Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - duben 2012

 
 
 • Dodržení rychlosti jízdy hlídají na Vysočině inteligentní semafory (30.4.2012)
  Inteligentní semafor ohleduplný i k chodcům

  Čtyři dynamické zpomalovací semafory zakoupené Krajem Vysočina za účelem zvýšení bezpečnosti na nejfrekventovanějších silnicích čtyř měst regionu, prošly v těchto dnech provozní zkouškou. „Semafory v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Třebíči i ve Žďáře nad Sázavou jsou tedy definitivně připraveny na uvedení do provozu včetně připojení na inženýrské sítě,“ uvedl dnes ve Žďáře nad Sázavou náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl. Čtveřice inteligentních semaforů přijde kraj na cca 1,6 miliónu korun, tedy zhruba o třetinu méně, než bylo rozpočtováno. Peníze, které kraj zaplatí za nákup prvních inteligentních semaforů, pocházejí z propadlých kaucí zahraničních řidičů, kteří se v Česku resp. na území regionu dopustili přestupku.

   
 • Petr Krčál: Opuštěním ústavu jsme našim klientům vrátili ztracenou lidskou důstojnost (27.4.2012)
  Petr Krčál

  V Kraji Vysočina se uskutečnil již druhý kulatý stůl pořádaný Národním centrem podpory transformace sociálních služeb, tentokrát pořádaný pod záštitou senátora Vítězslava Jonáše a radního Kraje Vysočina pro sociální oblast Petra Krčála. Setkal se s velkým zájmem zástupců odborné veřejnosti, kteří přišli s pozvanými řečníky diskutovat o tom, jak podpořit šance lidí s postižením stát se našimi platnými spoluobčany a prožít běžný život. Diskutovaná témata úzce souvisela se změnami pobytových ústavních služeb pro lidi s postižením, které se v Kraji Vysočina realizují. Vedle představení a diskuze o nově budované síti pobytových služeb, kterou tvoří bydlení v běžných domcích, bylo živým tématem zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

   
 • Kraj daroval fotbalovým klubům nové bezpečné branky pro zápasy mládeže (26.4.2012)
  Kraj daroval fotbalovým klubům nové bezpečné branky pro zápasy mládeže

  Kraj Vysočina pomáhá chránit mladé fotbalisty. Po tříměsíčním testování byly vyrobeny a darovány necelé dvě stovky speciálně upravených branek devadesáti fotbalovým klubům po celé Vysočině. „Z důvodu zvyšujícího se počtu úrazů způsobenými pádem branky se kraj rozhodl vyčlenit na výrobu a dodávku odlehčených brankových konstrukcí částku 1,5 milionu korun,“ sdělil Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Nové brány mají sloužit začínajícím fotbalistům ve věku do 10 let.

   
 • Stanovisko krajského úřadu k distribuci novin Kraj Vysočina (26.4.2012)

  V minulých dnech byl Kraj Vysočina upozorněn na nepříjemnou situaci, kdy do novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány zdarma do všech domácností v regionu, byly vloženy reklamní materiály.

   
 • Dalších 243 milionů korun pro neziskové sociální služby v regionu jihovýchod (25.4.2012)
  ROP Jihovýchod

  Regionální rada Jihovýchod podpoří dotacemi ve výši více než 243 milionů korun celkem 17 nových projektů na rozvoj neziskových služeb. Jedná se o 6 projektů v Jihomoravském kraji a 11 projektů na Vysočině. O podpoře pro neziskové sociální služby rozhodl Výbor Regionální rady Jihovýchod 25. dubna 2012.

   
 • Národní geopark na Vysočině (25.4.2012)
  Národní geopark Železné hory

  Zástupci geoparku Železné hory v úterý 24. dubna převzali certifikát „národní geopark“ a podpisem Charty národních geoparků ČR se zařadili k celkem třem dalším tímto titulem značených oblasti v České Republice. Národní geopark Železné hory se rozkládá převážně na území Pardubického kraje, do Kraje Vysočina zasahuje oblastí kolem Ždírce nad Doubravou a Chotěboře.

   
 • Zlatá jeřabina zná vítěze (24.4.2012)
  Zlatá jeřabina

  Zhruba měsíc měla veřejnost možnost hlasovat v osmém ročníku krajské ankety Zlatá jeřabina. Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 byla tradičně rozdělena do dvou kategorií - kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. V každé kategorii figurovalo 30 akcí. „O titulu Zlatá jeřabina v letošním roce rozhodlo necelých šest tisíc zaslaných hlasů. Veřejnost mohla hlasovat na internetových stránkách nebo zasláním papírových lístků,“ okomentoval Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury.

   
 • Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina letos získá deset osobností (24.4.2012)
  Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina letos získá deset osobností

  Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina letos může získat podle doporučení členů výboru pro udělování medailí deset osobností. „Celkem jsme přijali 27 nominací od 13 členů zastupitelstva. Na nejvyšší krajské ocenění bylo navrženo celkem osm žen a devatenáct mužů,“ prozradil předseda výboru Ivo Rohovský. Pokud s návrhem bude souhlasit i většina krajských zastupitelů, budou koncem října v Horáckém divadle Jihlava předány tři dřevěné, pět skleněných a dvě kamenné medaile. Kraj Vysočina uděluje nejvyšší krajská ocenění od roku 2008.

   
 • Téměř čtyřicítka krajských škol má po rekonkurzech vedení (24.4.2012)
  Na Vysočině prošlo výběrovým řízení do dnešního dne 39 krajských zařízení

  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes oznámil dalších devět jmen ředitelů krajských zařízení. Rekonkurzy byly vypsány po nedávné změně školského zákona v 55 školách, dětských domovech a pedagogicko-psychologických poradnách. Do dnešního dne je známo celkem 39 ředitelů, kteří budou jmenováni do pozic od 1. srpna 2012 na období šesti let.

   
 • Veřejnost se může vyjadřovat k záměru „V422 Mírovka – Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ (24.4.2012)
  Veřejnost se může vyjadřovat k záměru „V422 Mírovka – Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“

  Ministerstvo životního prostředí ČR a následně i Kraj Vysočina, zveřejnili informaci o zahájení zjišťovacího řízení „V422 Mírovka – Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“. Řízení (tzv. EIA) se zabývají vlivem tohoto záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. V rámci tohoto řízení se k záměru může vedle dotčených úřadů vyjádřit i veřejnost. Nové vedení je navrženo na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Účelem je posílit přenosovou soustavu České republiky v souvislosti s plánovanou výstavbu nového zdroje v jaderné elektrárně Temelín. Záměr popisuje zdvojení stávajícího přenosového vedení 400kV mezi transformovnami Mírovka a Čebín v celkové délce 89 km. Dvojité vedení je určeno ve stávající trase vedení.

   
 • Ája hledá podruhé supertalent v Kraji Vysočina (24.4.2012)
  Ája hledá podruhé supertalent v Kraji Vysočina

  Kraj Vysočina v rámci projektu Rodinné pasy Kraje Vysočina vyhlásil 2. ročník soutěže „Ája hledá supertalent“. Jedná se o multitalentovou soutěž pro děti ve věku od 5 do 17 let, jednotlivce i skupiny. Děti mohou vystoupit se zpěvem, tancem, hrou na hudební nástroj, sportovním či akrobatickým vystoupením nebo i s dalšími originálními čísly. „Naším záměrem je podpora přirozeného vývoje dítěte a jeho osobnosti, budování zdravého sebevědomí dítěte v konkurenčním prostředí a především podpora píle a talentu jednotlivce,“ řekl Petr Krčál radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.

   
 • Mladý tvorca: Slovenský prezident pochválil práci světelské akademie (23.4.2012)
  Mladý tvorca 2012

  Ve slovenské Nitře resp. v rámci tamní tradiční přehlídky a výstavy výrobků žáků středních odborných škol a středisek praktického vyučování s názvem Mladý tvorca s letos prezentovalo také osm škol z partnerského regionu Vysočiny. Krajskému stánku z Čech dominovala rukodělná práce studentů Akademie Světlá nad Sázavou. Jejich um a smysl pro estetiku, praktičnost a krásno ocenil při návštěvě expozice také prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič. „V momentě návštěvy prezentovala na našem stánku světelská akademie zpracování skla do vitráží, což pana prezidenta velmi zaujalo a měl celou řadu otázek na postup výroby, neboť tato technika se nikde na Slovensku nevyučuje. Po zodpovězení všech dotazů studentkami akademie mu byly věnovány ozdobné květiny zpracované právě touto metodou. Takto rozsáhlá celostátní přehlídka práce středních škol a učilišť z celého Slovenska je svým rozsahem ojedinělá a nemá u nás v České republice obdobu,“ konstatovala Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro

   
 • Tvářemi krajské kampaně proti domácímu násilí jsou Vanda Hybnerová a Saša Rašilov (23.4.2012)
  Tvářemi krajské kampaně proti domácímu násilí jsou Vanda Hybnerová a Saša Rašilov

  Pracoviště Intervenčního centra Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina dnes představilo začínající informační kampaň, která má zajistit dostupnost informací pro oběti domácího násilí tak, aby věděly, kam se obrátit o pomoc. Kampaň, jejíž tváří se stali manželé Vanda Hybnerová a Saša Rašilov, osloví veřejnost nejen v prostředcích městské hromadné dopravy, ale formou letáčků i v kadeřnictvích a kosmetických salónech a v čekárnách zdravotnických zařízení. S šířením informací o místu bezpečné pomoci pomohou v rámci kampaně i regionální rádia a rozhlas. „Kampaň s mottem "Domácí násilí domů nepatří...tam, kde je násilí, není domov" má prioritně zprostředkovat osobám ohroženým domácím násilím a jejich blízkým informace o existenci místa pomoci. Jsme tu pro lidi – ženy i muže, pro něž přestává být domov místem rodinného zázemí, bezpečí i jistoty,“ uvedla autorka kampaně Jana Volná.

   
 • Budoucnost regionálních operačních programů (20.4.2012)
  ROP Jihovýchod

  Za účasti přibližně čtyř desítek starostů měst a obcí Kraje Vysočina ve čtvrtek 19. dubna v Jihlavě konalo setkání s předsedou Regionální rady Jihovýchod a hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a vedením Úřadu regionální rady Jihovýchod. Hlavním tématem diskuse byla budoucnost Regionálních operačních programů ČR v letech 2014 – 2020. Vláda ČR hodlá sloučit sedm nyní efektivně fungujících a čerpajících Regionálních operačních programů (ROP) do Společného regionálního operačního programu řízeného na centrální úrovni.

   
 • Turné rodinných pasů Krajem Vysočina (19.4.2012)
  Turné rodinných pasů Krajem Vysočina

  Rodinné pasy Kraje Vysočina společně s Hitrádiem Vysočina připravily pro mládež karneval plný zábavy a atrakcí. V několika následujících víkendech se budou moci děti těšit na taneční soutěže, malování na obličej, kouzelníka, focení se zvířátky, sladkosti, dětskou diskotéku a bublinovou show, dobové divadlo a šermíře.

   
 • Školáci v Brodě se učí bezpečnosti provozu na mobilním dopravním hřišti (19.4.2012)
  Školáci v Brodě se učí bezpečnosti provozu na mobilním dopravním hřišti

  Od začátku tohoto týdne se na ploše zimního stadionu v Havlíčkově Brodě prohání mladí cyklisté. Po hokejové sezóně bylo na hrací plochu nainstalováno ojedinělé mobilní dopravní hřiště. Celkem 22 speciálně upravených gumových rolí tvoří výukovou plochu o rozměru zhruba tisíc metrů čtverečních. Městu Havlíčkův Brod věnoval první mobilní dopravní hřiště v České republice Kraj Vysočina. „Celkové pořizovací náklady se pohybovaly okolo jednoho milionu korun a byly kompletně hrazeny z krajského rozpočtu,“ uvedl Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu.

   
 • Osm krajských škol z Vysočiny jede na největší slovenskou přehlídku vzdělávání (19.4.2012)
  Osm krajských škol z Vysočiny jede na největší slovenskou přehlídku vzdělávání

  Dvacátého ročníku výstavy výrobků žáků středních odborných škol a středisek praktického vyučování Mladý tvorca, který hostí slovenská Nitra, se bude už od zítřka účastnit i pětice vybraných středních škol z Kraje Vysočina. Kraj Vysočina využil už potřetí nabídku partnerského Nitranského kraje a spolu s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem do Nitry odjíždí zástupci SOŠ Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí, Střední školy řemesel a služeb, Velké Meziříčí, Střední školy obchodu a služeb, Karolíny Světlé, Jihlava, Střední školy stavební, Žižkova, Jihlava, Střední školy technické, Polenská, Jihlava, SŠ Kamenice nad Lipou, Střední školy technické Žďár nad Sázavou a Akademie Světlá nad Sázavou.

   
 • Asociace krajských nemocnic: Restrukturalizace nemocnic není možná bez jednání s jejich zřizovateli (18.4.2012)
  Asociace krajských nemocnic

  Zástupci krajských nemocnic sdružených v Asociaci krajských nemocnic dnes v Jihlavě přijali společné stanovisko k dopadům aktuální úhradové vyhlášky a dopadům zákona o zdravotnických službách. Podle očekávání se na program dostalo i téma restrukturalizace nemocniční péče. „ Ministra Leoše Hegera a jím řízené Ministerstvo zdravotnictví opakovaně společně upozorňujeme, že příprava restrukturalizace lůžkových fondů a s tím spojených kroků by měla od začátku probíhat v součinnosti s krajskými samosprávami jako zřizovateli nebo zakladateli nemalé části lůžkových zdravotnických zařízení. V podkladech pro tuto diskusi by kromě, v současné době známých výstupů, měly být i provázanosti jednotlivých typů péče, demografické trendy v jednotlivých krajích, dostupnost péče v jednotlivých regionech při zohlednění hustoty počtu obyvatel a dopravní dostupnosti a další aspekty,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina a předseda Asociace krajských nemocnic ČR s tím, že ideálního modelu fungování kra

   
 • Dva dny zábavy a nových zážitků za vítězství v soutěži Poznej Vysočinu (17.4.2012)
  Setkání s herci bylo pro všechny účastníky zájezdu obrovským zážitkem

  Čtyřicítka nejúspěšnějších řešitelů krajského kola soutěže Poznej Vysočinu absolvovala dvoudenní poznávací výlet obohacený o kulturní program v Praze. Cesta do hlavního města byla nejen odměnou, ale především motivací k dalšímu poznávání regionu, ve kterém žijí a studují. S předloženými otázkami všeobecného testu si v letošním třetím ročníku soutěže pro žáky základních škola a víceletých gymnázií nejlépe poradili Tadeáš Brabec, Kristýna Krulíková studující Gymnázium v Chotěboři a Veronika Mácová ze ZŠ Třebíč, Týnská. Ti si kromě pozvání na dvoudenní výlet ve stylu „all inclusive“ odnesli také věcné ceny. Takto velkorysé ocenění mohlo být pro děti připraveno především díky podpoře tradičních partnerů – společností PSJ, a.s. a Volksbank a.s.

   
 • Třicítka krajských škol má „nové“ vedení (17.4.2012)
  Třicítka krajských škol má „nové“ vedení

  Po dnešním jednání Rady Kraje Vysočina je známa další pětice ředitelů, kteří povedou krajská školská zařízení v následujících šesti letech. V období tří měsíců prochází zákonnými rekonkurzy celkem 55 ze 79 krajských organizací. „Ve většině případů dochází k situaci, že dosavadní ředitelé splní stanovené podmínky a zůstávají ve vedení škol,“ okomentovala Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast školství.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 46 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2012 > Tiskové zprávy - duben 2012

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 179740

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek