Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - listopad 2016

 
 
 • Výuka němčiny na školách v regionu nově s rodilou mluvčí (30.11.2016)
  ZŠ Dobronín otevřela centrum podpory pro žáky a učitele

  V rámci projektu BIG, který řeší spolupráci v oblasti vzdělávání v cizích jazycích v přeshraničních regionech, bude na území Kraje Vysočina působit stálá lektorka německého jazyka. Do projektu se zatím přihlásilo 18 mateřský, základních i středních škol, kde se díky prostředkům z OP Interreg Rakousko – ČR rozšíří němčina do nejazykových předmětů, studenti budou komunikovat v cizím jazyce, k dispozici budou pracovní a metodické listy pro práci s třídním kolektivem a zkušenosti si rozšíří formou vzorových hodin také pedagogové. Rodilá mluvčí bude navíc v souvislosti s podporou z Evropského regionu Dunaj – Vltava vyučovat i na dalších středních školách po celé Vysočině.

   
 • Staré pověsti české v jihlavském muzeu (30.11.2016)
  Výstava pověsti v jihlavském muzeu

  Každoročně je s adventním obdobím v Muzeu Vysočiny Jihlava spjata vánoční výstava. Jenže jihlavské betlémy jsou letos na výstavě v Telči, a tak v Jihlavě pojali vánoční expozici trochu netradičně. V krajském městě je k vidění vypůjčená výstava s názvem Staré pověsti české, která cílí především na předškolní děti a žáky základních škol. „Podle mého názoru je zapotřebí předávat národní hodnoty a seznamovat děti i mladé lidi s tradicemi a zvyky. V dnešní době, kdy se v naší kultuře odráží řada nejrůznějších vlivů, je toto téma hodně aktuální, a proto chce výstava oživit i vědomosti široké veřejnosti,“ vysvětluje a zároveň zve na výstavu náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

   
 • Seminář k aktuálně otevřeným výzvám z Národního programu Životní prostředí (30.11.2016)
  peníze, ilustrační foto

  Kraj Vysočina pořádá ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR seminář k aktuálně otevřeným výzvám z Národního programu Životní prostředí. Akci poskytl záštitu náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování Pavel Pacal, který k připravované akci dodává: „Vedle programů vyhlašovaných z fondů EU vnímám dotační zdroje poskytované z národní úrovně jako další důležitý prvek pro financování projektů realizovaných v Kraji Vysočina. Proto jsme připravili seminář, který si klade za cíl zlepšit informovanost o dotačních titulech v oblasti životního prostředí a dát také možnost subjektům z Kraje Vysočina konzultovat projektové záměry přímo se zástupci vyhlašovatele výzev.“

   
 • Do tří let Kraj Vysočina vymění informační systémy pro řízení příspěvkových organizací (30.11.2016)
  Datové sítě

  Za peníze z evropských fondů budou do tří let zavedeny nové informační systémy využívané Krajem Vysočina pro řízení příspěvkových organizací. Důvodem je postupné morální zastarávání technologií i hardwaru současného Technologického centra Kraje Vysočina a rostoucí poptávka po nových elektronických službách ze strany příspěvkových organizací. „Realizace připraveného projektu za téměř 100 miliónů korun, který získal souhlasné stanovisko odboru hlavního architekta eGovernmentu ČR, je podmíněna získání dotace z IROP,“ informoval dnes hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Hasiči v Batelově modernizují techniku (30.11.2016)
  hasici

  Na konci minulého týdne měli v Batelově svátek nejen hasiči, ale také všichni obyvatelé městyse. Tamější sbor dobrovolných hasičů převzal od starosty městyse Jiřího Doležala novou cisternovou automobilovou stříkačku. Nová Tatra vystřídá ve službě také Tatru, jen o téměř třicet let starší a mnohokrát opravovanou. Křtu i celé nevšední události se zúčastnil také hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Úspory energií na majetku Kraje Vysočina (29.11.2016)

  Kraj Vysočina provádí v posledních letech řadu opatření vedoucích k zásadním úsporám energií. Využívá k tomu všechny dostupné nástroje zejména z hlediska financování. V současné době probíhá vyhodnocení osmi projektů „Úspory energií“ podpořených v rámci „Operačního programu životní prostředí 2007 - 2013“. Nejvyšší úspory dosáhl Kraj Vysočina na budově internátu Hotelové školy Třebíč.

   
 • Mezi nominacemi na cenu Michala Velíška figuroval i hrdinský čin Lukáše z Radostína nad Oslavou (29.11.2016)
  Cena Michala Velíška

  Jméno žáka 9. ročníku ZŠ a MŠ v Radostíně nad Oslavou Lukáše Brychty letos figurovalo mezi nominacemi na Cenu Michala Velíška, která je už 11 let udělována za statečnost při záchraně lidského života. Lukáš pomohl oživit vlastního otce, který ztratil při volnočasové aktivitě vědomí. Podle vlastních slov využil Lukáš poznatků z hodin první pomoci, které absolvoval v rámci akce První pomoc do škol.

   
 • Kraj Vysočina nabídne Jindřichohradeckým místním drahám dodatek zohledňující modernizaci nasazených vozových jednotek M 27 (29.11.2016)
  České dráhy nasadily na Vysočinu prvních sedm patrových vozů

  Po jednání dnešní Rady Kraje Vysočina bude Jindřichohradeckým místním drahám (JHMD) nabídnut k podpisu dodatek smlouvy na rok 2016 zohledňující ekonomické dopady nasazení jejich modernizovaných vozových jednotek. JHMD pro Kraj Vysočina zajišťují dopravu na jedné lince na trati Jindřichův Hradec – Obrataň.

   
 • Práce s nadanými žáky v Kraji Vysočina (25.11.2016)

  Každé dítě je individualita, a to platí o všech dětech, tedy i těch, které dosahují v určité poznávací oblasti nadprůměrné schopnosti. Typickými projevy chování takového dítěte jsou např. bohatá slovní zásoba, náruživost v oblasti čtení, touha vědět, jak věci fungují, ale také třeba smysl pro humor, kamarádství s dospělými či staršími kamarády, dychtivost po nových informacích, schopnost koncentrace a řada dalších.

   
 • Kvalita pitné vody ve veřejných vodovodech (25.11.2016)
  Veřejnost rozhodla, že nejchutnější voda je z podzemního zdroje Rytířsko

  Zajistit zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodu je jednou ze základních priorit každé obce. V posledních letech se však toto stává větším problémem, a to zejména u obcí zásobovaných z místních zdrojů podzemních vod, kde je stále častěji zjištěno překročení některých stanovených limitů znečištění pitné vody. Zejména se jedná o výskyt nadlimitních hodnot metabolitů pesticidních látek v pitné vodě ve vodovodech pro veřejnou potřebu. Na území Kraje Vysočina jsou však i další obce, které řeší problémy s kvalitou pitné vody z hlediska znečištění dusičnany, manganem, železem apod.

   
 • Podklášterský most v Třebíči prochází předpínáním (25.11.2016)
  most

  Na Podklášterském mostě přes řeku Jihlavu v Třebíči byla v sobotu 19.11.2016 provedena betonáž nosné desky. K dnešnímu dni stavební firma dokončila předpětí a nyní probíhá doinjektování kabelových kanálků. V praxi to znamená vnesení předpětí do mostovky a tím se zvýší její únosnost. Tato deska musí následující měsíc pozvolna trvrdnout do předepsané pevnosti. Mezitím budou probíhat práce na přechodových oblastech mostu za oběma opěrami.

   
 • Krajský diabetologický den podpořil informovanost o rozšířené civilizační nemoci (24.11.2016)
  Diabetologický den

  Více než padesátka aktivních lidí z Jihlavy a okolí navštívila IX. ročník Krajského diabetologického dne Kraje Vysočina. V přednáškovém sále Domu zdraví v Jihlavě odstartoval program přednáškou o výživě a dietě pro diabetiky a pokračoval prezentacemi lékařů, kteří se zaměřili na různé oblasti spojené s problematikou diabetu. Všichni návštěvníci si mohli nechat změřit tlak, cholesterol, tuk v těle a získat potřebné informace, jak zdravě žít a podpořit prevenci.

   
 • Kraj nabídl městům a obcím 427 tisíc reflexních pásek (24.11.2016)
  Reflexní pásky

  Reflexní pásky s logem KRAJ VYSOČINA, které mají chodci povinnost nosit pokud se pohybují za snížené viditelnosti mimo obec po krajnici vozovky, jsou nyní pro téměř všechny aktivní účastníky silničního provozu k dispozici na městských a obecních úřadech. Kraj Vysočina jich letos v létě se souhlasem krajských zastupitelů nakoupil 427 tisíc kusů. V současné době jsou už všechny pásky rozvezené na všech patnáct obcí s rozšířenou působností. Distribuce v rámci jejich obvodu je čistě na jejich úvaze, zkušenostech a zvolených příležitostech.

   
 • Transformace ústavů sociální péče v Kraji Vysočina přinesla klientům skutečný domov (24.11.2016)
  Transformace Domova Jeřabina

  Od roku 2013 žijí první klienti bývalých ústavů sociální péče v transformovaných domácnostech. Ty s využitím evropských projektů postupně vyrostly na Vysočině. Po třech letech je na místě bilancovat a přiblížit si, co transformace klientům i zaměstnancům za toto období přinesla. „Přínos vidím především v možnostech rozvoje přirozeného rodinného prostředí a začlenění handicapovaných osob do běžného společenského života,“ zhodnotil dosavadní proces transformace náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavel Franěk.

   
 • Kadeřníci z OA, SZŠ a SOŠS Jihlava se na mezinárodní soutěži v Rakousku neztratili (24.11.2016)
  Hair Tattoo

  Už po několikáté se žáci OA, SZŠ a SOŠS Jihlava účastnili mezinárodní soutěže kadeřníků Hairdresser Open. Ve společném projektu vybraných škol v rámci celé Evropy svůj um předváděli mladí kadeřníci ze Slovenska, Rakouska, Maďarska, Rumunska a pochopitelně z České republiky, kterou velmi úspěšně reprezentovala právě krajská střední škola z Jihlavy. Z dolnorakouského Sankt Pöltenu si v závěru listopadu odvezla vítězství v kategorii Hair Tattoo Marie Reitermannová, třetí místo si za Účes nevěsty vyčesala Anna Lojdová a do první desítky se ve svých kategoriích umístili i Tereza Lebedová a Filip Komárek. V příštím roce se významná mezinárodní soutěž uskuteční právě v Jihlavě.

   
 • Cestu k Betlému budou moci děti poprvé zažít v předvečer adventu v Horáckém divadle (24.11.2016)
  Cesta k betlému

  Krajské Horácké divadlo Jihlava se opět po roce v období hektických příprav, nákupů a předvánočního shonu znovu stane místem zastavení, odpočinku a místem společného setkávání a vzájemné blízkosti – pravé podstaty Vánoc. Po vánočním příběhu Vánoční punč napsala režisérka Kateřina Dušková hercům jediného profesionálního divadla v Kraji Vysočina přímo na tělo vánoční interaktivní hříčku pro nejmenší děti inspirovanou hudbou České mše vánoční Jakuba Jana Ryby Cestu k Betlému. Poprvé se děti se svými rodiči vydají na cestu tuto sobotu 26. listopadu v 15 hodin na Malé scéně horáckého divadla.

   
 • Deset regionálních knihoven se ode dneška pyšní titulem Knihovna Vysočiny 2016 (23.11.2016)
  Malá knihovnická slavnost

  Malá knihovnická slavnost 2016 pořádaná Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě ocenila nejlépe pracující neprofesionální knihovny v kraji. Titul Knihovna Vysočiny 2016 mohou ode dneška používat knihovny v Krátké Vsi, Panské Lhotě, Vyskytné, ve Slavičkách a v Sejřku. „Vysočina je charakteristická vysokým počtem malých obcí. Proto a nejen proto si osobně vážím každé jednotlivé knihovnice a knihovníka, kteří svůj volný čas věnují dětem i dospělým, a podněcují je k četbě i dalším zajímavým aktivitám. Ať práce všechny knihovníky baví a jejich knihovny jsou hodně navštěvovány,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová, která knihovníkům předala zasloužené ocenění.

   
 • Majitelé papoušků šedých – žako budou mít povinnost registrace (23.11.2016)
  Papoušek

  Máte doma papouška šedého – žako? Dejte nám o tom vědět. V průběhu měsíce ledna 2017 totiž vstoupí v platnost povinnost registrace pro papouška šedého – žako, latinsky Psittacus erithacus. Všichni majitelé těchto šedivých opeřenců z Vysočiny budou mít povinnost do 30 dnů od účinnosti tohoto nařízení požádat Krajský úřad Kraje Vysočina o registraci svého exempláře a nechat si na něj vystavit registrační list. Konkrétní datum bude upřesněno v návaznosti na nabytí účinnosti nařízení Evropského společenství.

   
 • Dvě volné vstupenky na veletrh Vánoce dětem dostanou všichni soutěžící (23.11.2016)
  Vánoce dětem

  Krásný předvánoční dárek má jihlavský Family Point nakonec pro všechny účastníky soutěže Najdi mi jméno a barvičky. Pořadatelé 1. ročníku veletrhu hraček Vánoce dětem se rozhodli, že dvě volné vstupenky obdrží všichni, kdo na jihlavský Family Point donesli nebo poslali vybarveného a pojmenovaného maskota veletrhu. „Celkem na Family Point dorazilo 28 obrázků a rádi bychom ocenili snahu všech. Jsme zvědaví, jaké jméno pro našeho maskota nakonec zvítězí. Rozhodnou o něm účastníci přímo na veletrhu,“ sdělila k soutěži koordinátorka veletrhu Kateřina Vašků.

   
 • Pro krajské zastupitelstvo bude pracovat pět výborů (AUDIO) (22.11.2016)
  ZK

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo zřízení iniciativních a kontrolních orgánů – výborů. Ze zákona je povinností krajů ustavit nejméně finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstvo Kraje Vysočina historicky zřizuje i výbor pro udělování medailí, důvodem je zvýšení prestiže tohoto krajem udělovaného ocenění. V minulém funkčním období zřizovalo krajské zastupitelstvo na Vysočině šest výborů, vč. legislativního, jehož najmenování nebylo dnes vůbec řešeno.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 72 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2016 > Tiskové zprávy - listopad 2016

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 76380

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek