Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - listopad 2022

 
 
 • Kraj připravil změny ve financování sportovních aktivit mládeže (30.11.2022)

  Rada Kraje Vysočina řešila v tomto týdnu změny ve financování sportovních a volnočasových aktivit mládeže podporovaných v rámci Fondu Vysočiny. V návrhu pro příští rok jsou připraveny k vyhlášení dva nové programy Celoroční aktivity mládeže a také Rozvoj mládežnického sportu Kraje Vysočina. „Do mládežnického sportu i celoročních aktivit půjde v rámci Fondu Vysočiny v příštím roce o pět milionů korun více ve srovnání se schválenou podporou na letošní rok,“ přibližuje krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Programy vyhlašované ve Fondu Vysočina pro rok 2023 bude schvalovat zastupitelstvo na svém posledním zasedání 13. prosince.

   
 • VDV: Kraj zavádí dvě nové autobusové linky z Kamenice nad Lipou do Jindřichova Hradce a do Pacova (30.11.2022)
  autobus

  Kraj Vysočina zavádí v rámci integrované Veřejné dopravy Vysočiny od 11. prosince 2022 dvě nové autobusové linky, které reagují na přerušení železniční osobní dopravy na trati č. 228. Nově bude moci veřejnost využít v pracovních dnech spojení v relaci Kamenice nad Lipou - Černovice - Obrataň - Pacov pod označením linky 350728. Současně bude zavedena nová linka 350949 Kamenice nad Lipou - Jindřichův Hradec zajišťující ranní spojení na 6:00 do Jindřichova Hradce.

   
 • Kraj podpořil vznik stomatologických ordinací už v sedmi městech, pro region se prozatím připravuje 15 budoucích zubařů (29.11.2022)
  Kraj podpořil vznik stomatologických ordinací už v sedmi městech, pro region se prozatím připravuje 15 budoucích zubařů

  Kraj Vysočina od roku 2020 podpořil záměry celkem sedmi obcí o zřízení vlastní zubařské ordinace. „S finanční spoluúčastí Kraje Vysočina tak vznikly nové ordinace v roce 2020 ve Světlé nad Sázavou a v Humpolci, loni pak v Krucemburku, Světlé nad Sázavou a Okrouhlici, letos kraj pomohl se zřízením nové stomatologické ordinace v Pelhřimově, žádost doručená samosprávou Přibyslavic se právě vyřizuje,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Na zřízení ordinace mohou města získat od kraje až 300 tisíc korun, výhodu mají sídla s nižším počtem obyvatel.

   
 • Kraj Vysočina získal další prvenství v soutěži Egovernment The Best 2022 (29.11.2022)
  Kraj Vysočina získal další prvenství v soutěži Egovernment The Best 2022

  Řízení cash flow Kraje Vysočina je nejlepším projektem elektronizace veřejné správy letošního roku v kategorii krajů. „Nástroj pro řízení cash flow, který vznikl zcela v režii krajského úřadu, slouží k efektivnímu plánování jednotlivých aktivit, které chtějí samosprávy realizovat. Potřeby budou vždy převažovat nad zdroji a krajský projekt je dobrým nástrojem, jak stanovit priority a vhodně rozložit realizace v čase,“ říká náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška. Soutěžní přehlídka Egovernment The Best, kterou vyhlašuje Magazín Egovernment a ICZ, každoročně představuje a oceňuje nejlepší a inspirativní projekty obcí, měst, krajů i centrálních úřadů, které výrazně přispívají k elektronizaci veřejné správy v České republice.

   
 • Popularizace zemědělství mezi mládeží (28.11.2022)

  Více jak 400 žáků ze základních škol z Kraje Vysočina se v uplynulých týdnech zúčastnilo pěti seminářů o zemědělství a navštívilo zemědělské provozy v regionu – v Batelově, Novém Městě na Moravě, Pacově, Havlíčkově Brodě a v Hrotovicích. S problematikou zemědělství se seznamovali žáci druhého stupně základních škol, kteří se v blízké době budou rozhodovat, jaký obor dále studovat. Cílem této akce je přiblížit zemědělství mladé generaci ve všech souvislostech a ukázat nové, moderní provozy, které vyžadují odborné znalosti a sofistikované postupy s využitím informačních technologií.

   
 • Za vánoční atmosférou na zámek v Třebíči (25.11.2022)
  Za vánoční atmosférou na zámek v Třebíči

  Včera byla v Muzeu Vysočiny Třebíč slavnostní vernisáží zahájena Vánoční výstava betlémů, která byla uspořádána ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka, a proto nese podtitul Jihočeské betlémy. „Ale protože má třebíčské muzeum ve svých sbírkách četné zastoupení betlémů regionální produkce, nechybí na výstavě v zámecké konírně ani třebíčský betlém. Pro letošek byl vybrán velký stavěcí betlém, který nebyl ještě nikdy veřejnosti prezentován,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že z třebíčské sbírky je k vidění ještě i rarita v podobě rozestavěného betlému a také ukázky obloh.

   
 • Středoškolské dílny v Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem začne kraj opravovat příští rok (25.11.2022)
  Dílny

  Kraj Vysočina bude v roce 2023 věnovat velkou pozornost opravám a modernizaci dílen vybraných středních škol. Po intenzivní projektové přípravě nyní hledá Kraj Vysočina, jako zřizovatel škol, stavební firmy, které by v Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem provedly naplánované práce.

   
 • Setkání zemědělců a starostů v Pikárci. Řešily se vysoké ceny vstupů, ceny komodit i propagace zemědělství (25.11.2022)
  Setkání zemědělců a starostů v Pikárci. Řešily se vysoké ceny vstupů, ceny komodit i propagace zemědělství

  Krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek přijal začátkem tohoto týdne pozvání do Pikárce na setkání asi dvacítky zemědělců a starostů okolních obcí a měst. Společného setkání se zúčastnili jak zástupci velkých podniků hospodařící na tisícihektarových výměrách, tak i zemědělci s obhospodařovanými pozemky do 100 hektarů. „Podobná setkání mají pro zemědělce i představitele samospráv velký význam. Pro obě strany je důležité znát své partnery v území a vědět, čím si mohou být vzájemně prospěšní,“ říká Pavel Hájek.

   
 • Novinka v tarifu VDV: 24hodinové zvýhodněné jízdné mohou od Nového roku využívat i studenti (25.11.2022)
  Novinka v tarifu VDV: 24hodinové zvýhodněné jízdné mohou od Nového roku využívat i studenti

  Od 1. ledna 2023 rozšiřuje Kraj Vysočina výhody ceníku jízdného Veřejné dopravy Vysočiny. Do ceníku bude doplněna 24hodinová zvýhodněná jízdenka pro děti, mládež a studenty. „Zakoupená jízdenka platí na linkách objednaných Krajem Vysočina po dobu 24 hodin od okamžiku jejího zakoupení. V době její platnosti je možné absolvovat libovolný počet jízd v obou směrech,“ upřesnil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Cena celodenní dětské, mládežnické a studentské jízdenky je v rámci linek VDV 75 korun.

   
 • Fond Vysočiny: Rozděleno 8 miliónů korun. Pomohou s rozvojem 57 firem na Vysočině (25.11.2022)
  Fond Vysočiny

  Rada Kraje Vysočina tento týden rozhodla o poskytnutí dotace na rozvoj firmám v celkové výši 8,1 miliónu korun. Ty budou odeslány 57 žadatelům, kteří využili dotační program Rozvoj podnikatelů 2022 vyhlášený v rámci krajského Fondu Vysočina. „Příjemci jsou ve všech případech podnikatelé s max. 50 zaměstnanci, dotován je nákup nových strojů a strojního zařízení nebo technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení, případně nákup použitých strojů strojního zařízení včetně nákladů na dopravu, instalaci, uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy. Maximální krajská podpora jednoho schváleného projektu je 150 tisíc korun,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

   
 • Kraj chystá aktualizaci Zásad územního rozvoje. Jedinou úpravou je vymezení koridoru pro VRT (24.11.2022)

  Kraj Vysočina do konce letošního roku zadá zpracování v pořadí 10. aktualizace zásad územního rozvoje. Požadavek na změnu Zásad doručila Správa železnic, s.o. Do závazného dokumentu bude zapracován návrh trasy vymezený na základě studie proveditelnosti „VRT Praha – Brno – Břeclav“, která byla schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy v lednu letošního roku. Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek informoval, že jde o variantu, která počítá s přímým napojením nové železnice na krajskou Jihlavu.

   
 • Vlastníci lesů pozor! Od 1. ledna se mění pravidla přenosu použití sadebního materiálu (23.11.2022)
  Vlastníci lesů pozor! Od 1. ledna se mění pravidla přenosu použití sadebního materiálu

  Od 1. 1. 2023 dochází k úpravě podmínek a omezení výjimek pro hospodaření v lesích. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím opatření obecné povahy v souvislosti s kůrovcovou kalamitou už dříve upravilo povinnosti vlastníků lesa při hospodaření v nich a ty se liší v závislosti na tom, zda je příslušný lesní porost v tzv. červené zóně, či nikoliv. S výjimkou Žďárský vrchů do červené zóny spadá celý Kraj Vysočina. Od ledna 2023 přestane platit výjimka týkající se sterilních kůrovcových souší a také se mění pravidla přenosu sadebního materiálu podle platné legislativy.

   
 • Elektrický tahač bude podzemím zásobovat nový domov pro seniory v Jihlavě (23.11.2022)

  Nemocnice Jihlava pořídí s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina nový elektrický tahač. „Důvodem je budoucí potřeba zajištění efektivního zásobování obousměrně z nemocnice do nového objektu domova pro seniory. Využit bude podzemní koridor o délce cca 400 metrů. Pro pravidelnou přepravu především stravy, léčiv, prádla a běžného materiálu bude využíváno až šest zapojených vozíků,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek. Na speciální elektrický tahač za 600 tisíc korun je zásadní požadavek – musí bez problémů zvládnout převýšení mezi stanovišti v rámci areálu.

   
 • Nový web Studuj na Vysočině pomůže deváťákům s výběrem střední školy (22.11.2022)

  Co mě baví? Pro co mám vlohy? V čem bych mohl být dobrý? Jaké bude mé budoucí uplatnění? Před těmito a dalšími podobnými otázkami stojí v letošním školním roce v Kraji Vysočina více jak pět tisíc žáků devátých tříd základních škol. Pomoc s výběrem nejlepšího oboru a ideální střední školy nabízí nové krajské webové stránky studujnavysocine.cz.

   
 • Krabice od vína za dobré zadávání zakázek putuje na Vysočinu. Jde o letošní druhé ocenění transparentnosti práce krajského úřadu (22.11.2022)
  Zindex

  Zástupci měst a kraje převzali 21. listopadu 2022 na Ministerstvu pro místní rozvoj cenu za hospodárné a transparentní veřejné zakázky. V žebříčku Zindex.cz nově vedle tradičních kritérií figuruje i hodnocení úřadů ze strany uchazečů o veřejné zakázky, které právě rozhodlo o těsném prvenství Vysočiny i Ostravy. “Pokud ze soutěží i poražení odcházejí s pocitem fér hry, je to výborný ukazatel profesionální práce ve veřejných zakázkách,” shrnuje novinku hlavní metodik Jiří Skuhrovec z Datlab Institut. “Ptali jsme se proto právě jich, abychom lépe nastavili zrcadlo úřadům,” dodává.

   
 • Konference Dotační příležitosti pro obce na rok 2023 (21.11.2022)

  Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Centrem pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádal ve středu 16. listopadu 2022 už tradiční konferenci zaměřenou na aktuální možnosti financování rozvojových projektů zejména měst a obcí. Akce se konala pod záštitou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina a starostkám, starostům i zástupcům dalších regionálních partnerů představila novinky k vybraným evropským a národním dotačním programům na rok 2023.

   
 • Kraj opraví dva mosty u Přibyslavi a plánuje i rekonstrukci dvou úseků silnice z Ostrova nad Oslavou směrem na Netín (16.11.2022)
  Kraj opraví dva mosty u Přibyslavi a plánuje i rekonstrukci dvou úseků silnice z Ostrova nad Oslavou směrem na Netín

  Na příští stavební sezónu připravil Kraj Vysočina ve spolupráci s městem Přibyslav projekt na opravu, dvou mostů na silnici II/350 směrem Šlapanov a Štoky. Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silnice a daný úsek by měl být opět průjezdný na podzim 2023. S omezením musí řidiči v příštím roce počítat také na silnici II/354, kde se bude rekonstruovat silnice na hrázi Špitálského rybníka a úsek silnice od odbočky na Zadní Zhořec po místní část Záseka.

   
 • Podzimní škola Národní sítě zdravých měst, obcí a regionů se konala v Kraji Vysočina (16.11.2022)

  Pravidelné setkání všech 136 členů Národní sítě zdravých měst ČR s názvem Podzimní Škola proběhlo 9. – 11. listopadu 2022 v Jihlavě. Hlavním tématem setkání bylo představení dobré praxe v oblasti plánování nabídky volnočasových aktivit. Kraj Vysočina nabídl hned několik svých vzorových projektů.

   
 • Příběh pěstounů z Vysočiny bude figurovat v dokumentu České televize (16.11.2022)

  V připravovaném dokumentárním cyklu České televize, který bude věnován podpoře a představení pěstounství bude v jednom z dílů představena i vybraná pěstounská rodina z Vysočiny. „Námět a scénář má na starosti studio Brno. Za podpory Kraje Vysočina bude připraven osmý z čtrnáctidílné série. Podle našich informací se na obrazovky dostane v novém roce,“ prozrazuje Jan Tourek, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí s tím, že Kraj Vysočina tento dokument s pracovním názvem Plné hnízdo podpoří částkou 164,5 tisíce korun.

   
 • Středoškolské dílny na Žďárského ulici v Třebíči začne kraj opravovat ještě letos (15.11.2022)

  Výběrem dodavatele a následným podpisem smlouvy o dílo odstartuje připravovaná oprava dílen na třebíčské Žďárského ulici. Areál slouží pro zajištění praktické výuky Střední průmyslové školy Třebíč. „Během následujícího roku a půl zateplíme stávající vybraného zděné fasády a budeme se soustředit na opravy střech, výměnu většiny oken a dveří. Rekonstrukcí projde otopná soustava, doplněna bude vzduchotechnika a rekuperace v učebním pavilonu,“ popisuje plánované práce radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 43 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2022 > Tiskové zprávy - listopad 2022

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 4159

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek