Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - květen 2019

 
 
 • Týden udržitelnosti v Kraji Vysočina (30.5.2019)
  Týden udržitelnosti v Kraji Vysočina

  Už po páté se Česká republika připojí k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje. Jde o celoevropskou iniciativu podporovanou Evropskou sítí udržitelného rozvoje s cílem zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Od 30. května do 5. června se Evropský týden udržitelného rozvoje představí v podobě konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit po celém území ČR, potažmo Evropy.

   
 • Vysočina žije přírodou! Přijďte se přesvědčit na Den otevřených dveří Kraje Vysočina (29.5.2019)
  Vysočina žije přírodou! Přijďte se přesvědčit na Den otevřených dveří Kraje Vysočina

  Pomyslné dveře sídla Kraje Vysočina na Žižkově ulici v Jihlavě se všem zájemcům otevřou ve čtvrtek 6. června od 9.30 hod. Přijďte i Vy nahlédnout do kanceláře hejtmana Jiřího Běhounka a ostatních členů Rady Kraje Vysočina, do konferenčních místností úřadu nebo do sálu, kde zasedá krajské zastupitelstvo. „Zároveň s komentovanými prohlídkami úřadu jsme pro návštěvníky připravili bohatý doprovodný program pro všechny generace zaměřený na přírodní bohatství Vysočiny, zemědělství nebo třídění odpadů a mnoho dalšího,“ zve do sídla kraje vedoucí sekretariátu hejtmana Ivana Šteklová.

   
 • Kulturní mapu Rakouska rozšiřuje nová moderní budova muzea výtvarného umění Landesgalerie Niederösterreich v Krems an der Donau (29.5.2019)
  Kulturní mapu Rakouska rozšiřuje nová moderní budova muzea výtvarného umění Landesgalerie Niederösterreich v Krems an der Donau

  Spolková země Dolní Rakousko, partnerský region Kraje Vysočina, je dlouhodobě vnímána jako dynamicky se rozvíjející kulturní krajina. Dalším důkazem je i nově otevřená moderní budova muzea výtvarného umění Landesgalerie Niederösterreich v Krems an der Donau, která nejen upevňuje kulturní prestiž Kremže, města na východním konci romantického údolí Wachau, ale posouvá i veškeré dosavadní kulturní hranice Rakouska. Dlouho očekávaná a odborně i mediálně velmi sledovaná stavba se oficiálně poprvé otevřela široké veřejnosti ve dnech 25. a 26. května.

   
 • Malý festival pro rodiny s dětmi z celé Vysočiny (29.5.2019)
  Malý festival pro rodiny s dětmi z celé Vysočiny

  O uplynulém víkendu pořádaly Síť pro rodinu, z. s., a Spolek Tilia uiž IV. ročník DNE PRO RODINU v Šejdorfském mlýně v Okrouhličce. „Co cennějšího než rodinu máme? Rodina je základem společnosti a zaslouží si proto pozornost, a to i v časech uspěchaných a neklidných. Chceme lidem dopřát důvod zastavit se v hektické době a užít si společně s dalšími rodinami příjemné chvíle,“ vysvětluje záměr pořádání Festivalu rodiny Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu. „A zároveň upozornit na hodnotu rodiny pro každého z nás,“ dodává.

   
 • V Domově Háj uspořádali bezlepkové odpoledne (28.5.2019)
  V Domově Háj uspořádali bezlepkové odpoledne

  V Domově Háj, jehož cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením, se v závěru minulého týdne konala akce Bezlepkové odpoledne – Aneb bavíme se zdravě! Na klienty, jejich rodinné příslušníky i opatrovníky čekal v domově bohatý program a hosté měli možnost ochutnat některý z chodů, které se poslední měsíc klienti učili připravit. Nabídka byla velmi pestrá, například řízek v kukuřičných lupíncích, banánovo-avokádové smoothie, pečená jablka se zmrzlinou, zeleninové a ovocné saláty nebo bezlepkový dort. Navíc v tajném hlasování mohl každý určit svého favorita. „Ráda prozradím, že nejvíc mi chutnal bezlepkový dort,“ uvedla Helena z komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou. Autoři oceněných pokrmů získali za své pochoutky zajímavé ceny, které jim předaly ředitelka domova Dana Pajerová a náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová.

   
 • Silnice II/406 Třešť – ulice Revoluční se celá opraví příští rok (28.5.2019)

  Opravy průtahu městem Třešť na silnici II/406 budou provedeny kompletně v příštím roce. Kraj Vysočina byl nucen zrušit společnou zakázku s městem Třešť z ekonomických důvodů. Nabídnutá cena za stavební práce byla extrémně vysoká a v desítkách procent převyšovala stanovený předpokládaný rozpočet daný Krajem Vysočina a městem Třešť. Silnice bude na začátku nového školního roku opravena alespoň provizorně, tak aby po ní mohla být bezpečně vedena zimní údržba. Termín provizorních oprav II/406 v Třešti byl stanoven na konec prázdnin z důvodu aktuálního vedení objízdných tras opravované silnice I/23 u Olšan.

   
 • Festival Horácko zpívá a tančí ve znamení česko-rakouské spolupráce (28.5.2019)
  Festival Horácko zpívá a tančí ve znamení česko-rakouské spolupráce

  Ve dnech 24. - 25. května proběhl ve Světlé nad Sázavou XII. ročník folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí. Formou bienále je festival pořádán za finanční podpory Kraje Vysočina pod záštitou hostitelského města Světlá nad Sázavou v kooperaci s místním folklorním souborem Škubánek s uměleckou vedoucí a ředitelkou festivalu Evou Pejchalovou. Letošní ročník byl mimořádný zejména tím, že byl navázán na přeshraniční projekt česko-rakouské spolupráce INTERREG, díky němuž se na festivalu prezentovaly i soubory ze sousedního Jihočeského kraje a Dolního Rakouska. Společný projekt Volkskultur/Lidová kultura AT-CZ je zaměřen na nehmotné kulturní dědictví – tradice, zvyklosti, tradiční řemesla a vědomosti příhraničí a je založen na vzájemné spolupráci partnerů, která se odráží ve společných česko-rakouských aktivitách. Jeho výstupem je zejména prezentace tradiční lidové kultury prostřednictvím konání mnoha akcí s aktivní účastí jednotlivých partnerů.

   
 • Kraj Vysočina patří v třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů mezi nejlepší kraje! Děkujeme, že třídíte svůj odpad! (28.5.2019)
  Kraj Vysočina patří v třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů mezi nejlepší kraje! Děkujeme, že třídíte svůj odpad!

  „Šestnáctým rokem společně podporuje Kraj Vysočina a Autorizovaná obalová společnost
  EKO-KOM, a.s. oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Aktivity jsou od začátku zaměřeny na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu,“ informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. „V loňském roce vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina 21,5 kilogramu vytříděného papíru, 17,5 kilogramu plastů, 14,5 kilogramů skla a 0,4 kilogramu nápojových kartonů. To je tedy téměř 54 kilogramů vytříděného odpadu, což je o 5 kilogramů více, než je průměr ČR. Kraj Vysočina tak obhájil v pomyslném hodnocení krajů loňské stříbro,“ popsal srovnání Josef Mojžíš ze společnosti EKO-KOM, a.s.

   
 • Regionální Den železnice na Vysočině (27.5.2019)
  Regionální Den železnice na Vysočině

  Tuto sobotu se v rámci Mezinárodního dne dětí konají další oslavy svátku železničářů. V železniční stanici Jihlava a v přilehlých prostorách čeká návštěvníky pestrý program a chybět nebudou ani jízdy parním vlakem. V sobotu brzy ráno vyjíždí parní vlak s lokomotivou „Kafemlejnek“ z Telče do Dobronína. Jízdy parním vlakem si pak zájemci užijí také mezi Havlíčkovým Brodem a Rantířovem a moderní jednotka RegioPanter pojede z Jihlavy do Havlíčkova Brodu a zpět. Na návštěvníky čeká výstava parních lokomotiv, historické i moderní vozy, drezíny a speciální vozy. Mohou se také těšit na ukázky drážní hasičské techniky, vyzkoušet simulaci záchrany lidského života, prohlédnout si stánek s vybavením Armády ČR a své střelecké umění si nejen děti mohou vyzkoušet v bezpečném prostředí laserové střelnice.

   
 • Kraj Vysočina pokračuje s transformací sociálních služeb. Aktuální jsou stavby pro Křižanov i Háj (27.5.2019)
  Domov Kamélie

  Za pomoci evropských dotací se daří Kraji Vysočina pokračovat v transformaci sociálních služeb. Příprava projektů a staveb s následným stěhováním ze stávajících ústavů do komunitních domácností začleněných do běžné uliční zástavby je nyní aktuální pro 64 klientů Domova Háj a 66 klientů Domova Kamélie Křižanov. Zatímco např. bydlení ve Světlé nad Sázavou se začne za několik týdnů stavět, na dodávku staveb ve Žďáře nad Sázavou a Novém Městě na Moravě bylo nyní vyhlášeno výběrové řízení.

   
 • Muzeum Vysočiny Jihlava se dostalo na seznam výzkumných organizací (27.5.2019)
  Muzeum Vysočiny Jihlava se dostalo na seznam výzkumných organizací

  Po napínavém čekání na výsledek správního řízení obdrželo jihlavské muzeum rozhodnutí o zápisu do seznamu výzkumných organizací. „Zápis do seznamu výzkumných organizací je pro Muzeum Vysočiny Jihlava oceněním jejich dlouhodobé odborné činnosti, která je na velmi vysoké úrovni. A je stěžejní, že se jedná o zápis trvalý a nebude potřeba opakovaně prokazovat, že jsou naplňovány ze strany jihlavského muzea definiční znaky,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová s tím, že tímto se muzeu otevírá cesta žádat o finanční prostředky na podporu výzkumu a vývoje.

   
 • Středoškoláci z Vysočiny nahlédli pod pokličku vývoje autonomních vozidel v Česku (27.5.2019)
  Středoškoláci z Vysočiny nahlédli pod pokličku vývoje autonomních vozidel v Česku

  V listopadu loňského roku zahájil Kraj Vysočina novou aktivitu podpory technického vzdělávání – teoretickou část speciálně připraveného kurzu Autonomní vozidlo. Kurz připravil Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze a má za cíl vybraným studentům a pedagogům krajských středních průmyslových škol představit základy fungování systémů vozidla, které nepotřebuje řidiče. Ve čtvrtek 23.5. proběhla druhá – praktická část kurzu, v rámci které dostali studenti a učitelé možnost navštívit výzkumné a vývojové centrum firmy Valeo v Praze a vědecko-technologický park v Roztokách u Prahy, kde provádí ČVUT svůj výzkum a testování ve specializovaných laboratořích.

   
 • Nemocniční lékárna v Pelhřimově má další výdejní místo. Rozšířila sortiment (24.5.2019)
  NE PE

  Nemocniční lékárna Nemocnice Pelhřimov rozšířila své služby o nové výdejní místo v hlavní lůžkové budově. V pátek 24. května 2019 jej slavnostně otevřel hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a ředitel nemocnice Jan Mlčák. Pacientům přináší lepší dostupnost, příjemné prostředí a větší komfort při výběru léčiv.

   
 • Snižování energetické náročnosti v Nemocnici Nové Město na Moravě pokračuje (24.5.2019)
  NE NMNM

  Do Nemocnice Nové Město na Moravě půjdou další investice, které budou mít za cíl snižování energetické náročnosti. Výběrová komise Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 rozhodla o podpoře projektů na zateplení čtyř objektů nemocnice v řádu několika miliónů korun.

   
 • Dvoudenní veletrh muzeí České republiky v Třebíči (24.5.2019)
  Dvoudenní veletrh muzeí České republiky v Třebíči

  Muzeum Vysočiny Třebíč hostilo ve dnech 22. a 23. května své kolegy z ostatních muzeí z celé České republiky. Konal se zde již 24. veletrh muzeí ČR. „Smyslem veletrhu je setkání a výměna informací, myšlenek a vlastních zkušeností muzejních pracovníků napříč obory jejich specializací. Pro letošek bylo jako téma zvoleno Muzeum a region. A proto do programu byla zařazena i tematická exkurze do nedalekých Hrotovic, ve kterých v loňském roce otevřeli nové regionální Muzeum Hrotovicka,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

   
 • Rada pro inovace Kraje Vysočina (24.5.2019)
  Rada pro inovace Kraje Vysočina

  Ve středu 22. května se uskutečnilo zasedání Rady pro inovace Kraje Vysočina, společného vrcholného orgánu veřejné správy, akademické sféry, vědecko-výzkumného a podnikatelského sektoru pro naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina.

   
 • Cesta za letošní Vesnicí Vysočiny je dlouhá více než 500 kilometrů (24.5.2019)
  Cesta za letošní Vesnicí Vysočiny je dlouhá více než 500 kilometrů

  Desetičlenná krajská porota soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina v pondělí vyrazí na 500 kilometrů dlouhou cestu po 15 přihlášených obcích, které letos bojují o titul Vesnice roku. "První dvouhodinovou zastávku má porota naplánovanou už v pondělí na Jihlavsku v obci Třeštice. Během dne stihne tým porotců ještě vstřebat dojmy na Třebíčsku z obcí Štěpkov, Martínkov a Číměř," vyjmenoval první zastávky komise náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

   
 • V Havlíčkově Brodě byli oceněni nejlepší novináři (23.5.2019)
  V Havlíčkově Brodě byli oceněni nejlepší novináři

  Novinářkou cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2018 si dnes v obřadní síni havlíčkobrodské nové radnice převzal novinář a vysokoškolský pedagog David Klimeš. Kromě hlavní ceny za novinářskou a publicistickou práci jsou každoročně udělovány i dvě Novinářské křepelky určené pro mladé žurnalisty do 33 let. Jedna novinářská křepelka patří redaktorce týdeníku Respekt Andree Procházkové a druhou získal reportér, dokumentarista a režisér Janek Rubeš. Čestnou cenu OPUS VITAE za dosavadní novinářskou práci udělila Nadace Český literární fond novinářce a spisovatelce Lídě Rakušanové.

   
 • Přípravy vrcholí! Do Olympiády dětí a mládeže s více než 4000 účastníky zbývá měsíc (23.5.2019)
  Olympiáda

  Pouhých 30 dní zbývá do slavnostního zahájení dalšího ročníku Olympiády dětí a mládeže (ODM). Pořadatelem Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 je Liberecký kraj. Svou účast na Hrách potvrdilo všech čtrnáct krajů, které vyšlou celkem 4.133 reprezentantů. Ti se utkají o své první olympijské medaile v 18 sportech. Vedle tradičních, jako je atletika, plavání, volejbal či fotbal, budou mít mladí závodníci nově možnost soutěžit také v judu, sportovním lezení, letním biatlonu nebo v umělecké disciplíně – street art.

   
 • Vyjádření zástupců Kraje Vysočina k nabídce převzetí SPC Jihlava (23.5.2019)

  Zástupci Kraje Vysočina a města Jihlava se dnes opět setkali ve věci krajské nabídky k převzetí poradenských služeb v oblasti školství, které poskytuje organizace zřizovaná městem Jihlava. Vzhledem k tomu, že Jihlava odmítla nabídku kraje na převzetí činnosti SPC, které zřizuje, bude Kraj Vysočina pokračovat v rozvoji své vlastní organizace PPP a SPC Vysočina s cílem zlepšovat služby pro občany kraje. Bylo dohodnuto, že město Jihlava samo předloží vlastní námět, jak i nadále zabezpečit komunikaci mezi partnery v této oblasti. Kraj Vysočina je připraven se s tímto materiálem seznámit.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 63 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2019 > Tiskové zprávy - květen 2019

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 48689

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek