Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - listopad 2019

 
 
 • Titul Aktivní obec 2019 pro Kraj Vysočina získalo město Ždírec nad Doubravou (29.11.2019)

  Již třetím rokem se obce v České republice mohly zapojit do soutěže Aktivní obec pořádanou kolektivním systémem ASEKOL. Soutěž je vyhlašována v rámci podpory osvěty a sběru drobného elektra prostřednictvím červených kontejnerů. Odměňovány jsou nejaktivnější obce s největší výtěžností sběru prostřednictvím červených kontejnerů v přepočtu na obyvatele za dané období a intenzita medializace témat souvisejících s recyklací elektrozařízení v tisku nebo v online médiích.

   
 • Audit systému energetického managementu kraje dle normy ISO 50001 (29.11.2019)
  Audit systému energetického managementu kraje dle normy ISO 50001

  Ve dnech 11. až 14. listopadu 2019 provedla akreditovaná certifikační společnost BUREAU VERITAS audit Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací dle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií. Auditoři posuzovali nastavení a funkčnost systému managementu a to přímo u Kraje Vysočina, tak i u vybraných příspěvkových organizací Kraje Vysočina.

   
 • Vánoční výstava v Domově Kamélie Křižanov (28.11.2019)
  Vánoční výstava v Domově Kamélie Křižanov

  Ještě zítra se můžete vypravit do Domova Kamélie v Křižanově na Vánoční výstavu. Třídenní akce začala ve středu 27. listopadu a je inspirací na nadcházející adventní čas. „Na každého návštěvníka tu dýchne správná předvánoční nálada. Dosavadní hojná účast a pochvalné ohlasy ukázaly, že se tato akce vydařila, a všichni přítomní chválili šikovné ruce našich zaměstnanců i jejich krásné výtvory. Všech patří velké poděkování,“ pochvalovala si výstavu ředitelka Domova Silvie Tomšíková

   
 • Software Samospráva Kraje Vysočina je nejlepší elektronickou aplikací letošního roku (28.11.2019)
  Software Samospráva Kraje Vysočina je nejlepší elektronickou aplikací letošního roku

  Na začátku týdne se v Obecním domě v Praze udělovaly ceny za nejzajímavější projekty v oblasti elektronizace veřejné správy v Česku pro rok 2019. Kraj Vysočina získal v kategorii krajů první místo za aplikaci Samospráva, z Vysočiny uspěl dále Pelhřimov, který v kategorii měst obsadil druhou příčku za Portál občana města Pelhřimov. Speciální ocenění obdržela služba Žádost o vyjádření k existenci sítí přes Portál občana, na jejímž vývoji se podílel také Kraj Vysočina. „Je to pro nás velice významné ocenění, protože do vývoje aplikace Samospráva jsme se pustili čistě v naší režii, bez pomoci externích subjektů. Je tedy produktem, pod kterým jsou podepsaní pouze úředníci krajského úřadu. Myslím, že i to bylo jedním z důvodů, proč jsme zvítězili v silné konkurenci ostatních krajů,“ přiblížila ředitelka sekce ekonomiky a podpory krajského úřadu Eva Janoušková.

   
 • Práce na obchvatu Velkého Beranova před zimou finišují (28.11.2019)
  Práce na obchvatu Velkého Beranova před zimou finišují

  Dokud to klimatické podmínky dovolí, budou pokračovat stavební práce na výstavbě obchvatu Velkého Beranova a místní části Nové Domky. Zhotovitelé stavby plní harmonogram a s některými stavebními objekty jsou dokonce v mírném časovém předstihu. Ke konci listopadu je zhruba 80 % trasy včetně okružní křižovatky pokryto podkladní asfaltovou vrstvou. Vybudovány jsou také spodní stavby obou velkých mostů a konstrukce opěrné zdi pro komunikaci do Henčova.

   
 • Kraj finančně podpoří inovativní podnikatelské záměry (28.11.2019)
  Kraj finančně podpoří inovativní podnikatelské záměry

  Ve středu 29. 11. 2019 převzala pětice podnikatelů z rukou Pavla Pacala, náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, finanční šek v hodnotě 30 000 Kč na realizaci svého podnikatelského záměru. Stalo se tak v rámci konference Trendy a technologie 2019, kterou uspořádala Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s Agenturou CzechInvest. Finanční dar obdržely nejzajímavější inovativní podnikatelské záměry zaslané do prvního ročníku soutěže Začínáme v Kraji Vysočina.

   
 • Podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích se rozběhne každým dnem (28.11.2019)
  Podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích se rozběhne každým dnem

  Na přelomu listopadu a prosince letošního roku se rozběhne snad nejvýznamnější dotační program pro vlastníky lesů posledních let. Jsou jimi příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Příjem žádostí o tento příspěvek bude zahájen po nabytí účinnosti novely lesního zákona a žádosti bude možné prostřednictvím krajského úřadu podávat do 28. února 2020.

   
 • XII. Krajský diabetologický den Kraje Vysočina (27.11.2019)
  XII. Krajský diabetologický den Kraje Vysočina

  Zdravý Kraj Vysočina u příležitosti Světového dne diabetiků pořádal XII. ročník Krajského diabetologického dne Kraje Vysočina. Akce, které se zúčastnilo více než 80 návštěvníků, proběhla v minulém týdnu a záštitu nad ní převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný, který účastníky přivítal a diabetologický den zahájil. „Diabetes mellitus je civilizační choroba, kterou trpí stále více lidí. Díky této akci se snažíme zprostředkovat informace nemocným, ale i jejich rodinným příslušníkům, jak s nemocí bojovat a jak jejím následků předcházet,“ řekl náměstek Novotný.

   
 • Realizátoři ekologické výchovy sdíleli příklady dobré praxe (26.11.2019)
  Realizátoři ekologické výchovy sdíleli příklady dobré praxe

  Tradiční setkání realizátorů ekologické výchovy v letošním roce hostilo infocentrum Služeb města Jihlavy. Realizátoři z řad neziskových organizací, zřizovaných organizací, veřejné správy i podnikatelské sféry představili dokončené environmentální projekty i návrh aktivit pro následující rok. Například Zoologická zahrada Jihlava nově nabízí pro školní třídy samoobslužný vzdělávací program ZOO v kufru, odpadářská firma ASMJ spolupracuje se zřizovanými organizacemi kraje v projektu Nový život starým knihám, záchranná Stanice Pavlov, o. p. s., zaměstnává lidi s handicapem, kteří zajišťují péči o zraněné živočichy, a školské zařízení Chaloupky, o. p. s., bude ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy slavnostně otvírat a provozovat v příštím roce Dům přírody.

   
 • Kraj Vysočina získal ocenění nejlepšího úřadu Na cestě k rovnosti (25.11.2019)
  Kraj Vysočina získal ocenění nejlepšího úřadu Na cestě k rovnosti

  Ve 13. ročníku inovované soutěže s novým názvem „Úřad na cestě k rovnosti“ získal Krajský úřad Kraje Vysočina 1. místo mezi kraji. Titul udělovaný Ministerstvem vnitra České republiky, ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha a Úřadem vlády České republiky, obhájila Vysočina již podeváté v řadě. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhlo v minulém týdnu na konferenci, která byla věnována problematice bezpečnosti a prevenci kriminality v obcích a městech.

   
 • V novém jízdním řádu 2020 pojede v Kraji Vysočina více spojů (22.11.2019)

  V neděli 15. prosince 2019 začne platit nový jízdní řád 2020. V regionální vlakové dopravě na Vysočině dojde na některých tratích k poměrně významným změnám v jízdních řádech, které vycházejí z nové smlouvy s Krajem Vysočina. Oproti roku 2019 dojde k navýšení rozsahu objednávané regionální dopravy o 8,8 %, a to na celkových více jak 4,4 mil. vlakových kilometrů v roce 2020. České dráhy vypraví na území Kraje Vysočina v průměru 372 vlaků denně, v pracovní dny 406 vlaků, v nepracovní dny 285 spojů.

   
 • Krajská knihovna Vysočiny ocenila knihovnice a knihovníky (22.11.2019)
  Krajská knihovna Vysočiny ocenila knihovnice a knihovníky

  Krajská knihovna Vysočina opět po roce uspořádala v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě Knihovnickou slavnost, na které oceňovala už po osmnácté knihovnice a knihovníky obecních knihoven v Kraji Vysočina. Pozvání na slavností událost přijal i hejtman Jiří Běhounek a náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Jana Fischerová. „Knihovny i v těch nejmenších obcích se za poslední roky velmi proměnily. Už nejsou jen místem, kde se půjčují knihy, ale staly se centry společenského dění, místy setkávání, kreativního tvoření i vzdělávání. Děkuji všem knihovnicím a knihovníkům za jejich záslužnou práci a zároveň všem obcím, které o svoji knihovnu pečují a rozvíjejí ji,“ řekla při setkání náměstkyně Fischerová.

   
 • Kraj Vysočina podepsal s agenturou ČAS dohodu o spolupráci v oblasti BIM (21.11.2019)
  Kraj Vysočina podepsal s agenturou ČAS dohodu o spolupráci v oblasti BIM

  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes v Praze v rámci Summitu Koncepce BIM podepsal dohodu o spolupráci mezi Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) a Krajem Vysočina. Spolupráce se týká přípravy na zavedení metody BIM v Kraji Vysočina. „Kraj se už nyní připravuje na splnění povinností souvisejících s touto metodou, a proto realizuje dva pilotní projekty. Konkrétně se jedná o projekty nazvané EDUBIM a IDEA-BIM,“ přiblížil hejtman Jiří Běhounek. Během realizace obou projektů poskytne agentura ČAS zaměstnancům kraje informační a metodickou podporu. Výsledkem by mělo být získání zkušeností a příkladů dobré praxe, což výrazně usnadní zavedení metody BIM na krajské úrovni.

   
 • Nejkrásnější nádraží v Česku má Vysočina (20.11.2019)
  Nejkrásnější nádraží v Česku má Vysočina

  Nejkrásnějším nádražím roku 2019 v České republice se staly Rozsochy na Vysočině. O titul soutěžily s dalšími šedesáti šesti železničními stanicemi navrženými veřejností a zvítězily s počtem 2 578 hlasů z celkových 11 457. Druhé skončily Čelákovice a třetí Slezské Rudoltice. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v Senátu PČR.

   
 • Kraj Vysočina chce pilotním projektem efektivně propojit poskytování sociálních a zdravotních služeb obyvatelům kraje (20.11.2019)
  Kraj Vysočina chce pilotním projektem efektivně propojit poskytování sociálních a zdravotních služeb obyvatelům kraje

  Kraj Vysočina za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a s využitím dat shromažďovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravuje pilotní projekt, který na území jednoho regionu koncepčně a vzájemně provázaně pomůže nastavit poskytování sociálních a zdravotních služeb obyvatelům kraje. Podle diagnóz, nebo potřebné pomoci správně nasměruje k čerpání odpovídající sociální a zdravotní péče. Nezvykle odvážné ambice kraje zaujaly i Světovou zdravotnickou organizaci, jejíž expertní poradkyně pro sociální a zdravotní služby, paní Francesca Avolio, strávila celodenní pracovní program na Vysočině.

   
 • Na Vysočině se daří třídit plast, sklo i nápojové kartony (20.11.2019)

  Kraj Vysočina patří v třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů mezi nejlepší kraje. Přesto dál vzdělává zástupce samospráv obcí a pracovníky jejich úřadů. „Především pro nové starosty jsme vydali informační brožuru „Odpadové hospodářství v obci“ a dvouletý nástěnný kalendář „Příklady dobré praxe odpadového hospodářství v Kraji Vysočina“. Vedle informačních materiálů byly zrealizovány ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM i čtyři vzdělávací semináře a tři exkurze do zařízení zpracovávající vytříděné odpady,“ vypočítává vzdělávací aktivity krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Martin Hyský.

   
 • Až do července budou moci zařízení sociální péče v regionu žádat o dotace na novou techniku zajišťující nový standart TV vysílání (20.11.2019)

  Rada Kraje Vysočina rozhodla vyhlásit pravidla pro poskytování finanční podpory na pořízení nové techniky pro zařízení sociální péče v souvislosti s přechodem na nový digitální standard TV vysílání pod označením DVB-T2. Během příštího roku, kdy budou žádostí administrovány mohou být rozděleny až dva milióny korun, z toho téměř polovinu je připraven uvolnit ze svého rozpočtu Kraj Vysočina. Na Vysočině bude moci o dotaci požádat 45 organizací, které provozují jedno nebo více zařízení sociální péče zařazených do Krajské sítě sociálních sužeb.

   
 • Vysočina pořádala první národní kolo gastronomické soutěže Trophée Mille. Vítězství a velká gratulace putují do Pardubic (18.11.2019)
  Vysočina pořádala první národní kolo gastronomické soutěže Trophée Mille. Vítězství a velká gratulace putují do Pardubic

  Osm dvoučlenných týmů ze středních hotelových škol z celé České republiky se o víkendu utkalo v prvním národním kole soutěže Trophée Mille. To se uskutečnilo přímo v pasáži jihlavského nákupního centra Citypark a úkolem pro soutěžící bylo před zraky veřejnosti i profesionálů uvařit z povinných surovin, kterými byly králičí hřbet, brambory, farmářský tvaroh a med z Vysočiny, šest porcí slaného pokrmu a šest porcí moučníku. Odborná porota složená z předních českých šéfkuchařů a cukrářů hodnotila nejen výslednou chuť pokrmu, ale také prezentaci jídla na talíři. Celkové vítězství a s ním i možnost reprezentovat Česko na mezinárodním kole Trophée Mille ve francouzské Remeši v březnu 2020 vybojovali Hana Klátová a Vojtěch Hlous z Labské Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Pardubice.

   
 • Krajští záchranáři mají nové výcvikové středisko (18.11.2019)
  Krajští záchranáři mají nové výcvikové středisko

  V závěru prvního čtvrtletí příštího roku začne krajským záchranářům, ale také dalším zdravotníkům nebo například hasičům a policistům z Kraje Vysočina sloužit speciální Vzdělávací a výcvikové středisko, které nemá v České republice obdoby.

   
 • Studijní cesta zástupců veřejné správy Albánie na Vysočině (15.11.2019)
  Studijní cesta zástupců veřejné správy Albánie na Vysočině

  Ve dnech 12.–15. 11. 2019 zavítala na Vysočinu delegace zástupců veřejné správy z Albánie. Středomořský stát podal 24. dubna 2009 žádost o členství v EU a v roce 2012 byl Albánii udělen status kandidátské země. Albánská delegace v rámci příprav na integraci země do EU získala na Vysočině mimo jiné informace o zkušenostech, které má kraj s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 49 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2019 > Tiskové zprávy - listopad 2019

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 36490

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek