.4.2010)
  PC

  Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic a Ministerstvo vnitra (odbor tisku a public relations) vyhlásila 3. ročník soutěže O nejlepší internetové stránky sboru dobrovolných hasičů. Cílem soutěže je zlepšení dostupnosti elektronických informací o dobrovolných hasičích, podpora komunikace občanů a dobrovolných hasičů, přiblížení hasičských tradic veřejnosti, výběr nejlepších webů jako příklad ostatním sborům a navázání užšího kontaktu s mladou generací, která s počítači vyrůstá.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 39 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2010 > Tiskové zprávy - duben 2010

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 216312

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek