Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - leden 2016

 
 
 • Velkou malířku Vendu Truhlářovou budou Vysočině připomínat její obrazy (29.1.2016)
  Venda Truhlářová

  S velkým žalem tento týden oznámila rodina úmrtí akademické malířky Vendy Truhlářové. Malířka a grafička, která měla talent v rodině v osobě strýce Jana Zrzavého, vystudovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci na Škole umění ve Zlíně, v ateliéru grafiky na VŠUP v Praze a na AVU v Praze. Zásadní proměnou prošla autorčina tvorba po roce 1968, po období určitých snových krajin a meditací se jí stává výlučným motivem poeticky laděná krajinná realita Vysočiny, ke které ji poutal silný citový vztah. Na Vysočinu zajížděla Venda Truhlářová od padesátých let za svou maminkou do Okrouhlice a malovala zde několik měsíců v roce. V roce 1993 se natrvalo přestěhovala do Havlíčkova Brodu. Zemřela 27. ledna 2016, bylo jí 92 let.

   
 • Přihlášky na střední školy je možné podat do poloviny března (29.1.2016)
  Nezisková organizace EDULAB nabízí termíny školení učitelů zapojených do Programu podpory digitalizace škol

  Rodiče žáků devátých tříd i sami budoucí středoškoláci by si měli letos do diáře viditelně označit 15. březen. Jde o nejzazší termín, do kdy je možné podat písemnou přihlášku na střední školu. „Opět mají žáci k dispozici až dvě přihlášky do 1. kola denní formy vzdělání, které použijí nejčastěji na dvě různé školy a dva různé obory vzdělání,“ vysvětluje radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová s tím, že střední školy v Kraji Vysočina disponují kapacitou pro všechny ročníky až 30 600 studentů. Stejně jako v minulosti některé střední školy na Vysočině nabídnou přípravné přijímací zkoušky pro ty, kteří nechtějí být zaskočeni pilotními přijímacími zkouškami, ke kterým se přihlásily opět všechny krajem zřizované střední školy s maturitními obory.

   
 • Radní Krčál diskutoval o sociálních službách na Novoměstsku (29.1.2016)
  Petr Krčál

  Krajský radní Petr Krčál v rámci svých pravidelných cest po regionu zavítal v tomto týdnu do Nového Města na Moravě. Cílem jeho návštěvy bylo setkání se zástupci novoměstské radnice a poskytovateli sociálních služeb na Novoměstsku. Tématem pak bylo financování sociálních služeb v letošním roce. „Letos budou sociální služby v Kraji Vysočina nově financovány prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

   
 • O kotlíkovou dotaci požádaly na Vysočině už dva tisíce zájemců (28.1.2016)
  Kotlíkové dotace - příjem

  Ve středu odpoledne byla do evidence žádostí o Kotlíkové dotace na území Kraje Vysočina vložena žádost s pořadovým číslem 2000. Poštou ji odeslal pan Jaroslav z Chotěboře, který plánuje vyměnit dosavadní zdroj tepla za tepelné čerpadlo. „Už při otevření této žádosti jsme zjistili, že není kompletní a chybí v ní přílohy identifikující nemovitost i žadatele. Proto bude muset být tento žadatel, jako mnoho dalších kvůli stejné chybě, obeslán s výzvou o doplnění konkrétních dokladů,“ informoval dnes radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Podle administrátorů žádostí v posledních dnech eviduje Kraj Vysočina přibližně stovku nových žádostí denně. Mezi žadatele bude v rámci této první výzvy rozděleno 239 miliónů korun, které poskytla Evropská unie.

   
 • Badatelna Gymnázia Jihlava má speciální akustický světelný strop (28.1.2016)
  Badatelna Jihlava

  Gymnázium Jihlava dnes představilo nové prostory, které vznikly díky evropskému projektu Badatelská centra pro přírodní vědy. Do projektu jsou zapojena všechna krajem zřizovaná gymnázia na Vysočině. 120 metrů čtverečních učeben v Jihlavě je nově k dispozici v přístavbě nad krčkem mezi oběma provozními budovami. „Žáci využívají šest moderně vybavených pracovišť. Za projektem, který akcentuje specifika výuky a bádání, stojí Kraj Vysočina,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský. Unikátem jihlavské badatelny je akustický světelný strop, který umožní plynulou regulaci intenzity osvětlení a podle projektanta Jakuba Fraje ideálně tlumí akustické dozvuky. Podobně multifunkční strop není zatím v žádné z krajských škol.

   
 • Poslední dny zbývají do uzávěrky soutěže o společenskou odpovědnost (28.1.2016)
  Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

  Ještě čtyři dny se můžou organizace i společnosti ze soukromého sektoru hlásit do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. První ročník vyhlašované ceny má za cíl ocenit snahy integrace zájmů sociálních, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Prozatím je o novinku největší zájem v organizacích veřejného sektoru. „Cenu pro vítěze vytvoří, s největší pravděpodobností, žáci některé z uměleckých škol na Vysočině,“ prozradil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Horácké divadlo uvede premiéru komedie Hotel mezi dvěma světy (28.1.2016)
  Horácké divadlo a premiéra Hotel mezi dvěma světy

  Herci Horáckého divadla v Jihlavě se v sobotu 30. ledna představí v první premiéře roku 2016. V 19.00 na velké scéně rozehrají komedii Hotel mezi dvěma světy. Příběh vypráví nejen o lásce, ale také o údělu člověka na tomto světě. „Režie se v dramaturgii Kateřiny Duškové ujal hostující Pavel Palouš, který na jediné profesionální scéně na Vysočině dlouhá léta působil jako kmenový režisér a umělecký šéf divadla,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.

   
 • Jedinečný dar obrazů do sbírky Muzea Vysočiny Třebíč (27.1.2016)
  Zdeněk Štajnc, Okno katedrály

  Sbírka Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace byla rozšířena o 65 obrazů z vlastní tvorby Zdeňka Štajnce. „Jedná se o velkorysý dar třebíčského výtvarníka, který do muzejní sbírky věnoval vybraná díla napříč vlastní tvorbou od šedesátých let do současnosti. Velmi si tohoto daru vážíme, neboť v dnešní době není tento přístup obvyklý. O to více je však cenný,“ uvedla Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

   
 • Stavebka v Havlíčkově Brodě vyroste pod rukama vlastních žáků (26.1.2016)

  Ze sedmi zájemců byl dnes vybrán ve veřejné zakázce zhotovitel přístavby nových dílen pro praktickou výuku Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod. Za 16,4 miliónu korun stavbu pro Kraj Vysočina postaví společnosti RONELI SE. „V případě této školy půjde o první stavbu, kterou si sami pro sebe postaví žáci v rámci praxe. Začne se stavět hned z jara a do září by mělo být vše hotové,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Libor Joukl. S investicí Kraje Vysočina do modernizace střední školy je připraveno zasáhnout svou dotací i město Havlíčkův Brod, a to až do výše pěti miliónů korun.

   
 • Partnerství Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí pokračuje. Další společné projekty připraveny ke schválení (25.1.2016)
  Ilustrační foto Ukrajina

  Už devět let trvá spolupráce Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Za tu dobu se podařilo realizovat už více než 120 společných projektů, na kterých se finančně podílely obě strany. Aktuálně se rozhoduje, do kterých společných projektů vstoupí Kraj Vysočina v roce 2016. „Po poslední návštěvě partnerského regionu se naše pozornost soustředí například na generální opravu ambulance v obci Stužycja ve Velkobereznjanském okrese, která slouží velké horské spádové oblasti a funguje v režimu, který lze jen těžko popsat,“ prozradil Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Kraj Vysočina je připraven pomoci Zakarpatské oblasti Ukrajiny s realizací vybraných projektů za pět miliónů korun.

   
 • Hlasování veřejnosti rozhodne o investicích do cyklotras a cyklostezek (25.1.2016)
  Cyklotrasy

  Kraj Vysočina pokračuje v „tvarování“ svého rozpočtu podle přání veřejnosti. S využitím osvědčeného internetového nástroje Váš názor je krajská samospráva připravena upravit výši dotací Fondu Vysočiny na rozvoj a úpravu cyklostezek a cyklotras. „Hlasování o zaměření krajské podpory je otevřeno až do  konce dubna. Veřejnost rozhodne, kam půjde 2,5 miliónu korun,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.

   
 • S budoucností sociálních služeb je spojena i zaměstnanost v kraji (25.1.2016)

  Současná existence a rozvoj pečovatelské a ošetřovatelské služby je nezbytnou a zásadní podmínkou nejen pro poskytování kvalitní domácí péče seniorům a osobám se zdravotním postižením, ale i základním předpokladem zachování nebo dokonce zvyšování kvality jejich života. Je také spojena s přibývajícími počty lidí v seniorském věku. Navzdory problémům, které tato terénní služba v Kraji Vysočina má, plní svoji nezadatelnou úlohu i to, aby lidé mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. „Péče o seniory a zdravotně postižené osoby má na Vysočině velkou tradici a vedení kraje podporuje terénní služby jak finančně, tak materiálně. S budoucností pečovatelské služby jsou spojeny i nové možnosti zaměstnanosti. Pokud dojde k rozvoji terénních a ambulantních sociálních služeb, znamená to stovky nových pracovních míst,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

   
 • Během týdne přijal Kraj Vysočina 1715 žádostí o kotlíkové dotace. Příjem žádostí pokračuje (22.1.2016)
  Kotlíky

  O historicky první kotlíkové dotace požádalo v Kraji Vysočina zatím 1715 domácností. Zatímco v pondělí 18. ledna 2016, v první den příjmu žádostí, byl evidován více než jeden tisíc žádostí a lidé spíše než konzultace vyhledávali služby podatelny, v dalších dnech kraj přijal denně v průměru 150 žádostí od lidí, kteří dávali přednost kontrole žádosti a až poté následnému podání. „Všem, kteří ještě zvažují podání doporučuji žádosti určitě podat, jejich sběr stále probíhá, pouze kromě příjmu začneme pracovat i na evidenci. Máme před sebou náročný proces kontroly a vyhodnocování dosud přijatých žádostí a až koncem příštího týdne budeme vědět, o kolik peněz lidé celkem během prvních pěti dnů požádali. Odhadujeme, že uspokojit bychom mohli zhruba dva tisíce žadatelů, kteří však po podpisu smlouvy budou mít kotle správně vyměněné a podají žádost o proplacení dotace,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Muzeum Vysočiny Třebíč mezi kandidáty na cenu pro evropské muzeum roku (22.1.2016)
  Muzeum Vysočiny Třebíč

  Třebíčské muzeum obdrželo oficiální informaci o nominaci do mezinárodní soutěže EMYA 2016 – European Museum of the Year Award. Organizátorem této prestižní soutěže je Evropské muzejní fórum (EMF), které je pod přímou záštitou Rady Evropy. „Jsme hrdí na to, že letošním jediným nominovaným za Českou republiku mezi evropskou muzejní elitu je právě Muzeum Vysočiny Třebíč“, uvedla Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která dodala, že finále soutěže a slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v dubnu 2016 v Tolose a San Sebastianu ve Španělsku.

   
 • Fotoohlédnutí: Výstava představuje podoby stáří (22.1.2016)
  Ilustrační foto

  Tento týden byla v Horáckém divadle Jihlava zahájena putovní výstava „V hledáčku senior“. Její autorkou je studentka Soukromé vyšší odborné školy sociální v Jihlavě Adéla Tomášů. „Výstava zachycuje obyvatele krajského řízení, kterým je Domov Ždírec. Ukazuje, kolik podob může mít stáří. Jde o chvályhodný projekt,“ prozradil na úvod vernisáže radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

   
 • Vyšší podpora pestřejším lesům (22.1.2016)
  les

  Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje některé činnosti při hospodaření v lesích. Kromě výchovy mladých lesních porostů či např. tzv. zajištění lesních porostů je podporováno i zalesňování. „Od letošního roku jsme přistoupili ke zvýšení sazeb u porostů, které vznikají z melioračních či zpevňujících dřevin. Vyšší finanční příspěvek je jak u zalesnění, tak i zajištění lesních porostů z těchto dřevin. Tato změna je vedena zájmen o zvýšení pestrosti našich lesů“, uvedl Zdeněk Chlád, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství.

   
 • Radní Krčál navštívil poskytovatele sociálních služeb na Žďársku (22.1.2016)
  Ilustrační foto

  Poskytovatelé sociálních služeb projdou v letošním roce poslední zkouškou. V jejich provozu totiž doznívají změny, které tuto oblast v posledním období provázely. Aktuálně jde o vyrovnávací platby, které mají docílit optimální cenu jednotlivých služeb. Zda-li vše funguje tak, jak má a nakolik jsou změny prospěšné, zjišťoval přímo v terénu radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál. Jeho cesta vedla na Žďársko. „Je třeba diskutovat a znát odpovědi týkající se zejména otázky přechodu financování a vyrovnávacích plateb u sociálních služeb. V návaznosti na to byly schváleny nové dokumenty a řada věcí se změnila. Sociální služby by měly získat také více prostředků od obcí a měst,“ říká krajský radní Petr Krčál.

   
 • Zimní olympiáda dětí a mládeže: Patnáct medailí pro Kraj Vysočina (22.1.2016)

  Bilance patnácti získaných medailí ze Zimní olympiády dětí a mládeže znamená pro Kraj Vysočina celkové 10. místo mezi kraji. Během posledního olympijského dne (čtvrtek 21. Ledna 2016) přitom reprezentanti Vysočiny stačili vybojovat šest cenných kovů. Dařilo se především biatlonistům, rychlobruslařům a akrobatickým lyžařům. Výprava Kraje Vysočina se vrací celkem se čtyřmi zlatými, čtyřmi stříbrnými a sedmi bronzovými medailemi.

   
 • Vítězství v soutěži Bezpečná nemocnice slaví Masarykův onkologický ústav v Brně (21.1.2016)
  Bezpečná nemocnice

  Z rukou ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka byly dnes večer předány prestižní ceny Bezpečná nemocnice. Do letošního osmého ročníku soutěže zaměřené na bezpečnou péči v nemocnicích se přihlásilo 19 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče s dvacítkou projektů. Porota nejvýše ohodnotila projekt "Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům v Masarykově onkologickém ústavu". Křišťálová cena za první místo patří tedy Brnu.

   
 • Kraj Vysočina představuje zimní spot s názvem ZIMA NA VYSOČINĚ (VIDEO) (21.1.2016)
  Zimní Telč

  Zasněžená krajina, zimní sporty nebo vrcholné zimní události. Tím vším se Kraj Vysočina prezentuje v novém zimním spotu. „Video je koncipováno jako zimní den od svítání do soumraku. Pomyslnými průvodci spotu jsou osobnosti - patrioti, kteří jsou se zimou v  kraji spojeni. Ve snímku vystupuje horolezec Radek Jaroš, rychlobruslařka Martina Sáblíková, hokejista Viktor Ujčík a běžec na lyžích Martin Koukal,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Video natáčel produkční tým loni v zimě.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 65 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2016 > Tiskové zprávy - leden 2016

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 89447

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek