Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - listopad 2018

 
 
 • Učíme se ze života pro život: Mění se vybavení učeben a kabinetů, školy mají možnost učit děti prostřednictvím digitálních programů (30.11.2018)
  EU projekt

  Čtyři desítky základních a středních škol na Vysočině budou vyučovat přírodovědné obory za pomoci moderního výukového software připraveného společností Corinth a Univerzitou Karlovou v Praze. „Za téměř tři milióny korun, získaných v rámci úspěšného projektu Kraje Vysočina z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, budou moci učitelé na druhých stupních základních škol a na středních školách využívat potenciál několika stovek elektronicky zpracovaných materiálů ve formě 3D modelů, animací a videí, simulací, panoramatických fotek nebo rozšířené reality. Všechny tyto nástroje pomohou překonat zažitou výuku z učebnic a nechají děti nahlédnout do pro ně přijatelnějšího světa v digitálním prostředí,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

   
 • Kraj Vysočina zve na Barevné Vánoce (30.11.2018)
  Kraj Vysočina zve na Barevné Vánoce

  K adventu na Vysočině už neodmyslitelně patří Barevné Vánoce, které se vždy začátkem prosince konají v sídle Kraje Vysočina. Krajské domovy pro seniory, dětské domovy, vybrané střední školy i další spolupracující organizace zde každoročně nabízejí originální vánoční dárky, dekorace i tradiční vánoční pochoutky a cukroví. Přijďte načerpat předvánoční náladu a inspiraci a potěšit své blízké ručně vyrobeným dárkem za příznivé ceny. Barevné Vánoce začínají už za necelý týden ve čtvrtek 6. prosince v 9.30 hodin.

   
 • Ve školních jídelnách chutná dětem tradiční česká kuchyně (30.11.2018)
  Ve školních jídelnách chutná dětem tradiční česká kuchyně

  Ve finále letošního kulinářského klání Nejlepší kuchař 2018 zabodovaly jídelny z Vysočiny. První místo v kategorii základních škol připadlo Centrální školní jídelně Třebíč a třetím místem v kategorii mateřské školy o sobě nechala slyšet Mateřská škola Nové Město na Moravě. „Ač každá z oceněných jídelen vaří pro jinou kategorii strávníků, vždy za dobrotou na talíři hledejte šikovné paní kuchařky, které vaří s fantazií a maximální chutí,“ říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. Stále platí, že prim mezi nejoblíbenějšími jídly, alespoň podle nejlepších kuchařských týmů z Vysočiny, drží buchtičky s krémem, krupicová kaše a tradiční česká svíčková omáčka s knedlíkem.

   
 • Kraj Vysočina je leaderem mezi kraji v tématu respektu k rovným příležitostem a slaďování osobního a pracovního života (30.11.2018)
  Kraj Vysočina je leaderem mezi kraji v tématu respektu k rovným příležitostem a slaďování osobního a pracovního života

  Krajský úřad Kraje Vysočina zvítězil i v letošním ročníku soutěže, která hodnotí opatření zaměřená na vyrovnání profesních šancí a slaďování osobního a pracovního života. Titul udělovaný Ministerstvem vnitra s názvem Úřad roku Půl na půl obhájila Vysočina již poosmé v řadě.

   
 • Konference Dotační příležitosti pro obce na rok 2019 (29.11.2018)
  Konference Dotační příležitosti pro obce na rok 2019

  Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR a Státním fondem životního prostředí ČR uspořádal dne 28. 11. 2018 seminář, který se zaměřil na aktuální možnosti financování rozvojových projektů zejména měst a obcí. Seminář byl určen zástupcům obcí, od nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů a místních akčních skupin na Vysočině.

   
 • Nová stuha zdobí prapor kraje (29.11.2018)
  Nová stuha zdobí prapor kraje

  Výročí 100 let od založení státu se stalo příležitostí k dekorování praporu Kraje Vysočina pamětní hasičskou stuhou. Jako poděkování za dlouhodobou vzájemnou spolupráci kraje a hasičů ji včera na hodnocení realizovaných projektů v tomto roce předal hejtmanovi Kraje Vysočina Jiřímu Běhounkovi ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec a krajský starosta dobrovolných hasičů Jan Slámečka. Kraj Vysočina od svého vzniku patří mezi dlouhodobé podporovatele hasičů, a to jak dobrovolných, tak profesionálních.

   
 • Zájem o další kotlíkové dotace na Vysočině prověří internetový průzkum (29.11.2018)

  V souvislosti s plánovanou 3. vlnou kotlíkových dotací zahájil Kraj Vysočina internetový průzkum zájmu fyzických osob o tento dotační titul. „Podle informací Ministerstva životního prostředí by bylo možné v regionu vyměnit ještě dalších 2378 starých kotlů na pevná paliva za nové zdroje tepla. Zásadní je skutečnost, že výzva by byla bez možnosti dotování kombinovaných kotlů spalujících uhlí i biomasu, to znamená, že už nebude možné dotovat výměnu za žádné zařízení spalující uhlí. Zájemců o tento způsob vytápění jsme v minulosti podpořili zhruba 20% z celkového počtu všech žádostí, což je relativně vysoký počet a může to mít zásadní vliv na zájem žadatelů,“ upozorňuje na zásadní očekávanou změnu v případných kotlíkových dotacích náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

   
 • Hlasujte pro Vysočinu v anketě Kraj mého srdce (28.11.2018)
  Hlasujte pro Vysočinu v anketě Kraj mého srdce

  Kraje České republiky už po sedmé soupeří o hlasy veřejnosti a vítězství v anketě Kraj mého srdce, a ani Vysočina není výjimkou. Až do 31. ledna 2019 můžete hlasovat na turistickém portálu www.kampocesku.cz a rozhodnout o tom, že Vysočina je krajem letní i zimní dovolené, pěší i cykloturistiky a skvěle se hodí také na výlety s dětmi nebo na projížďky s koňmi.

   
 • „Všichni můžeme“, znělo výstavou velkomeziříčského domova pro seniory (28.11.2018)
  „Všichni můžeme“, znělo výstavou velkomeziříčského domova pro seniory

  Pondělí 26. listopadu patřilo v Domově pro seniory Velké Meziříčí výstavě, která spojuje Kraj Vysočina s jeho partnerskými regiony. U příležitosti slavnostní vernisáže výstavy fotografií byla zároveň zahájena nová osvětová kampaň domova, zaměřená na důsledné třídění odpadu. V domově se tak od včerejška mohou klienti a zaměstnanci, ale i všichni ostatní návštěvníci pokochat krásnými fotografiemi a přitom se mohou seznámit se zavedeným systémem třídění odpadu v domově, kterému slouží nově instalované boxy na chodbách i pokojích klientů.

   
 • Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2019 (28.11.2018)
  Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2019

  Kraj Vysočina ve spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 21. ročníku soutěže Zlatý erb. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb. Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje také užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. Vítězům jednotlivých kategorií krajských kol bude zajištěn vstup zdarma na konferenci ISSS v Hradci Králové a na odborné semináře zaměřené na hodnocení webů a s tím spojenou problematiku.

   
 • Vysočina: Evropský region Dunaj-Vltava prezentoval své aktivity pro mladé (28.11.2018)
  Vysočina: Evropský region Dunaj-Vltava prezentoval své aktivity pro mladé

  V průběhu listopadu prezentoval Evropský region Dunaj-Vltava své aktivity hned na dvou akcích pro mladé lidi z Vysočiny. První z nich byl Veletrh pracovních příležitostí JOBStart určený vysokoškolským studentům, druhou pak Veletrh mezinárodních příležitostí určený žákům středních škol.

   
 • Středoškoláci z Vysočiny se seznamují s technologiemi budoucnosti (27.11.2018)
  Středoškoláci z Vysočiny se seznamují s technologiemi budoucnosti

  Unikátní možnost dostala dvacítka studentů a čtyři učitelé technických středních škol Kraje Vysočina. V pondělí 26. listopadu se zúčastnili prvního výukového dne speciálního kurzu nazvaného Autonomní vozidlo. Vzdělávací aktivita, která vznikla na základě nové a ojedinělé spolupráce Kraje Vysočina a Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství, Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, má za cíl vybraným studentům a pedagogům představit teoretické i praktické základy fungování systémů vozidla, které nepotřebuje řidiče.

   
 • Konference k dotační politice kraje v roce 2019 (27.11.2018)
  Konference k dotační politice kraje v roce 2019

  Jak již jsme vás informovali, dojde od roku 2019 k zásadním změnám v dotační politice Kraje Vysočina. Všechny pravidelné dotační tituly budou vyhlašovány jako programy Fondu Vysočiny. Programy tak budou mít jednotný charakter výzev, stejný formulář žádosti atp. V rámci Fondu budou vyhlašovány i programy, kde i nadále bude zachován nesoutěžní charakter tak, jak byly žadatelé zvyklí (např. Program obnovy venkova Vysočiny). Všechny změny jsou vedeny s úmyslem co nejvíce zpřehlednit celý systém poskytování dotací pro žadatele.

   
 • Domov Jeřabina a Domov důchodců Onšov se od nového roku sloučí (27.11.2018)
  Domov Jeřabina a Domov důchodců Onšov se od nového roku sloučí

  Pod hlavičkou jedné organizace budou od začátku roku 2019 působit dvě krajské příspěvkové organizace Domov Jeřabina Pelhřimov a Domov důchodců Onšov. „V návaznosti na odvolání ředitele domova v Onšově Václava Jaroše letos v říjnu, hledalo vedení kraje vhodný model řízení tohoto zařízení do budoucna. Vzhledem k velikosti onšovského domova i rozsahu poskytovaných služeb, jsme přistoupili k variantě sloučení s pelhřimovským Domovem Jeřabina,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Sloučení obou zařízení od 1. 1. 2019 musí ještě v prosinci posvětit krajské zastupitelstvo.

   
 • Kraj nabídne stipendia budoucím hutníkům, krejčím a skladníkům. Na odměnu za tříleté studium mají nově nárok všichni učni (27.11.2018)
  Kraj nabídne stipendia budoucím hutníkům, krejčím a skladníkům. Na odměnu za tříleté studium mají nově nárok všichni učni

  Hutník, krejčí a skladník - Kraj Vysočina rozšířil výčet středoškolských studijních oborů, při jejichž studiu a splnění podmínek budou moci žáci pobírat stipendia a nově také odměnu za prokazatelně dobré výsledky ve studiu. „Důvodem této změny je snaha vedení Kraje Vysočina o intenzivnější motivaci mladých lidí ke studiu učebních oborů. V současné době na naše stipendia dosáhne v průměru 34 procent žáků ve středních školách v podporovaných oborech,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

   
 • Kraj Vysočina chce obnovit partnerství s italským regionem Friuli Venezia Giulia (27.11.2018)
  Kraj Vysočina chce obnovit partnerství s italským regionem Friuli Venezia Giulia

  V letech 2006 až 2010 byl italský region Friuli Venezia Giulia (česky Furlánsko – Julské Benátsko) jedním ze zahraničních partnerů Kraje Vysočina, ale kvůli nízké aktivitě nebyla smlouva o spolupráci v roce 2010 prodloužena. To by se však nyní mohlo změnit, protože hejtman Jiří Běhounek i prezident regionu Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, který je ve funkci od dubna letošního roku, vyjádřili snahu toto partnerství oživit. Zintenzivnění vzájemných vztahů obou regionů deklaroval prezident Fedriga při své návštěvě na Vysočině v závěru minulého týdne.

   
 • Parkinsonova nemoc kolem nás (26.11.2018)
  Parkinsonova nemoc kolem nás

  Většina z nás již slyšela pojem Parkinsonova nemoc, ale ne všichni ví o tom, jak tato choroba vzniká, jaké jsou její příznaky a jak s touto nemocí žít nebo pečovat o někoho, kdo touto nemocí trpí. Návštěvníci krajského úřadu Kraje Vysočina měli na konci října příležitost dozvědět se o této chorobě maximum informací a to přímo od renomovaných odborníků.

   
 • Třebíčská stavebka si nadělila ke 40. narozeninám nový stravovací provoz a supermoderní centrum obnovitelných zdrojů energií (26.11.2018)
  učebna

  Nový stravovací provoz za 18 miliónů korun a moderní centrum obnovitelných energií za 7,5 miliónu korun si letos ke svým 40. narozeninám „nadělila“ krajská Střední průmyslová škola stavební v Třebíči. „Už déle než dva měsíce je kuchyň i nové odborné pracoviště v permanentním zápřahu. V případě jídelny je evidentní zásah designérů, kteří dbali na vzdušnost a ideální barevnost. Pokud jde o centrum obnovitelných zdrojů energií, podařilo se nám na jednom místě soustředit maximum dostupných technologií tak, aby měli žáci po ukončení studia snadnější přechod do praxe,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

   
 • DOBROCH 2018 (23.11.2018)
  DOBROCH 2018

  Výjimečný večer, výjimečná událost. I takto lze shrnout letošní slavnostní udílení cen dobrovolníkům pro rok 2018, které se uskutečnilo v jihlavském Hotelu Gustav Mahler. Tuto slavnost každoročně pořádá Oblastní charita Jihlava jako poděkování dobrovolníkům, z nichž je vybráno jedenáct nominovaných. Zpravidla je oceněn jeden vítěz, ale letošní udílení ceny DOBROCH 2018 bylo zcela výjimečné. Vzhledem k tomu, že si v tomto roce Diecézní charita Brno připomíná 15 let akreditovaného dobrovolnictví, rozhodli se pořadatelé ocenit všechny nominované.

   
 • e-Turistické noviny Vysočiny přinášejí tipy na zimní zážitky (23.11.2018)
  e-Turistické noviny Vysočiny přinášejí tipy na zimní zážitky

  Pohádkovou zimu na Vysočině představuje nové zimní vydání e-Turistických novin Vysočiny. Tentokrát přinášíme tipy, kam za zážitky, co na Vysočině dělat, když sníh naši čistou krajinu ještě nepokryl, a kam na lyže, když počasí naopak přeje. Nechybí samozřejmě pozvánky do měst a obcí a velký přehled vánočních programů a adventních akcí. Zimní e-noviny připravuje už šestou zimu Vysočina Tourism.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 59 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2018 > Tiskové zprávy - listopad 2018

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 48210

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek