Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - leden 2022

 
 
 • Každé pondělí vychází nový díl Podcastů Kraje Vysočina (28.1.2022)

  Na začátku října loňského roku spatřil světlo světa vůbec první Podcast Kraje Vysočina a jeho hostem byl bývalý nadějný tenista a nyní trenér Jakub Filipský, kterého však ve slibné kariéře zastavila četná zranění. Od té doby už vzniklo dalších 16 dílů podcastů a jejich autoři středoškoláci Klára Zámková a David Vařílek si k mikrofonu pozvali další zajímavé hosty, kteří se na Vysočině narodili nebo s ní spojili svůj profesní a osobní život. A jak připomíná krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala: „Nové Podcasty Kraje Vysočina si můžete poslechnout pravidelně každé pondělí přes odkaz na webových stránkách kraje nebo přímo v aplikaci Anchor.“

   
 • Dětská výtvarná soutěž Muzea Vysočiny Jihlava (28.1.2022)
  Dětská výtvarná soutěž Muzea Vysočiny Jihlava

  Už devatenáct let pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava fotosoutěž, která se setkává s velkým zájmem z řad veřejnosti. V hlavní kategorii soutěží dospělí a ve vedlejších se mohou účastnit studenti a žáci. V žákovské skupině je zájem poměrně malý, neboť fotografování jako koníček se v útlém věku teprve formuluje. „Děti rády kreslí a malují. Proto Muzeum Vysočiny Jihlava vyhlásilo novou výtvarnou soutěž s názvem Malý ateliér pro všechny děti až do 14 let. Letošní téma jsou MOTÝLI,“ sdělil Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

   
 • Vysočina West je novou turistickou destinací v kraji (27.1.2022)
  Vysočina West je novou turistickou destinací v kraji

  Na Pelhřimovsku vznikla nová turistická destinace Vysočina West. Vedle Koruny Vysočiny a Destinace Třebíčsko – moravská Vysočina jde o třetí organizaci destinačního managementu na Vysočině. Vysočina West stojí na spolupráci čtyř měst, Pelhřimova, Humpolce, Pacova a Kamenice nad Lipou a podnikatelů v cestovním ruchu západní oblasti Vysočiny. „Vznik oblastních destinačních společností Kraj Vysočina podporuje, neboť jsou pro nás důležitými partnery v cestovním ruchu,“ říká Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu a dodává: „Je to jedna z našich priorit zakotvená ve strategii rozvoje cestovního ruchu v kraji na období 2017–2025.“

   
 • Krizový štáb Kraje Vysočina: Hygiena hlásí rekordní čísla pozitivně testovaných, rychle se plní kapacity testovacích míst (27.1.2022)
   
 • Na začátku února se v Kraji Vysočina bude sčítat zvěř (27.1.2022)
  Na začátku února se v Kraji Vysočina bude sčítat zvěř

  Krajský úřad Kraje Vysočina už stanovil dny, kdy se v letošním roce bude sčítat zvěř. „Termíny sčítání zvěře se vždy určují ve spolupráci s uživateli honiteb a státní správou myslivosti městských úřadů s ohledem na klimatické podmínky,“ uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Sčítání zvěře na Vysočině připadne letos na 5. února. Pokud se stane, že některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání v honitbě a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti, tedy krajskému úřadu, nejpozději do jednoho týdne ode dne provedeného sčítání, je termín nového konečného sčítání stanoven na 5. března 2022.

   
 • Autismus není tabu. Pozvánka na cyklus webinářů (26.1.2022)

  Problematika autismu se v poslední době stává často zmiňovaným tématem. Je to také díky projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, jehož realizační tým se nyní rozhodl uspořádat sérii webinářů zaměřených na toto téma. Vzdělávací pětidílný cyklus pro širokou veřejnost nazvaný Autismus není tabu se koná pod záštitou radního Kraje Vysočina pro sociální oblast Jana Tourka.

   
 • Příprava Studie proveditelnosti propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina (26.1.2022)

  V září 2021 uzavřel Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území obou krajů. Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám se Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj dohodly, že společně pořídí Studii proveditelnosti propojování vodárenských soustav nadregionálního významu v obou krajích. Cílem je vytvořit do budoucna robustní vodárenské soustavy zajišťující spolehlivé zásobování obyvatelstva pitnou vodou v případě dlouhodobého sucha a nedostatku vody v části zájmového území i s ohledem na dopady klimatické změny.

   
 • Kraj podpoří výstavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě (25.1.2022)
  VŠPJ

  Vysoká škola polytechnická Jihlava má projekt na výstavbu nových kolejí. Vyrostou do 4 let na Fritzově ulici v Jihlavě v sousedství okresního soudu, na rozvojových pozemcích ve vlastnictví školy. První etapa výstavby pětipodlažního moderně designovaného objektu počítá s kapacitou 200 lůžek. Stavba za více než 300 miliónů korun čeká na přidělení ministerské dotace, Kraj Vysočina projekt podpoří 90 milióny korun. „Je pro nás důležité pomoci vysoké škole se zkvalitněním nabídky moderního a funkčního ubytování pro studenty i akademické pracovníky, zvýšit její konkurenceschopnost, podpořit její dlouhodobé fungování. Mimo jiné dojde i k smysluplnému využití rozvojového prostoru v blízkosti vysoké školy,“ upozornil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • Nové Národní centrum Stavebnictví 4.0 s výraznou vysočinskou stopou (25.1.2022)
  Nové Národní centrum Stavebnictví 4.0 s výraznou vysočinskou stopou

  V polovině ledna 2022 bylo při Českém vysokém učení technickém v Praze založeno Národní centrum Stavebnictví 4.0. Jedná se o technologicky neutrální a otevřenou akademicko-průmyslovou platformu, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné a oborové organizace a pomáhá vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost. Stavebnictví 4.0 je zcela nový způsob myšlení, plánování, realizace i údržby staveb, během celého životního cyklu. Mapuje a minimalizuje vliv stavebnictví na vnější prostředí i stopy, které tyto činnosti v okolní přírodě trvale zanechají.

   
 • Očkování pomáhá čelit epidemii (21.1.2022)

  Již dva roky v Kraji Vysočina čelíme onemocnění covid-19. V současné době jsme na začátku další vlny pozitivních případů způsobené novou variantou viru zvanou Omikron. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že tato vlna bude zdaleka nejsilnější ze všech. Co může přispět ke zmírnění jejích dopadů i epidemie celkově? Očkování.

   
 • Řešení potíží se sluchem nejen v sociálních službách (20.1.2022)

  Trápí vás potíže se sluchem? Jste klientem pobytové sociální služby nebo se do takové organizace chystáte? Začtěte se tedy do níže uvedených řádků a hledejte pro sebe to nejvhodnější řešení. V uplynulých třech letech proběhl na Vysočině projekt s názvem Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb, který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky. "Výstupy z tohoto projektu mohou totiž výrazně zlepšit situaci osob při řešení sluchových potíží," uvedl Jan Tourek, radní za sociální oblast Kraje Vysočina.

   
 • Krizový štáb Kraje Vysočina: Nemocnost řidičů se podepisuje na výpadcích autobusových linek, odběrová místa navyšují kapacity (20.1.2022)
   
 • Příspěvky na podporu myslivosti výrazně vzrostly (20.1.2022)

  V České republice má myslivost jedinečnou podobu. Právě pro tuto svoji jedinečnost byla Ministerstvem kultury České republiky zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Stalo se tomu v posledních dnech roku 2011. Před tímto milníkem, ale i potom, urazila dlouhou cestu. A protože je zvěř podle zákona o myslivosti přírodní bohatství, je jen krůček k tomu, aby stát podporoval vybrané myslivecké činnosti.

   
 • Vychutnej si přítomnost na lyžích! Kampaň zve k návštěvě zimní Vysočiny (19.1.2022)
  Vychutnej si přítomnost na lyžích! Kampaň zve k návštěvě zimní Vysočiny

  Podpořit zimní návštěvu Vysočiny lákavou a výhodnou nabídkou lyžování je cílem kampaně, kterou právě spouští Vysočina Tourism. Zimní kampaň na Vysočině láká na desetiprocentní slevu na lyžování ve vybraných lyžařských areálech. Akce odstartovala 17. ledna a potrvá po celé období jarních prázdnin až do konce března. Pouze v případě nepříznivého počasí se může termín změnit.

   
 • Veřejná doprava v regionu: Základní páteř regionální dopravy tvoří dotované spoje pro širokou veřejnost. Podmínky pro komerční dopravce mají jasnou podobu (19.1.2022)

  Kraj Vysočina je ze zákona povinen zajistit základní dopravní obslužnost regionu. Proto kraj veřejnou dopravu dotuje respektive hradí dopravcům ztráty, které při zajištění této služby vznikají. Je tak zabezpečena dopravní dostupnost i z méně frekventovaných částí regionu. Za tímto účelem kraj objednává služby linkových autobusových i drážních dopravců. Dotování veřejné dopravy v rámci objednaných spojů vyjde Kraj Vysočina v roce 2022 na cca 1,293 miliardy korun. Je to vysoká částka, kterou kraj vynakládá na zajištění veřejné služby pro obyvatele napříč regionem. Základní dopravní obslužnost regionu prochází v posledních letech systémovými změnami, které pod názvem Veřejná doprava Vysočiny, upravují provázanost, pravidelnost a dostupnost veřejné dopravy. Dotovaní dopravci denně zajistí řádově tisíce linek a převezou ročně desítky miliónů cestujících.

   
 • Jihlavská stavebka pořádala národní kolo soutěže TESAŘ 2022 (18.1.2022)
  Jihlavská stavebka pořádala národní kolo soutěže TESAŘ 2022

  V minulém týdnu se v učebnách i praktických dílnách Střední školy stavební Jihlava uskutečnilo odložené národní kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru TESAŘ. Osm dvoučlenných týmů ze středních odborných škol a učilišť z území Čech poměřilo jak své odborné znalosti v připraveném vědomostním testu, tak i zručnost při práci na tesařské konstrukci. Ze středních škol z Vysočiny si nakonec nejlépe vedla Střední škola stavební Třebíč, která obsadila 3. místo, jen o stupínek horší byl tým z pořádající Střední školy stavební Jihlava.

   
 • Miroslav Houška: Je stávající rozdělení daňových příjmů krajům opravdu nespravedlivé? (18.1.2022)

  V současné době některé kraje vyvíjejí poměrně intenzivní aktivity s cílem dosáhnout změny tzv. zákona o rozpočtovém určení daní. Jsou ale podle stávajícího systému přerozdělování daní v takové nevýhodě, jak se snaží prezentovat? Například Jihomoravský kraj argumentuje tím, že v případě přepočtu na jednoho obyvatele, dostává nejméně ze všech krajů. Na celou problematiku je však potřeba se podívat komplexně a nevytrhávat z kontextu jen jeden ukazatel. Nejde totiž jen o to, kolik kraj dostává, ale také co všechno musí ze svého rozpočtu platit.

   
 • Krizový štáb Kraje Vysočina: Vysočina má aktuálně nejnižší denní přírůstek covid pozitivních v Česku (13.1.2022)
   
 • Loňský rok v Kraji Vysočina z pohledu vodního hospodářství (13.1.2022)
  Loňský rok v Kraji Vysočina z pohledu vodního hospodářství

  Z hlediska srážek patřil rok 2021 v Kraji Vysočina spíše k mírně podprůměrným a srážkový deficit oproti dlouhodobému normálu dosáhl 25 mm. Zařadil se tak do jedenáctileté řady, přerušené pouze roky 2013 a 2020, kdy roční úhrn srážek nedosáhl ani dlouhodobého průměru. Ten činí pro Vysočinu 673 mm. Ke srážkovému deficitu nejvíce přispěly jarní měsíce březen a duben a pak září až prosinec. Léto, jako zpravidla nejdeštivější období každého roku, pak dostatečně nevyrovnalo srážkově podnormální období loňského roku. Výrazně srážkově vydatný byl rok 2020, v jehož průběhu spadlo celkem 834 mm srážek. Byl to nejdeštivější rok na Vysočině za posledních jedenáct let a významně snížil srážkový deficit z předchozích let.

   
 • Svůj první parkovací dům postaví Kraj Vysočina pro Třebíč (13.1.2022)

  Časový harmonogram stavby historicky prvního parkovacího domu, jehož investorem bude Kraj Vysočina, dostává přesné obrysy. Bude stát v Třebíči, u hlavního vjezdu do areálu krajské Nemocnice Třebíč na pozemcích kraje a pozemcích, které darovalo město. Jak informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, do dvou týdnů je Kraj Vysočina připraven uzavřít smlouvu na dodání projektové dokumentace na jeho stavbu. Ta má být projektována a realizována moderně prostřednictvím metody BIM.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 38 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2022 > Tiskové zprávy - leden 2022

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 8711

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek