Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - listopad 2008

 
 
 • Cvičení ZÓNA 2008 dnes vrcholí třetím dnem (28.11.2008)
  Zóna 2008

  Do finální fáze se dnes dostalo celostátní cvičení ZÓNA 2008, které bylo zahájeno ve středu 26.11. Cvičení připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Jeho námětem je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do okolí elektrárny, čímž dochází k ohrožení obyvatelstva. Již třetí den intenzivně pracují krizové štáby na centrální, krajské i obecní úrovni, včetně štábu MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

   
 • Rozdělení cen v soutěži „My třídíme nejlépe 2008“ (28.11.2008)
  kontejnery na tříděný odpad

  Včerejší odpoledne patřilo na krajském úřadě v Jihlavě zástupcům obcí, které v kraji Vysočina nejlépe třídí odpad. U příležitosti ukončení Krajské komunikační kampaně 2008 byly předány ceny v soutěži „My třídíme nejlépe 2008“. Včerejší slavnostní odpoledne stejně tak i celou krajskou komunikační kampaň letošního roku měla na starosti Agentura Dobrý den z Pelhřimova.

   
 • Záslužné medaile kraje Vysočina: Nová tradice, která zviditelní zásluhy spoluobčanů nejen v uniformách (27.11.2008)
  medaile IZS

  Horácké divadlo v Jihlavě bylo letos již podruhé kulisou slavnostního předávání medailí.
  26. listopadu hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek předal první dvacítku Záslužných medailí, kterými kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Záslužná medaile je ocenění, které má regionální charakter, je poděkováním, které navrhují ředitelé jednotlivých složek krajského Integrovaného systému a schvaluje krajské zastupitelstvo.

   
 • Cvičení Zóna 2008 - tisková konference 27. 11. 2008 (27.11.2008)
  Armáda - Zóna 2008

  26. listopadu 2008 bylo na území kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, v Jaderné elektrárně Dukovany a na úrovni centrálních orgánů zahájeno cvičení ZÓNA 2008. Jeho námětem je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do okolí elektrárny, čímž dojde k ohrožení obyvatelstva. Cílem cvičení je prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události. Následuje sled událostí a první závěry.

   
 • CVIČENI ZONA 2008 Aktuální informace k 27. 11. 2008 (27.11.2008)
  Evakuace ZŠ Mohelno

  CVIČENÍ: 2. blok elektrárny (postižený havárií) je stabilizován, do životního prostředí neuniká radioaktivita. V nemocnicích v kraji Vysočina je aktuálně 164 volných míst pro zraněné (v případě nutnosti lze upravit počet příjmů), vyšší specializovaná pracoviště mimo region Vysočiny hlásila ke včerejšímu dni volnou kapacitu 55 míst. Opatření dopravního charakteru na železnici jsou zachována. V místě výluky je zavedena náhradní autobusová doprava. Společnost TRADOBUS vyčlenila cvičně 23 autobusů, které by sloužily k evakuaci (v případě reálné situace by bylo nasazeno více dopravních prostředků dle potřeby). Autobusy jsou soustředěny v Třebíči. Pro jednotlivé obce v havarijního plánování do 5 km od elektrány byly vyčleněny únikové trasy. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny posílila údržbové práce na únikových a zásahových komunikacích. Byly instalovány zákazové značky a zátarasy.

   
 • V rámci cvičení ZÓNA 2008 proběhlo jednání Ústředního krizového štábu (26.11.2008)
  Ministerstvo vnitra ČR

  V rámci celostátního cvičení ZÓNA 2008 dnes (26.11. 2008) od 11:30 cvičně zasedal Ústřední krizový štáb, který je složen ze zástupců centrálních orgánů krizového řízení. Účastníci jednání byli seznámeni se situací po simulované havárii v Jaderné elektrárně Dukovany, kdy radioaktivní látky fiktivně unikly mimo areál elektrárny a ohrozily tak obyvatelstvo v okolí.

   
 • Cvičení Zóna 2008 - aktuální informace (26.11.2008)
  Zóna 2008

  Ve dnech 26.-28. listopadu 2008 probíhá na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje cvičení Zóna 2008. Cvičení má prověřit činnost orgánů krizového řízení včetně ústřední úrovně. Je třeba upozornit, že námětem cvičení Zóna 2008 je vysoce nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností. Pod tímto odkazem budou zveřejňovány aktuální informace.

   
 • ZÓNA 2008 - KRIZOVÝ ŠTÁB KRAJE VYSOČINA (26.11.2008)
  Zóna 2008

  Dnes 26. listopadu 2008 bylo na území kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, v Jaderné elektrárně Dukovany a na úrovni centrálních orgánů zahájeno cvičení ZÓNA 2008. Jeho cílem je prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. „Zjišťujeme, zda je vnější havarijní plán elektrárny připraven na podobné závažné události, i když jejich pravděpodobnost je podle odborníků téměř nulová,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • „My třídíme nejlépe 2008“, výsledky soutěže obcí (25.11.2008)
  kontejnery

  V rámci letošního projektu spolupráce kraje Vysočina s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. k problematice třídění využitelných komunálních odpadů se uskutečnila také soutěž obcí „My třídíme nejlépe“. Do soutěže byly zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do systému Ekokom. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční už tento čtvrtek v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina.

   
 • Žďárský pěvecký sbor Musica Sarensis se představil hned na několika koncertech v Bruselu (25.11.2008)
  Musica Sarensis

  V polovině listopadu 2008 se v Pražském domě v Bruselu uskutečnil pod vedením sbormistra Radima Dvořáka koncert žďárského pěveckého sboru Musica Sarensis. Vystoupení se uskutečnilo za podpory města Žďár nad Sázavou, kraje Vysočina a Českého centra v Bruselu. Žďárští umělci dále koncertovali ve Výboru regionů, který je poradním orgánem Evropské komise, a církevní tvorbou zaujali i účastníky nedělní mše v kostele Sacre Coeur v Bruselu.

   
 • Dopravní stavba roku 2007: Most v Jaroměřicích nad Rokytnou získal celostátní cenu veřejnosti (21.11.2008)
  Most v Jaroměřicích

  Projekt Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích nad Rokytnou získal již třetí ocenění. Nejprve byl vybrán mezi deset příkladů dobré praxe, které byly spolufinancovány v kraji Vysočina prostřednictvím Společného regionálního operačního programu. Dále získal za „citlivé začlenění původních barokních soch v kontextu nového výtvarného a konstrukčního pojetí“ titul Prestižní stavba Vysočiny 2007. „Třetím úspěchem je Cena veřejnosti v 5. ročníku celostátní soutěže Dopravní stavba roku 2007,“ informoval náměstek pro dopravu Libor Joukl.

   
 • Hledá se sestra roku 2008 (21.11.2008)
  Sestra roku

  Redakce odborného časopisu Sestra vyhlásila už IX. ročník soutěže Sestra roku. Hledá se v ní „nejlepší“ zdravotní sestra ve třech kategoriích – Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Navíc je každoročně udělována Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Přihlaste svou kandidátku nebo kandidáta a pomozte mu získat toto prestižní ocenění!

   
 • Soud potvrdil nesouhlasné stanovisko krajského úřadu k Větrnému parku Blatnice (21.11.2008)
  Větrná elektrárna

  Krajský soud v Brně odmítl žalobu proti odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina ve věci nesouhlasného stanoviska k záměru Větrný park Blatnice.

   
 • Jednání politických klubů o obsazení výborů a komisí (19.11.2008)

  Předsedové a místopředsedové politických klubů stran zastoupených v novém krajském zastupitelstvu se včera dohodli na výčtu poradních orgánů rady a zastupitelstva.

   
 • Kraj Vysočina a město Světlá nad Sázavou pracují na další pomoci bývalým sklářům ze Světlé nad Sázavou (19.11.2008)
  Světlá nad Sázavou

  V minulém týdnu nové krajské zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace městu Světlá nad Sázavou. Finanční prostředky ve výši 135 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících s pracovním uplatněním zaměstnanců ze Světlé nad Sázavou v Kutné Hoře.

   
 • Závěrečná konference ke grantovému schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (18.11.2008)
  SROP

  Dne 24. listopadu 2008 se koná pod záštitou ředitele Sekce pro rozvoj regionu Krajského úřadu kraje Vysočina Martina Černého závěrečná konference k již ukončenému grantovému schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.

   
 • Noví radní z Vysočiny dnes poprvé otevřeli dveře svých kanceláří (18.11.2008)
  Radní kraje Vysočina

  Poprvé po svém zvolení se dnes sešli noví členové Rady kraje Vysočina. První den v úřadě věnovali především seznámení se s chodem krajské instituce a vedoucími pracovníky krajských rezortů, organizačním záležitostem a školením bezpečnosti práce.

   
 • Návštěva z Ukrajiny na Vysočině (18.11.2008)
  kulturní vystoupení

  Společné písničky a tance, procházky po Telči i návštěvy škol. Tak vypadal program listopadové návštěvy školního folklorního souboru z Lazeščiny z partnerské Podkarpatské Rusi.
  Folklórní soubor z Ukrajiny doprovázel ředitel školy Ivan Ivanovič Buntušiak, a vedoucí odboru školství Hana Pavlovna Popovič. Hosté viděli Telč, premonstrátský klášter a knihovnu v Nové Říši, velmi srdečně se pozdravili se žáky základní školy Seifertova v Jihlavě a střední odborné školy v Třešti.

   
 • Novým hejtmanem Vysočiny je lékař – Jiří Běhounek (14.11.2008)
  hejtman Jiří Běhounek

  V pořadí třetím hejtmanem kraje Vysočina se dnes stal Jiří Běhounek, ve funkci prvního muže regionu nahradí Miloše Vystrčila, který kraj vedl uplynulé čtyři roky. Nové krajské zastupitelstvo zvolilo i dalších osm uvolněných členů Rady kraje Vysočina.

   
 • Devět oceněných pamětní medailí kraje Vysočina (14.11.2008)
  medaile

  Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil dnes udělil u příležitosti ukončení volebního období 2004 - 2008 devíti osobnostem pamětní medaili kraje Vysočina.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 35 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2008 > Tiskové zprávy - listopad 2008

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 247740

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek