Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - listopad 2009

 
 
 • Řekněte si své k fungování krajských nemocnic (30.11.2009)
  zdravotnictvis

  Trvalé zvyšování úrovně kvality služeb poskytovaných zřizovanými nemocnicemi je jedním ze základních cílů našeho kraje. Jedním z důležitých předpokladů naplnění těchto cílů je znalost názorů a zkušeností pacientů – široké veřejnosti. Ke sběru názorů je připraven speciální internetový formulář.

   
 • Vysočina: Komunikace občanů se státní správou a samosprávou (30.11.2009)

  Občané při řešení nejrůznějších životních situací komunikují s veřejnou správou na všech jejích úrovních. V zájmu státu je poskytnout občanům kvalitní, bezpečné a důvěryhodné podmínky této komunikace. Jaký způsob preferují obyvatelé Vysočiny? Mají pocit, že elektronický kontakt opravdu přibližuje státní správu občanům? Mají zájem komunikovat s úřady přes internet?

   
 • „My třídíme nejlépe 2009“ (26.11.2009)
  kontejnery

  Nejlépe se na Vysočině třídí ve Valdíkově, Březníku, Velké Bíteši a v Novém Městě na Moravě. V rámci letošních projektů spolupráce kraje Vysočina s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. k problematice třídění využitelných komunálních odpadů a s provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení společností Asekol s.r.o. k problematice sběru použitých elektrozařízení, se uskutečnila pravidelná soutěž obcí „My třídíme nejlépe 2009“. Do soutěže byly zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do systému Ekokom.

   
 • Ukrajinský folklór na festivalu v Přibyslavi (26.11.2009)
  houslisté

  Ve dnech 20. až 23. listopadu 2009 navštívil kraj Vysočina folklórní soubor z Koločavy z partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny. Hlavním cílem návštěvy souboru byla účast na folklórním festivalu Sedmikvítek v Přibyslavi. Tento festival má již dlouholetou tradici.

   
 • Pozvání na výstavu Mladý tvorca 2010 (26.11.2009)

  Odborné školy z Vysočiny dostaly nabídku účastnit se každoroční mezinárodní výstavy „Mladý tvorca 2010“, která se bude konat v dubnu 2010 v Nitře. Studenti budou mít možnost prezentovat v partnerském regionu Nitranského samosprávného kraje své dovednosti, znalosti a produkty. Součástí výstavy bude také soutěž.

   
 • Podpora moderních učeben je žádoucí (25.11.2009)
  mechatronika

  Žďárská průmyslovka a Střední technická škola ve Žďáru nad Sázavou včera otevřely nové specializované učebny mechatroniky, které byly vybaveny za podpory kraje Vysočina. Moderní učebny by měly pomoci zajistit kvalitnější přípravu studentů na práci v důležitých strojírenských firmách v kraji. Slavnostního otevření se zúčastnili radní kraje Vysočina Marie Kružíková a Petr Krčál a starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír Brychta.

   
 • Program obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010 (24.11.2009)
  Ilustrační foto

  Kraj Vysočina v příštím roce rozdělí z krajského Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) mezi obce do 1500 obyvatel 69 miliónů korun. Pro každou z 662 oprávněných obcí je garantována dotace ve výši 104 tisíc korun, o vyšší částku mohou požádat samosprávy obcí s čerstvým čestným uznáním v rámci soutěže Vesnice roku. Nejčastěji kraj prostřednictvím POVV obcím přispívá na opravy místních komunikací a na opravy obecních úřadů a kulturních zařízení.

   
 • Vysočina připravuje stipendia pro vybrané učební obory (24.11.2009)
  oprava, ilustrační foto

  Kraj Vysočina chce motivovat budoucí středoškoláky ve studiu řemesel, zavede proto od příštího školního roku stipendijní motivační program. Kameník, nástrojař, obráběč kovů, tesař, zedník, pokrývač, instalatér nebo kovář, to je náhodný výběr oborů, kterým na trhu práce v regionu chybí dostatečný počet absolventů. Cílem stipendií však není pouze zvýšit zájem, ale také posílit odpovědnost učňů za své kvalitní vzdělání. Po závěrečné zkoušce budou právě těmi kvalifikovanými profesionály, kteří na trhu práce chybí.

   
 • Seminář k problematice dluhového poradenství (23.11.2009)

  Odborný seminář na aktuální téma dluhového poradenství pod záštitou Asociace občanských poraden (AOP), ČSOB a Poštovní spořitelny proběhne 26. listopadu 2009 v sídle kraje Vysočina v Jihlavě.

   
 • Krajská záchranka prošla certifikačním auditem (20.11.2009)

  Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina splnila podmínky k udělení certifikátu integrovaného systému řízení v oblasti řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Po dvou náročných šetřeních v posledních měsících auditní tým posunul krajské záchranáře mezi profesní elitu v rámci České republiky. Příprava certifikace zabrala týmu krajské záchranky 7 měsíců.

   
 • 191. pěší rota Aktivních záloh má nové velení (18.11.2009)
  Ilustrační foto

  Velitel 191. pěší roty Aktivních záloh s umístěním na Vysočině kapitán Jaroslav Kolář dnes předal velení svému nástupci nadporučíku Karlu Hanákovi. Stalo se tak formálně v sídle kraje Vysočina přesně v 11:00 hod. za slavnostního dvojpřeletu vojenských stíhaček. 191. pěší rota AZ čítá na Vysočině 65 příslušníků.

   
 • Naše sociální normy zajímaly Číňany (18.11.2009)

  Česká sociální doktrína a její hodnotová východiska, daná zakotvenost v evropském kulturním a myšlenkovém prostoru. To byla hlavní témata diskuse s členy delegace s Čínské lidové republiky, která navštívila 12. listopadu 2009 kraj Vysočina. Delegaci představitelů sociální oblasti z provincie Guangdong, která se nachází na jihu Číny, přijal radní kraje Vysočiny pro sociální oblast Petr Krčál a vedoucí sociálního odboru Krajského úřadu kraje Vysočina Věra Švarcová.

   
 • Oslavy v třebíčském domově pro seniory (18.11.2009)

  Pátek třináctého nemusí být vždy nešťastným dnem. V třebíčském domově pro seniory na Kubešově ulici bylo toto datum ve znamení dvou šťastných událostí – v pátek 13. listopadu zde proběhla oslava 102. narozenin paní Františky Večeřové a zároveň zde slavnostně otevřeli zrekonstruované kuchyňské prostory. Pozvánku na tyto významné události přijali zástupci kraje Vysočina, který je zřizovatelem domova, radní Petr Krčál a Zdeněk Ryšavý, za město Třebíč se akce zúčastnili starosta Ivo Uher a radní Naděžda Dobešová.

   
 • Zpráva o Vysočině 2008/2009 (16.11.2009)
  Vysočina

  Druhou zprávu o Vysočině přednesl hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 10. 11. 2009 v Jihlavě.

   
 • Druhé kolo soutěže S Vysočinou do Evropy už DNES! (16.11.2009)
  Globus

  Druhým kolem dnes pokračuje celokrajská soutěž vyhlášená Vysočinou pro studenty středních škol v našem regionu. Do originální vědomostní soutěže se zatím zapojilo 250 soutěžících z 23 středních škol. Dnes a v následujících dnech bude pro registrované soutěžící připraveno dalších sedm otázek s regionální tématikou. Více informací na www.ourregion.cz.

   
 • Krajský úřad získal ocenění v programu Národní ceny kvality ČR (16.11.2009)
  logo

  11. listopadu 2009 převzal ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec ve Španělském sále Pražského hradu Národní cenu kvality ČR 2009. Ocenění jsou pravidelně předávána představiteli státu v rámci akce „Listopad měsíc kvality v  ČR.“ Krajský úřad kraje Vysočina obdržel ocenění „FINALISTA“ Národní ceny kvality v kategorii veřejný sektor a modelu CAF. V této kategorii byly uděleny ocenění ve čtyřech stupních: „Perspektivní organizace“, „Úspěšná organizace“, „Finalista“ a „Vítěz“. V pomyslné sportovní stupnici tak náš úřad získal skvělé druhé místo.

   
 • Doprava škodí jihlavskému ovzduší více než průmyslová zóna (13.11.2009)

  Kraj Vysočina a město Jihlava mají studii kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy

  Více než průmyslová zóna škodí Jihlavě doprava a také topení, resp. spalování nevhodného materiálu a také odpadu v tzv. malých zdrojích (například v kotelny rodinných domů). I to je jeden z mnoha výsledků rozsáhlé a v České republice ojedinělé studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“. Studii zpracoval Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Brně. Zadání studie je společnou iniciativou kraje a města. Včera byla studie prezentovaná médiím na tiskové konferenci v budově jihlavské radnice.

   
 • Kraj modernizoval za evropské peníze další komunikaci na Jaroměřicku (13.11.2009)
  II/360 Štěpánovice-Vacenovice

  Letos v červnu začala celková modernizace silnice II/ 360 Štěpánovice – Vacenovice. 1,775 km dlouhý úsek na Třebíčsku vyšel na 56 mil. korun, z čehož více než 90% činí dotační podíl z ROP Jihovýchod. Zásadní změnou, kterou řidiči ocení především v zimě, je rozšíření komunikace na 9,5m, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu a také nabídne vyšší komfort při předjíždění.

   
 • Malá knihovnická slavnost 2009 (12.11.2009)
  knihy

  Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě letos pořádala již osmým rokem „Malou knihovnickou slavnost“. 11. listopadu získalo šestnáct regionálních knihoven ocenění nejlépe pracující neprofesionální knihovny v kraji Vysočina. Neprofesionálních knihoven je na území kraje Vysočina 565.

   
 • Přes deset miliard z ROP Jihovýchod (12.11.2009)
  logo

  Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém jednání 11. listopadu 2009 schválil dotace Evropské unie z Regionálního operačního programu Jihovýchod v celkové výši 943 milionů korun. Za svou tříletou historii tak Regionální rada Jihovýchod již odsouhlasila přes deset miliard evropských dotací, což je polovina celkového rozpočtu ROP Jihovýchod pro celé programové období 2007–2013. Dotace čerpá přes 400 projektů realizovaných v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Výbor dnes také schválil plán výzev k předkládání projektů žádajících o dotace pro rok 2010.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 38 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2009 > Tiskové zprávy - listopad 2009

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 206453

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek