Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - leden 2013

 
 
 • Motorka pro radost, ne pro smrt (31.1.2013)
  Ilustrační foto

  První kilometry za řídítky motorky s „čerstvým“ řidičským průkazem mohou skýtat i po pečlivém absolvování autoškoly celou řadu nebezpečí. Motocyklisté jsou skupinou, která je vystavena nejvyššímu riziku smrtelného zranění a také představuje velké nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu. Regionální zastoupení BESIP na Vysočině proto pro studenty čtvrtých ročníků středních škol připravilo setkání s těmi, kteří znají na vlastní kůži následky i příčiny přecenění malých řidičských zkušeností.

   
 • Podpora asistentů k žákům se znevýhodněním (30.1.2013)
  Sociální poradenství pomáhá lidem přestát krizové situace

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na rok 2012 rozvojový program na podporu pedagogické asistence pro žáky se znevýhodněním, kteří vyžadují zvýšenou podporu ve vzdělávání. O dotaci mohly žádat školy zřizované obcí, svazkem obcí nebo krajem. V Kraji Vysočina požádalo o finanční prostředky z dotace pět základních škol pro žáky se sociokulturním znevýhodněním.

   
 • Vyhlášení Ceny MOSTY letos hostí Žďár nad Sázavou. Sešlo se 70 nominací (30.1.2013)
  Desátý ročník ceny MOSTY bude vyhlášen příští rok ve Žďáře nad Sázavou

  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR bude letos již po desáté udělovat ceny MOSTY. Jubilejní ročník přivítá 21. března město Žďár nad Sázavou. V tamějším kulturním domě budou oceněny mimořádné aktivity nebo činy ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za uplynulý rok bylo navrženo 70 nominací ve čtyřech tradičních kategoriích.

   
 • Komunální skládky vyrábějí elektřinu (29.1.2013)
  Komunální skládky vyrábějí elektřinu

  I odpad uložený na skládce může ještě poskytovat alespoň malý užitek. Skládkový plyn, který je vedlejším produktem nahromaděného komunálního odpadu na skládkách, je totiž možné spalovat v kogenerační jednotce a vyrábět z něj elektřinu. Takové kogenerační jednotky už nyní fungují na čtyřech místech Vysočiny – na skládce komunálních odpadů v Petrůvkách, na skládce v Přibyslavi a nedávno byly dokončeny instalace kogeneračních jednotek na skládce v Henčově u Jihlavy a na skládce v Bukově.

   
 • Kraj chystá do půl roku opravy mostů i průtahů obcemi (29.1.2013)
  Kraj chystá do půl roku opravy mostů i průtahů obcemi

  Do půl roku zahájí Kraj Vysočina avizované opravy mostů v Bolešíně a Dešově. Modernizací s využitím evropských dotací projde průtah Telčí a z krajského rozpočtu se opraví průtah Nevcehlí. Jak uvedl Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku a dopravy předpokládaná celková hodnota všech čtyř plánovaných staveb se pohybuje kolem 55 miliónů korun. Podle náročnosti plánovaných prací práce na opravách skončí do konce letošního nebo příštího roku.

   
 • Krajský úřad stáhne svá zastoupení z okresních měst (29.1.2013)
  Krajský úřad stáhne svá zastoupení z okresních měst

  Úspora provozních nákladů, pružnější a jednotné manažerské řízení zaměstnanců, sjednocení názorů a tedy i doporučení v oblasti metodické pomoci, možná personální úspora nebo lepší komunikace mezi zaměstnanci jsou některé z důvodů, které stály na počátku úvah o ukončení provozu detašovaných pracovišť krajského úřadu. „V bývalých okresních městech působí nyní 25 zaměstnanců ze tří krajských odborů. Vzhledem k tomu, že také výrazně klesá potřeba zajištění jejich služeb na místě a většina komunikace již je nebo může být vedena moderními prostředky, například mailovou korespondencí, přes internet nebo telefonem, je organizační změna logickým krokem,“ řekl Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina. K přesunu zaměstnanců z detašovaných pracovišť do Jihlavy by mělo dojít nejpozději do konce letošního roku.

   
 • Návštěva partnera v Dolním Rakousku. Rodinné pasy vystřídal Senior pas (29.1.2013)
  Návštěva partnera v Dolním Rakousku. Rodinné pasy vystřídal Senior pas

  Radní Kraje Vysočina Petr Krčál společně s vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Věrou Švarcovou navštívili v závěru minulého týdne hlavní město Dolního Rakouska St. Pölten. Účastnili se tu partnerské schůzky a za Kraj Vysočina vystoupili na konferenci „Rodina jako cílová skupina v ekonomice“.

   
 • Co mají společného stromy pamatující císaře Františka Josefa I. a krajská nemocnice? (28.1.2013)
  Co mají společného stromy pamatující císaře Františka Josefa I. a krajská nemocnice?

  Na podzim roku 2012 začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude realizována v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina (dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy soc. péče a zdravotnická zařízení), mimo jiné i v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

   
 • Kraje si vyměnily zkušenosti s transformací sociálních služeb (28.1.2013)
  Kraje si vyměnily zkušenosti s transformací sociálních služeb

  V úterý 22. ledna 2013 se konala celostátní porada, která byla zaměřena na aktuální výsledky v oblasti Transformace sociálních služeb a naplnění práv osob s postižením, kterou uspořádalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Zástupci krajů si vyslechli názory zúčastněných stran a poté se vyjádřili k důležitým otázkám spojeným s financováním současných projektů, či následného financování provozu transformovaných zařízení. Samostatným bodem programu byla i výměna zkušeností z jednotlivých krajů, které se těmto projektům věnují. V závěru dvoudenního jednání došlo i na současné problémy v oblasti financování sociálních služeb v České republice.

   
 • Gratulace hejtmana Jiřího Běhounka adresovaná Miloši Zemanovi ke zvolení do funkce prezidenta České republiky (26.1.2013)
  Gratulace hejtmana Jiřího Běhounka adresovaná Miloši Zemanovi ke zvolení do funkce prezidenta České republiky

  Gratuluji Miloši Zemanovi ke zvolení do funkce prezidenta České republiky. Věřím, že bude doma i v zahraničí výraznou osobností, která si vybuduje a udrží veřejný respekt, získá širokou důvěru a uznání. Přeji mu i touto cestou v nové funkci mnoho úspěchů a bude mi ctí adresovat budoucímu prezidentovi pozvání k návštěvě Kraje Vysočina, neboť i z jeho druhého domova - Vysočiny vzešlo jeho nezanedbatelné voličské zázemí.

   
 • Kraj Vysočina zásadně nesouhlasí s odebráním stavebních úřadů obcím a krajům (25.1.2013)
  Kraj Vysočina zásadně nesouhlasí s odebráním stavebních úřadů obcím a krajům

  Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo věcný záměr zákona, kterým by mělo dojít k vytvoření nové struktury stavebních úřadů podřízených přímo státu. Záměr byl předán do připomínkového řízení. Návrh počítá s vyjmutím agendy stavebních úřadů včetně speciálních stavebních úřadů z působnosti územních samosprávných celků a s jejich převedením do nově vytvořených dekoncentrovaných orgánů státu. Kraj Vysočina považuje tento legislativní návrh za naprosto nepřijatelný.

   
 • Vysočina žije biatlonem! Nejen v Novém Městě na Moravě (25.1.2013)
  Biatlon_road

  Týden před začátkem Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě vrcholí nejen přípravy v místě závodů, ale odstartovala i doprovodná kulturní Road Show. Osm zastávek napříč Vysočinou přiveze do měst regionu biatlonovou atmosféru, soutěže, biatlonový trenažér s věrnou kopií střelnice, nabídku předprodeje vstupenek na největší sportovní podnik tohoto roku a navíc bavit budou diváky Jirka a Hela z ranní schow Rádia Vysočina. Na náměstí každého z osmi měst v rámci atraktivního programu navíc vystoupí populární zpěvák Petr Bende. Na open air program zve také Kraj Vysočina.

   
 • Titul Bezpečná nemocnice získala letos Nemocnice Na Homolce, uspěly i Nemocnice Pelhřimov a Jihlava (25.1.2013)
  Bezpečná nemocnice

  Absolutním vítězem pátého ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice vyhlášené hejtmanem Kraje Vysočina se stala pražská Nemocnice Na Homolce s projektem Systém evidence a dokumentace práce klinického farmaceuta v Nemocnici na Homolce – základní nástroj bezpečnosti farmakoterapie. I druhý nejvýše hodnocený projekt realizovali zdravotníci v Praze resp. v Institutu Klinické a experimentální medicíny, kde elektronicky zajišťují bezpečnost pacienta, což představuje méně práce pro zdravotnický personál. Ceny z rukou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka převzali i zástupci Nemocnice Jihlava a Nemocnice Pelhřimov.

   
 • Peníze na výkon státní správy chybí krajům, ale i městům a obcím (24.1.2013)
  peníze, ilustrační foto

  Podle informací z jednání hejtmanů a špiček ministerstva vnitra, které se konalo začátkem tohoto týdne v Praze, by mohly kraje v budoucnu získat od státu desítky až stovky milionů korun navíc na výkon státní správy. V současné době hradí stát například Kraji Vysočina pouze zhruba 60 procent nákladů na tyto činnosti. Podle dostupných informací by stát mohl už od roku 2016 poskytovat 100 procentní náhradu za výkon agend, které jménem státu vykonávají územní samosprávy. Návrh změn chce ministerstvo vnitra předložit do konce června vládě.

   
 • Ozvěny jihlavského filmového festivalu v kinech hlavního města EU (24.1.2013)
  Ozvěny jihlavského filmového festivalu v kinech hlavního města EU

  Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava ovládnou filmová plátna v Bruselu přesně 31. ledna. Festival zahájí nejlepší český dokumentární film roku 2012 Pevnost režisérů Kláry Tasovské a Lukáše Kokeše pojednávající o realitě v Podněsterské moldavské republice. Promítání se bude konat pod záštitou europoslankyně Zuzany Brzobohaté mimo jiné i v Evropském parlamentu, a to za účasti zástupců Kraje Vysočina a organizátorů jihlavského festivalu.

   
 • Děti z Nové Vsi u Chotěboře jsou nejlepšími sportovci v Česku (23.1.2013)
  DD Nová Ves u Chotěboře, CUP

  Na začátku týdne přijala Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství vítěze celonárodní sportovní soutěže mezi dětskými domovy. Jedenáctka svěřenců Dětského Domova z Nové Vsi u Chotěboře vybojovalo v DD CUPU 2012 prvenství a dokázala tak za sebou nechat zbylých 58 zúčastněných organizací. Domov v Nové Vsi tak nově zdobí obrovský pohár, za který by se nemusel stydět žádný profesionální sportovní klub.

   
 • Nový průvodce po pivovarech na Vysočině (23.1.2013)
  Pivovar Dalešice

  Novinkou mezi propagačními tiskovinami lákajícími turisty na Vysočinu je mapa s názvem Pivovary na Vysočině. Nejen turistům zaměřeným na gastronomii představuje třináct regionálních pivovarů. „Vyrobeno bylo pět tisíc výtisků. Mapy jsou k dispozici ve  všech pivovarech, před začátkem turistické sezóny budou k dispozici i v turistických centrech,“ uvedla Romana Nejedlá z Vysočina Tourism.

   
 • Do uzávěrky soutěže Zlatý erb zbývá jen několik dní (23.1.2013)
  Zlatý erb

  Sdružení Zlatý erb vyhlásilo v lednu v pořadí už 15. ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky – Zlatý erb 2013. Ve Zlatém erbu soutěží města a obce se svými oficiálními webovými stránkami a elektronickými službami. Až do 31. ledna je možné odeslat elektronickou přihlášku a stát se adeptem na vítězství v kategorii nejlepší webové stránky města, nejlepší webové stránky obce nebo nejlepší elektronická služba.

   
 • Kraj posílá peníze na obnovu turistického značení (22.1.2013)
  Letní turistika

  Celkem 300 tisíc korun uvolní letos Kraj Vysočina na obnovu a údržbu značení pěších turistických tras a cyklistických tras v Kraji Vysočina. Pozornost značkařů se už na jaře zaměří především na přeznačení lesních turistických tras. „Současná intenzivnější těžba dřeva má vliv i na přehlednost značení. Stromy se pochopitelně kácí bez ohledu na umístění značky, a tak nás čeká rozsáhlejší kontrola návaznosti značení, tak aby turisté v našich lesích nebloudili,“ uvedla Marie Vincencová, předsedkyně Klubu českých turistů na Vysočině.

   
 • Kraj rozdělí milionové dotace na územní plánování obcí (22.1.2013)
  Kraj rozdělí milionové dotace na územní plánování obcí

  Jedenáctým rokem Kraj Vysočina nabízí obcím poskytnutí dotace na podporu pořízení územního plánu. V současné době má schválený územní plán 577 obcí z celkem 704. 151 obcí má územní plán rozpracovaný. Zatímco v roce 2003 o krajskou dotaci požádalo pouhých 19 obcí, letos zastupitelstvo kraje rozhodne o 59 podpořených žádostech v celkovém objemu více než 6,3 miliónu korun.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 46 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2013 > Tiskové zprávy - leden 2013

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 168170

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek