Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - listopad 2014

 
 
 • Gymnázium Žďár nad Sázavou je nově Oceněným finalistou Národní ceny kvality ČR (30.11.2014)
  Ocenění pro Gymnázium Žďár nad Sázavou

  Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byli 25. Listopadu 2014 oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality a Národní ceny za společenskou odpovědnost. Krajské Gymnázium Žďár nad Sázavou bylo oceněno Národní cenou kvality ČR v Programu CAF – Excelentní organizace jako finalista. Národní cenu kvality ČR uděluje v několika kategoriích Česká společnost pro jakost.

   
 • Portál příspěvkových organizací získal první místo v prestižní soutěži magazínu Egovernment (30.11.2014)

  V rámci letošního devátého ročníku soutěže THE BEST 2014 – MasterCard hodnotil magazín Egovernment nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy. Na prvním místě v kategorii Projekty krajů byl oceněn Kraj Vysočina za Portál příspěvkových organizací a třetí místo patří dalšímu vysočinskému projektu Registru sítí. Za jeho vznikem a především provozem stojí od srpna letošního roku právě Kraj Vysočina.

   
 • ROP Jihovýchod informuje: Schválena dotace na modernizaci dalšího úseku II/602 (30.11.2014)
  ROP

  Výbor Regionální rady Jihovýchod 28. Listopadu 2014 schválil dotaci ve výši 71 milionů korun na projekt silnice hranice kraje – Pelhřimov 7. stavba. Tentokrát se jedná o průtah Měřínem, Řehořovem a úsek komunikace za obcí Řehořov směrem na Jihlavu. V obcích zůstanou zachovány směrové, šířkové i výškové parametry komunikace, v úseku za Řehořovem dojde k rozšíření silnice na 9,5 metru v souladu s koncepcí páteřní sítě Kraje Vysočina.

   
 • Krajská radní Jana Fialová získala prestižní ocenění LADY PRO (29.11.2014)
  Jana Fialová

  Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu obdržela 28. listopadu 2014 ve Španělském sále Pražského hradu prestižní ocenění „LADY PRO“. Ocenění uděluje panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědeckotechnickou spolupráci COMENIUS. Jana Fialová byla oceněna mimo jiné za realizaci významných koncepčních kroků v regionálním školství vedoucím k jeho stabilizaci a za zavádění nových oborů respektujících potřeby regionálních zaměstnavatelů. Ocenění Českých 100 nejlepších v roce 2011 získal v kategorii Dopravní stavby a stavebnictví i Kraj Vysočina.

   
 • Ocenění pro regionální knihovny (27.11.2014)
  knihy

  Krajská knihovna Vysočiny vyhlásila nejlépe pracující neprofesionální knihovny v regionu. Titul Knihovna Vysočiny roku 2014 byl udělen Knihovně městyse Uhelná Příbram, Obecní knihovně Kněžice, Obecní knihovně v Pošné, Místní knihovně Litohoř a Místní knihovně Hamry nad Sázavou. Titul knihovna Vysočiny získalo za posledních třináct let 166 knihoven.

   
 • Evropský region Dunaj-Vltava: 6. setkání odborníků řešících oblast kvalifikovaných pracovních sil a trhu práce (27.11.2014)
  Ilustrační foto

  24. listopadu 2014 se v dolnorakouském Gmündu, v sídle místní Hospodářské komory, uskutečnilo šesté setkání odborníků znalostní platformy „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“, kterou v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“) garantuje Kraj Vysočina. Téměř třicetičlenná skupina odborníků a hostů z Rakouska, Německa a České republiky diskutovala především o stěžejních tematických oblastech spolupráce v dané oblasti. Dále byly představeny další realizované projekty k předání dobré praxe a využití know-how mezi ostatními partnery.

   
 • Pozvánka na unikátní výstavu: VÍTE, CO DÝCHÁTE? (26.11.2014)

  Od pondělí 1. prosince až do středy 10. prosince 2014 bude v přízemí budovy B Krajského úřadu Kraje Vysočina k vidění výstava fotografií částic prachu pořízených elektronovým mikroskopem. Na vernisáži, která začíná v 9 hodin dopoledne, budou široké veřejnosti představeny unikátní fotografie mikrosvěta. V kongresovém sále sídla Kraje Vysočina bude poté následovat odborný seminář zaměřený na výsledky projektu „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ a vliv lokálních topenišť na lidské zdraví.

   
 • Jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“ (26.11.2014)

  Tento týden se v sídle Kraje Vysočina konalo jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“ vedené Zdeňkem Chládem, radním pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí. Cílem letošní poslední schůzky pracovního týmu bylo shrnutí všech aktivit skupiny v roce 2014.

   
 • Uctění památky prezidenta Československé republiky Ludvíka Svobody (26.11.2014)

  Radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková se 22. listopadu 2014 zúčastnila setkání k uctění památky bývalého velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR a prezidenta Československé republiky v letech 1968 – 1975 armádního generála Ludvíka Svobody u příležitosti 119. výročí jeho narozenin. Pietní akt se uskutečnil v jeho rodné obci Hroznatín.

   
 • Kraj chce vyhlásit Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost (25.11.2014)
  Kraj chce vyhlásit Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost

  Kraj Vysočina plánuje už v příštím roce na podzim vyhlásit Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. Ta by měla ocenit firmy a organizace v regionu, které kladně ovlivňují svou činností nejrůznější společenské zájmy. Myšlenku udělit společensky odpovědným subjektům veřejného i soukromého sektoru cenu hejtman dnes podpořila také Rada Kraje Vysočina. „Udělování ceny se bude řídit jasně danými zásadami zastupitelstva a mělo by se uskutečnit vždy v jarních měsících daného roku. Naší snahou je zviditelnit podniky a organizace, které věnují zvýšenou pozornost etice, pečují o své zaměstnance, dbají na minimalizaci dopadů na životní prostředí a přispívají svou činností k rozvoji regionu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Vysočinská záchranka nakoupí sanitky za evropské dotace (25.11.2014)
  Nové sanitky

  Až 58miliónová dotace z Evropské unie může do budoucna pomoci Kraji Vysočina s nákupem čtrnácti nových sanitních vozů včetně technického vybavení. „Kromě nákupu nových sanitek plánujeme financovat prostřednictvím evropských fondů elektronizaci zdravotnických služeb. Budou posíleny a modernizovány e-Health služby pro sdílení dat mezi záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními - elektronické předávání informací o převozu pacienta, o volných kapacitách akutních lůžek v lůžkových zařízeních s rozdělením na standardní a intenzivní péči a další. Včasná dostupnost potřebných dat je totiž zásadní pro záchranu lidského života,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Senior Point v Pelhřimově podpoří krajská dotace (25.11.2014)
  Senior Point v Pelhřimově podpoří krajská dotace

  Zhruba dva měsíce provozu má na svém kontě nový Senior Point v Pelhřimově. Programovou náplň a akce pro aktivní seniory zajišťuje ve spolupráci s městem Pelhřimov občanské sdružení Hodina H na adrese Hrnčířská ulice 111, Pelhřimov. „Pelhřimovský Senior Point splňuje kritéria pro získání krajské měsíční podpory ve výši patnáct tisíc korun. Předpokládáme, že další náklady s provozem bude hradit město,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál. V současné době fungují podobná místa se službami zaměřenými na seniory v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a v Třebíči. V letošním roce kraj podpořil jejich fungování celkovou částkou 300 tisíc korun.

   
 • Libor Joukl zastupuje zájmy krajů na Setkání lídrů českého stavebnictví (25.11.2014)
  Dokumentární foto

  Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl dnes zastupuje zájmy krajů na dalším ročníku Setkání lídrů českého stavebnictví v Praze. Konference se pravidelně účastní ministři Vlády České republiky, zhruba čtyři stovky zástupců stavebních, projektových a developerských společností. Libor Joukl je připraven věcně diskutovat v odborném panelu stavebnictví především o dopadech aktuálně platného zákona o zadávání veřejných zakázek na praxi, o připravovaném zákonu o liniových stavbách, dále zmíní úskalí čerpání evropských dotací v krajích a nečerpání prostředků z operačních programů.

   
 • Františka Brávková si studium ve Francii chválí (24.11.2014)
  Františka Brávková si studium ve Francii chválí

  Františka Brávková z pelhřimovského gymnázia studuje od září letošního roku na Lyceu Tomáše Masaryka ve francouzském městečku Vouziers v rámci programu Jeden rok v Champagne-Ardenne. Gymnazistka se učí podle stejných osnov jako její spolužáci, přes týden bydlí na internátě a o víkendech tráví čas v hostitelské rodině. Františka si studium ve Francii chválí a popisuje, jak si ve francouzské škole a cizím prostředí zvykla:

   
 • Až 62 procent žáků věří, že jim tablet pomůže lépe se učit (24.11.2014)
  Škola dotyku

  Během září a října bylo na dvanácti školách v České republice, které jsou zapojeny do projektu Škola dotykem, realizováno vstupní výzkumné šetření. Zúčastnilo se ho 398 žáků a 85 učitelů. Cílem výzkumu, který bude probíhat až do konce školního roku, je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce. Na Vysočině se do projektu zapojili studenti Gymnázia Žďár nad Sázavou.

   
 • Modernizace silničního spojení Jihlavy s Pelhřimovem s podporou evropských peněz (21.11.2014)
  Modernizace silničního spojení Jihlavy s Pelhřimovem s podporou evropských peněz

  V těchto dnech jsou do režimu předčasného užívání předávány poslední části rekonstruovaných úseků silnice II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Více než sedm kilometrů modernizované silnice včetně nové okružní křižovatky umožňuje řidičům komfortnější a bezpečnější jízdu po této krajské páteřní komunikaci.

   
 • Krajská konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty byla úspěšná (21.11.2014)
  Krajská konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty byla úspěšná

  V sídle Kraje Vysočina se dnes setkali koordinátoři ekologické výchovy ze škol a neziskových organizací, aby se dozvěděli o možnostech podpory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v následujícím roce a vyměnili si své zkušenosti.

   
 • Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek: Nemocnice Havlíčkův Brod funguje opět v normálním režimu (21.11.2014)

  Podle informací Policie ČR byla dnes dopoledne zadržena osoba podezřelá ze spáchání trestného činnosti resp. osoba, která včera ve večerních hodinách a dnes ráno opakovaně vyhrožovala krajské Nemocnici Havlíkův Brod bombou. S ohledem na závažnost situace a důsledky, které si zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice vyžádaly, musím konstatovat, že všechny zasahující složky IZS Kraje Vysočina i zaměstnanci nemocnice přistoupili k této mimořádné události maximálně profesionálně, zaslouží si veřejné uznání a poděkování.

   
 • Muzea a galerie na Vysočině vystaví své poklady (21.11.2014)
  Muzea a galerie na Vysočině vystaví své poklady

  To nejlepší ze svých depozitářů vybraly muzea a galerie zřizované Krajem Vysočina pro společnou výstavu Poklady Vysočiny. Z více než 900 000 tisíc exemplářů ukrytých v depozitářích uvidí návštěvníci nejzajímavější předměty, které ještě nikdy nebyly vystavovány nebo se ve vitrínách objevily už před hodně dlouhou dobou. Výstava Poklady Vysočiny bude nejprve k vidění v krajském městě v Muzeu Vysočiny Jihlava a v Oblastní galerii Vysočiny. „Od konce února příštího roku pak postupně navštíví ostatní kulturní instituce v regionu, aby se dostala k co největšímu počtu návštěvníků,“ uvedla včera při vernisáži Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

   
 • Reakce hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k mimořádné evakuaci Nemocnice Havlíčkův Brod (20.11.2014)
  Reakce hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k mimořádné evakuaci Nemocnice Havlíčkův Brod

  Z bezpečnostních důvodů musela být ve čtvrtek 20. listopadu 2014 po 17:00 hod. zahájena evakuace hlavní lůžkové budovy Nemocnice Havlíčkův Brod. Důvodem byl anonymní telefonát osoby, která vyhrožovala zdravotnickému zařízení bombou. Vedení nemocnice přistoupilo k mimořádné události zcela profesionálně, ve spolupráci se složkami IZS Kraje Vysočina v souladu s platným traumaplánem postupně evakuovalo většinu hospitalizovaných pacientů a zajistilo bezpečnost zaměstnanců.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 55 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2014 > Tiskové zprávy - listopad 2014

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 96182

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek