Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - listopad 2013

 
 
 • Individuální projekt II. zajistí financování služeb sociální prevence (29.11.2013)
  Individuální projekt II. zajistí financování služeb sociální prevence

  Kraji Vysočina se prostřednictvím projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt II.“ podařilo zajistit financování sítě dvou druhů služeb sociální prevence. Jde o azylové domy a sociální rehabilitaci pro osoby s duševním onemocněním a zrakovým a kombinovaným postižením. „Projektem je zajištěna podpora 15 sociálních služeb od dubna 2013 do konce roku 2014,“ říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro sociální oblast.

   
 • Zlatý Ámos: Hledá se nejoblíbenější učitel (29.11.2013)
  Zlatý Ámos: Hledá se nejoblíbenější učitel

  S téměř železnou pravidelností je každoročně vyhlašována anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos. Už jen měsíc - do konce roku mohou žáci a studenti základních a středních škol zasílat přihlášky svých kantorů do této soutěže. „Na Vysočině se o základní a následné středoškolské nebo učňovské školství stará více než 6,5 tisíce učitelů. Není lepší reklama a podpora regionálního školství, než spokojení žáci a studenti, kteří mají zdravý respekt ze svých pedagogů, kteří jsou jim nejen vzorem, ale i přáteli,“ uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

   
 • Vzdělávání pro neziskovky v Kraji Vysočina (28.11.2013)
  Vzdělávání pro neziskovky v Kraji Vysočina

  KOUS Vysočina, o. s. – Koordinační uskupení nestátních neziskových organizací Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina a městy pořádají pod záštitou Petra Piňose, radního pro oblast multikulturní spolupráce a neziskový sektor semináře na téma „Co čeká neziskové organizace v souvislosti s platností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014“.

   
 • Projekt Partnerství PRO 2013+ byl zakončen konferencí v Jihlavě (28.11.2013)
  Projekt Partnerství PRO 2013+ byl zakončen konferencí v Jihlavě

  Dnes uspořádal Kraj Vysočina závěrečnou konferenci projektu Partnerství PRO 2013+. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013. Vedoucím partnerem projektu byl Jihomoravský kraj a projektovými partnery byly Dolní Rakousko, Weinviertel Management a projektové sdružení Waldviertel Management, město Vídeň a Kraj Vysočina. Realizace projektu začala na konci roku 2010 a dnešní konference jej zakončila.

   
 • Rozpočtové určení daní: Více peněz menším obcím. A co kraje? (28.11.2013)
  Rozpočtové určení daní: Více peněz menším obcím. A co kraje?

  Nové rozpočtové určení daní, které vstoupilo v platnost se státním rozpočtem na rok 2013, reagovalo na časté stížnosti menších obcích, které se cítily znevýhodněné přerozdělováním daňových příjmů. Už téměř rok tedy obce hospodaří s příjmy řídícími se upravenými pravidly. „Podle našich sledování si obecní rozpočty letos do září polepšily téměř o 20% oproti stejnému období loňského roku, konkrétně jde o částku vyšší než 636 miliónů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný.

   
 • Závěrečná konference projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3 (28.11.2013)
  Závěrečná konference projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3

  V pondělí 25. 11. 2013 proběhla na Městském úřadě v Jaroměřicích nad Rokytnou závěrečná konference projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3, kde byly prezentovány jeho výstupy, kterými jsou projektové dokumentace potenciálních staveb: II/360 Třebíč – Střítež, II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat, II/152 Moravské Budějovice – obchvat, II/410 Jemnice – obchvat, II/410 Menhartice – obchvat. Jednání se vedle zástupců Kraje Vysočina (vedoucí partner projektu ) a Dolního Rakouska (partner projektu) zúčastnili též reprezentanti dotčených obcí.

   
 • Česko-rakouská spolupráce počítá s dalšími projekty (28.11.2013)
  Česko-rakouská spolupráce počítá s dalšími projekty

  V jihomoravské Lednici se ve dnech 25. - 26. 11. 2013 konalo zasedání 14. Monitorovacího výboru Operačního programu Rakousko – Česká republika 2007-2013. Jedním z cílů tohoto jednání bylo i schvalování projektových záměrů s přeshraničním dopadem, o jejichž podporu se ucházely i žadatelé z Kraje Vysočina.

   
 • Podpora investic v sociálních službách (28.11.2013)
  Podpora investic v sociálních službách

  Celkem jedenáct projektů nestátních neziskových organizací podpořilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina v rámci výzvy grantového programu „Investujme v sociálních službách 2013“. Na investice byly rozděleny celkem dva miliony korun. „Tento grantový program byl vyhlášen již v předchozích dvou letech a setkal se s velkým ohlasem. Poskytovatelé sociálních služeb získávají finance na investice jen s velkými obtížemi. Podpořili jsme stabilní služby na území kraje a dotace povede k jejich dalšímu rozvoji,“ říká radní Kraje Vysočina Petr Krčál. Letos se o podporu ucházelo 22 žadatelů.

   
 • V Havlíčkově Brodě ocenili neprofesionální knihovny (27.11.2013)
  V Havlíčkově Brodě ocenili neprofesionální knihovny

  Krajská knihovna Vysočiny dnes ocenila nejlepší neprofesionální knihovny v regionu. Titul Knihovna Vysočina 2013 si odneslo pět knihoven – v okrese Havlíčkův Brod Obecní knihovna Oudoleň, v okrese Jihlava Knihovna městyse Větrný Jeníkov, v okrese Pelhřimov Místní knihovna Komorovice, v okrese Třebíč Místní knihovna Radkovice u Hrotovic a v okrese Žďár nad Sázavou Obecní knihovna Vídeň. Malá knihovnická slavnost se letos uskutečnila v Havlíčkově Brodě už podvanácté.

   
 • Organizační změny krajského úřadu (27.11.2013)
  Organizační změny krajského úřadu

  K poslednímu listopadu zanikají detašovaná pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. „Zaměstnanci se z detašovaných pracovišť přemístí na pracoviště v Jihlavě a detašovaná pracoviště budou ke konci roku zcela uzavřena. Nové aktuální kontakty na pracovníky příslušných odborů - nové adresy a telefonní spojení budou aktuálně po přemístění zveřejněny na www stránkách Kraje Vysočina,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zděnek Kadlec.

   
 • Kraj Vysočina uspořádal seminář k ochraně zemědělského půdního fondu (26.11.2013)
  Kraj Vysočina uspořádal seminář k ochraně zemědělského půdního fondu

  V závěru minulého týdne se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář na téma „Věda a výzkum v praxi – ochrana půdy na Vysočině“, který uspořádal odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Primárně byl určen pro orgány ochrany zemědělského půdního fondu z krajských úřadů celé republiky, pro velký zájem byl zpřístupněn i pro referenty z řad úřadů obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina.

   
 • Výsledky ročního měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina (26.11.2013)
  Výsledky ročního měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina

  Kraj Vysočina má k dispozici první dokument hodnotící výsledky měření kvality ovzduší probíhajícího v rámci řešení projektu „Informační systém kvality ovzduší měření v Kraji Vysočina“. Jedná se o Roční závěrečnou zprávu z měření za období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013. „Data z měření jsou on-line zasílána z mobilních měřících systémů na speciální webové stránky www.ovzdusivysocina.cz a slouží k informování všech skupin obyvatelstva“, doplnil k projektu ISKOV radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Střední hotelová škola v Třebíči uspěla v mezinárodní soutěži Concours Internationale Philippe Mille 2013 v Remeši (26.11.2013)
  Střední hotelová škola v Třebíči uspěla v mezinárodní soutěži Concours Internationale Philippe Mille 2013 v Remeši

  Střední hotelová škola v Třebíči se minulý týden v Remeši zúčastnila mezinárodní gastronomické soutěže, kterou organizoval světoznámý šéfkuchař Philippe Mille, držitel Michelinské hvězdy, společně s Úřadem regionální rady Champagne-Ardenne. V prvním ročníku mezinárodního klání získal tým krajské hotelové školy ve složení Eva Jandásková a Vojtěch Poskočil druhé místo.

   
 • Můžeme se učit vzájemně (26.11.2013)
  Můžeme se učit vzájemně

  V minulém týdnu proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina společné jednání zástupců Libereckého kraje a Kraje Vysočina. Liberecký kraj projevil zájem seznámit se a získat příklady dobré praxe z aktivit Kraje Vysočina v oblasti Místní agendy 21, regionálních produktů a regionálních prodejen.

   
 • Vysočina zve ke studiu v partnerském regionu Champagne-Ardenne ve Francii (26.11.2013)
  Vysočina zve ke studiu v partnerském regionu Champagne-Ardenne ve Franci

  Kraj Vysočina ve spolupráci s Remešskou akademií (Académie de Reims) a regionem Champagne-Ardenne nabízí opět studentům středních škol z Kraje Vysočina možnost studovat na střední škole v partnerském regionu ve Francii. Předpokladem studia je znalost francouzského jazyka, ale především motivace a odhodlání. Termín podání přihlášky do výběrového řízení je nejpozději do 31. ledna 2014. Termín podání žádosti o systémovou podporu Kraje Vysočina na pokrytí nákladů spojených se studijním pobytem v partnerských resp. spolupracujících regionech je taktéž 31. ledna 2014.

   
 • Jak si vedly obce v soutěži My třídíme nejlépe 2013? (25.11.2013)
  Jak si vedly obce v soutěži My třídíme nejlépe 2013?

  Aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu obcí zapojených do systémů Ekokom, Asekol a Elektrowin zhodnotil další ročník soutěže pod taktovkou Agentury Dobrý den z Pelhřimova. Soutěž ověřila, jak je využívána sběrná síť obcí, zda se sběrné nádoby nevyvážejí poloprázdné nebo zda přeplněnost sběrných nádob nevyžaduje změnit intenzitu svozu či počet/objem nádob.

   
 • Třebíčská průmyslovka testuje chytré zásuvky (25.11.2013)
  Ilustrační foto

  Zástupci agentury III (Institute for Information Industry) z Tchaj-wanu představili na Vysočině svůj nový projekt – inteligentní systém pro šetření elektrické energie In-Snergy – tzv. chytré zásuvky. První, kdo bude měřit energetickou náročnost, regulovat spotřebu energií a hledat další využití pro novou technologii, jsou studenti Střední průmyslové školy Třebíč. Během své návštěvy tchaj-wanská delegace mimo jiné ověřila, jak fungují již dříve do života uvedené projekty.

   
 • Do finále v pIšQworkách postupuje tým z Jihlavy (25.11.2013)
  www.pisqworky.cz

  Jihlavské gymnázium v závěru minulého týdne patřilo piškvorkám. Jediné postupové místo vybojovalo pětičlenné družstvo domácích. Právě Gymnázium Jihlava hostilo šesté krajské finále soutěže pIšQworky, kterého se z Vysočiny zúčastnilo jedenáct týmů. Jednu neoficiální hru nemohla odmítnout ani Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství. I přes napínavý souboj ji Martin Chmelař z tercie třebíčského gymnázia nedovolil vyhrát.

   
 • Judisté z Vysočiny vyhráli Berger Nachwuchscup 2013 (24.11.2013)
  Judisté z Vysočiny

  V polovině listopadu si judisté z Vysočiny připsali další úspěch. Mezi čtyřicítkou týmů z Rakouska, Čech, Slovenska a Maďarska bezkonkurenčně resp. s velkým bodovým náskokem obhájili své loňské vítězství na přeshraničním turnaji Berger Nachwuchscup. Dali tak jasně najevo, že judo z Vysočiny má nejen tradici, ale především výsledky.

   
 • Neziskové organizace na Vysočině získaly počítače a mobily (22.11.2013)
  Neziskové organizace na Vysočině získaly počítače a mobily

  Třiatřicet notebooků, osm kompletních stolních počítačů a jedenadvacet mobilních telefonů s kreditem mohou nově využívat neziskové organizace v Kraji Vysočina, které se zapojily do aktivit Věnuj počítač a Věnuj mobil z projektu spolupráce společnosti ASEKOL s Krajem Vysočina. Počítače a mobily dnes neziskovkám předali zástupci kraje a společnosti ASEKOL. Díky repasované technice budou moci organizace zkvalitnit či rozšířit služby pro klienty.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 52 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 

Související odkazy

 • Jakostní model řeky JihlavyUnikátní studie má pomoci vyčistit řeku Jihlavu
  Vedení Kraje Vysočina dnes převzalo od zástupců společnosti ČEZ, a.s. studii „Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice“. Jakostní model je svého druhu prvním dokumentem, který komplexně mapuje aktuální stav povrchových vod v povodí vodního díla Dalešice, identifikuje zdroje znečištění povrchových vod, analyzuje jejich vliv a zároveň navrhuje možná opatření vedoucí ke zlepšení kvality vody včetně finanční náročnosti těchto opatření. Podobný model k hodnocení a zlepšování kvality povrchové vody nebyl dosud v takovém rozsahu v České republice zpracován.

 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2013 > Tiskové zprávy - listopad 2013

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 151796

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek