Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - leden 2012

 
 
 • Kraj představil nová pravidla pro návrat půdy zpět k obhospodařování (1.2.2012)
  Kraj představil nová pravidla pro návrat půdy zpět k obhospodařování

  Kraj Vysočina zaměřil svojí pozornost na kontrolu ochrany půdy na celém svém území. Odbor životního prostředí představil 31. ledna 2012 novou metodiku pro navrácení dočasně nezemědělsky využité půdy zpět k hospodářskému užívání. „Cílem je, aby se zemědělské pozemky, ze kterých byla dočasně shrnuta ornice, vrátily co nejdříve zpět do obhospodařovatelného stavu,“ okomentoval Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.

   
 • Kraj se zapojí do nadnárodního projektu s cílem zlepšit energetickou účinnost veřejných budov (1.2.2012)
  Kraj se zapojí do nadnárodního projektu s cílem zlepšit energetickou účinnost veřejných budov

  V německém Ludwigsburgu byla zahájena realizace evropského nadnárodního projektu zaměřeného na energetickou účinnost. Zapojením do tohoto projektu Kraj Vysočina usiluje o zlepšení energetické účinnosti budov na svém území a za pomoci dotace z EU vystaví na Pelhřimovsku nízkoenergetickou budovu.

   
 • Výstava obrazů z Mezinárodního malířského sympozia v Jihlavě (1.2.2012)
  Výstava obrazů z Mezinárodního malířského sympozia v Jihlavě

  V sídle Kraje Vysočina mají milovníci umění od dnešního dne možnost shlédnout výstavu děl vytvořených v rámci Mezinárodního malířského sympozia konaného na podzim loňského roku v Jihlavě. Předsálí kongresového sálu obsadili obrazy deseti výtvarníků z Česka, Rakouska a Slovenska.

   
 • Konference ke správnímu řádu (1.2.2012)
  Ilustrační foto

  Kraj Vysočina ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně připravil na 2. a 3. února 2012 již šestý ročník konference věnované správnímu řádu a jeho aplikaci v činnosti krajských úřadů. Konference se koná pod záštitou Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina a zahájí ji zástupci Úřadu veřejného ochránce práv.

   
 • Petr Krčál: Stát šetří na nepravém místě (31.1.2012)
  Petr Krčál: Stát šetří na nepravém místě

  Objem státních dotací pro poskytovatele sociálních služeb rok od roku klesá. V roce 2010 poskytovatelé na Vysočině obdrželi na svůj provoz přes 354 milionů korun, letos se už objem stejných dotací ze státního rozpočtu snížil na 306 milionů korun. K této změně dochází v době růstu nákladů spojených s poskytováním nezbytných sociálních služeb vlivem změn v sazbě DPH nebo vlivem růstu cen energií.

   
 • Kraj znovu podpoří značení turistických cest a cyklotras (31.1.2012)
  Kraj znovu podpoří značení turistických cest a cyklotras

  Na svém dnešním zasedání odsouhlasila Rada Kraje Vysočina poskytnutí dvou dotací pro kluby českých turistů. Ústředí Klubu českých turistů, které spravuje značení cyklistických tras získá krajskou podporu ve výši 200 tisíc korun. Ve stejné výši obdrží příspěvek také Klub českých turistů Vysočina na obnovu pěších tras. „Kraj Vysočina se podílí na financování údržby značení v jednom případě od roku 2003 a v druhém od roku 2007. Za  tuto dobu bylo rozděleno z krajského rozpočtu mezi dvě organizace necelých 2,4 milionu korun,“ přiblížil Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu.

   
 • Kraj Vysočina plánuje v Bruselu prosazovat své zájmy v oblasti zdravotnictví (30.1.2012)
  EU

  Zasedání organizace Regionálních a lokálních zdravotnických autorit (European Regional and Local Health Authorities, EUREGHA) se v Bruselu 27. ledna 2012 zúčastnil Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a Lukáš Kettner, vedoucí krajského odboru zdravotnictví. EREGHA je neziskové sdružení, které na evropské úrovni usiluje o prosazování regionálních zájmů v oblasti zdravotnictví.

   
 • Ostrava ožila zahájením zimní olympiády dětí a mládeže 2012 (30.1.2012)
  Ostrava ožila zahájením zimní olympiády dětí a mládeže 2012

  Nedělní podvečer patřil v Moravskoslezském kraji zahájení Her V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012 do 16ti let. Slavnostní ceremoniál ve východomoravské metropoli navštívila a využila možnosti podpořit reprezentanty Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast školství. Reprezentační tým z Vysočiny čítá 23 trenérů a 74 aktivních členů, kteří zasáhnou do deseti z dvanácti disciplín. Výprava vedená vlajkonoškou Dagmarou Hromádkou, stříbrnou závodnicí z olympijských her 1984 v Sarajevu přihlížela zapálení olympijského ohně lyžařským skokanem Janem Mazochem, vnukem zesnulého Jiřího Rašky, jehož smrt uctila aréna minutou ticha.

   
 • Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (27.1.2012)
  Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

  Mezinárodní konference u příležitosti zahájení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 odstartovala celou řadu aktivit, které se v tomto roce na Vysočině uskuteční. Ambasadorem aktivního stárnutí na Vysočině se stala populární zpěvačka Naďa Urbánková, která alespoň na dálku pozdravila všechny přítomné hosty a vzkázala seniorům, aby dávali najevo celému světu, že mají díky své zralosti takové zkušenosti, o které se mohou se všemi s láskou podělit a prospět tak všem.

   
 • Veletržní výhled Vysočina Tourism a Kraje Vysočina na rok 2012 (25.1.2012)
  Stánek Kraje Vysočina na Regiontour 2012

  Propagace Vysočiny jako zajímavé turistické oblasti a dále expoziční aktivity se zaměřením na nabídku investičních příležitostí nechybí mezi plánovanými akcemi v krajském kalendáři ani v letošním roce. Na tyto a příbuzné aktivity letos vynaloží Krajský úřad Kraje Vysočina společně s krajskou příspěvkovou organizací – destinační společností Vysočina Tourism zhruba 2 300 tisíc korun. Patnáctka většinou již osvědčených veletržních zastávek tuzemských i zahraničních každoročně začíná veletrhem ubytovacích příležitostí VAKANTIE Utrecht a uzavírá ji tradiční regionální plzeňský veletrh ITEP. "Cílem těchto aktivit je především vstoupit v pozitivním smyslu do povědomí návštěvníků a potenciálních investorů. V případě turistických veletrhů pak představit komplexní nabídku možností pro rodinnou, aktivní a další dovolené a nesmíme zapomínat na umožnění přímé účasti k prezentaci měst a podnikatelských subjektů," uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro regionální rozvoj.

   
 • Kraj Vysočina letos rozdělí více než čtyři miliony mezi sportovní centra talentované mládeže (24.1.2012)
  sport

  Letos už devátým rokem rozdělí Kraj Vysočina peníze resp. dotace krajským centrům talentované mládeže. V jedenácti v současné době krajem registrovaných centrech se na svou sportovní kariéru pod dohledem trenérů intenzivněji připravují stovky sportovních talentů. "Pokud má někdo k něčemu talent, měl by být podpořen, aby v něm vynikl. Pokud krajská dotace umožní další sdružování prostředků, které pomohou udržet fungování krajských center talentované mládeže, pak každá koruna splnila svůj účel," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Rozpočet Kraje Vysočina představuje pro sportovní kluby významný zdroj financování. Celkem bylo na účty center talentované mládeže odesláno už bezmála 33 milionů korun. Další prostředky kraj na sport poskytuje z Fondu Vysočiny a vedle tréninkový aktivit intenzivně podporuje i repezentaci a pořádání mistrovských podniků na svém území.

   
 • AKČNÍ PLÁN elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2012 (24.1.2012)

  Už od roku 2009 věnuje Kraj Vysočina intenzivní pozornost problematice elektronické bezpečnosti. O rok později krajská rada schválila Strategii elektronické bezpečnosti na roky 2010 – 2013. Její naplňování je spojeno s každoročním bilancováním a hodnocením jejího naplňování. Na definování cílů Strategie krajský tým spolupracuje např. také s krajským policejním ředitelstvím, centrálními institucemi nebo hospodářskou komorou, státním zastupitelstvím.

   
 • Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek zaslal gratulaci Veronice Čamkové (24.1.2012)
  Veronika Čamková (foto: www.olympic.cz

  Z historicky prvních Zimních olympijských her mládeže v Innsbrucku přivezla vysočinská lyžařka Veronika Čamková skvělou stříbrnou medaili ze skikrosu. Čamková byla jednou z 24 českých reprezentantů. Skikros není její hlavní disciplínou - o to větší radost celé výpravě tento výkon přinesl. Veronika Čamková, držitelka nejvyššího ocenění Kraje Vysočina, se věnuje dlouhodobě především alpským disciplínám. Veronika nevylučuje, že se začne skikrosu věnovat více. Tento týden jí k olympijskému úspěchu písemně pogratuloval také hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Vysočina má zájem o rozšiřování výuky německého jazyka a nevyhýbá se diskuzi o poskytování služeb letecké záchranné služby do příhraničních oblastí Dolního Rakouska (23.1.2012)
  Ilustrační foto

  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se dnes setkal na domácí půdě s velvyslancem Rakouské republiky v ČR JE Ferdinandem Trauttmansdorffem. Kraj Vysočina má zájem podporovat na území regionu výuku německého jazyka a podpořit tak vícejazyčnost jako kulturní hodnoty Evropy, a proto bylo projednání dalších možností jazykové výuky avizováno ještě před zahájením pracovní schůzky. Ze strany Vysočiny ústy hejtmana Jiřího Běhounka padla směrem k rakouské straně také nabídka k diskuzi o rozšíření poskytování služeb letecké záchranné služby do příhraničních oblastí Rakouska. „Prostor v rámci pracovního jednání byl věnován také představení projektu Vysočina fandí kultuře, který je zaměřen nejen na české občany, ale zaštiťuje i konání několika akcí, které úzce souvisejí s rakouským kulturním děním a kulturou německy mluvících zemí,“ uvedla Hana Špejtková, koordinátorka zahraniční spolupráce Kraje Vysočina s německy mluvícími zeměmi.

   
 • Do uzávěrky soutěže Zlatý erb zbývá již jen několik dní (23.1.2012)
  Zlatý erb

  Sdružení Zlatý erb zahájilo začátkem ledna už 14. ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky – Zlatý erb 2012. Ve Zlatém erbu soutěží města a obce se svými oficiálními webovými stránkami a elektronickými službami. Budou se vyhlašovat i zvláštní ceny. Soutěží se ve třech tradičních kategoriích. Uzávěrka přihlášek pro obce a města Kraje Vysočina i pro zřizované organizace kraje a hasičské sbory je stanovena na úterý 31. ledna 2012 v 16:00 hodin.

   
 • Letošní titul Bezpečná nemocnice získala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Mezi oceněnými je také Nemocnice Pelhřimov (22.1.2012)

  Celkem sedmnáct projektů posuzovala v aktuálním ročníku porota soutěže Bezpečná nemocnice. Hlavním cílem této soutěže, která se koná od roku 2008, je zvýšení informovanosti o bezpečí v lůžkových zdravotnických zařízeních a zároveň vyjádření ocenění tomu zdravotnickému zařízení, které v rámci naší republiky učinilo nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí. Výsledky čtvrtého ročníku soutěže vyhlásil v Horáckém divadle Jihlava ministr zdravotnictví Leoš Heger a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. "Letos jsme zaznamenali mimořádně početné zastoupení projektů fakultních nemocnic. Absolutním vítězem čtvrtého ročníku soutěže se stala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s projektem Elektronické sledování povinností zaměstnanců," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Společné hledání budoucí podoby Evropské územní spolupráce (20.1.2012)
  Kraj Vysočina získal rekordní dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika

  Za účelem společné diskuse o budoucím vývoji přeshraniční spolupráce se v Jihlavě sešli zástupci Jihomoravského a Jihočeského kraje spolu se zástupci hostující Vysočiny. Spolu s hosty z Ministerstva pro místní rozvoj řešili budoucí podobu česko-rakouské přeshraniční spolupráce.

   
 • Zástupci Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu jednali na dukovanské elektrárně (20.1.2012)
  Jaderná elektrárna Dukovany

  Důvodem návštěvy poslanců Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny na Vysočině bylo přesvědčit se za přítomnosti odborníků přímo na místě o bezpečnosti elektrárny. Kvůli zvyšování bezpečnosti Jaderné elektrárny Dukovany investoval její vlastník v minulém desetiletí 12,6 miliardy korun. Podle ředitele elektrárny Tomáše Žáka to je kontinuální proces, který bude pokračovat. Opatření plynoucí z nedávno prováděných zátěžových testů budou v Dukovanech uváděna do praxe v průběhu let. Investiční náklady se kvůli tomu výrazně nezvýší, uvedl Žák.

   
 • Poslední týden do zahájení Olympiády dětí a mládeže (19.1.2012)
  Ilustrační foto

  Na přelomu ledna a února 2012 bude Moravskoslezský kraj hostit Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže. Nominace do krajského týmu Vysočiny získalo 74 reprezentantů do 16-ti let doprovázených 23 trenéry. Do startovních listin se Vysočina zapíše v deseti z dvanácti vyhlášených kategoriích. "Reprezentační tým Vysočiny bude obhajovat celkově třetí místo z předchozí olympiády v Liberci. K medailovým úspěchům by měli přispět především vysočinští biatlonisté a běžci na lyžích,“ informovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství Marie Kružíková, která bude spolu s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem přítomna slavnostnímu zahájení v Ostravě. S výsledky reprezentace Kraje Vysočina vás budeme pravidelně seznamovat na www stránkách.

   
 • Blíží se vyhlášení celostátní soutěže Bezpečná nemocnice (18.1.2012)
  Bezpečná nemocnice

  Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, společností Johnson & Johnson, Projektem HOPE - Česká republika a Českou asociací sester vyhlásily letos již čtvrtý ročník celostátní soutěže BEZPEČNÁ NEMOCNICE. Na přelomu tohoto týdne budou vyhlášeny vítězné projekty dvou soutěžních kategorií z oblasti technicko-provozní a ošetřovatelsko-medicinské. Všech pět krajských nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina do soutěže přihlásilo své projekty. "Letos jsme zaznamenali mimořádně početné zastoupení projektů fakultních nemocnic. Vyhlášení výsledků je naplánováno na neděli 22. ledna za účasti ministra zdravotnictví Leoše Hegera," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 41 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2012 > Tiskové zprávy - leden 2012

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 183427

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek