Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - leden 2015

 
 
 • Grantové programy na podporu a rozvoj ICT v Kraji Vysočina (30.1.2015)
  Grantové programy na podporu a rozvoj ICT v Kraji Vysočina

  Dva z grantových programů Fondu Vysočiny, které byly schváleny na prvním zasedání zastupitelstva kraje v tomto roce, jsou již tradičně věnovány podpoře a rozvoji informačních a komunikačních technologií v našem kraji. Jedná se o grantové programy Informační a komunikační technologie 2015 a novější Infrastruktura ICT 2015.

   
 • Bezpečná silnice 2015 – grantový program na podporu zvýšení bezpečnosti chodců (30.1.2015)
  Bezpečná silnice 2015 – grantový program na podporu zvýšení bezpečnosti chodců

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo grantový program Fondu Vysočiny „Bezpečná silnice 2015“, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti chodců a dostupnosti dětských dopravních hřišť v Kraji Vysočina. Podpora pro města a obce je zaměřena na osvětlení přechodů pro chodce s alokací 2 milióny korun, na dynamické zpomalovací systémy s alokací 1 milión korun a nově také na dětská dopravní hřiště s alokací 0,7 miliónu korun.

   
 • Čtvrťáci ze ZŠ Seifertova malovali v sídle kraje po stromech (29.1.2015)
  Čtvrťáci ze ZŠ Seifertova malovali v sídle kraje po stromech

  Ještě než si dnes žáci 4 C Základní školy Seifertova v Jihlavě převzali pololetní vysvědčení, zavítali do sídla Kraje Vysočina, kde vytvořili čtyři originální díla. Dvacítka žáků měla za úkol pomalovat netradiční dřevotřískové makety jehličnatých a listnatých stromů, které poté budou zdobit chodby v jejich škole. „Akci jsme ve spolupráci s partnery pořádali už potřetí a naším cílem je představit dětem zábavnou formou dřevo jako materiál, který má všestranné využití a je pro život člověka důležitý,“ přiblížil Jiří Bartoš z oddělení lesního hospodářství a myslivosti krajského úřadu. Netradiční výtvarná dílna se konala díky společnosti Kronospan Jihlava, Nadaci Dřevo pro život a Kraji Vysočina.

   
 • Kraj pokryje provoz sociálních služeb pro zdravotně postižené (29.1.2015)
  Kraj pokryje provoz sociálních služeb pro zdravotně postižené

  Kraj Vysočina si je vědom důležitosti sociálních služeb pro zdravotně postiženě a nepolevuje v jejich podpoře. Na jejich provoz pro letošní rok schválili zastupitelé částku převyšující 5,3 milionu korun. Zároveň tím bude zabezpečena jejich dostupnost na celém území regionu. „Podpořeno bylo komplexní zabezpečení od jednoho dodavatele, který vychází ze spolupráce s dalšími poskytovateli těchto služeb,“ přibližuje radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál. Nabídku služeb pro zdravotně postižené včetně jejich pokrytí bude nadále zastřešovat Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina. „Pokračujeme v zavedeném modelu, kterým se nám osvědčil. Výsledkem jsou plnohodnotné služby pro všechny, kdo je potřebují,“ doplňuje radní Krčál.

   
 • Zákaz návštěv na všech odděleních nemocnice Havlíčkův Brod (29.1.2015)
  Ilustrační foto

  Počínaje pátkem 30. 1. 2015 až do odvolání jsou zakázány návštěvy na všech odděleních Nemocnice Havlíčkův Brod. O zákazu návštěv rozhodlo dnes dopoledne vedení nemocnice na základě doporučení Krajské hygienické stanice. Důvodem tohoto opatření je vzestup a nárůst onemocnění chřipkového původu ve spádové oblasti nemocnice.

   
 • Naše školka 2015 - grantový program na zlepšení podmínek předškolní péče v oblasti stravování a hygieny (28.1.2015)
  Naše školka 2015 - grantový program na zlepšení podmínek předškolní péče v oblasti stravování a hygieny

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo grantový program Fondu Vysočiny „Naše školka 2015“ s finanční alokací 3,8 mil. Kč, jehož cílem je podpořit všechny provozovatele předškolních zařízení v jejich snaze o zlepšení podmínek předškolní péče v oblasti stravování a hygieny. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč a maximální výše dotace je 120 000 Kč, spoluúčast příjemce je stanovena na minimálně 50 % z celkových nákladů projektu.

   
 • Životní prostředí 2015 – grant na podporu environmentální výchovy a osvěty pro obce, školy i neziskové organizace (28.1.2015)
  Životní prostředí 2015 – grant na podporu environmentální výchovy a osvěty pro obce, školy i neziskové organizace

  „Prostřednictvím tohoto dotačního titulu nabízí Kraj Vysočina 1,8 milionu korun na spolufinancování projektů zaměřených na aktivity v oblastech: nakládání s odpady, kvalita ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory energie. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta významně ovlivňuje osobní návyky a preference občanů a my chceme touto cestou podpořit aktivní účast i osobní zodpovědnost občanů za současný i budoucí stav životního prostředí v našem kraji,“ popisuje zaměření grantového programu krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Bioodpady 2015 – grantový program na podporu předcházení vzniku odpadů a tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem (28.1.2015)
  Bioodpady 2015 – grantový program na podporu předcházení vzniku odpadů a tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

  Bioodpad, který je objemnou součástí směsných komunálních odpadů, se stále ve velkém množství ukládá na skládky. Od 1. dubna 2015 jsou obce povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu. Zastupitelstvo kraje včera vyhlásilo další ročník grantového programu s názvem Bioodpady 2015. Obce a právnické osoby s předmětem podnikání „nakládání s odpady“ mohou žádat o dotaci v rozmezí 10 - 50 tis Kč jak na projekt předcházení vzniku odpadů, tak na projekt zaměřený na třídění bioodpadů. Minimální spoluúčast žadatele činí 50 % celkových nákladů. Příjem žádostí končí 16. února 2015, aby březnové zastupitelstvo kraje stihlo rozhodnout o přiznání dotace.

   
 • Fond Vysočiny 2015: 23 programů, 56 miliónů k rozdělení (27.1.2015)
  Fond Vysočiny 2015: 23 programů, 56 miliónů k rozdělení

  V roce 2015 je připraven Kraj Vysočina rozdělit v rámci 23 grantových programů Fondu Vysočiny 56 miliónů korun na rozvojové aktivity měst, obcí i spolků a dalších žadatelů napříč regionem. První letošní krajské grantové programy byly vyhlášeny krajským zastupitelstvem dnes a další budou postupně přibývat během roku. „Kromě pravidelných grantů se během roku objeví i novinka – grant na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. Po několikaleté pauze bude znovu vyhlášen i grant Tábory a Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.

   
 • Do čela finančního výboru byl od února jmenován zastupitel Milan Plodík (27.1.2015)
  Do čela finančního výboru byl od února jmenován zastupitel Milan Plodík

  Od 1. února 2015 se uvolněným předsedou Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina stane krajský zastupitel Milan Plodík z politického klubu KSČM. Ve funkci nahradí Zdeňka Dobrého ze stejného zastupitelského klubu, který na svoji pozici rezignoval ze zdravotních a rodinných důvodů k poslednímu lednu 2015. Zdeněk Dobrý zůstane i nadále řadovým členem finančního výboru. Personální změny ve finančním výboru dnes většinově schválilo na svém zasedání Zastupitelstvo Kraje Vysočina.

   
 • Kraj pomůže Ostrovu nad Oslavou s opravou hasičského vozidla (27.1.2015)
  Kraj pomůže Ostrovu nad Oslavou s opravou hasičského vozidla

  Sbor dobrovolných hasičů městyse Ostrov nad Oslavou byl 1. prosince 2014 povolán na pomoc při odstraňování následků kalamity v podobě silné námrazy a ledovky. Při vyprošťování vozidla, kterému bránily v průjezdu spadlé stromy přes komunikaci došlo k dalšími silnému poryvu větru, který vyvrátil vzrostou borovici. Ta spadla na kabinu zásahového vozidla a zcela ji zdemolovala. „Zásah probíhal uprostřed smíšeného lesa a nebylo možné situaci předejít. Na zásahovém vozidle vznikla škoda téměř 400 tisíc korun. Krajské zastupitelstvo dnes odsouhlasilo mimořádný dar městysy ve výši 200 tisíc korun, který má obci pomoci s opravou techniky a obnovit akceschopnost SHD při zásazích,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Kraj Vysočina v  roce 2014 získal v rámci Radonového programu ČR ze státního rozpočtu nejvíce (26.1.2015)
  Kraj Vysočina v roce 2014 získal v rámci Radonového programu ČR ze státního rozpočtu nejvíce

  Rada Kraje Vysočina na svém druhém letošním zasedání dne 13. ledna 2015 schválila mimo jiné též Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v  bytech, v předškolních a školních zařízeních v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí a za celý rok 2014 s následujícím výsledkem.

   
 • Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek členem Jihlavské medicínské akademie (26.1.2015)
  Nemocnice Jihlava

  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se stal minulý týden členem čestné rady Jihlavské medicínské akademie. Jejím účelem je rozvíjet a podporovat vzdělávací a výchovné činnosti v rámci Nemocnice Jihlava i Kraje Vysočina. „Profesní vzdělávání zdravotnických pracovníků pomáhá dalšímu rozvoji krajského zdravotnictví. Založení neziskové organizace, která se bude věnovat pořádání odborných konferencí, seminářů a publikaci vzdělávacích materiálů považuji za krok dobrým směrem a jako lékař budu rád její aktivity podporovat,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Nové sociální služby pomohou ohroženým skupinám (26.1.2015)
  Nové sociální služby pomohou ohroženým skupinám

  Na dvou místech Kraje Vysočina byly v minulém týdnu otevřeny prostory, kde bude poskytována pomoc druhým. V Havlíčkově Brodě bylo vybudováno komunitní chráněné bydlení pro duševně nemocné, ve Žďáře nad Sázavou byla zrekonstruována budova organizace Spektrum, která nabízí služby v oblasti drogové problematiky. Společné mají i to, že byly postaveny díky podpoře z Regionálního operačního programu Jihovýchod. „Kraj Vysočina nejen že umí využívat dotace ROP Jihovýchod, důležitý je také přínos pro všestranný rozvoj regionu,“ říká krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.

   
 • Prvenství v soutěži Bezpečná nemocnice patří nemocnicím v Jihlavě a Benešově (22.1.2015)
  Bezpečná nemocnice

  Tématem letošního v pořadí už 7. ročníku odborné soutěže lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb Bezpečná nemocnice byla Bezpečná péče o seniory. V konkurenci 19 přihlášených projektů se absolutním vítězem stala krajská příspěvková organizace Nemocnice Jihlava se svým projektem PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP V EDUKACI SENIORŮ, se kterým dominovala v ošetřovatelsko-medicínské sekci. Nejvíce bodů od odborné poroty ve druhé soutěžní oblasti technicko-provozní získala Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov za projekt Zachovej klid a rozvahu – projekt edukačního videa pro školení v protipožární ochraně – zásah při požáru. Ceny zástupcům oceněných zdravotnických zařízení předal dnes v Horáckém divadle v Jihlavě hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek spolu s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem.

   
 • Kraj podpoří zájmová sdružení (22.1.2015)
  včela

  Radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád se tento týden setkal se zástupci zahrádkářů, chovatelů a včelařů. Zdůraznil, že spolkové práce si velmi váží, a z tohoto důvodu chce i nadále pokračovat v dobré spolupráci. Přítomným sdělil možnosti podpory Kraje Vysočina a upozornil na skutečnost, že lednové Zastupitelstvo Kraje Vysočina má na programu schvalování dodatku č. 1 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021.

   
 • Loňský přebytek hospodaření Kraje Vysočina pomůže biatlonu, silnicím i stavbám (21.1.2015)
  peníze, ilustrační foto

  Loňské hospodaření Kraje Vysočina skončilo podle předběžného odhadu Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana pro oblast financí přebytkem mezi 700 až 800 miliony korun, a to i díky vyšším příjmům z daní. „První návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku počítá s podporou grantových programů, na které bude uvolněno 45 milionů korun,“ informoval na tiskové konferenci Kraje Vysočina náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Další tři miliony by měl získat Sportovní klub v Novém Městě na Moravě, pořadatel únorového Světového poháru v biatlonu na částečné organizační a technické zajištění Světového poháru v biatlonu 2015.

   
 • Nemocnice Pelhřimov má novou sanitku (21.1.2015)
  Sanitní vůz

  Vozový park Nemocnice Pelhřimov dnes rozšířila nová sanitka – model Renault Trafic v úpravě sanitka zatím nejezdí nikde jinde v České republice. Vůz za více než jeden milión korun si mohla nemocnice dovolit pořídit díky daru města Pelhřimov. Starosta František Kučera dnes v poledne předal klíčky od zapalování řediteli nemocnice Janu Mlčákovi. Při popisu interiéru narazil vedoucí dopravy Nemocnice Pelhřimov Jiří Havlíček na milou skutečnost – modré bezpečnostní sedačky v prostoru pro pacienty vyrobila společnost z Pelhřimova. Svět je prostě malý.

   
 • L. Joukl: Kraj Vysočina dostane ze Státního fondu dopravní infrastruktury přibližně 412 milionů korun (20.1.2015)
  L. Joukl: Kraj Vysočina dostane ze Státního fondu dopravní infrastruktury přibližně 412 milionů korun

  V minulém týdnu přislíbil ministr dopravy Dan Ťok poslat krajům na opravy silnic druhých a třetích tříd 4,6 miliardy korun. Částka bude na jednotlivé kraje rozpočítána podle délky silniční sítě a do Kraje Vysočina by mělo dorazit přibližně 412 milionů korun. „V tuto chvíli máme všechny letošní dopravní akce projektově připravené, některé už se teď soutěží, u zbývajících proběhnou výběrová řízení v únoru,“ řekl Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy. Celkem se v letošním roce za krajské, evropské a státní peníze zrealizuje na silnicích v majetku kraje 90 stavebních akcí.

   
 • Prachu je v Jihlavě méně (20.1.2015)
  Prachu je v Jihlavě méně

  Cílem měření, které provádělo od května 2014 jihlavské pracoviště Zdravotního ústavu, bylo sledování intenzity prašného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy během půlročního období z důvodu zjištění zatížení této oblasti prachovými částicemi, tj. prašným spadem.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 41 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2015 > Tiskové zprávy - leden 2015

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 89491

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek