Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - prosinec 2008

 
 
 • SLOVO HEJTMANA K PŘELOMU ROKU (31.12.2008)
  hejtman Jiří Běhounek

  V listopadu loňského roku byla nově zvoleným zastupitelstvem kraje Vysočina schválena nová rada kraje a já jsem měl tu čest být postaven do jejího čela. Velmi si vážím důvěry občanů, jak ji projevili ve volbách, a vzápětí i našich zastupitelů, kteří mě pověřili vedením kraje v nastávajícím čtyřletém období.

   
 • TŘEŠŤSKÝ BETLÉM ZDOBÍ ČESKÉ CENTRUM VE VÍDNI (29.12.2008)
  betlem

  Celé adventní období a závěr letošního roku zdobí prostory Českého centra ve Vídni tradiční třešťský betlém. Jde o přibližně 100 cm široký a 60 cm hluboký vyřezávaný betlém pana Evžena Hamtáka. Evžen Hamták patří k lidovým autorům betlémů, kteří zaručují budoucnost betlémářské tradice v Třešti. V rámci regionálních prezentací využila Vysočina Tourism nabídky prostor Českého centra, kde zároveň sídlí zastoupení České centrály cestovního ruchu-CzechTourism a ve spolupráci s městem Třešť a Spolkem přátel betlémů představila začátkem Vánoc zástupcům vídeňských cestovních kanceláří a médií nejen bohatou historii města Třešť a betlémářství, ale zejména ojedinělou možnost navštívit betlémy přímo u jejich tvůrců v domácnostech.

   
 • 100. NAROZENINY MARIE ROBOTKOVÉ Z VELKÉ BÍTEŠE (29.12.2008)
  M. Robotkova

  Stoleté narozeniny oslavila 17. prosince letošního roku paní Marie Robotková z Velké Bíteše. S kyticí květin a dárkem se mezi řadu gratulantů zařadil i radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál. Krásné životní jubileum oslavila vitální paní Marie v kruhu rodiném, s vnoučaty a pravnoučaty a s celou řadou dalších milých hostů. Podle informací starosty Velké Bíteše Miroslava Báni však není paní Marie nejstarší občankou města. Nejstarší obyvatelkou města je Františka Kožnarová (105 let) a Marie Cahová (103 roky).

   
 • VYHODNOCENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD V KRAJI VYSOČINA (29.12.2008)
  silnice

  V roce 2006 přijal kraj Vysočina Koncepci bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina. Opatření přijatá v rámci uvedené koncepci výrazně napomáhají k postupnému snižování počtu dopravních nehod na Vysočině. Na základě vyhodnocení aktuálního stavu bezpečnosti na komunikacích bude Koncepce zhruba v polovině roku 2009 aktualizována.

   
 • VÁNOČNÍ PŘÁNÍ HEJTMANA KRAJE VYSOČINA JIŘÍHO BĚHOUNKA (22.12.2008)
  pf 2009

  Hejtman kraje Vysočina přeje krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a štěstí v roce 2009. Dovoluje si poděkovat všem, kteří kraji Vysočina i jemu osobně zaslali vánoční blahopřání.

  MUDr. Jiří Běhounek

   
 • VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY JIHOVÝCHOD V NOVÉM SLOŽENÍ. HEJTMAN VYSOČINY ZVOLEN MÍSTOPŘEDSEDOU. (22.12.2008)
  logo

  První zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod v nové sestavě po volbách do krajských zastupitelstev se konalo 19. prosince 2008 v Rančířově na Vysočině. Novým předsedou Regionální rady Jihovýchod byl zvolen hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, místopředsedou hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

   
 • Náměstek hejtmana Libor Joukl rozdal předškolákům bezpečnostní vesty (18.12.2008)
  předškolák

  Mateřské školy ve třech městech na Vysočině dostaly od kraje Vysočina bezpečnostní pomůcky pro děti. Předškolákům ve Světlé nad Sázavou, v Havlíčkově Brodě a v Přibyslavi rozdal náměstek hejtmana Libor Joukl 50 reflexních vestiček a 125 reflexních přívěsků, které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti a ochrany nejmenších účastníků silničního provozu.

   
 • ROZPOČET KRAJE VYSOČINA NA ROK 2009 (17.12.2008)

  Rozpočet kraje Vysočina na rok 2009 zahrnuje předpokládanou výši zdrojů i výdajů v objemu 8 715 357 tis. Kč. Míra samofinancování se každým rokem mírně zvyšuje a v roce 2009 dosahuje výše 56 % všech zdrojů.

   
 • Krajské zastupitelstvo stanovilo zastoupení ve svých poradních orgánech (17.12.2008)

  Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém letošním posledním zasedání zřídilo jako své poradní orgány - výbor regionálního rozvoje, legislativní výbor a výbor pro udělování medailí, dále podle zákona i finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

   
 • Cvičení ZÓNA 2008 proběhlo bez větších problémů. Odhalilo pouze drobné chyby (16.12.2008)
  Zóna 2008

  Z dosud dostupných hodnocení cvičení ZÓNA 2008 je zřejmé, že proběhlo úspěšně a jedinou „vadou na jeho kráse“ bylo několik administrativních a komunikačních chyb. Zjistilo se například, že chybí zpětná vazba při vyrozumění členů krajského krizového štábu. „V budoucnu nás bude zajímat, kde se členové v době svolání nachází, zda jsou schopni dorazit včas, popř. zda jim objektivní skutečnosti nebrání se jednání účastnit – např. jejich zdravotní stav, zahraniční cesta a podobně,“ vysvětlil hejtman kraje Vysočina a vedoucí krizového štábu kraje Jiří Běhounek. Téměř úspěšně proběhlo vyrozumění obcí o mimořádné události automatickým systémem. „Nepodařilo se nám kontaktovat pouze dvě obce z celkových 193. V těchto dvou případech zafungovalo připravené náhradní řešení ve formě ústní zprávy velitele jednotky požární ochrany v obci,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Drahoslav Ryba.

   
 • NA KRAJSKÝ ÚŘAD 5. LEDNA (16.12.2008)
  Krajský úřad kraje Vysočina

  Krajský úřad kraje Vysočina omezí 2. ledna 2009 provoz a využije tento den k údržbě počítačových sítí a provozních médií ve všech budovách, v nichž jsou umístěna jeho pracoviště.

   
 • Ředitel Zdeněk Kadlec byl oceněn za spolupráci s krajskými hasiči (16.12.2008)
  Plaketa ředitele Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina

  Ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec obdržel za dlouholetou spolupráci a podporu hasičského hnutí na Vysočině Plaketu ředitele Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. V tuto chvíli je teprve šestým zástupcem kraje a úřadu, který toto ocenění získal. Záslužnou plaketu si Zdeněk Kadlec spolu s dalšími čtyřmi oceněnými převzal na konci listopadu v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

   
 • Setkání bruselských zástupců českých krajů s delegací Senátu Parlamentu ČR (15.12.2008)
  setkání v Bruselu

  Na počátku prosince 2008 se uskutečnilo na Stalém zastoupení České republiky při Evropské Unii setkání zástupců krajů v Bruselu se členy výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR.

   
 • Semináře o správné praxi při vedení účetnictví v NNO se zúčastnilo 55 zájemců (15.12.2008)
  seminář NNO

  V pátek 5. prosince 2008 se v prostorách kongresového sálu zastupitelstva sešli ekonomové a účetní, aby vyslechli novinky v účetních postupech, které jsou platné pro nestátní neziskové organizace z kraje Vysočina.

   
 • Veletrh komunitárních programů 18. 12. 2008 v Jihlavě (12.12.2008)
  Evropská komise

  Kancelář kraje Vysočina v Bruselu a další partneři srdečně zvou zájemce o informace o možnostech finanční podpory z Evropské unie na jihlavský Veletrh komunitárních programů, který se koná pod záštitou člena rady kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martina Hyského.

   
 • Projekt podpory podnikání ICHNOS Plus odstartován (12.12.2008)
  ICHNOS

  V době postupující ekonomické krize, které se stále silněji dotýká i života na Vysočina, je z pohledu kraje podpora malých a středních podnikatelů jednou ze stěžejních priorit veřejné správy. Odstartování mezinárodního projektu šesti evropských regionů ICHNOS Plus, financovaného z evropského fondu Interreg IVC, je jednou z výrazných aktivit kraje na tomto poli.

   
 • Se sněhovými řetězy na šesti místech Vysočiny (12.12.2008)
  zima

  Krajská správa a údržba silnic Vysočina osadí již v pondělí nově další úsek komunikace ve Žďárských vrších značkou zimní řetězy. Pravidelně čtyři roky se s tímto dopravním značením setkávají řidiči na pěti místech okresu Žďár nad Sázavou.

   
 • Na vybraných krajských komunikacích Vysočiny se objeví dopravní značka zimní výbava (12.12.2008)
  značka zimní výbava

  V blízké době se na vybraných komunikacích v majetku kraje Vysočina objeví nové dopravní značení zimní výbava. Důvodem je potřeba správce i vlastníka komunikací udržovat bezpečnost a průjezdnost na silnicích nejen v okolí dálnice D1. První značky zimní výbava by se na silnicích II. a některých III. tříd především v okolí D1 mohly objevit ještě před vánočními svátky. Záleží na rychlosti stanovení dopravního značení příslušnými dopravními správních úřady.

   
 • Novinky ve veřejné dopravě (11.12.2008)
  autobus

  V neděli 14. 12. 2008 vstoupí opět v platnost nové jízdní řády veřejné dopravy. V železničních jízdních řádech ani v jízdních řádech veřejné autobusové dopravy v našem regionu nedochází k tomuto termínu k žádným zásadním systémovým změnám. Cestující každým rokem v jízdních řádech linkové osobní dopravy nachází více spojů základní dopravní obslužnosti. Dopravní spojení je však vždy vhodné případně ověřit na www.idos.cz.

   
 • Barevné Vánoce: Generální zkouška na letošní Vánoce (11.12.2008)
  stromecek

  Každoroční předvánoční akce v sídle kraje Vysočina se letos zúčastnilo více než šest stovek návštěvníků. Největší zájem byl o balení dárků zdarma, o recepty na vánoční cukroví, o vánoční dekorace a hlavně o ručně pletené zimní ponožky a proutěné košíky.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 31 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2008 > Tiskové zprávy - prosinec 2008

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 244866

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek